Jeffrey Free, Laurie Parsonsová

Odkrývanie potenciálu vášho dieťaťa s ADD

Autor tejto knihy Jeff rey Freed má dlhoročné skúsenosti s prácou s nadanými deťmi (u ktorých zvyčajne takisto prevláda pravohemisférovosť) a s deťmi s ADD. Kniha neprináša len odborný pohľad na túto problematiku, najcennejšie sú autorove praktické rady. Umožní vám otestovať, či má vaše dieťa pravohemisférový spôsob učenia sa, a ak je to tak, desať minút denne, ktoré venujete práci s ním - mu pomôže zvládnuť hláskovanie i diktáty a získať sebadôveru - podnieti jeho až prekvapujúcu schopnosť rýchleho čítania, ktorá mu umožní aj v neskoršom období štúdia s prehľadom sa orientovať v textoch - posilní jeho prístup riešenia algebrických i geometrických príkladov Tieto poznatky sú cestou k odkrývaniu často až prekvapujúceho potenciálu vášho dieťaťa a umožnia mu viesť v budúcnosti plnohodnotný a dôstojný život. ADD je v súčasnej medicínskej literatúre opísaná ako neurologický syndróm, ktorý má tri primárne symptómy: impulzívnosť, nesústredenosť a hyperaktivitu či nadmernú energiu. Syndróm však nesúvisí s poruchou pozornosti, ale s nestálosťou pozornosti. Väčšina detí, ktoré majú ADD, je niekedy schopná sústrediť sa až nadmerne. Hyperaktivita môže, no nemusí byť prítomná. Tento typ detí má však dominantnú pravú hemisféru. Sú tvorivé, vedia vyriešiť z hlavy ťažké matematické úlohy a vynikajú v rýchlom čítaní. V škole majú zvyčajne zlé výsledky, pretože vyučujúci sú zväčša ľavohemisféroví a orientovaní na detaily. Kladú dôraz na auditívne procesy a žiakov, ktorí sa učia vizuálne, považujú za „postihnutých“. Zámerom tejto knihy je pomôcť rodičom i pedagógom a vďaka inému vyučovaciemu prístupu využiť skryté schopnosti týchto detí, aby úspešne zvládli učebnú látku.

Autor tejto knihy Jeff rey Freed má dlhoročné skúsenosti s prácou s nadanými deťmi (u ktorých zvyčajne takisto prevláda pravohemisférovosť) a s deťmi s ADD. Kniha neprináša len odborný pohľad na túto problematiku, najcennejšie sú autorove praktické rady. Umožní vám otestovať, či má vaše dieťa pravohemisférový spôsob učenia sa, a ak je to tak, desať minút denne, ktoré venujete práci s ním - mu pomôže zvládnuť hláskovanie i diktáty a získať sebadôveru - podnieti jeho až prekvapujúcu schopnosť rýchleho čítania, ktorá mu umožní aj v neskoršom období štúdia s prehľadom sa orientovať v textoch - posilní jeho prístup riešenia algebrických i geometrických príkladov Tieto poznatky sú cestou k odkrývaniu často až prekvapujúceho potenciálu vášho dieťaťa a umožnia mu viesť v budúcnosti plnohodnotný a dôstojný život. ADD je v súčasnej medicínskej literatúre opísaná ako neurologický syndróm, ktorý má tri primárne symptómy: impulzívnosť, nesústredenosť a hyperaktivitu či nadmernú energiu. Syndróm však nesúvisí s poruchou pozornosti, ale s nestálosťou pozornosti. Väčšina detí, ktoré majú ADD, je niekedy schopná sústrediť sa až nadmerne. Hyperaktivita môže, no nemusí byť prítomná. Tento typ detí má však dominantnú pravú hemisféru. Sú tvorivé, vedia vyriešiť z hlavy ťažké matematické úlohy a vynikajú v rýchlom čítaní. V škole majú zvyčajne zlé výsledky, pretože vyučujúci sú zväčša ľavohemisféroví a orientovaní na detaily. Kladú dôraz na auditívne procesy a žiakov, ktorí sa učia vizuálne, považujú za „postihnutých“. Zámerom tejto knihy je pomôcť rodičom i pedagógom a vďaka inému vyučovaciemu prístupu využiť skryté schopnosti týchto detí, aby úspešne zvládli učebnú látku.

Jazyk slovenský
Vydavateľ Citadella
Rok vydania 2014
Počet strán 312
Typ viazania Brožovaná väzba
Hmotnosť (g) 276 g
Rozmery (š-v-h) 140-215
EAN 9788089628704
Dodacia doba online cena - Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Pediatria pre zvedavých rodičov - Manuál slovenskej doktorky z praxe
-9%
Katarína Legrand
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,50 €
17,75 €
ADHD očami ADHD - Ako to zvládať?
-9%
Martin Antal
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,50 €
10,47 €
Péče o seniory v pobytových zařízeních s
-9%
Eva Malíková
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,43 €
16,78 €
Dítě a mateřská škola - Co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet - 2. vydání
-9%
Koťátková Soňa
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,66 €
13,35 €
Předškolní pedagogika
Eva Opravilová
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
17,92 €
Zdravé telo
-9%
doc. Dana Masaryková, PhD., Mgr. Dominika Rzavská
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
26,40 €
24,03 €
Pedagogický asistent v materskej škole - Postavenie, úlohy a financovanie pedagogického asistenta v MŠ
-9%
Ing. Jarmila Belešová, PaedDr. Eva Sobinkovičová,, PhDr. Marek Havrila, PhD.,  Mgr. Petra Martinovská,  PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
26,40 €
24,03 €
Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele
-9%
Markéta Švamberk Šauerová
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
16,12 €
14,67 €