Ostatné

Učebnice, pomôcky pre nás a naše deti.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Zbrojný preukaz - Odborná spôsobilosť
-11%
Jozef Majoroš, Renáta Majorošová

Komplexná príručka pre prípravu žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnu komisiou policajného útvaru (vrátane skúšobných otázok a znenia príslušnych odpovedí).

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
23,70 €
21,10 €
Skúšobné testy - Osobné autá a motocykle
Ľubomír Tvorík

SKÚŠOBNÉ TESTY – OSOBNÉ AUTÁ A MOTOCYKLE sú vynikajúcou pomôckou na záverečné preskúšanie žiakov autoškôl. Ak publikáciu rozoberiete, každý dvojlist predstavuje samostatný test zložený z rovnakých otázok a v rovnakej štruktúre ako oficiálne testy používané…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,90 €
Skúšobné testy - Nákladné autá a autobusy
Ľubomír Tvorík

SKÚŠOBNÉ TESTY – NÁKLADNÉ AUTÁ A AUTOBUSY sú vynikajúcou pomôckou na záverečné preskúšanie žiakov autoškôl. Ak publikáciu rozoberiete, každý dvojlist predstavuje samostatný test zložený z rovnakých otázok a v rovnakej štruktúre ako oficiálne testy používané…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,90 €
Kostra človeka
-6%
Petr Kupka a kol.

Detailné anatomické nákresy kostrovej sústavy človeka. Pomôcka vhodná pre študentov základných a stredných škôl. základné členenie kostry človeka vhodný doplnok k prehľadu prírodopisu ilustrácie Tereza Budilová

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,39 €
1,31 €
Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre SŠ
-6%

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy sú praktickou pomôckou, bez ktorej sa nezaobíde žiadny študent. Ottovo nakladateľstvo zvolilo nový prístup a prichádza s prvými farebnými tabuľkami. Výhodou použitia farieb je veľmi prehľadné…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,99 €
5,64 €
Moje prvé čiary
Zuzana Virgovičová, Lýdia Virgovičová

Dielo je určené na prípravné obdobie a obsahuje sériu didakticky overených a schválených cvičení a cvikov, ktoré pomáhajú rozcvičiť jemnú motoriku dieťaťa a pripraviť ho tak na písacie úkony. Zošit obsahuje aj nápovedné obrázky, ktoré z neho robia príťažlivú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,72 €
Prehľad chémie pre ZŠ
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných pojmov až po organickú a anorganickú chémiu. periodická sústava prvkov 11 vzorových príkladov chemických výpočtov 12 nákresov a tabuliek 57 chemických rovníc

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,39 €
2,25 €
Nové pravidlá cestnej premávky platné od 1. januára 2023 MV
-6%
kolektov

Kniha bola znovelizovaná, aktualizovaná, upravená (len za celý rok 2022 bolo vykonaných viac ako 10 novelizácií). Základ knihy tvoria: zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke po poslednej novelizácii, vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,90 €
18,71 €
FINANCIE V PRAXI  alebo Učím sa rozumne investovať, časť C odporúčaná od 9. ročníka ZŠ a od 4. roč. GOŠ
-6%
kol.

FINANCIE V PRAXI alebo Učím sa rozumne investovať, časť C odporúčaná od 9. ročníka ZŠ a od 4. roč. GOŠ

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,80 €
18,62 €
Ako napísať a úspešne obhájiť záverečnú prácu - (alebo ako zjesť slona)
-6%
Jaroslav Ďaďo

Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. počas viac ako tridsaťročnej pedagogickej praxe na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici viedol najmenej 150 diplomových, viac ako 100 bakalárskych a 18 dizertačných prác a posudzoval desiatky rozličných…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
25,70 €
24,16 €
Prázdninová škola 1. ročník
-6%
Kolektív autorov

Edicía Prázdninová škola sumarizuje učivo od 1. do 5. ročníka základnej školy. Publikácie sú plnofarebné s veľmi peknými ilustráciami. Obsahujú rôzne spojovačky, labyrinty, křížovky aj cvičenia, pomocou ktorých upevňujú znalosti získané v škole a rozvíjajú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,67 €
Prázdninová škola 3. ročník
-6%
Petr Šulc

Edicía Prázdninová škola sumarizuje učivo od 1. do 5. ročníka základnej školy. Publikácie sú plnofarebné s veľmi peknými ilustráciami. Obsahujú rôzne spojovačky, labyrinty, křížovky aj cvičenia, pomocou ktorých upevňujú znalosti získané v škole a rozvíjajú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,67 €
Prázdninová škola 4. ročník
-6%
Petr Šulc

