kol.

1000 riešení 8/ 2022

Schválený bol zákon o riešení hroziaceho úpadku, ktorý má pomôcť podnikateľom. V slovenských podmienkach ide o novú právnu oblasť. Doteraz síce právne predpisy sporadicky hroziaci úpadok spomínali, avšak jeho riešenie nijako systematicky neupravovali. Zákon nadobúda účinnosť od 1. mája 2022, ale väčšina ustanovení nadobudne účinnosť až 17. júla 2022. Ide o riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti, v preventívnom konaní, ktoré predstavuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a zachovať svoju životaschopnosť. Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: Aktuálna téma Hroziaci úpadok podnikateľa Stravné pri pracovných cestách - zvýšenie Dane v praxi Zákon o dani z príjmov (ZDP) Daň z pridanej hodnoty Automobil Účtovníctvo Podvojné účtovníctvo (PÚ) Účtovanie o odloženej dani Odpisy Personalistika a mzdy Zamestnávanie Mzdy a odvody Právo Dedičské právo Zásady daňového procesu Verejná správa Podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti vykonáva prácu aj na iných miestach, ako je jeho miesto podnikania, to zn. vykonáva pracovnú cestu. Pri tuzemskej pracovnej ceste má podnikateľ nárok na cestovné náhrady. Jednou z nich je aj stravné. Podľa Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 116/2022, ktoré je platné od 1. 5. 2022, sa výška stravného zvyšuje. Mesačník obsahuje výpočet stravného pri tuzemskej pracovnej ceste u podnikajúcej fyzickej osoby – podnikateľa. Pre informovanosť uvádzame, že uvedené sumy stravného platia aj pre zamestnancov.

Schválený bol zákon o riešení hroziaceho úpadku, ktorý má pomôcť podnikateľom. V slovenských podmienkach ide o novú právnu oblasť. Doteraz síce právne predpisy sporadicky hroziaci úpadok spomínali, avšak jeho riešenie nijako systematicky neupravovali. Zákon nadobúda účinnosť od 1. mája 2022, ale väčšina ustanovení nadobudne účinnosť až 17. júla 2022. Ide o riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti, v preventívnom konaní, ktoré predstavuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a zachovať svoju životaschopnosť. Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: Aktuálna téma Hroziaci úpadok podnikateľa Stravné pri pracovných cestách - zvýšenie Dane v praxi Zákon o dani z príjmov (ZDP) Daň z pridanej hodnoty Automobil Účtovníctvo Podvojné účtovníctvo (PÚ) Účtovanie o odloženej dani Odpisy Personalistika a mzdy Zamestnávanie Mzdy a odvody Právo Dedičské právo Zásady daňového procesu Verejná správa Podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti vykonáva prácu aj na iných miestach, ako je jeho miesto podnikania, to zn. vykonáva pracovnú cestu. Pri tuzemskej pracovnej ceste má podnikateľ nárok na cestovné náhrady. Jednou z nich je aj stravné. Podľa Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 116/2022, ktoré je platné od 1. 5. 2022, sa výška stravného zvyšuje. Mesačník obsahuje výpočet stravného pri tuzemskej pracovnej ceste u podnikajúcej fyzickej osoby – podnikateľa. Pre informovanosť uvádzame, že uvedené sumy stravného platia aj pre zamestnancov.

Jazyk slovenský
Vydavateľ Poradca
Rok vydania 2022
Počet strán 79
Typ viazania Paperback
Hmotnosť (g) 69 g
Rozmery (š-v-h) 150-210
EAN 9771335415197
Dodacia doba Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Ľudstvo, vojny, pandémie
-5%
Leonid Ivašov
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
23,60 €
22,42 €
Masa a moc
-5%
Elias Canetti
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
24,95 €
23,71 €
Politická sociologie
-5%
Karel B. Müller
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
11,85 €
11,26 €
Teorie sociální práce I - Sociální práce
-5%
Andrej Mátel
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
15,46 €
14,69 €
Moc faktov
-5%
Hans Rosling a kolektív autorov
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
18,90 €
17,96 €
Sociálna práca - Dejiny, teórie a metódy
-5%
Peter Brnula
Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,20 €
12,54 €