Scott Elborn

Angličtina - maturita - úroveň C1 + CD / YES/

„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny jazykovej úrovne C1 Angličtina – maturita – jazyková úroveň C1 je určená študentom, ktorí sa rozhodli maturovať z anglického jazyka na úrovni C1. Zahrňuje prípravu na ústnu a písomnú časť maturitnej skúšky z angličtiny. Prvá časť knihy (UNITS) obsahuje: vypracované maturitné témy v 19 lekciách, kľúčovú slovnú zásobu pred úvodným textom a zvýraznenú v texte (Vocabulary Input), úvodný text (Introductory text), ktorý sumarizuje informácie o téme a je rozdelený do podtém s otázkami na porozumenie textu, (Tento text nie je určený na memorovanie, ale na obsahové zorientovanie sa v téme a zhrnutie kľúčovej slovnej zásoby.) cvičenia na zopakovanie slovnej zásoby a najbežnejších konverzačných fráz (Vocabulary Practice), cvičenia na nácvik počúvania s porozumením (Listening), cvičenia na precvičenie gramatiky a lexiky v kontexte (Language in Use), cvičenia na precvičenie zručnosti čítania s porozumením (Reading), cvičenia na precvičenie zručnosti písania – zadania na vypracovanie rôznych slohových útvarov so stimulom. Cvičenia boli vypracované na základe Cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku jazykovej úrovne C1. Súčasťou tejto časti knihy je aj kľúč správnych odpovedí k úlohám a prepis nahrávok. CD obsahuje monologické a dialogické texty, ktoré nahovorili britskí, americkí a slovenskí učitelia angličtiny. Druhú časť knihy (SPEAKING) predstavuje 7 zadaní na ústnu časť maturity. Každé zadanie je polytematické a obsahuje rôzne úlohy na nácvik zručnosti hovorenia (opis obrázku/grafu/tabuľky na základe stimulu, debata, simulácia, role play...) Ku každému zadaniu nájdete aj zoznam užitočných konverzačných fráz. Tretiu časť knihy (TESTS) tvoria dva kompletné maturitné testy vypracované podľa Cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku jazykovej úrovne C1. Tieto modelové testy zahrňujú aj nácvik zručnosti počúvania s porozumením. Štvrtá časť knihy (ADDITIONAL MATERIAL) zahrňuje: confusing words: cvičenia na precvičenie významu niektorých slov, ktoré sa v používaní často mýlia (primerane jazykovej úrovni C1), phrasal verbs: zoznam vybraných frázových slovies, irregular verbs: zoznam nepravidelných slovies. Na konci cvičebnice sa nachádza prehľadná tabuľka gramatických časov. Cvičebnica je vhodná na individuálne štúdium i na prácu v triede. Veríme, že sa pre vás stane praktickou pomôckou a uľahčí vám prípravu na maturitu. Obsah knihy Angličtina - maturita - jazyková úroveň C1 I. UNITS (introductory texts, vocabulary practice, language in use, reading and listening comprehension, writing) Unit 1: FAMILY Unit 2: PLACES TO LIVE Unit 3: HOBBIES Unit 4: SPORT Unit 5: HEALTH ISSUES Unit 6: SHOPPING, ADVERTISING AND BANKING Unit 7: CULTURE AND ART Unit 8: MULTICULTURALISM AND GLOBALISATION Unit 9: SOCIAL ISSUES Unit 10: ENVIRONMENTAL ISSUES Unit 11: THE ECONOMY Unit 12: SCIENCE AND TECHNOLOGY Unit 13: COMMUNICATION AND MEDIA Unit 14: BEING YOUNG Unit 15: EDUCATION AND WORK Unit 16: SLOVAKIA Unit 17: TRAVELLING AND TOURISM Unit 18: ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES Unit 19: HOLIDAYS AND CELEBRATIONS KEY TRANSCRIPTS II. SPEAKING Speaking tasks 1 Speaking tasks 2 Speaking tasks 3 Speaking tasks 4 Speaking tasks 5 Speaking tasks 6 Speaking tasks 7 III. TESTS TEST 1 Key Transcripts TEST 2 Key Transcripts IV. ADDITIONAL MATERIAL Confusing Words Phrasal Verbs Irregular Verbs Self Evaluation SUMMARY OF GRAMMAR TENSES