Edicía Prázdninová škola sumarizuje učivo od 1. do 5. ročníka základnej školy. Publikácie sú plnofarebné s veľmi peknými ilustráciami. Obsahujú rôzne spojovačky, labyrinty, křížovky aj cvičenia, pomocou kterých upevňujú znalosti získané v škole a rozvíjajú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,67 €
Ochrana života a zdravia PZ pre 5. - 9. ročník ZŠ
-6%
Katarína Dutková

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,00 €
7,52 €
Ochrana života a zdravia PZ pre 1. - 4. ročník ZŠ
-6%
Katarína Dutková

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,00 €
7,52 €
Hravá občianska náuka 6 PZ
-6%
Slavomír Lesňák

Pracovný zošit má ambíciu napomôcť žiakom s rozvojom sociálneho a občianskeho vedomia, so zlepšenímorientácie v sociálnom prostredí v bežných situáciách, priblížiť ich k právnym informáciám o rodine, obci, občianstve. Učivo je štruktúrované od rodiny…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,40 €
6,96 €
Hravá Občianska náuka 7 PZ
-6%
Slavomír Lesňák

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných vedomostí, zručností a spôsobilostí z oblasti štátu a práva, ktoré umožňujú žiakom orientovať sa v sociálnom prostredí, pomáhajú im v procese socializácie, učia ich demokraticky myslieť a konať, poznať…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,40 €
6,96 €
Podstatné mená
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad podstatných mien vhodný i pre dyslektikov. vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách pravopis koncoviek gramatické kategórie delenie podstatných mien

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,39 €
1,31 €
Prehľad fyziky pre ZŠ - 3.vydanie
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných pojmov až po optiku a astrofyziku. 39 nákresov, grafov a tabuliek prehľad elektrotechnických značiek

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,39 €
2,25 €
Súhrn francúzskej gramatiky
-6%

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,80 €
2,64 €
Súhrn španielskej gramatiky
-6%
kol.

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre ZŠ.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,80 €
2,64 €
Súhrn svetových dejín - pre stredné školy
-6%

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre SŠ

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,97 €
3,74 €
Technika 7 - učebnica
-6%
Mária Vargová, Ľubomír Žáčok

V novej učebnici techniky si žiaci osvoja teoretické vedomosti z oblasti grafickej komunikácie v technike, oboznámia sa s rôznymi druhmi technických materiálov (drevo, kov, plasty, sklo, guma, textil, kompozity) a s pracovnými postupmi pri ich spracovaní…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,40 €
8,84 €
Testovanie 5 do vrecka
-6%
autor neuvedený

Publikácia je určená na prípravu na Testovanie 5. Praktická brožúrka formátu A6 ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí zo slovenského jazyka aj z matematiky prostredníctvom 10 testov. Prínos publikácie podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,10 €
4,80 €
Testovanie 9 do vrecka -  matematika a slovenský jazyk
-6%
Karol Lukáč, Alena Naďová

Testovanie do vrecka 9 obsahuje 5 testov zo slovenského jazyka a literatúry a 5 tesov z matematiky. Na konci publikácie sú uvedené riešenia na bezproblémové overenie správnosti odpovedí.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,10 €
4,80 €
Testové križovatky do vrecka

Plnofarebná publikácia obsahuje všetky križovatky použité v oficiálnych policajných testoch a správne riešenie príslušných testových otázok. Vynikajúca pomôcka pri príprave žiadateľov o vodičské oprávnenie v obľúbenom vreckovom formáte.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,90 €
Prázdninová škola 2. ročník
Petr Šulc

Edicía Prázdninová škola sumarizuje učivo od 1. do 5. ročníka základnej školy. Publikácie sú plnofarebné s veľmi peknými ilustráciami. Obsahujú rôzne spojovačky, labyrinty, křížovky aj cvičenia, pomocou ktorých upevňujú znalosti získané v škole a rozvíjajú…

Dodacia doba
nedostupné
3,90 €
Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník obchodných akadémií
Judita Sehnalová

Učebnica Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník obchodných akadémií je spracovaná ako cvičebnica pre nácvik klávesnicovej gramotnosti. Učivo je rozdelené do 6 tematických celkov. Zamerané sú na význam klávesnicovej gramotnosti, oboznámenie sa…

Dodacia doba
nedostupné
27,00 €
Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu
Vladimír Gonda

Predstavuje šieste, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou študujúci završujú druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Pomáha študentom radami, návodmi a informáciami, ako si zvoliť tému diplomovej…

Dodacia doba
nedostupné
7,19 €
Ako písať záverečné a kvalifikačné práce
Dušan Katuščák

* bakalárske práce * diplomové práce * dizertačné práce * špecializačné práce * habilitačné práce * seminárne a ročníkové práce * práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti * ako urobiť bibliografické odkazy * ako citovať tradičné a elektronické…

Dodacia doba
nedostupné
4,00 €