Eduard Chmelár

Rekonštrukcia slovenských dejín - Formovanie slovenskej identity - druhé, rozšírené vydanie

Vedeli ste, že Slovensko bolo chápané ako osobitné územie už v stredoveku, že Matej Korvín si písal s našou dedičnou šľachtou v slovenskom nárečí, že Osmanská ríša používala na svojich mapách označenie Slovenská krajina a že existenciu Slovenska vnímal aj jeden z najväčších fyzikov všetkých čias Isaac Newton? Kniha, ktorú držíte v rukách, je fascinujúcou rekonštrukciou podielu slovenského etnika na dejinách štátu na území Slovenska od najstarších čias až po vznik národného hnutia. Presvedčivo dokazuje, že Slovensko nie je umelý útvar vymyslený v 20. storočí, ale geograficky, historicky, politicky i kultúrne špecifické územie, ktorého identita sa formovala od najstarších čias. Je zároveň cenným príspevkom k pochopeniu filozofie slovenských dejín a zmyslu slovenskej štátnosti. Doc.Mgr. Eduard Chmelár,PhD.(1971) - historik, politický analytik, publicista, scenárista a mierový aktivista. Autor kníh Uhorská tlačová politika (1998), Rozprava o zjednotení ľudstva (2001) a Svet nie je na predaj (2003). Bývalý rektor Akadémie medií a kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Prof.h.c.,doc. Mgr.Peter Juza , Csc., PhD.: ,, Autor potvrdzuje, že patrí k tomu najlepšiemu a pružnejšiemu v rámci slovenskej profesionálnej historickej komunity.“ Homza, Dr.: „Nejde iba o suchý výpočet historických osobností, dát, dejov, ale o hlbšie historicko-filozofické zamyslenie sa nad tým, ako identita Slovákov vznikala, ako sa menila a kam asi smeruje.“ Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.: „Podnetné Prof.Martin sú kapitoly o dejinách uhorského štátu. Nazdávam sa, že by pre študentov mohli byť lepšou pomôckou než niektoré učebnice dejepisu.“

Vedeli ste, že Slovensko bolo chápané ako osobitné územie už v stredoveku, že Matej Korvín si písal s našou dedičnou šľachtou v slovenskom nárečí, že Osmanská ríša používala na svojich mapách označenie Slovenská krajina a že existenciu Slovenska vnímal aj jeden z najväčších fyzikov všetkých čias Isaac Newton? Kniha, ktorú držíte v rukách, je fascinujúcou rekonštrukciou podielu slovenského etnika na dejinách štátu na území Slovenska od najstarších čias až po vznik národného hnutia. Presvedčivo dokazuje, že Slovensko nie je umelý útvar vymyslený v 20. storočí, ale geograficky, historicky, politicky i kultúrne špecifické územie, ktorého identita sa formovala od najstarších čias. Je zároveň cenným príspevkom k pochopeniu filozofie slovenských dejín a zmyslu slovenskej štátnosti. Doc.Mgr. Eduard Chmelár,PhD.(1971) - historik, politický analytik, publicista, scenárista a mierový aktivista. Autor kníh Uhorská tlačová politika (1998), Rozprava o zjednotení ľudstva (2001) a Svet nie je na predaj (2003). Bývalý rektor Akadémie medií a kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Prof.h.c.,doc. Mgr.Peter Juza , Csc., PhD.: ,, Autor potvrdzuje, že patrí k tomu najlepšiemu a pružnejšiemu v rámci slovenskej profesionálnej historickej komunity.“ Homza, Dr.: „Nejde iba o suchý výpočet historických osobností, dát, dejov, ale o hlbšie historicko-filozofické zamyslenie sa nad tým, ako identita Slovákov vznikala, ako sa menila a kam asi smeruje.“ Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.: „Podnetné Prof.Martin sú kapitoly o dejinách uhorského štátu. Nazdávam sa, že by pre študentov mohli byť lepšou pomôckou než niektoré učebnice dejepisu.“

Jazyk slovenský
Vydavateľ Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
Rok vydania 2022
Počet strán 334
Typ viazania pevná
Hmotnosť (g) 559 g
Rozmery (š-v-h) 215x154
EAN 9788082021946
Dodacia doba Skladom - 1 pracovný deň