Stredná škola

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Maturita zo slovenského jazyka a literatúry - príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu
-6%
Karel Dvořák, Ivana Gregorová

Príručka je určená študentom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Nájdu v nej 30 modelových maturitných zadaní zo všetkých oblastí jazyka a literatúry, ako aj informácie o súčasnej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,90 €
13,07 €
Literatúra 4 - pre SŠ a gymnáziá PZ
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,50 €
11,75 €
Dynamické tendencie v slovenskom pravopise
Matej Považaj

Zborník obsahuje materiály z rovnomennej vedeckej konferencie. Sú v ňom príspevky takmer o všetkých otvorenejších alebo spornejších okruhoch súčasného pravopisu. Viacero príspevkov vnáša do súčasných diskusií o jednotlivých okruhoch pravopisnej problematiky…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Gramatika slovenčiny
autor neuvedený

Knižka je určená predovšetkým stredoškolákom, no jej spracovanie z nej robí vynikajúcu pomôcku pre vysokoškolákov, zahraničných študentov, poslucháčov rozličných kurzov...

Dodacia doba
nedostupné
5,28 €
Kompendium slovenčiny
Ján Papuga

Kompendium slovenčiny ponúka množstvo užitočných informácií a rád, poskytuje pomoc, ako sa orientovať v jazykovom texte a v úskaliach gramatiky nášho jazyka. Štruktúra knihy je prehľadná, podáva známe jazykové fakty, ale poukazuje aj na jazykové odchýlky,…

Dodacia doba
nedostupné
40,00 €
Literatúra - Ľahká cesta k maturite - Ťahák
Kolektív

Je vhodný pre všetkých stredoškolákov na prípravu k maturite alebo pre žiakov na hodiny literatúry priebežne od 1. ročníka. Zohľadňuje cieľové požiadavky na maturantov zo slovenského jazyka a literatúry a je spracovaný v súlade s iŠVP. Vývin literatúry:…

Dodacia doba
nedostupné
8,70 €
Literatúra I. pre stredné školy (Učebnica)
Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Ľubica Štarková, Ľubomír Lábaj

Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A. Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe praxe aj overenú. V nej sa prelína…

Dodacia doba
nedostupné
10,59 €
Neohybné slovné druhy a citoslovcia
Ladislav Navrátil

Cieľom knižnej monografie je podať plastický obraz nielen o jednotlivých slovných druhoch, ktorými sú jednak príslovky, jednak gramatické výrazy (predložky, spojky a častice), ale aj o citoslovciach, ktoré sú indiferentným slovným druhom, lebo nepatria…

Dodacia doba
nedostupné
3,00 €
Nominálne slovné druhy
Ladislav Navrátil

Knižná monografia nominálne slovné druhy podáva výstižný obraz o klasifikačno-skupinových kategóriách slov, ktoré majú podobu mena. Ide o 4 slovné druhy, a to konkrétne o podstatné mená, prídavné mená, číslovky a zámená, ktoré sa ohýbajú skloňovaním.…

Dodacia doba
nedostupné
4,50 €
Nový slovenský jazyk pre 2. roč. SŚ - učebnica
M. Caltíková a kolektív autorov

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 2 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej prešla rozsiahlou inováciou:

Dodacia doba
nedostupné
6,75 €
Nový Slovenský jazyk pre 2. roč.SŠ – Zošit pre študenta – 1. časť
M. Caltíková a kol.

Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. s…

Dodacia doba
nedostupné
3,65 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník
Caltíková Milada a kolektív

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 1 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej prešla rozsiahlou inováciou: 1. výkladový text sa aktualizoval na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku, 2. prehodnotil sa výber…

Dodacia doba
nedostupné
6,75 €
Pravopis
Ladislav Navrátil, Jozef Šimurka

Príručka je určená širokej čitateľskej verejnosti a umožňuje jednotlivým záujemcom získať základy našej pravopisnej sústavy. Je to prehľadne a prístupne napísaná rukoväť, ktorá sa isto stane spoľahlivou pomôckou a účinným pomocníkom pri prekonávaní čiastkových…

Dodacia doba
nedostupné
3,68 €
Slovenčina do vrecka
Jozef Šimurka

Stručný prehľad zaužívaných nespisovných alebo nesprávne písaných výrazov, obľúbených bohemizmov a nárečových a slangových spojení s ich spisovnými ekvivalentmi. Slovenský text

Dodacia doba
nedostupné
2,56 €
Slovenský jazyk a komunikácia
Katarína Weissová

Úlohy a cvičenia pre 1. a 2. ročník stredných škôl - Pracovné listy + Metodická príručka na internete Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 1. a 2. ročník SŠ vznikol z podnetu novej školskej reformy. Venuje sa úvodu do štúdia, racionalizácii práce,…

Dodacia doba
nedostupné
5,89 €
Slovenský jazyk a literatúra
Milada Caltíková

Toto vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej reformy učebného obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra. Spracované učivo môžu žiaci a učitelia využiť pri príprave na internú…

Dodacia doba
nedostupné
8,00 €
Slovenský jazyk a literatúra - Príprava na maturitu - 3. vydanie
Renáta Somorová

Publikácia vychádza už v treťom vydaní. Je určená najmä pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Poskytne im základné poznatky z oblasti jazyka a štylistiky, ako aj…

Dodacia doba
nedostupné
7,60 €
Sprievodca dielami slovenskej a svetovej lit.-C
autor neuvedený

SVETOVÁ MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA Starec a more (E. Hemingway) - stratená generácia Proces (F. Kafka) - predchodca existencialistickej a absurdnej literatúry Thérese Desqueyrouxová (F. Mauriac) - katolícka moderna Peter a Lucia (R. Rolland) - realizmus…

Dodacia doba
nedostupné
5,20 €
Teória vetného člena
Ján Kačala

Prvá vedecká monografia svojho druhu v slovenskej jazykovednej literatúre predkladá komplexnú analýzu teoretických otázok spojených s výkladom problematiky vetného člena. Vetnočlenský rozbor je široko zaužívaný pri výučbe slovenského jazyka na všetkých…

Dodacia doba
nedostupné
10,90 €
Život na papieri
Štefan Tomko

Chystáte sa na maturitu? Život na papieri - maturitné menu: 1. Základná príručka 2. Písomná maturitná práca 3. Sprievodca /A+B+C+D+E/ literárnymi dielami

Dodacia doba
nedostupné
4,61 €
Zložené útvary v jazyku
Ján Kačala

Táto monografická štúdia je ojedinelá v slovenskej jazykovede. Autor v nej predkladá originálnu koncepciu zložených jazykových útvarov: chápe ich ako prejav uplatňovania princípu zloženosti (analytizmu) v stavbe jazykových jednotiek, pričom tento princíp…

Dodacia doba
nedostupné
9,95 €
Zmaturuj zo slovenského jazyka
Ján Tarábek, Ján Papuga

Šikovný sprievodca učivom slovenského jazyka pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať. Táto publikácia jedinečným spôsobom podáva učivo a vzájomné súvislosti medzi témami. Obsahuje učivo slovenského jazyka 1. – 4. ročníka gymnázií, stredných…

Dodacia doba
nedostupné
12,95 €
Zošit pre učiteľa 2. časť - Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč.
M. Caltíková a kol.

Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. s…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
Zošit pre učiteľa 2. časť - Nový slovenský jazyk pre SŠ prvá časť
M. Caltíková a kolektív autorov

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €