Ivan Teplička

Fyzika

Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Školy si ju môžu zakúpiť zo svojich finančných prostriedkov a používať ju na vyučovacích hodinách. Nové prepracované vydanie knihy FYZIKA - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ. Komu je kniha určená? Stredoškolským študentom môže pomôcť rozšírením poznatkov zo štandardných učebníc, ktorých obsah nestačí na prípravu na maturitnú skúšku z fyziky. Stredoškolským učiteľom fyziky poskytne prehľad poznatkov potrebných na prípravu študentov na maturitnú skúšku. Užitočná môže byť tiež uchádzačom o štúdium na vysokých školách pri príprave na prijímacie skúšky, resp. riešiteľom fyzikálnej olympiády. Text knihy je rozdelený do ôsmich kapitol, ktoré sú ďalej členené na podkapitoly. Každá podkapitola obsahuje teoretický prehľad poznatkov, riešené príklady a neriešené úlohy s výsledkami. V niektorých častiach kniha mierne rozširuje učivo z cieľových požiadaviek – napr. použitie základov diferenciálneho a integrálneho počtu, Gibbsov zákon fáz, obvody RLC, špeciálna teória relativity atď. OBSAH 1 ÚVOD DO FYZIKY 2 MECHANIKA 3 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA 4 ELEKTRINA A MAGNETIZMUS 5 KMITANIE A VLNENIE 6 OPTIKA 7 ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY 8 ZÁKLADY FYZIKY MIKROSVETA NIEKTORÉ FYZIKÁLNE KONŠTANTY LITERATÚRA REGISTER

Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Školy si ju môžu zakúpiť zo svojich finančných prostriedkov a používať ju na vyučovacích hodinách. Nové prepracované vydanie knihy FYZIKA - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ. Komu je kniha určená? Stredoškolským študentom môže pomôcť rozšírením poznatkov zo štandardných učebníc, ktorých obsah nestačí na prípravu na maturitnú skúšku z fyziky. Stredoškolským učiteľom fyziky poskytne prehľad poznatkov potrebných na prípravu študentov na maturitnú skúšku. Užitočná môže byť tiež uchádzačom o štúdium na vysokých školách pri príprave na prijímacie skúšky, resp. riešiteľom fyzikálnej olympiády. Text knihy je rozdelený do ôsmich kapitol, ktoré sú ďalej členené na podkapitoly. Každá podkapitola obsahuje teoretický prehľad poznatkov, riešené príklady a neriešené úlohy s výsledkami. V niektorých častiach kniha mierne rozširuje učivo z cieľových požiadaviek – napr. použitie základov diferenciálneho a integrálneho počtu, Gibbsov zákon fáz, obvody RLC, špeciálna teória relativity atď. OBSAH 1 ÚVOD DO FYZIKY 2 MECHANIKA 3 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA 4 ELEKTRINA A MAGNETIZMUS 5 KMITANIE A VLNENIE 6 OPTIKA 7 ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY 8 ZÁKLADY FYZIKY MIKROSVETA NIEKTORÉ FYZIKÁLNE KONŠTANTY LITERATÚRA REGISTER

Jazyk slovenský
Vydavateľ ENIGMA PUBLISHING s.r.o.
Rok vydania 2015
Počet strán 378
Typ viazania Paperback
Hmotnosť (g) 366 g
Rozmery (š-v-h) 150x210
EAN 9788081330384
Dodacia doba V obchode - dodanie 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Repetitórium práva duševného vlastníctva
-6%
Veronika Skorková
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
24,00 €
22,56 €
Dějiny pedagogiky
-6%
Dana, Tomáš Kasper, Kasperová
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
16,87 €
15,86 €
Lekárska fyziológia 1+2 zväzok (Komplet)
-6%
Kamil Javorka, kolektiv
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
60,00 €
56,40 €
Repetitórium civilného procesného práva
-6%
Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
25,00 €
23,50 €
Repetitórium teórie práva
-6%
Dominik Šoltys
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,00 €
17,86 €
Repetitórium ústavného práva
-6%
Marek Domin, Milan Hodás, Eduard Korpáš, Patrik Príbelský
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
25,00 €
23,50 €
Repetitórium medzinárodného práva verejného
-6%
Ľudmila Elbert, Adam Giertl, Ján Klučka
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
21,00 €
19,74 €
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory
-6%
Kolektív autorov, Andrea Čalkovská
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,00 €
8,46 €