Zabudnuté heslo
   
 - Sto otázok a odpovedí – Obchodovanie – odvody, náhrady  - obdobie pandémie, prekážka v práci...

Sto otázok a odpovedí – Obchodovanie – odvody, náhrady - obdobie pandémie, prekážka v práci...Zložitá ekonomická situácia nás núti zamýšľať sa nad progresivnými postupmi oživenia ekonomiky i samotného rozbehnutia podnikateľských aktivít. Prvú kapitolu preto venujeme príkladom z oblastí obchodovania z pohľadu daní, ktoré reagujú na epidemiologické opatrenia v praxi. Zamestnávateľom, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, sa v rámci opatrení poskytujú príspevky na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému nemôžu prideľovať prácu. Podrobne sa predmetnej téme venujeme v druhej časti Zamestnávanie. Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí daní, účtovania pracovného práva, zdaňovania miezd a odvodov. Obchodovanie - Daň z príjmov - Daň z pridanej hodnoty - Úprava základu dane - Zisk & strata - Automobil v obchodovaní Zamestnávanie - Náhrady mzdy - Preddavky na daň z príjmov - Pracovnoprávne vzťahy Obchodovanie Podľa § 49 ods. 2 ZDP sa daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, resp. v predĺženej lehote podľa § 49 ods. 3 ZDP, ak zákon neustanovuje inak. Zdaňovacím obdobím je v súlade s § 2 písm. l) ZDP kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak. Osobitne sú upravené zdaňovacie obdobia právnickej osoby v § 41 a § 49 ods. 6 ZDP, napr. počas obdobia konkurzu, likvidácie, hospodársky rok, zdaňovacie obdobia daňovníka zrušeného bez likvidácie s právnym nástupcom. V súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa posúva až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote musí daňovník daň aj zaplatiť. Predmetnou úpravou sa ustanovuje výlučne špeciálna lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane, pričom všetky ďalšie povinnosti určené pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane, spôsob podania daňového priznania, osoby povinné podávať daňové priznanie a pod., zostávajú platné, tak ako sú upravené v § 49 ZDP. V nadväznosti na zavedenie tejto novej špeciálnej lehoty v období pandémie sa od tejto lehoty budú uplatňovať aj ďalšie ustanovenia platného ZDP. Zamestnávanie Zamestnávateľovi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, sa v rámci tohto opatrenia poskytuje príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,00 eur. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 ZP) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100,00 eur. Zamestnávateľovi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti sa v rámci tohto opatrenia poskytuje príspevok na a) úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (podľa § 142 ZP), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880,00 eur alebo b) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa

Jazyk: slovenský
Vydavateľ: PORADCA, s. r. o.
Rok vydania: 2020
Počet strán: 96
Väzba: mäkká väzba
Rozmery (š-v-h): 150 x 210 mm
EAN 9788081621529
Dodacia doba: 1-3 pracovných dní

-7%
9.80 €
9.11 €
Ďalšie oblúbené tituly z kategórie:
Kolektív autorov - ZÁKONNÍK PRÁCE S KOMENTÁROM A JUDIKATÚROU PLATNÝ OD 1. SEPTEMBRA
Kolektív autorov
ZÁKONNÍK PRÁCE S KOMENTÁROM A JUDIKATÚROU PLATNÝ OD 1. SEPTEMBRA


Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. septembra 2007 - netrpezlivo ...

-95%
10.79 €
0.54 €
Milada Illášová - Zákon o rodine a vzory právnych podaní
Milada Illášová
Zákon o rodine a vzory právnych podaní


Podľa Zákona o rodine s komentárom, judikatúrou a dôvodovou správou. Zákon o ...

-7%
22.50 €
20.93 €
Kolektív - Občiansky súdny poriadok IX. aktualizované a rozšírené vydanie s komentárom a judikatúrou - k 1.6.2015
Kolektív
Občiansky súdny poriadok IX. aktualizované a rozšírené vydanie s komentárom a judikatúrou - k 1.6.2015


Základným prameňom civilného procesného práva ako relatívne samostatného ...

-25%
29.50 €
22.13 €
TOP 10 knihy
Terézia Vansová - Recepty prastarej matere
Terézia Vansová
Marc-Uwe Kling - QualityLand
Marc-Uwe Kling
John Grisham - Strážni anjeli
John Grisham
Lucinda Rileyová - Motýlia izba
Lucinda Rileyová
Izabella Csabaiová - Jasnovidka
Izabella Csabaiová
Ďalej na zoznam »
Akciové knihy
Veľký výpredaj!


Ďalej na zoznam »
 
Akciové knihy