R. Lukačková, B. Solčanská

Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ

Nová zbierka pre 6. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 6. ročníku, aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Gramatické javy precvičuje v 9 kapitolách: * spodobovanie spoluhlások a výslovnosť predložiek s, so, k, ku, * písanie i/í a y/ý v koreni slova, * zámená, * podstatné mení a písanie veľkých písmen, * prídavné mená, * číslovky, * slovesá, * príslovky, * priama reč. Knižka Budem vedieť pravopis obsahuje rôzne typy cvičení: 62 cvičení na doplňovanie, 46 cvičení na precvičovanie, 38 nácvičných diktátov, 36 kontrolných diktátov a 56 cvičení so zámernými chybami (v ktorých žiaci majú nájsť chyby a texty prepísať správne). V závere sú uvedené správne vyplnené doplňovacie cvičenia a opravené cvičenia s chybami. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe. Zbierka umožňuje samostatnú prácu žiakov pri precvičovaní gramatiky. Samozrejme, poslúži tiež učiteľom na hodinách i rodičom pri domácej príprave detí. Zíde sa nielen žiakom 6. ročníka ZŠ, ale aj vyšších ročníkov pri opakovaní a žiakom osemročných gymnázií.

Nová zbierka pre 6. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 6. ročníku, aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Gramatické javy precvičuje v 9 kapitolách: * spodobovanie spoluhlások a výslovnosť predložiek s, so, k, ku, * písanie i/í a y/ý v koreni slova, * zámená, * podstatné mení a písanie veľkých písmen, * prídavné mená, * číslovky, * slovesá, * príslovky, * priama reč. Knižka Budem vedieť pravopis obsahuje rôzne typy cvičení: 62 cvičení na doplňovanie, 46 cvičení na precvičovanie, 38 nácvičných diktátov, 36 kontrolných diktátov a 56 cvičení so zámernými chybami (v ktorých žiaci majú nájsť chyby a texty prepísať správne). V závere sú uvedené správne vyplnené doplňovacie cvičenia a opravené cvičenia s chybami. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe. Zbierka umožňuje samostatnú prácu žiakov pri precvičovaní gramatiky. Samozrejme, poslúži tiež učiteľom na hodinách i rodičom pri domácej príprave detí. Zíde sa nielen žiakom 6. ročníka ZŠ, ale aj vyšších ročníkov pri opakovaní a žiakom osemročných gymnázií.

Jazyk slovenský
Vydavateľ Didaktis s. r. o.
Rok vydania 2010
Počet strán 80
Typ viazania brožovaná
Hmotnosť (g) 120 g
Rozmery (š-v-h) 145-205
EAN 9788089160778
Dodacia doba 1-3 pracovných dní


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Diktáty a cvičenia pre 4. ročník základných škôl
-5%
Anna Holovačová
Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Pracovný zošit k Čítanke pre 3. ročník základných škôl
-10%
Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,95 €
2,66 €
Skloňovanie v slovenčine
-5%
Petr Kupka a kol.
Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,00 €
0,95 €
Sada písaniek k šlabikáru Nezábudka
-5%
Kolektív autorov
Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,00 €
8,55 €
Poradím si so slovenčinou a matematikou 1. trieda (3.vyd.)
-5%
Iva Nováková
Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. -  4. ročník  ZŠ
-5%
Terézia Lampartová
Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Poradím si so slovenčinou 4.tr.(3.vyd.)
-5%
Jana Hirková, Ľubica Uhlárová
Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ
-5%
R. Lukačková, B. Solčanská
Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,89 €
5,60 €