Zabudnuté heslo
   
Kategórie
Knihy pre deti
Novinky
 
Vladimír Bárta, Vladimír Barta ml.
 
Vladimír Bárta, Vladimír Barta ml.
 
Vladimír Bárta, Vladimír Barta ml.
 
Vladimír Bárta, Vladimír Barta ml.
 
Iveta Pernišová
 
Ingrid Rudavská
 
kolektív autorov - DC Comics: Absolútne všetko, čo chcete vedieť
David Walliams - Niešo
David Walliams
Kasie West - Hlas tvojho srdca
Kasie West
 
 
Radka Třeštíková
Filter:
Zoradiť podľa     
Ing. Dušan Dobšovič - Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2009
Ing. Dušan Dobšovič
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2009


V praktickej publikácii nájdete: - sadzby dane z príjmov, DPH, spotrebných daní, miestnych daní, povinnosti daňovníkov a termíny, ktoré treba dodržať, úľavy a oslobodenia od platenia daní, - daňové odpisy – doba odpisovania a zaradenie do odpisových skupín, - ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
9.50 €
Ing. Dušan Dobšovič - Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2010
Ing. Dušan Dobšovič
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2010


V praktickej publikácii nájdete: * daň z príjmov FO a PO - predmet dane, základ dane, preddavky na daň, príjmy oslobodené od dane, sadzba dane, * daňové odpisy - doba odpisovania a zaradenie do odpisových skupín, * sadzby miestnych daní a spotrebných daní, * daň z pridanej ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
9.50 €
 - Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2012

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2012


Už 7. vydanie obľúbenej príručky jedinečnej na našom trhu! Publikácia je určená všetkým, ktorí hľadajú rýchly a zrozumiteľný prehľad najdôležitejších údajov, termínov, postupov, pojmov, sadzieb a čísiel z daňových a ostatných súvisiacich zákonov. J e užitočnou ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
10.00 €
 - Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2014

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2014


Nové vydanie publikácie, ktorú by mal mať poruke každý účtovník, audítor, daňový poradca či podnikateľský subjekt. Praktický vreckový formát obsahuje prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
10.60 €
Ladislav Kareš	 - Teória auditu
Ladislav Kareš
Teória auditu


Monografia sa venuje teoretickému pohľadu na audit a audítorskú profesiu. Zameriava sa na historický vývoj auditu, jeho inštitucionálne aspekty v kontexte jednotlivých etáp vývoja, pričom pozornosť venuje vývoju audítorskej profesie v podmienkach SR. Podrobne rozoberá aj právnu ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
9.50 €
 - Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - účinný 1. júla 2016

Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - účinný 1. júla 2016


Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok s ustanoveniami, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016 v dôsledku zavedenia trestnej zodpovednosti právnickych osôb. Vzhľadom na previazanosť právnej úpravy je súčasťou publikácie aj znenie zákona ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
9.10 €
Richard Farkaš - Účtovná závierka obch. spol. v SR/2010/
Richard Farkaš
Účtovná závierka obch. spol. v SR/2010/


K zákonu č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a zaviedol povinnosť pre vybrané úctovné jednotky zostavovať účtovnú zavierku podľa IAS/IFRS, vydalo MF SR nižšie právne normy - opatrenia. Jedným z nich je aj opatrenie č. 4455/2003-92, ktorým sa ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
10.00 €
Richard Farkaš - Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike
Richard Farkaš
Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike


Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike, 6. vydanie - Farkaš Richard K zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a zaviedol povinnosť pre vybrané účtovné jednotky zostavovať účtovnú závierku podľa IAS/IFRS, vydalo ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
12.50 €
 - Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve, v jednoduchom účtovníctve za rok 2016

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve, v jednoduchom účtovníctve za rok 2016


Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovná závierka v PÚ a JÚ za rok 2016 - pokladničná kniha, účtovné prípady, výsledok hospodárenia, výročná ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
2.00 €
 - Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve, v jednoduchom účtovníctve za rok 2017

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve, v jednoduchom účtovníctve za rok 2017


Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovná závierka pre PÚ a JÚ, inventarizácia majetku a ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
2.00 €

<< Späť      ...  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   ...  51    Ďalej >>
TOP 10 knihy
Akciové knihy
Veľký výpredaj!


Ďalej na zoznam »
 
Akciové knihy