Stredná škola

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Maturita zo slovenského jazyka a literatúry - príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu
-7%
Karel Dvořák, Ivana Gregorová

Príručka je určená študentom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Nájdu v nej 30 modelových maturitných zadaní zo všetkých oblastí jazyka a literatúry, ako aj informácie o súčasnej…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
13,90 €
12,93 €
Gramatika slovenčiny
autor neuvedený

Knižka je určená predovšetkým stredoškolákom, no jej spracovanie z nej robí vynikajúcu pomôcku pre vysokoškolákov, zahraničných študentov, poslucháčov rozličných kurzov...

Dodacia doba
nedostupné
5,28 €
Kompendium slovenčiny
Ján Papuga

Kompendium slovenčiny ponúka množstvo užitočných informácií a rád, poskytuje pomoc, ako sa orientovať v jazykovom texte a v úskaliach gramatiky nášho jazyka. Štruktúra knihy je prehľadná, podáva známe jazykové fakty, ale poukazuje aj na jazykové odchýlky,…

Dodacia doba
nedostupné
40,00 €
Literatúra 4 - pre SŠ a gymnáziá PZ
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky…

Dodacia doba
nedostupné
12,50 €
Slovenský jazyk a komunikácia
Katarína Weissová

Úlohy a cvičenia pre 1. a 2. ročník stredných škôl - Pracovné listy + Metodická príručka na internete Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 1. a 2. ročník SŠ vznikol z podnetu novej školskej reformy. Venuje sa úvodu do štúdia, racionalizácii práce,…

Dodacia doba
nedostupné
5,89 €
Slovenský jazyk a literatúra
Milada Caltíková

Toto vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej reformy učebného obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra. Spracované učivo môžu žiaci a učitelia využiť pri príprave na internú…

Dodacia doba
nedostupné
8,00 €
Slovenský jazyk a literatúra - Príprava na maturitu - 3. vydanie
Renáta Somorová

Publikácia vychádza už v treťom vydaní. Je určená najmä pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Poskytne im základné poznatky z oblasti jazyka a štylistiky, ako aj…

Dodacia doba
nedostupné
7,60 €
Sprievodca dielami slovenskej a svetovej lit.-C
autor neuvedený

SVETOVÁ MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA Starec a more (E. Hemingway) - stratená generácia Proces (F. Kafka) - predchodca existencialistickej a absurdnej literatúry Thérese Desqueyrouxová (F. Mauriac) - katolícka moderna Peter a Lucia (R. Rolland) - realizmus…

Dodacia doba
nedostupné
5,20 €
Teória vetného člena
Ján Kačala

Prvá vedecká monografia svojho druhu v slovenskej jazykovednej literatúre predkladá komplexnú analýzu teoretických otázok spojených s výkladom problematiky vetného člena. Vetnočlenský rozbor je široko zaužívaný pri výučbe slovenského jazyka na všetkých…

Dodacia doba
nedostupné
10,90 €
Zložené útvary v jazyku
Ján Kačala

Táto monografická štúdia je ojedinelá v slovenskej jazykovede. Autor v nej predkladá originálnu koncepciu zložených jazykových útvarov: chápe ich ako prejav uplatňovania princípu zloženosti (analytizmu) v stavbe jazykových jednotiek, pričom tento princíp…

Dodacia doba
nedostupné
9,95 €
Zmaturuj zo slovenského jazyka
Ján Tarábek, Ján Papuga

Šikovný sprievodca učivom slovenského jazyka pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať. Táto publikácia jedinečným spôsobom podáva učivo a vzájomné súvislosti medzi témami. Obsahuje učivo slovenského jazyka 1. – 4. ročníka gymnázií, stredných…

Dodacia doba
nedostupné
12,95 €
Zošit pre učiteľa 2. časť - Nový slovenský jazyk pre SŠ prvá časť
M. Caltíková a kolektív autorov

Dodacia doba
nedostupné
12,90 €