Zabudnuté heslo
   
Kategórie
Knihy pre deti
Novinky
 
 
Jaroslav Maria
 
Charlotte Habersack
 
Wendy Walkerová
 
Christoffer Petersen
 
Carlton Mellick III
 
 
 
 
 
 
Jennifer McMahon
Filter:
Zoradiť podľa     
Kolektív - Hravá matematika 5 PZ
Kolektív
Hravá matematika 5 PZ


Pracovný zošit Hravá matematika 5 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce násobenie a delenie prirodzených čísel do 10 000, tvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión, počtové výkony s prirodzenými číslami, geometriu, meranie, aplikáciu poznatkov a špecifické ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
6.00 €
Kolektív - Hravá matematika 6 ( nov. vydanie )
Kolektív
Hravá matematika 6 ( nov. vydanie )


Pracovný zošit Hravá matematika 5 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce násobenie a delenie prirodzených čísel do 10 000, tvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión, počtové výkony s prirodzenými číslami, geometriu, meranie, aplikáciu poznatkov a špecifické ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
8.50 €
Kolektív autorov - Hravá matematika 6 ( nov.vyd.)
Kolektív autorov
Hravá matematika 6 ( nov.vyd.)


Pracovný zošit Hravá matematika 6 obsahuje zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie inovovaného ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť matematiky v reálnych situáciách. Z hľadiska didaktiky ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
8.50 €
Kolektív - Hravá matematika 6 PZ
Kolektív
Hravá matematika 6 PZ


Pracovný zošit Hravá matematika 5 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce násobenie a delenie prirodzených čísel do 10 000, tvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión, počtové výkony s prirodzenými číslami, geometriu, meranie, aplikáciu poznatkov a špecifické ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
6.00 €
Kolektív autorov - Hravá matematika 7 (nov. vydanie )
Kolektív autorov
Hravá matematika 7 (nov. vydanie )


Pracovný zošit Hravá matematika 7 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť matematiky ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
8.50 €
Kolektív - Hravá matematika 7 PZ
Kolektív
Hravá matematika 7 PZ


Pracovný zošit Hravá matematika 7 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce zlomky, racionálne čísla, percentá, objem a povrch kvádra a kocky, pomer, priamu a nepriamu úmernosť a kombinatoriku. Tento zošit tiež poskytuje teoretické zhrnutie na konci každej kapitoly, miesto na ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
6.00 €
 - Hravá matematika 8

Hravá matematika 8


Pracovný zošit pre 8.ročník V pracovnom zošite Hravá matematika nájdete: * I. Opakovanie a prehĺbenie učiva zo 7. ročníka * II. Pytagorova veta * III. Úprava celistvých algebraických výrazov * IV. Kruh,kružnica * V. Riešenie lineárnych ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
6.00 €
Kolektív - Hravá matematika 8 PZ
Kolektív
Hravá matematika 8 PZ


Pracovný zošit Hravá matematika 8 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce počtové výkony s celými číslami, premennú, výraz, rovnicu, trojuholník, zhodnosť trojuholníkov, rovnobežníky, lichobežníky, kruh, kružnicu, hranoly, pravdepodobnosť a štatistiku. Tento zošit tiež ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
6.00 €
 - Hravá matematika 9

Hravá matematika 9


Pracovný zošit pre 9.ročník V pracovnom zošite Hravá matematika nájdete: * I. Opakovanie a prehĺbenie učiva z 8. ročníka * II. Úprava algebraických výrazov * III. Podobnosť trojuholníkov * IV. Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav * V. ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
6.00 €
Kolektív - Hravá matematika 9 ( nové vydanie )
Kolektív
Hravá matematika 9 ( nové vydanie )


Pracovný zošit Hravá matematika 9 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce odmocniny, mocniny, zápis veľkých čísel, riešenie lineárnych rovníc a nerovníc, Pytagorovu vetu, telesá ich povrch a objem, súmernosť v rovine, grafické znázornenie závislosti, podobnosť ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
4.25 €

<< Späť     1  |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   ...  10    Ďalej >>