„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny jazykovej úrovne C1 Angličtina – maturita – jazyková úroveň C1 je určená študentom, ktorí sa rozhodli maturovať z anglického jazyka na úrovni C1. Zahrňuje prípravu na ústnu a písomnú časť maturitnej skúšky z angličtiny. Prvá časť knihy (UNITS) obsahuje: vypracované maturitné témy v 19 lekciách, kľúčovú slovnú zásobu pred úvodným textom a zvýraznenú v texte (Vocabulary Input), úvodný text (Introductory text), ktorý sumarizuje informácie o téme a je rozdelený do podtém s otázkami na porozumenie textu, (Tento text nie je určený na memorovanie, ale na obsahové zorientovanie sa v téme a zhrnutie kľúčovej slovnej zásoby.) cvičenia na zopakovanie slovnej zásoby a najbežnejších konverzačných fráz (Vocabulary Practice), cvičenia na nácvik počúvania s porozumením (Listening), cvičenia na precvičenie gramatiky a lexiky v kontexte (Language in Use), cvičenia na precvičenie zručnosti čítania s porozumením (Reading), cvičenia na precvičenie zručnosti písania – zadania na vypracovanie rôznych slohových útvarov so stimulom. Cvičenia boli vypracované na základe Cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku jazykovej úrovne C1. Súčasťou tejto časti knihy je aj kľúč správnych odpovedí k úlohám a prepis nahrávok. CD obsahuje monologické a dialogické texty, ktoré nahovorili britskí, americkí a slovenskí učitelia angličtiny. Druhú časť knihy (SPEAKING) predstavuje 7 zadaní na ústnu časť maturity. Každé zadanie je polytematické a obsahuje rôzne úlohy na nácvik zručnosti hovorenia (opis obrázku/grafu/tabuľky na základe stimulu, debata, simulácia, role play...) Ku každému zadaniu nájdete aj zoznam užitočných konverzačných fráz. Tretiu časť knihy (TESTS) tvoria dva kompletné maturitné testy vypracované podľa Cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku jazykovej úrovne C1. Tieto modelové testy zahrňujú aj nácvik zručnosti počúvania s porozumením. Štvrtá časť knihy (ADDITIONAL MATERIAL) zahrňuje: confusing words: cvičenia na precvičenie významu niektorých slov, ktoré sa v používaní často mýlia (primerane jazykovej úrovni C1), phrasal verbs: zoznam vybraných frázových slovies, irregular verbs: zoznam nepravidelných slovies. Na konci cvičebnice sa nachádza prehľadná tabuľka gramatických časov. Cvičebnica je vhodná na individuálne štúdium i na prácu v triede. Veríme, že sa pre vás stane praktickou pomôckou a uľahčí vám prípravu na maturitu. Obsah knihy Angličtina - maturita - jazyková úroveň C1 I. UNITS (introductory texts, vocabulary practice, language in use, reading and listening comprehension, writing) Unit 1: FAMILY Unit 2: PLACES TO LIVE Unit 3: HOBBIES Unit 4: SPORT Unit 5: HEALTH ISSUES Unit 6: SHOPPING, ADVERTISING AND BANKING Unit 7: CULTURE AND ART Unit 8: MULTICULTURALISM AND GLOBALISATION Unit 9: SOCIAL ISSUES Unit 10: ENVIRONMENTAL ISSUES Unit 11: THE ECONOMY Unit 12: SCIENCE AND TECHNOLOGY Unit 13: COMMUNICATION AND MEDIA Unit 14: BEING YOUNG Unit 15: EDUCATION AND WORK Unit 16: SLOVAKIA Unit 17: TRAVELLING AND TOURISM Unit 18: ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES Unit 19: HOLIDAYS AND CELEBRATIONS KEY TRANSCRIPTS II. SPEAKING Speaking tasks 1 Speaking tasks 2 Speaking tasks 3 Speaking tasks 4 Speaking tasks 5 Speaking tasks 6 Speaking tasks 7 III. TESTS TEST 1 Key Transcripts TEST 2 Key Transcripts IV. ADDITIONAL MATERIAL Confusing Words Phrasal Verbs Irregular Verbs Self Evaluation SUMMARY OF GRAMMAR TENSES

Jazyk slovenský
Vydavateľ ENIGMA PUBLISHING s.r.o.
Rok vydania 2018
Počet strán 344
Typ viazania Brožovaná väzba
Hmotnosť (g) 680 g
Rozmery (š-v-h) 210-270
EAN 9788081330674
Dodacia doba online cena - Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


New Headway Intermediate - Third Edition - Student´s Book
-9%
John and Liz Soars
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
20,15 €
18,34 €
Family and Friends New 3 Class Book 2nd edition + Multirom
-9%
Tamzin Thompson
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
20,02 €
18,22 €
English for Everyone Junior: Angličtina pre deti
-9%
Thomas Booth, Ben Francon Davies
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,90 €
18,11 €
Project Fourth Edition 5 Student´s Book (International English Version)
Tom Hutchinson
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,73 €
Nová vizuálna metóda-Pons- Naočte sa gramatiku po anglicky A1-B2
-9%
Brian Melican, Astrid Proctor
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,00 €
12,74 €
Školský hovorník slovensko-anglický-2.vydanie
-9%
autor neuvedený
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,90 €
10,83 €
Project 3. Student´s Book
-9%
Tom Hutchinson
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
15,64 €
14,24 €
Záložka - Anglické nepravidelné slovesá
-9%
Petr Kupka a kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
0,79 €
0,72 €