Ivan Teplička

Fyzika

Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Školy si ju môžu zakúpiť zo svojich finančných prostriedkov a používať ju na vyučovacích hodinách. Nové prepracované vydanie knihy FYZIKA - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ. Komu je kniha určená? Stredoškolským študentom môže pomôcť rozšírením poznatkov zo štandardných učebníc, ktorých obsah nestačí na prípravu na maturitnú skúšku z fyziky. Stredoškolským učiteľom fyziky poskytne prehľad poznatkov potrebných na prípravu študentov na maturitnú skúšku. Užitočná môže byť tiež uchádzačom o štúdium na vysokých školách pri príprave na prijímacie skúšky, resp. riešiteľom fyzikálnej olympiády. Text knihy je rozdelený do ôsmich kapitol, ktoré sú ďalej členené na podkapitoly. Každá podkapitola obsahuje teoretický prehľad poznatkov, riešené príklady a neriešené úlohy s výsledkami. V niektorých častiach kniha mierne rozširuje učivo z cieľových požiadaviek – napr. použitie základov diferenciálneho a integrálneho počtu, Gibbsov zákon fáz, obvody RLC, špeciálna teória relativity atď. OBSAH 1 ÚVOD DO FYZIKY 2 MECHANIKA 3 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA 4 ELEKTRINA A MAGNETIZMUS 5 KMITANIE A VLNENIE 6 OPTIKA 7 ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY 8 ZÁKLADY FYZIKY MIKROSVETA NIEKTORÉ FYZIKÁLNE KONŠTANTY LITERATÚRA REGISTER

Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Školy si ju môžu zakúpiť zo svojich finančných prostriedkov a používať ju na vyučovacích hodinách. Nové prepracované vydanie knihy FYZIKA - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ. Komu je kniha určená? Stredoškolským študentom môže pomôcť rozšírením poznatkov zo štandardných učebníc, ktorých obsah nestačí na prípravu na maturitnú skúšku z fyziky. Stredoškolským učiteľom fyziky poskytne prehľad poznatkov potrebných na prípravu študentov na maturitnú skúšku. Užitočná môže byť tiež uchádzačom o štúdium na vysokých školách pri príprave na prijímacie skúšky, resp. riešiteľom fyzikálnej olympiády. Text knihy je rozdelený do ôsmich kapitol, ktoré sú ďalej členené na podkapitoly. Každá podkapitola obsahuje teoretický prehľad poznatkov, riešené príklady a neriešené úlohy s výsledkami. V niektorých častiach kniha mierne rozširuje učivo z cieľových požiadaviek – napr. použitie základov diferenciálneho a integrálneho počtu, Gibbsov zákon fáz, obvody RLC, špeciálna teória relativity atď. OBSAH 1 ÚVOD DO FYZIKY 2 MECHANIKA 3 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA 4 ELEKTRINA A MAGNETIZMUS 5 KMITANIE A VLNENIE 6 OPTIKA 7 ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY 8 ZÁKLADY FYZIKY MIKROSVETA NIEKTORÉ FYZIKÁLNE KONŠTANTY LITERATÚRA REGISTER

Jazyk slovenský
Vydavateľ ENIGMA PUBLISHING s.r.o.
Rok vydania 2015
Počet strán 378
Typ viazania Paperback
Hmotnosť (g) 366 g
Rozmery (š-v-h) 150x210
EAN 9788081330384
Dodacia doba Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Hravá matematika 6 - Pracovný zošit pre 6.ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP
-5%
Anna Dzurusová a kol.
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
10,40 €
9,88 €
Hravá matematika 7 - Pracovný zošit pre 7.ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP
-5%
Anna Dzurusová a kol.
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
10,40 €
9,88 €
Príprava na testovanie 9 Matematika
-5%
Alena Naďová
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,80 €
8,36 €
Precvičovanie počítania 9 PZ
-5%
Gabriela Jakubecová, Jaroslava Trembuľáková
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,51 €
Matematika do vrecka pre 2. stupeň ZŠ
-5%
Lukeš
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,99 €
3,80 €
Testovanie deviatakov MATEMATIKA
-5%
Monika Reiterová
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Testovanie 5-Testy z matematiky pre 5.ročník ZŠ
-5%
Kolektív autorov
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
11,00 €
10,45 €
Testovanie 9 z matematiky Testy pre 9. ročník ZŠ
-5%
Kolektív autorov
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
11,00 €
10,45 €