Zabudnuté heslo
   
 - DUO 6-7/2021– Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále -

DUO 6-7/2021– Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále -Daňový bonus - uplatňovanie S účinnosťou od 1. júla 2021 sa zavádza možnosť odpočítania 1,7-násobku daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku, až kým nedovŕši 15 rokov veku. Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť takto zvýšený daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku. Nárok na daňový bonus vo výške 1,7-násobku daňového bonusu si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac júl 2021 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2021. Ak vyživované dieťa dovŕši 15 rokov 1. júla 2021, poslednýkrát si daňovník uplatní zvýšenú sumu daňového bonusu za kalendárny mesiac júl 2021... Sociálne poistenie - zmeny Od 14. 1. 2021 má zamestnávateľ voči Sociálnej poisťovni novú povinnosť: uvádzať a identifikovať zamestnanca pomocou identifikačného čísla právneho vzťahu (IČPV). Ide o jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah. Sociálna poisťovňa začala oznamovať IČPV zamestnávateľovi práve od uvedeného dátumu. Zákon o sociálnom poistení od 1. januára 2021 zavádza princíp druhej šance pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá načas nesplní svoju povinnosť v lehotách určených jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení. Ak fyzická a právnická osoba splní svoju povinnosť v dodatočnej sedemdňovej lehote, Sociálna poisťovňa jej neuloží pokutu... Príspevok na stravovanie zamestnancov Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má každý zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ mu môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo od 1. 3. 2021 poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. V roku 2021 si zamestnávateľ účtuje priamo ako daňový výdavok zodpovedajúci maximu 55 % hodnoty stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín sumu 2,81 eur... Kľúčové slová: daňový bonus, vyživované dieťa, nezaopatrené dieťa, zárobková činnosť, príprava na povolanie, mikrodaňovník, - daňové zvýhodnenie, odpisovanie, hmotný majetok, daňová strata, opravné položky, sadzba dane, dodatočné daňové priznanie, opravné daňové priznanie, riadne daňové priznanie, lehota, splátka dane, vrátenie dane, zdaňovacie obdobie, daňová strata, daňová povinnosť dane, zdaniteľná osoba, prevádzkareň, registračná povinnosť, služby, tovar, sadzba dane, refundácia dane, opravná položka, zásoby, pohľadávky, účtovné obdobie, inventarizácia, tovar, účtovný predpis, paušálne výdavky, evidencia, zásoby, príjmy, skladová karta, pohľadávky, záväzky, účtovné doklady, elektromobil, odpisové skupiny, sankcie, správca dane, úrok, pokuta, správny delikt, pandemická situácia, registračný list, pokles tržieb, odvodová úľava, stravovanie zamestnancov...

Jazyk: slovenský
Vydavateľ: PORADCA, s. r. o.
Rok vydania: 2021
Počet strán: 112
Väzba: mäkká väzba
Váha: 260 g
Rozmery (š-v-h): 210 x 300 mm
Dodacia doba: 1-3 pracovných dní

-5%
12.66 €
12.03 €
Ďalšie oblúbené tituly z kategórie:
 - Účtovníctvo pre 3. ročník OA - PZ 2008

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - PZ 2008


Osme, prepracované a doplnené vydanie Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na ...

-66%
2.99 €
1.02 €
Daniel Vilhelm - Demoralizovaná ekonomika
Daniel Vilhelm
Demoralizovaná ekonomika


......o čom je táto kniha? O tom, že v súčasnej ekonomike a spoločnosti: - ...

-5%
28.60 €
27.17 €
Ing.Anna Cenigová - Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019
Ing.Anna Cenigová
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019


Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019 Praktická príručka doplnená a ...

-5%
25.30 €
24.04 €
Jozef Mihál - Mzdárske zákony 2019
Jozef Mihál
Mzdárske zákony 2019


Ročenka Mzdárske zákony obsahuje okrem zákonov aj komentár k legislatívnym zmenám ...

-50%
10.90 €
5.45 €