Renáta Lukáčová, Beata Solčanská

Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ

191 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe. Nová zbierka pre 7. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 7. ročníku aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Obsahovo nadväzuje na knihy Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ a Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ. Gramatické javy precvičuje v 6 kapitolách: * Cudzie slová * Podstatné mená, veľké písmená a prídavné mená * Číslovky a zámená * Slovesá a príslovky * Spojky * Čiarka v jednoduchej vete

191 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe. Nová zbierka pre 7. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 7. ročníku aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Obsahovo nadväzuje na knihy Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ a Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ. Gramatické javy precvičuje v 6 kapitolách: * Cudzie slová * Podstatné mená, veľké písmená a prídavné mená * Číslovky a zámená * Slovesá a príslovky * Spojky * Čiarka v jednoduchej vete

Jazyk slovenský
Vydavateľ Didaktis s. r. o.
Rok vydania 2012
Počet strán 86
Typ viazania Paperback
Hmotnosť (g) 120 g
Rozmery (š-v-h) 150 x 210
EAN 9788089160945
Dodacia doba V obchode - dodanie 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Maturita zo slovenského jazyka a literatúry - príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu
-6%
Karel Dvořák, Ivana Gregorová
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,90 €
12,13 €
Literatúra 4 - pre SŠ a gymnáziá PZ
-6%
Kolektív autorov
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,50 €
11,75 €