kol.

Aktualizácia V/3 / 2022

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Cieľom novely zákona je najmä systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl, zvýšenie transparentnosti pri obsadzovaní funkcie dekana, profesionalizácia správnej rady verejnej vysokej školy, systémová zmena vytvárania učiteľských študijných programov a iné. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách • Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Upozornenie na zmenu zákona Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách Novela zákona umožňuje, aby vysoká škola mohla poskytovať študijné programy druhého stupňa, resp. tretieho stupňa aj bez toho, aby poskytovala aspoň jeden študijný program prvého stupňa. Aj v zahraničí je bežné, že vysoké školy poskytujú len druhý stupeň alebo tretí stupeň. Cieľom je posilniť flexibilitu a manažérsky princíp riadenia, keď pre vymedzené rozhodnutia v oblasti rozpočtu a majetku už nebude potrebné dvojkolové schvaľovanie ale bude postačovať schválenie správnou radou. Na druhej strane sa dopĺňa kontrolná činnosť akademického senátu vysokej školy... • Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania Upravuje sa oddelenie akreditácie habilitačného konania a akreditácie inauguračného konania na dve samostatné akreditácie. Upresňuje sa rozsah zmien študijného programu, ktoré nie sú považované za úpravu študijného programu. Dohľad nad plnením štandardov pre vnútorný systém vysokých škôl bude agentúra vykonávať aj so zohľadnením údajov vyplývajúcich z analýz vývoja systému vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike vrátane analýzy vnútorných hodnotiacich správ týkajúcich sa vnútorných systémov a prieskumov medzi študentmi, zamestnancami vysokých škôl, zamestnávateľmi a inými dotknutými subjektmi... • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Úprava v zákone obsiahnutého mechanizmu obmedzenia účasti vo verejnom obstarávaní sa navrhuje s cieľom umožniť vláde Slovenskej republiky nariadením ustanoviť tretie štáty, prípadne v spojení s typom zákazky, kedy sa tento mechanizmus obmedzenia účasti uplatní povinne. Cieľom je umožniť na centrálnej úrovni reagovať najmä na bezpečnostné hrozby a situácie, podobné dnešnej situácii na Ukrajine, ale aj umožniť vláde Slovenskej republiky precíznejšie reagovať na prístup slovenských hospodárskych subjektov na trhy v tretích štátoch. Zjednocujúca úprava použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie odstraňuje zjavnú chybu v právnej úprave, ktorá umožňovala použitia výnimky podľa § 11 ods. 2 len pre civilné zákazky a len pre verejných obstarávateľov... ZÁKON č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ZÁKON č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ZÁKON č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania ZÁKON č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ZÁKON č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Cieľom novely zákona je najmä systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl, zvýšenie transparentnosti pri obsadzovaní funkcie dekana, profesionalizácia správnej rady verejnej vysokej školy, systémová zmena vytvárania učiteľských študijných programov a iné. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách • Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Upozornenie na zmenu zákona Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách Novela zákona umožňuje, aby vysoká škola mohla poskytovať študijné programy druhého stupňa, resp. tretieho stupňa aj bez toho, aby poskytovala aspoň jeden študijný program prvého stupňa. Aj v zahraničí je bežné, že vysoké školy poskytujú len druhý stupeň alebo tretí stupeň. Cieľom je posilniť flexibilitu a manažérsky princíp riadenia, keď pre vymedzené rozhodnutia v oblasti rozpočtu a majetku už nebude potrebné dvojkolové schvaľovanie ale bude postačovať schválenie správnou radou. Na druhej strane sa dopĺňa kontrolná činnosť akademického senátu vysokej školy... • Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania Upravuje sa oddelenie akreditácie habilitačného konania a akreditácie inauguračného konania na dve samostatné akreditácie. Upresňuje sa rozsah zmien študijného programu, ktoré nie sú považované za úpravu študijného programu. Dohľad nad plnením štandardov pre vnútorný systém vysokých škôl bude agentúra vykonávať aj so zohľadnením údajov vyplývajúcich z analýz vývoja systému vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike vrátane analýzy vnútorných hodnotiacich správ týkajúcich sa vnútorných systémov a prieskumov medzi študentmi, zamestnancami vysokých škôl, zamestnávateľmi a inými dotknutými subjektmi... • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Úprava v zákone obsiahnutého mechanizmu obmedzenia účasti vo verejnom obstarávaní sa navrhuje s cieľom umožniť vláde Slovenskej republiky nariadením ustanoviť tretie štáty, prípadne v spojení s typom zákazky, kedy sa tento mechanizmus obmedzenia účasti uplatní povinne. Cieľom je umožniť na centrálnej úrovni reagovať najmä na bezpečnostné hrozby a situácie, podobné dnešnej situácii na Ukrajine, ale aj umožniť vláde Slovenskej republiky precíznejšie reagovať na prístup slovenských hospodárskych subjektov na trhy v tretích štátoch. Zjednocujúca úprava použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie odstraňuje zjavnú chybu v právnej úprave, ktorá umožňovala použitia výnimky podľa § 11 ods. 2 len pre civilné zákazky a len pre verejných obstarávateľov... ZÁKON č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ZÁKON č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ZÁKON č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania ZÁKON č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ZÁKON č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Jazyk slovenský
Vydavateľ Poradca
Rok vydania 2022
Počet strán 352
Typ viazania Paperback
Hmotnosť (g) 209 g
Rozmery (š-v-h) 150-210
EAN 9771335612886
Dodacia doba Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Poradca 13 / 2022 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
-5%
kol.
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Repetitórium civilného procesného právav (Druhé, prepracované a doplnené vydanie)
-5%
Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
31,00 €
29,45 €
1000 riešení č. 1-2 / 2022 - Daňové rezervy - koniec roka
-5%
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,80 €
6,46 €
Poradca č. 4-5/2022 Verejné obstarávanie
-5%
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,00 €
12,35 €
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. 3. 2021
-5%
Kolektív
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,90 €
14,16 €
Repetitórium teórie práva
-5%
Dominik Šoltys
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
19,00 €
18,05 €
Demoralizovaná ekonomika
-5%
Daniel Vilhelm
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
28,60 €
27,17 €
Zákony 2022 I. A , Správa daní-poplatky-daň z príjmov
-5%
kol.
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,32 €