Zabudnuté heslo
   
autor neuvedený - Zákony II část B 2020 – Trestní zákony – Úplná znění po novelách k 1. 1. 2020
autor neuvedený

Zákony II část B 2020 – Trestní zákony – Úplná znění po novelách k 1. 1. 2020Trestní právo, Správní právo, Právní pomoc, Policie ČR, Přestupky Zákony IIB obsahují právní předpisy pro oblast trestního práva, správního práva a právní pomoci. Sborník obsahuje tři tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Obsah Trestní právo Správní právo Právní pomoc Úplná znění zákonů z oblasti trestního práva a správního práva po posledních novelách: 1. kapitola – Trestní právo Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) 2. kapitola – Správní právo Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 3. kapitola – Právní pomoc Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

Jazyk: slovenský
Vydavateľ: PORADCA, s. r. o.
Rok vydania: 2020
Počet strán: 640
Väzba: Paperback
Váha: 460 g
Rozmery (š-v-h): 124 x 211 mm
EAN 9771802827041
Dodacia doba: momentálne nedostupné

8.88 €