R. Lukačková, B. Solčanská

Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ

Nová zbierka pre 6. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 6. ročníku, aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Gramatické javy precvičuje v 9 kapitolách: * spodobovanie spoluhlások a výslovnosť predložiek s, so, k, ku, * písanie i/í a y/ý v koreni slova, * zámená, * podstatné mení a písanie veľkých písmen, * prídavné mená, * číslovky, * slovesá, * príslovky, * priama reč. Knižka Budem vedieť pravopis obsahuje rôzne typy cvičení: 62 cvičení na doplňovanie, 46 cvičení na precvičovanie, 38 nácvičných diktátov, 36 kontrolných diktátov a 56 cvičení so zámernými chybami (v ktorých žiaci majú nájsť chyby a texty prepísať správne). V závere sú uvedené správne vyplnené doplňovacie cvičenia a opravené cvičenia s chybami. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe. Zbierka umožňuje samostatnú prácu žiakov pri precvičovaní gramatiky. Samozrejme, poslúži tiež učiteľom na hodinách i rodičom pri domácej príprave detí. Zíde sa nielen žiakom 6. ročníka ZŠ, ale aj vyšších ročníkov pri opakovaní a žiakom osemročných gymnázií.

Nová zbierka pre 6. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 6. ročníku, aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Gramatické javy precvičuje v 9 kapitolách: * spodobovanie spoluhlások a výslovnosť predložiek s, so, k, ku, * písanie i/í a y/ý v koreni slova, * zámená, * podstatné mení a písanie veľkých písmen, * prídavné mená, * číslovky, * slovesá, * príslovky, * priama reč. Knižka Budem vedieť pravopis obsahuje rôzne typy cvičení: 62 cvičení na doplňovanie, 46 cvičení na precvičovanie, 38 nácvičných diktátov, 36 kontrolných diktátov a 56 cvičení so zámernými chybami (v ktorých žiaci majú nájsť chyby a texty prepísať správne). V závere sú uvedené správne vyplnené doplňovacie cvičenia a opravené cvičenia s chybami. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe. Zbierka umožňuje samostatnú prácu žiakov pri precvičovaní gramatiky. Samozrejme, poslúži tiež učiteľom na hodinách i rodičom pri domácej príprave detí. Zíde sa nielen žiakom 6. ročníka ZŠ, ale aj vyšších ročníkov pri opakovaní a žiakom osemročných gymnázií.

Jazyk slovenský
Vydavateľ Didaktis s. r. o.
Rok vydania 2010
Počet strán 80
Typ viazania brožovaná
Hmotnosť (g) 120 g
Rozmery (š-v-h) 145-205
EAN 9788089160778
Dodacia doba V obchode - dodanie 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Literatúra 7 PZ
-6%
Renáta Sviteková
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,40 €
8,84 €
Slovenský jazyk a literatúra  - zbierka testov 2015
-6%
Mgr. Ľubica Hybenová, Jana Machynová
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,00 €
11,28 €
Diktáty a doplňovačky pre 5. triedu
-6%
Eva Dienerová
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Literatúra 2 PZ pre stredné školy a gymnáziá
-6%
Kolektív autorov
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,50 €
11,75 €
Finančná gramotnosť pre I. stupeň základných škôl
-6%
Monika Reiterová
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,17 €
Hravé diktáty 4
-6%
kol.
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,68 €
Precvičovanie – Slovné úlohy pre 5.ročník
-6%
Kolektív autorov
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,10 €
2,92 €
Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y
-6%
Viera Spišáková
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,90 €
8,37 €