Ostatné

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Zbrojný preukaz - Odborná spôsobilosť
-11%
Jozef Majoroš, Renáta Majorošová

Komplexná príručka pre prípravu žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnu komisiou policajného útvaru (vrátane skúšobných otázok a znenia príslušnych odpovedí).

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
23,70 €
21,10 €
Skúšobné testy - Osobné autá a motocykle
Ľubomír Tvorík

SKÚŠOBNÉ TESTY – OSOBNÉ AUTÁ A MOTOCYKLE sú vynikajúcou pomôckou na záverečné preskúšanie žiakov autoškôl. Ak publikáciu rozoberiete, každý dvojlist predstavuje samostatný test zložený z rovnakých otázok a v rovnakej štruktúre ako oficiálne testy používané…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,90 €
Moje prvé čiary
Zuzana Virgovičová, Lýdia Virgovičová

Dielo je určené na prípravné obdobie a obsahuje sériu didakticky overených a schválených cvičení a cvikov, ktoré pomáhajú rozcvičiť jemnú motoriku dieťaťa a pripraviť ho tak na písacie úkony. Zošit obsahuje aj nápovedné obrázky, ktoré z neho robia príťažlivú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,36 €
Skúšobné testy - Nákladné autá a autobusy
Ľubomír Tvorík

SKÚŠOBNÉ TESTY – NÁKLADNÉ AUTÁ A AUTOBUSY sú vynikajúcou pomôckou na záverečné preskúšanie žiakov autoškôl. Ak publikáciu rozoberiete, každý dvojlist predstavuje samostatný test zložený z rovnakých otázok a v rovnakej štruktúre ako oficiálne testy používané…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,90 €
Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre SŠ
-6%

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy sú praktickou pomôckou, bez ktorej sa nezaobíde žiadny študent. Ottovo nakladateľstvo zvolilo nový prístup a prichádza s prvými farebnými tabuľkami. Výhodou použitia farieb je veľmi prehľadné…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,99 €
5,64 €
Učebnica pre šoférov
-6%
Ľubomír Tvorík, Dana Tvoríková

Úspešná učebnica pre vodičov (schválené ministerstvom dopravy ako učebné pomôcky) vydávame už viac ako 20 rokov. Obsahuje kompletný študijný materiál nielen na skúšky žiadateľov o vodičské oprávnenie, ale aj na preskúšanie šoférov z povolania. Jej súčasťou…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,70 €
12,88 €
Ako napísať a úspešne obhájiť záverečnú prácu - (alebo ako zjesť slona)
-6%
Jaroslav Ďaďo

Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. počas viac ako tridsaťročnej pedagogickej praxe na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici viedol najmenej 150 diplomových, viac ako 100 bakalárskych a 18 dizertačných prác a posudzoval desiatky rozličných…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
25,70 €
24,16 €
Prázdninová škola 1. ročník
-6%
Kolektív autorov

Edicía Prázdninová škola sumarizuje učivo od 1. do 5. ročníka základnej školy. Publikácie sú plnofarebné s veľmi peknými ilustráciami. Obsahujú rôzne spojovačky, labyrinty, křížovky aj cvičenia, pomocou ktorých upevňujú znalosti získané v škole a rozvíjajú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,67 €
Prázdninová škola 3. ročník
-6%
Petr Šulc

Edicía Prázdninová škola sumarizuje učivo od 1. do 5. ročníka základnej školy. Publikácie sú plnofarebné s veľmi peknými ilustráciami. Obsahujú rôzne spojovačky, labyrinty, křížovky aj cvičenia, pomocou ktorých upevňujú znalosti získané v škole a rozvíjajú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,67 €
Prázdninová škola 4. ročník
-6%
Petr Šulc

Edicía Prázdninová škola sumarizuje učivo od 1. do 5. ročníka základnej školy. Publikácie sú plnofarebné s veľmi peknými ilustráciami. Obsahujú rôzne spojovačky, labyrinty, křížovky aj cvičenia, pomocou kterých upevňujú znalosti získané v škole a rozvíjajú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,67 €
Ochrana života a zdravia PZ pre 5. - 9. ročník ZŠ
-6%
Katarína Dutková

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,00 €
7,52 €
Ochrana života a zdravia PZ pre 1. - 4. ročník ZŠ
-6%
Katarína Dutková

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,00 €
7,52 €
Hravá občianska náuka 6 PZ
-6%
Slavomír Lesňák

