Zabudnuté heslo
   
Kategórie
Knihy pre deti
Elena Rabčanová - Aha,mami! DOMOV
Elena Rabčanová
Barbara Cantini - Mortina a protivný bratranec
Quentin Gréban - Chcem byť hasičom
Quentin Gréban
Katarína Škorupová, Bystrík Vančo - V krajine rozprávok
Katarína Škorupová, Bystrík Vančo
Philip Ardagh - Truhlíkovci v problémoch
Ďalej na zoznam »
Novinky
Filter:
Zoradiť podľa     
Výsledky vyhľadávania:
Nájdených 14 produktov
Ján Kačala - Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine
Ján Kačala
Jazyk: slovenský

Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine


Publikácia je venovaná téme, ktorá doteraz nebola na slovenskom jazykovom materiáli monograficky spracovaná, pričom v našom jazyku sa opisované privlastňovacie vzťahy vyznačujú viacerými špecifikami. V práci autor vychádza z jednotnej teoretickej koncepcie a systematicky analyzuje ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-7%
11.90 €
11.07 €
Ján Kačala - Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi
Ján Kačala
Jazyk: slovenský

Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi


Autor predstavuje zloženosť v jazyku ako prejav pôsobenia princípu analytizmu v stavbe jazyka a rozoberá ju jednak na lexikálnej úrovni jazykovej stavby (na príklade lexikalizovaných spojení s kategoriálnym slovesom a podstatným menom) a osobitne na syntaktickej úrovni jazykovej stavby ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
9.90 €
Ján Kačala - Jazyk majstrov
Ján Kačala
Jazyk: slovenský

Jazyk majstrov


Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. (narodený 1937, Dobšiná), je popredný slovenský jazykovedec a známy vysokoškolský profesor, autor 16 samostatných vedeckých monografií venovaných najmä tematike syntaxe, sémantiky, jazykových kategórií, literárneho jazyka, kultúrnych, ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
5.90 €
Ján Kačala - K podstate vety
Ján Kačala
Jazyk: slovenský

K podstate vety


Monografia významného jazykovedca, špecialistu na syntax, si kladie za cieľ zhrnúť základné poznatky o podstate vety. Popri základnej gramatickej úrovni sa podrobne zaoberá sémantickou a obsahovou štruktúrou vety, ale i jej modálnou a emocionálnou stránkou, porovnaniu slovosledu v ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
7.90 €
Ján Kačala - Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí
Ján Kačala
Jazyk: slovenský

Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí


Popredný slovenský jazykovedec a univerzitný pedagóg prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., v publikácii prináša odborne fundované profily 21 popredných slovenských jazykovedcov, ktorých dielo patrí do 20. storočia. Súčasťou knihy sú aj dve prehľadové state: o využívaní ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
11.90 €
Ján Kačala - Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine
Ján Kačala
Jazyk: slovenský

Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine


Je to prvá vedecká monografia o polopredikatívnych konštrukciách v slovenčine. Autor v nej nadväzuje najmä na svoje predchádzajúce práce z oblasti slovenskej syntaxe a predkladá vlastnú koncepciu tohto špecifického druhu syntaktických konštrukcií, ktoré slúžia na zhusťovanie ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
10.90 €
Ján Kačala, Rudolf Krajčovič - Prehľad dejín spisovnej slovenčiny - 2. doplnené vydanie
Ján Kačala, Rudolf Krajčovič
Jazyk: slovenský

Prehľad dejín spisovnej slovenčiny - 2. doplnené vydanie


Náš spisovný jazyk je živý fenomén. ktorý má za sebou dramatické dejiny. významné medzníky. obdobia ohrození i prudkého vývinu. Dvojica popredných jazykovedcov predkladá synteticky spracované výsledky najnovšieho bádania o zložitom historickom vývine spisovnej slovenčiny. ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
9.56 €
Ján Kačala - Slovenčina v literárnej praxi
Ján Kačala
Jazyk: slovenský

Slovenčina v literárnej praxi


Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku. Táto téma v teoretickej i praktickej (realizačnej) rovine predstavuje dlhodobý predmet jeho odborného záujmu o slovenský jazyk a jeho mnohodimenzionálne spoločenské ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
6.90 €
Ján Kačala - Syntagmatický slovosled v slovenčine
Ján Kačala
Jazyk: slovenský

Syntagmatický slovosled v slovenčine


Obsiahla monografia významného jazykovedca sa sústreďuje na systematický výklad slovosledu podmieneného výstavbou syntagmy ako jednej zo základných stavebných jednotiek vety. Vychádza z gramatickej a lexikálnosémantickej spájateľnosti slova ako elementárnej významovo - výrazovej ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
10.90 €
Ján Kačala - Teória vetného člena
Ján Kačala
Jazyk: slovenský

Teória vetného člena


Prvá vedecká monografia svojho druhu v slovenskej jazykovednej literatúre predkladá komplexnú analýzu teoretických otázok spojených s výkladom problematiky vetného člena. Vetnočlenský rozbor je široko zaužívaný pri výučbe slovenského jazyka na všetkých druhoch škôl a ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
10.90 €

<< Späť     1  |  2   ...  2    Ďalej >>