Kolektív

Krížom krážom - Slovenčina A2 + 2CD /2. doplnené a prepracované vydanie/

Slovenčina pre začiatočníkov Krížom-krážom A2 s dvomi CD nadväzuje na učebnicu slovenčiny pre úplných začiatočnikov Krížom-krážom A1. Knihy Krížom-krážom predstavujú atraktívnu cestu ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručnosti v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF). Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou pevnou štruktúrou. Výnimkou je prvá a desiata lekcia, ktoré majú osobitné zameranie. Každú lekciu tvorí 5 ozvučených dialógov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie, pri ktorých sa nová lexika prezentuje pomocou obrázkov alebo slovného výkladu. Po dialógoch nasleduje súhmné predstavenie lexiky súvisiacej s témou lekcie a cvičenia zamerané na jej osvojenie. V každej lekcii sa postupne jednoduchým spôsobom predstavujú základy gramatiky, pričom sa rešpektujú špecifiká slovenčiny ako cudzieho jazyka pre začiatočníkov. Výber gramatických javov (pri slovesách ide o ďalšie slovesné triedy v prézente, futúrum, kondicionál, imperatív, aspekt či particípiá a pri deklinačných vzoroch o genitív a datív v singulári aj pluráli) metodicky dopĺňa gramatické minimum pre začiatočníkov. Na konci každej lekcie sú súhrnné cvičenia, v ktorých sa upevňujú komunikatívne zručnosti so zreteľom na počúvanie a čítanie s porozumením a tvorenie jednoduchých ústnych a písomných prejavov. Prácu s učebnicou môžu spestriť aj sprievodné úlohy či doplnkové texty s cvičeniami. Učebnica obsahuje kľúč k cvičeniam, slovensko-anglický slovníček usporiadaný podľa jednotlivých lekcií a prehľadné gramatické tabuľky.

Slovenčina pre začiatočníkov Krížom-krážom A2 s dvomi CD nadväzuje na učebnicu slovenčiny pre úplných začiatočnikov Krížom-krážom A1. Knihy Krížom-krážom predstavujú atraktívnu cestu ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručnosti v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF). Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou pevnou štruktúrou. Výnimkou je prvá a desiata lekcia, ktoré majú osobitné zameranie. Každú lekciu tvorí 5 ozvučených dialógov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie, pri ktorých sa nová lexika prezentuje pomocou obrázkov alebo slovného výkladu. Po dialógoch nasleduje súhmné predstavenie lexiky súvisiacej s témou lekcie a cvičenia zamerané na jej osvojenie. V každej lekcii sa postupne jednoduchým spôsobom predstavujú základy gramatiky, pričom sa rešpektujú špecifiká slovenčiny ako cudzieho jazyka pre začiatočníkov. Výber gramatických javov (pri slovesách ide o ďalšie slovesné triedy v prézente, futúrum, kondicionál, imperatív, aspekt či particípiá a pri deklinačných vzoroch o genitív a datív v singulári aj pluráli) metodicky dopĺňa gramatické minimum pre začiatočníkov. Na konci každej lekcie sú súhrnné cvičenia, v ktorých sa upevňujú komunikatívne zručnosti so zreteľom na počúvanie a čítanie s porozumením a tvorenie jednoduchých ústnych a písomných prejavov. Prácu s učebnicou môžu spestriť aj sprievodné úlohy či doplnkové texty s cvičeniami. Učebnica obsahuje kľúč k cvičeniam, slovensko-anglický slovníček usporiadaný podľa jednotlivých lekcií a prehľadné gramatické tabuľky.

Jazyk slovenský
Vydavateľ Studia Academica Slovaca
Rok vydania 2012
Počet strán 207
Typ viazania Mäkká väzba
Hmotnosť (g) 662 g
Rozmery (š-v-h) 270-220
EAN 9788022332651
Dodacia doba Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia - pre 2. stupeň základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom
-5%
Terézia Lampartová
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,28 €
Krížom krážom - Slovenčina B1 + 2CD
-5%
Kolektív
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
29,21 €
27,75 €
Gramatika súčasnej slovenčiny, 2.vyd.
-8%
autor neuvedený
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,90 €
7,27 €
Krížom krážom - Slovenčina A2 + 2CD  /2. doplnené a prepracované vydanie/
-5%
Kolektív
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
27,39 €
26,03 €
Krížom krážom  -  Slovenčina B2 +2CD
-5%
Kolektív
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
30,00 €
28,50 €
Maďarčina - konverzácia so slovníkom a gramatikou, 4.vyd.
-5%
autor neuvedený
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,90 €
7,51 €
Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia - pre 1. stupeň základných škôl
-5%
Anna Holovačová
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,28 €