Pracovný zošit má ambíciu napomôcť žiakom s rozvojom sociálneho a občianskeho vedomia, so zlepšenímorientácie v sociálnom prostredí v bežných situáciách, priblížiť ich k právnym informáciám o rodine, obci, občianstve. Učivo je štruktúrované od rodiny…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,40 €
6,96 €
Hravá Občianska náuka 7 PZ
-6%
Slavomír Lesňák

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných vedomostí, zručností a spôsobilostí z oblasti štátu a práva, ktoré umožňujú žiakom orientovať sa v sociálnom prostredí, pomáhajú im v procese socializácie, učia ich demokraticky myslieť a konať, poznať…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,40 €
6,96 €
Štátny vzdelávací program pre predprimarné vzdelávanie v materských školách
-6%
Kolektív autorov

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,00 €
7,52 €
Súhrn chémie - pre stredné školy
-6%

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre SŠ

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,97 €
2,80 €
Súhrn francúzskej gramatiky
-6%

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,80 €
2,64 €
Súhrn španielskej gramatiky
-6%
kol.

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre ZŠ.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,50 €
2,35 €
Súhrn svetových dejín - pre stredné školy
-6%

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre SŠ

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,97 €
3,74 €
Technika 7 - učebnica
-6%
Mária Vargová, Ľubomír Žáčok

V novej učebnici techniky si žiaci osvoja teoretické vedomosti z oblasti grafickej komunikácie v technike, oboznámia sa s rôznymi druhmi technických materiálov (drevo, kov, plasty, sklo, guma, textil, kompozity) a s pracovnými postupmi pri ich spracovaní…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,40 €
8,84 €
Testovanie 5 do vrecka
-6%
autor neuvedený

Publikácia je určená na prípravu na Testovanie 5. Praktická brožúrka formátu A6 ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí zo slovenského jazyka aj z matematiky prostredníctvom 10 testov. Prínos publikácie podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,10 €
4,80 €
Testovanie 9 do vrecka -  matematika a slovenský jazyk
-6%
Karol Lukáč, Alena Naďová

Testovanie do vrecka 9 obsahuje 5 testov zo slovenského jazyka a literatúry a 5 tesov z matematiky. Na konci publikácie sú uvedené riešenia na bezproblémové overenie správnosti odpovedí.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,10 €
4,80 €
Testové križovatky do vrecka

Plnofarebná publikácia obsahuje všetky križovatky použité v oficiálnych policajných testoch a správne riešenie príslušných testových otázok. Vynikajúca pomôcka pri príprave žiadateľov o vodičské oprávnenie v obľúbenom vreckovom formáte.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,90 €
Záložka – Panovníci Slovenska
-6%
Petr Kupka

Záložka obsahuje prehľad všetkých panovníkov a prezidentov Slovenska od Veľkej Moravy až po súčasnosť.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
0,69 €
0,65 €
Prázdninová škola 2. ročník
Petr Šulc

Edicía Prázdninová škola sumarizuje učivo od 1. do 5. ročníka základnej školy. Publikácie sú plnofarebné s veľmi peknými ilustráciami. Obsahujú rôzne spojovačky, labyrinty, křížovky aj cvičenia, pomocou ktorých upevňujú znalosti získané v škole a rozvíjajú…

Dodacia doba
nedostupné
3,90 €
Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník obchodných akadémií
Judita Sehnalová

Učebnica Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník obchodných akadémií je spracovaná ako cvičebnica pre nácvik klávesnicovej gramotnosti. Učivo je rozdelené do 6 tematických celkov. Zamerané sú na význam klávesnicovej gramotnosti, oboznámenie sa…

Dodacia doba
nedostupné
25,00 €
Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu
Vladimír Gonda

Predstavuje šieste, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou študujúci završujú druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Pomáha študentom radami, návodmi a informáciami, ako si zvoliť tému diplomovej…

Dodacia doba
nedostupné
7,19 €
Ako písať záverečné a kvalifikačné práce
Dušan Katuščák

* bakalárske práce * diplomové práce * dizertačné práce * špecializačné práce * habilitačné práce * seminárne a ročníkové práce * práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti * ako urobiť bibliografické odkazy * ako citovať tradičné a elektronické…

Dodacia doba
nedostupné
4,00 €
An Illustrated History of the USA
Bryn O´Callaghan

This is a companion volume to An Illustrated History of Britain. It traces the history of the USA from the time of the Amerindians, through to the arrival of the Europeans, to the present day. Topics covered include colonial life, the Civil War and the…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Aritmetická postupnosť I.diel
Young Scientist

Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egypte, Babylone a Číne. V antickom Grécku postupnostiam a nekonečným radom venovali pozornosť Euklides a Archimedes. Rozvoj súčasnej teórie sa začína od 17. storočia. Prvá kapitola je venová…

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €