Zabudnuté heslo
   
Kategórie
Knihy pre deti
Oldřich Růžička, Silvie Sanža - Cestovateľ v čase - Vynálezy
Oldřich Růžička, Silvie Sanža
kolektiv a - Rubik`s - Ako zložiť kocku
Michel Luchesi, Maud Bihanová - Môj malý sprievodca prírodou: Vtáky
Michel Luchesi, Maud Bihanová
Alena Penzešová - Chorý macko
Alena Penzešová
Kolektív autorov - Božteky pre veľkého zlého vlka
Ďalej na zoznam »
Novinky
Filter:
Zoradiť podľa     
Eva PaedDr. Dienerová - Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ, 2.vyd.
Eva PaedDr. Dienerová
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ, 2.vyd.


Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 3. ročníka, na vybrané slová, tvorenie slov predponami spodobovanie, priamu reč ale aj na ohybné (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá) a neohybné slovné druhy (príslovky, predložky, spojky, častice, ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-7%
2.10 €
1.95 €
Adela Jureníková - Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník ZŠ, 2. vydanie
Adela Jureníková
Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník ZŠ, 2. vydanie


Pracovný zošit je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl, ich rodičov a učiteľov. V súlade so vzdelávacími štandardami obsahuje rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky prvého ročníka základnej školy. Každá strana ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-7%
4.50 €
4.19 €
Renáta Sivoková - Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl, 2. vydanie
Renáta Sivoková
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl, 2. vydanie


Pracovný zošit pre všetkých druhákov na precvičovanie si učiva zo slovenského jazyka. Obsahuje množstvo tajničiek, doplňovačiek, prísloví, hádaniek, vtipov či maľovaniek. Jednotlivé strany sa témami viažu na učivo z prírodovedy a vlastivedy, čím sa výborne rozvíjajú a ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-7%
4.50 €
4.19 €
Terézia Lampartová - Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5.- 6.ročník základných škôl
Terézia Lampartová
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5.- 6.ročník základných škôl


Krátke cvičenia a úlohy sú výbornou doplňujúcou pomôckou k učebniciam slovenského jazyka. Žiaci si precvičia najmä tie gramatické a pravopisné javy, ktoré im robia najväčšie problémy. Zbierka obsahuje aj záverečné testy s motivačným charakterom a správne riešenia úloh. ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-7%
4.75 €
4.42 €
Terézia Lampartová - Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 7. - 9. ročník základných škôl
Terézia Lampartová
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 7. - 9. ročník základných škôl


Táto zbierka úloh a cvičení je pokračovaním zbierky Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník a dopĺňa učebnice týchto ročníkov o úlohy s gramatickými a pravopisnými javmi, s ktorými majú žiaci najväčšie problémy. Vychádza z platného Štátneho ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-7%
3.50 €
3.26 €
Terézia Lampartová - Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 7. – 9. ročník základných škôl
Terézia Lampartová
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 7. – 9. ročník základných škôl


Pracovné zošity obsahujú veľa zaujímavých úloh na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Hlavná obsahová stránka je zameraná na overenie, precvičenie a utvrdzovanie gramatických a pravopisných vedomostí pre dané ročníky. Aktualizované ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-7%
4.75 €
4.42 €
Viera Spišáková - Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y
Viera Spišáková
Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y


Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. S jej pomocou zvládnete pravopis ľahko a bez drilovania nudných ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-7%
7.90 €
7.35 €
Kolektív autorov - Precvičovanie pravopisu 2
Kolektív autorov
Precvičovanie pravopisu 2


Pracovný zošit Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník sa zameriava na precvičovanie rôznych gramatických javov, s ktorými sa žiaci oboznamujú v tomto ročníku - mäkčene, dĺžne, rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, mäkkých a tvrdých spoluhlások, osvojenie si dvojhlások, ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-7%
4.60 €
4.28 €
Kolektív autorov - Precvičovanie pravopisu 4 PZ
Kolektív autorov
Precvičovanie pravopisu 4 PZ


Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú vo 4. ročníku -identifikácia a popužívanie slabičných a neslabičných predpôn v slovách, precvičovanie pravopisu vybraných a odvodených slov, spodobovanie na konci slova, uprostred slova, na hranici ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-7%
4.60 €
4.28 €
Kolektív autorov - Precvičovanie pravopisu 5 PZ
Kolektív autorov
Precvičovanie pravopisu 5 PZ


Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 5. ročníku - precvičovanie pravopisu vlastných podstatných mien, určovanie podstatných a prídavných mien, ich gramatických kategórií a vzorov, stupňovanie prídavných mien, pravopis zámen a ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-7%
4.60 €
4.28 €

<< Späť      ...  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   ...  12    Ďalej >>