R. Lukačková, B. Solčanská

Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ

Nová zbierka pre 6. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 6. ročníku, aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Gramatické javy precvičuje v 9 kapitolách: * spodobovanie spoluhlások a výslovnosť predložiek s, so, k, ku, * písanie i/í a y/ý v koreni slova, * zámená, * podstatné mení a písanie veľkých písmen, * prídavné mená, * číslovky, * slovesá, * príslovky, * priama reč. Knižka Budem vedieť pravopis obsahuje rôzne typy cvičení: 62 cvičení na doplňovanie, 46 cvičení na precvičovanie, 38 nácvičných diktátov, 36 kontrolných diktátov a 56 cvičení so zámernými chybami (v ktorých žiaci majú nájsť chyby a texty prepísať správne). V závere sú uvedené správne vyplnené doplňovacie cvičenia a opravené cvičenia s chybami. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe. Zbierka umožňuje samostatnú prácu žiakov pri precvičovaní gramatiky. Samozrejme, poslúži tiež učiteľom na hodinách i rodičom pri domácej príprave detí. Zíde sa nielen žiakom 6. ročníka ZŠ, ale aj vyšších ročníkov pri opakovaní a žiakom osemročných gymnázií.

Nová zbierka pre 6. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 6. ročníku, aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Gramatické javy precvičuje v 9 kapitolách: * spodobovanie spoluhlások a výslovnosť predložiek s, so, k, ku, * písanie i/í a y/ý v koreni slova, * zámená, * podstatné mení a písanie veľkých písmen, * prídavné mená, * číslovky, * slovesá, * príslovky, * priama reč. Knižka Budem vedieť pravopis obsahuje rôzne typy cvičení: 62 cvičení na doplňovanie, 46 cvičení na precvičovanie, 38 nácvičných diktátov, 36 kontrolných diktátov a 56 cvičení so zámernými chybami (v ktorých žiaci majú nájsť chyby a texty prepísať správne). V závere sú uvedené správne vyplnené doplňovacie cvičenia a opravené cvičenia s chybami. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe. Zbierka umožňuje samostatnú prácu žiakov pri precvičovaní gramatiky. Samozrejme, poslúži tiež učiteľom na hodinách i rodičom pri domácej príprave detí. Zíde sa nielen žiakom 6. ročníka ZŠ, ale aj vyšších ročníkov pri opakovaní a žiakom osemročných gymnázií.

Jazyk slovenský
Vydavateľ Didaktis s. r. o.
Rok vydania 2010
Počet strán 80
Typ viazania brožovaná
Hmotnosť (g) 120 g
Rozmery (š-v-h) 145-205
EAN 9788089160778
Dodacia doba V obchode - dodanie 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Slovenský jazyk - Vybrané slová
-6%
Renáta Somorová
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,50 €
1,40 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 4. ročník
-7%
Ľubica Kohániová, Adriana Gočová
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,00 €
3,72 €
Slovné druhy
-6%
Petr Kupka a kol.
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,39 €
1,30 €
Slovenský jazyk – Zámená a číslovky
-6%
Renáta Somorová
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,50 €
1,40 €
Pracovný zošit k Čítanke pre 3. ročník základných škôl
-69%
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,95 €
0,90 €
Aké i/y sa píše?
-6%
Lucia Gianitsová-Ološtiaková
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,49 €
4,18 €
Slovenský jazyk – Prídavné mená
-6%
Renáta Somorová
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,50 €
1,40 €
POHRAJME SA S DIKTÁTIKMI VO ŠTVRTOM ROČNÍKU ZŠ
-8%
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,49 €
3,18 €