Zabudnuté heslo
   
autor neuvedený - Zákony II část A 2020 – Občanské zákony,
autor neuvedený

Zákony II část A 2020 – Občanské zákony,Občanský zákoník, Obchodní korporace, Občanský soudní řád, Exekuce, Ochrana spotřebitele Zákony IIA obsahují právní předpisy pro oblast občanského práva, obchodních korporací, exekucí, ochrany spotřebitele. Sborník obsahuje pět tematicky rozdělených kapitol. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Obsah: Občanský zákoník Obchodní korporace Občanský soudní řád Exekuční řád Ochrana spotřebitele Úplná znění zákonů z oblasti občanského práva a ochrany spotřebitele po posledních novelách 1. kapitola – Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2. kapitola – Obchodní korporace Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 3. kapitola – Občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 4. kapitola – Exekuční řád Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 5. kapitola – Ochrana spotřebitele Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Jazyk: slovenský
Vydavateľ: PORADCA, s. r. o.
Rok vydania: 2020
Počet strán: 736
Väzba: Paperback
Váha: 565 g
Rozmery (š-v-h): 147 x 210 mm
EAN 9771802827034
Dodacia doba: momentálne nedostupné

8.88 €