Stredná škola

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Slovenský jazyk a literatúra - maturita /2019
Milada Caltíková

Príručka je rozdelená na časti: TEÓRIA LITERATÚRY, VÝVIN LITERATÚRY, JAZYKOVÉ UČIVO V prvých dvoch častiach Vypracované zadania vhodné na internú maturitnú skúšku (signalizované farebným podfarbením textu). Štandardizované/povinné pojmy sú vo Vecnom…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,50 €
Cvičebnica slovenského jazyka pre stredoškolákov
Nataša Galková

Príručka obsahuje: vstupný test na overenie zručnosti práce s gramatickými úlohami, pracovné listy, korektorské cvičenia, dopĺňacie cvičenia, v ktorých žiaci získajú zručnosti v rámci jednotlivých jazykových rovín: hláskoslovie, morfológia aj syntax,…

Dodacia doba
nedostupné
8,95 €
Literatúra 1 - pre SŠ a gymnáziá PZ
Kolektív autorov

Od Eposu o Gilgamešovi cez Homéra, stredoveké legendy, nádherné sonety humanistických autorov Shakespeara a Petrarcu, klasické komédie od Moliéra až po slovenské Kocúrkovo od Jána Chalupku. Pracovný zošit Literatúra 1 je skvelým sprievodcom pri zoznamovaní…

Dodacia doba
nedostupné
12,50 €
Literatúra 2 PZ pre stredné školy a gymnáziá
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky…

Dodacia doba
nedostupné
12,50 €
Literatúra 3 - pre SŠ a gymnáziá PZ
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky…

Dodacia doba
nedostupné
12,50 €
Literatúra I. pre stredné školy
Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Ľubica Štarková, Ľubomír Lábaj

Nová učebnica literatúry odporúčaná MŠ SR je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A. Polakovičovej v súlade so ŠVP predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe…

Dodacia doba
nedostupné
13,28 €
Literatúra I. pre stredné školy
A. Polakovičová a kolektív

Kolektív autorov pod vedením Aleny Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe praxe aj overenú. V nej sa prelína žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Prvá…

Dodacia doba
nedostupné
13,28 €
MAPKA LITERATÚRY SŠ 2
Dana Hašková, Ján Tarábek

2. diel jedinečnej a praktickej pomôcky, ktorú ocení každý študent strednej školy. Obsahuje charakteristiku literárnych období od realizmu až po súčasnosť a prehľadné zoradenie autorov a ich diel podľa období v rozsahu učiva strednej školy. Kvalitná…

Dodacia doba
nedostupné
2,99 €
Maturita zo slovenského jazyka a literatúry (Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu + testy)
Karel Dvořák, Ivana Gregorová

Príručka obsahuje 30 modelových maturitných zadaní zo všetkých oblastí jazyka a literatúry, ale aj užitočné informácie o novej koncepcii maturitnej skúšky, ktoré študentom umožnia lepšie sa pripraviť na maturitu. Úlohy sú v súlade s Cieľovými požiadavkami…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Slovenčina do vrecka
Jozef Šimurka Marián Macho

Táto knižka Vám poskytne „prvú pomoc” v prípadoch, ak zapochybujete o tom, či slovo, alebo slovné spojenie, ktoré sa chystáte vysloviť alebo napísať, je spisovné. A nielen to – poznámky v zátvorkách Vás upozornia, či je dané slovo jednoducho nesprávne,…

Dodacia doba
nedostupné
3,00 €
Toulky literární Anglií
Hana Whitton

Vydejte se na toulky literární Anglií! Průvodkyní vám bude vynikající česká spisovatelka žijící poblíž Oxfordu Hana Whitton, autorka populárních humoristických knih.

Dodacia doba
nedostupné
11,99 €