Zabudnuté heslo
   
autor neuvedený - Zákony VI část B 2020 – Odpady, Obaly -
autor neuvedený

Zákony VI část B 2020 – Odpady, Obaly -Odpady, Obaly, Energie Do sborníku Zákony VI B jsme z toho přidali 2 právní předpisy. Přidali jsme následující: •Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů •Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) Zákony VI B obsahují právní předpisy pro oblast odpadů, obalů, energií a prevence průmyslných havárií. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Obsah: Odpady a obaly Energie Prevence průmyslných havárií Úplná znění zákonů z oblasti odpadů a obalů po posledních novelách: 1. kapitola - Odpady a obaly Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 2. kapitola - Energie Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 3. kapitola - Prevence průmyslných havárií Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Jazyk: slovenský
Vydavateľ: PORADCA, s. r. o.
Rok vydania: 2020
Počet strán: 592
Väzba: Paperback
Váha: 320 g
Rozmery (š-v-h): 149 x 210 mm
EAN 9771802831024
Dodacia doba: momentálne nedostupné

8.88 €