kol.

Poradca č. 1 / 2023 - Zákon o hroziacom úpadku podnikateľa

iešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania sa v súlade s novým zákonom umožňuje len v prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou, a z preventívnej reštrukturalizácie sú vylúčené subjekty, ktorých riešenie úpadku nie je možné konaniami podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Okrem uvedeného nový zákon upravuje aj tzv. nástroje včasného varovania, ktoré majú slúžiť k včasnému upozorneniu podnikateľa, že je nutné prijať potrebné a vhodné opatrenia smerujúce k odvráteniu hroziaceho úpadku alebo úpadku. Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: Legislatíva Zákon riešení hroziaceho úpadku – nový zákon s komentárom Zriadenie správnych súdov a reforma súdnej mapy – nová právna úprava Dedičské právo Cieľom zákona o riešení hroziaceho úpadku je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok hrozí, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým z insolvenčných konaní, čím by sa súčasne malo zabrániť strate pracovných miest a strate know-how, mala by sa maximalizovať celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze, ako aj zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov. Dôvera obyvateľov v súdnictvo je na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ dlhodobo na nízkej úrovni. Prispieva k tomu aj verejnosťou vnímaná miera korupcie, ktorú potvrdzujú aj postupné odhalenia orgánov činných v trestnom konaní. Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala zmeniť Slovensko na „skutočne právny štát“ schopný zaistiť rovnosť pred zákonom a ochranu práv. Dôležitou súčasťou konkrétnej snahy splniť tento ciel je reforma súdnej mapy. Cieľom reformy súdnej mapy je zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva, jeho výkon a kvalitu, a zároveň zabezpečiť pre sudcov a zamestnancov súdov lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie. Od novej súdnej mapy možno očakávať nielen zrýchlenie súdneho konania a funkčný mechanizmus náhodného výberu sudcov, ale aj zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí.

iešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania sa v súlade s novým zákonom umožňuje len v prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou, a z preventívnej reštrukturalizácie sú vylúčené subjekty, ktorých riešenie úpadku nie je možné konaniami podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Okrem uvedeného nový zákon upravuje aj tzv. nástroje včasného varovania, ktoré majú slúžiť k včasnému upozorneniu podnikateľa, že je nutné prijať potrebné a vhodné opatrenia smerujúce k odvráteniu hroziaceho úpadku alebo úpadku. Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: Legislatíva Zákon riešení hroziaceho úpadku – nový zákon s komentárom Zriadenie správnych súdov a reforma súdnej mapy – nová právna úprava Dedičské právo Cieľom zákona o riešení hroziaceho úpadku je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok hrozí, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým z insolvenčných konaní, čím by sa súčasne malo zabrániť strate pracovných miest a strate know-how, mala by sa maximalizovať celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze, ako aj zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov. Dôvera obyvateľov v súdnictvo je na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ dlhodobo na nízkej úrovni. Prispieva k tomu aj verejnosťou vnímaná miera korupcie, ktorú potvrdzujú aj postupné odhalenia orgánov činných v trestnom konaní. Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala zmeniť Slovensko na „skutočne právny štát“ schopný zaistiť rovnosť pred zákonom a ochranu práv. Dôležitou súčasťou konkrétnej snahy splniť tento ciel je reforma súdnej mapy. Cieľom reformy súdnej mapy je zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva, jeho výkon a kvalitu, a zároveň zabezpečiť pre sudcov a zamestnancov súdov lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie. Od novej súdnej mapy možno očakávať nielen zrýchlenie súdneho konania a funkčný mechanizmus náhodného výberu sudcov, ale aj zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí.

Jazyk slovenský
Vydavateľ Poradca
Rok vydania 2022
Počet strán 240
Typ viazania Paperback
Hmotnosť (g) 185 g
Rozmery (š-v-h) 150-210
EAN 9771335158308
Dodacia doba Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Poradca 13 / 2022 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
-5%
kol.
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Repetitórium civilného procesného právav (Druhé, prepracované a doplnené vydanie)
-5%
Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
31,00 €
29,45 €
1000 riešení č. 1-2 / 2022 - Daňové rezervy - koniec roka
-5%
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,80 €
6,46 €
Poradca č. 4-5/2022 Verejné obstarávanie
-5%
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,00 €
12,35 €
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. 3. 2021
-5%
Kolektív
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,90 €
14,16 €
Repetitórium teórie práva
-5%
Dominik Šoltys
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
19,00 €
18,05 €
Demoralizovaná ekonomika
-5%
Daniel Vilhelm
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
28,60 €
27,17 €
Zákony 2022 I. A , Správa daní-poplatky-daň z príjmov
-5%
kol.
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,32 €