Stredná škola

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Literatúra 2 PZ pre stredné školy a gymnáziá
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,50 €
11,75 €
Literatúra 3 - pre SŠ a gymnáziá PZ
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,50 €
11,75 €
Cvičebnica slovenského jazyka pre stredoškolákov
Nataša Galková

Príručka obsahuje: vstupný test na overenie zručnosti práce s gramatickými úlohami, pracovné listy, korektorské cvičenia, dopĺňacie cvičenia, v ktorých žiaci získajú zručnosti v rámci jednotlivých jazykových rovín: hláskoslovie, morfológia aj syntax,…

Dodacia doba
nedostupné
8,95 €
Literatúra 1 pre stredné školy a gymnáziá - Pracovný zošit
Kolektív autorov

Od Eposu o Gilgamešovi cez Homéra, stredoveké legendy, nádherné sonety humanistických autorov Shakespeara a Petrarcu, klasické komédie od Moliéra až po slovenské Kocúrkovo od Jána Chalupku. Pracovný zošit Literatúra 1 je skvelým sprievodcom pri zoznamovaní…

Dodacia doba
nedostupné
12,50 €
Literatúra 2 pre stredné školy

Druhá časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP: odlišnom od doteraz známych koncepcií a na základe praxe autoriek aj prístupe overenom.…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Literatúra I. pre stredné školy
Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Ľubica Štarková, Ľubomír Lábaj

Nová učebnica literatúry odporúčaná MŠ SR je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A. Polakovičovej v súlade so ŠVP predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe…

Dodacia doba
nedostupné
10,50 €
Literatúra I. pre stredné školy
A. Polakovičová a kol.

Kolektív autorov pod vedením Aleny Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe praxe aj overenú. V nej sa prelína žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Prvá…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
Literatúra I. pre stredné školy
A. Polakovičová a kolektív

Kolektív autorov pod vedením Aleny Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe praxe aj overenú. V nej sa prelína žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Prvá…

Dodacia doba
nedostupné
10,50 €
Literatúra II. pre stredné školy
Kolektív

Druhá časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením Aleny Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP: odlišnom od doteraz známych koncepcií a na základe praxe autoriek aj prístupe overenom.…

Dodacia doba
nedostupné
9,80 €
MAPKA LITERATÚRY SŠ 1
Dana Hašková, Ján Tarábek

1. diel jedinečnej a praktickej učebnej pomôcky, ktorú ocení každý študent strednej školy. Obsahuje charakteristiku literárnych období od staroveku až po realizmus a prehľadné zoradenie autorov a ich diel podľa období v rozsahu učiva strednej školy.…

Dodacia doba
nedostupné
2,99 €
MAPKA LITERATÚRY SŠ 2
Dana Hašková, Ján Tarábek

2. diel jedinečnej a praktickej pomôcky, ktorú ocení každý študent strednej školy. Obsahuje charakteristiku literárnych období od realizmu až po súčasnosť a prehľadné zoradenie autorov a ich diel podľa období v rozsahu učiva strednej školy. Kvalitná…

Dodacia doba
nedostupné
2,99 €
Maturita zo slovenského jazyka a literatúry (Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu + testy)
Karel Dvořák, Ivana Gregorová

Príručka obsahuje 30 modelových maturitných zadaní zo všetkých oblastí jazyka a literatúry, ale aj užitočné informácie o novej koncepcii maturitnej skúšky, ktoré študentom umožnia lepšie sa pripraviť na maturitu. Úlohy sú v súlade s Cieľovými požiadavkami…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. - Zošit pre študenta 1. časť
Milada Caltíková, Kolektív autorov

Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. s…

Dodacia doba
nedostupné
4,50 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník Zošit pre študenta 2. časť
Caltíková Milada a kolektív

Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. s…

Dodacia doba
nedostupné
4,50 €
Slovenčina do vrecka
Jozef Šimurka Marián Macho

Táto knižka Vám poskytne „prvú pomoc” v prípadoch, ak zapochybujete o tom, či slovo, alebo slovné spojenie, ktoré sa chystáte vysloviť alebo napísať, je spisovné. A nielen to – poznámky v zátvorkách Vás upozornia, či je dané slovo jednoducho nesprávne,…

Dodacia doba
nedostupné
3,00 €
Slovenský jazyk a literatúra - maturita /2019
Milada Caltíková

Príručka je rozdelená na časti: TEÓRIA LITERATÚRY, VÝVIN LITERATÚRY, JAZYKOVÉ UČIVO V prvých dvoch častiach Vypracované zadania vhodné na internú maturitnú skúšku (signalizované farebným podfarbením textu). Štandardizované/povinné pojmy sú vo Vecnom…

Dodacia doba
nedostupné
10,50 €
Sprievodca dielami slovenskej a svetovej lit.-A
autor neuvedený

Sprievodca A dielami slov.a svetovej literatúry: Prvý diel päť dielneho sprievodcu prináša starovekú literatúru, starosloviensku literatúru, humanistickú a renesančnú, barokovú, osvieteneckú, klasicistickú a romantickú literatúru, slovenskú romantickú…

Dodacia doba
nedostupné
5,20 €
Sprievodca dielami slovenskej a svetovej lit.-B
autor neuvedený

Sprievodca B dielami slov.a svetovej literatúry: Druhý diel päťdielneho sprievodcu približuje počiatky realistickej literatúry, samotnú realistickú literatúru a končí symbolizmom. Úryvky z diel Záborského, Vajanského, Hviezdoslava, Dickensa, Londona,…

Dodacia doba
nedostupné
5,20 €
Sprievodca dielami slovenskej a svetovej lit.-E
autor neuvedený

Kniha Sprievodca dielami E - 4. roč.: OBSAH R. Jašík: Námestie svätej Alžbety (román. tematika druhej svetovej vojny - židovská otázka) A. Bednár: Kolíska (novela s témou SNP. päťdesiatych rokov; striedanie časových pásem) L. Mňačko: Smrť sa volá Engelchen…

Dodacia doba
nedostupné
5,20 €
Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry D
Milada Caltíková

Kniha Sprievodca dielami D - 4. roč.: OBSAH FRANCÚZSKA LITERATÚRA PO ROKU 1945 PRÓZA Antoine de Saint-Exupery: Malý princ (filozofická rozprávka) Albert Camus: Cudzinec (existencializmus) Jean Paul Sartre: Múr (existencializmus) Le Clézio: Ariadna (nový…

Dodacia doba
nedostupné
5,20 €
Toulky literární Anglií
Hana Whitton

Vydejte se na toulky literární Anglií! Průvodkyní vám bude vynikající česká spisovatelka žijící poblíž Oxfordu Hana Whitton, autorka populárních humoristických knih.

Dodacia doba
nedostupné
11,99 €
Zošit pre učiteľa 1. časť - Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč.
Milada Caltíková kolektív

ZOŠIT PRE UČITEĽA je verzia Zošita pre žiaka, ktorá obsahuje graficky vyčlenené riešenia úloh, možné riešenia úloh, námety a komentáre k nim. Učiteľ odhalí prostredníctvom výsledkov aj zámer úloh. Vďaka širokej ponuke úloh si môže učiteľ vybrať a zostaviť…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €