Zabudnuté heslo
   
autor neuvedený - Zákony V 2020 – Veřejná správa, Školství
autor neuvedený

Zákony V 2020 – Veřejná správa, ŠkolstvíÚzemní celky a členění státu, Veřejná správa, Školy a školská zařízení Zákony V obsahují právní předpisy pro oblast územních celků, členění státu, organizace veřejné správy, veřejné správy ve vztahu k občanům, škol a školských zařízení. Zborník obsahuje čtyři tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Nově jsme přidaly Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Obsah: Územní celky a členění státu Organizace veřejné správy Veřejná správa ve vztahu k občanům Školy a školská zařízení Úplná znění zákonů z oblasti veřejné správy a školství po posledních novelách: 1. kapitola – Územní celky a členění státu Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností Sdělení č. 181/1999 Sb., o Evropské chartě místní samosprávy 2. kapitola – Organizace veřejné správy Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků Nařízení vlády o oborech státní služby č. 1/2019 Sb. 3. kapitola – Veřejná správa ve vztahu k občanům Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení Zákon č. 186/2013 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4. kapitola – Školy a školská zařízení Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů Vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Jazyk: slovenský
Vydavateľ: PORADCA, s. r. o.
Rok vydania: 2020
Počet strán: 672
Väzba: Paperback
Váha: 515 g
Rozmery (š-v-h): 149 x 209 mm
EAN 9771802830201
Dodacia doba: momentálne nedostupné

8.88 €