Zabudnuté heslo
   
autor neuvedený - Aktualizace V/1 2021 Zákon o obcích, Zákon o hlavním městě Praze, Zákon o krajích, Zákon o územně správním členění státu
autor neuvedený

Aktualizace V/1 2021 Zákon o obcích, Zákon o hlavním městě Praze, Zákon o krajích, Zákon o územně správním členění státuZákonná úprava legislativního procesu, včetně publikace právního předpisu obce nebo kraje, nepochybně musí vycházet z ústavních zásad, z nichž lze na prvním místě zdůraznit princip právního státu Titul obsahuje úplné znění zákonů po novele: •Zákon o obcích •Zákon o hlavním městě Praze •Zákon o krajích •Zákon o územně správním členění státu •Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů Upozornění na změnu: •Zákon o svobodném přístupu k informacím Změna obecního zřízení V § 128 odst. 1 se ukládá obci, aby neprodleně vyvěsila na úřední desce obecního úřadu rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti, a to po dobu nejméně 15 dnů ode dne jeho doručení. Tímto způsobem bude zajištěna informovanost občanů o těchto soudních rozhodnutích, která nebudou publikována ve Sbírce právních předpisů. Změna krajského zřízení V § 85 odst. 1 se ukládá kraji, aby vyvěsil na své úřední desce rozhodnutí soudu, jímž se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu kraje v samostatné působnosti, a to po dobu nejméně 15 dnů ode dne jeho doručení. Tímto způsobem bude zajištěna informovanost občanů o těchto soudních rozhodnutích, která nebudou publikována ve Sbírce právních předpisů. Změna zákona o hlavním městě Praze Ustanovení § 45 odkazuje na pravidla publikace obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy a nabývání platnosti a účinnosti právních předpisů hlavního města Prahy obsažená v zákoně o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Touto úpravou se nahrazuje dosavadní systém publikace právních předpisů hlavního města Prahy ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy. Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Povinné subjekty nadále nebudou podle § 5 odst. 2 zpřístupňovat právní předpisy, které vydaly, ve svém sídle a v úředních hodinách. Možnost přístupu k nim je již dostatečně zabezpečena díky nahlížení do Sbírky právních předpisů v elektronické podobě (viz § 7 návrhu zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů), resp. do právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů. Povinnost uvedená v § 5 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím by tedy dublovala již existující povinnosti a jako taková se ruší. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů Zřizuje se Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů jako informační systém veřejné správy. Správcem Sbírky právních předpisů je Ministerstvo vnitra. Sbírka právních předpisů je bezplatně a neomezeně veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jazyk: slovenský
Vydavateľ: PORADCA, s. r. o.
Rok vydania: 2021
Počet strán: 112
Väzba: Paperback
Váha: 90 g
Rozmery (š-v-h): 126 x 211 mm
EAN 9771802832090
Dodacia doba: momentálne nedostupné

3.24 €