Renáta Lukáčová, Beata Solčanská

Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ

191 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe. Nová zbierka pre 7. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 7. ročníku aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Obsahovo nadväzuje na knihy Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ a Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ. Gramatické javy precvičuje v 6 kapitolách: * Cudzie slová * Podstatné mená, veľké písmená a prídavné mená * Číslovky a zámená * Slovesá a príslovky * Spojky * Čiarka v jednoduchej vete

191 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe. Nová zbierka pre 7. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 7. ročníku aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Obsahovo nadväzuje na knihy Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ a Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ. Gramatické javy precvičuje v 6 kapitolách: * Cudzie slová * Podstatné mená, veľké písmená a prídavné mená * Číslovky a zámená * Slovesá a príslovky * Spojky * Čiarka v jednoduchej vete

Jazyk slovenský
Vydavateľ Didaktis s. r. o.
Rok vydania 2012
Počet strán 86
Typ viazania Paperback
Hmotnosť (g) 120 g
Rozmery (š-v-h) 150 x 210
EAN 9788089160945
Dodacia doba online cena - Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Pätminútovky slovenčina 2.ročník
-9%
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,10 €
POHRAJME SA S DIKTÁTIKMI VO ŠTVRTOM ROČNÍKU ZŠ
-10%
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,49 €
3,15 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 2. ročníka základných škôl
-9%
Eva Dienerová
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,01 €
Ako sa naučiť čítať s porozumením - Čitateľská gramotnosť pre 3. ročník základných škôl
-9%
Terézia Lampartová
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,01 €
Čo má vedieť prvák z matematiky, 2.vydanie
-9%
Adela Jureníková
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,19 €
Aké i/y sa píše?
-9%
Lucia Gianitsová-Ološtiaková
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,49 €
4,09 €
Diktáty pre 3.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-9%
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,10 €
Pätminútovky slovenčina 3.ročník
-9%
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,10 €