Matematika

Učebnice, pomôcky pre nás a naše deti z Matematiky. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Poradím si  s matematikou 5.-9. ročníka
-9%
Vlasta Gazdíková

Titul Poradím si s matematikou 5. - 9. ročníka je určená pre všetkých žiakov, ktorí si potrebujú zopakovať látku 5. až 9. ročníka základnej školy. Jednotlivé cvičenia sú prehľadne označené tak, aby bolo jasné, na ktorý ročník sa učivo vzťahuje. Knihu…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,69 €
8,82 €
Matematika s mobilom a kalkulačkou - Úlohy pre 2. stupeň základných škôl a nižšie ročníky osemročných gymnázií
-9%
Lilla Koreňová

Matematika netradične a zábavne! Zbierka zahŕňa celý rozsah učiva matematiky základných škôl, aj niečo navyše, doplnený postupmi na použitie moderných digitálnych pomôcok. Učivo je rozdelené do 20 tém, ktoré sa priebežne preberajú na 2. stupni základných…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
17,90 €
16,29 €
Malá a Veľká násobilka
-9%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“. násobenie do 100 (predná strana) násobenie do 200 (zadná strana) ilustrácie

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,39 €
1,27 €
Matematický zapínač
-9%
Dana Palčeková

Pracovný zošit je určený žiakom, ktorí sa s matematikou jednoducho nekamarátia, ale i žiakom s poruchami učenia. Na jeho príprave spolupracovali špeciálni pedagógovia.Výnimočnosť pracovného zošita spočíva v schopnosti naštartovať myslenie žiaka. V každom…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,20 €
9,29 €
Matematika - Násobilka
-9%
autor neuvedený

Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,50 €
1,37 €
Osvetľovník matematiky 2 - Zlomky
-9%
Viera Kolbaská, Eva Struhárová, Ján Tarábek

Druhá časť matematiky pre ZŠ nadväzuje na Osvetľovník matematiky 1. Podobne ako prvá časť osvetľovníka, aj druhá časť pomáha spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom, pretože veľmi zrozumiteľne vysvetľuje pojmy a operácie a učí žiaka prakticky ich…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,95 €
6,33 €
Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník základných škôl
-9%

poškodené Autor pri spracovaní pracovného zošita vychádzal z toho, že vedieť matematiku znamená riešiť úlohy. Pracovný zošit obsahuje 38 úloh a zadaní pre: prirodzené čísla, kladné desatinné čísla, obsah obdĺžnika a štvorca, uhol, kombinatoriku a úlohy…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
2,40 €
2,19 €
Precvičovanie počítania 9 PZ
-9%
Gabriela Jakubecová, Jaroslava Trembuľáková

Precvičovací zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 9. ročník. Jeho súčasťou sú aj dva testy, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť. Zošit zostavil odborny´…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,20 €
5,65 €
Súhrn matematiky - pre stredné školy
-9%

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku SŠ

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,45 €
3,14 €
Testovanie deviatakov MATEMATIKA
-9%
Monika Reiterová

Cieľom tejto publikácie je oboznámiť žiakov s formátom testov, ktoré sa používajú na národnom Testovaní 9, či na prijímacích skúškach na stredné školy. Nájdete tu tri druhy testov – v závislosti od počtu úloh a času určeného na ich riešenie. Testy s…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,01 €
Záložka - Násobilka
-9%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaná násobilka do 110.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
0,79 €
0,72 €
Záložka - Obvody a obsahy, Povrchy a objemy
-9%
Petr Kupka a kol.

Praktická záložka obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
0,79 €
0,72 €
Kuliferdo počítanie - Od čísla k výpočtom. Pre žiakov 1.ročníka ZŠ
-9%
Mgr. Petra Hertl

Pracovný zošit je určený pre prvákov, ktorí sa práve zoznamujú s matematikou, potrebujú si učivo z matematiky pre 1. ročník osvojiť, precvičiť a zopakovať. Pracovný zošit môže využívať každý žiak 1. ročníka, bez ohľadu na to akú pracovnú učebnicu z matematiky…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
8,00 €
7,28 €
Poradím si s matematikou 4. roč.( nov.vyd.)
-9%
kol.

Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl. Publikácie sú určené…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,95 €
4,51 €
Poradím si s matematikou 2.roč.(nov.vyd.)
-9%
kol.

Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl. Publikácie sú určené…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,95 €
4,51 €
Poradím si s prvoukou 1.roč.(nov.vydanie )
-9%
kol.

Tento pracovný zošit je určený pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky z prvouky. Úlohy zoradené podľa obťažnosti hravou formou pomocou krížoviek, spájačiek a veselých obrázkov precvičujú predovšetkým schopnosť detí sústrediť…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,95 €
4,51 €
Matematika pre štvrtákov
-9%
Eva Dienerová

Najrôznejšie typy numerických príkladov a slovných úloh pre žiakov aj učiteľov. Úplné a efektívne precvičovanie matematických zručnosti a vedomostí prvého stupňa základnej školy. Matematické príklady a úlohy podporujú logické myslenie a motivujú k samostatnej…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,90 €
9,01 €
Kuliferdo - Matematika , geometria
-9%
Mária Mydlová, Renáta Sivoková

V pracovnom zošite KULIFERDO – Matematika, geometria pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s dyskalkúliou. Dozviete sa osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať so žiakmi s poruchami učenia a pozornosti, ktorí sú…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,00 €
8,19 €
Domáce precvičovanie matematika 2. ročník
-9%
Petr Šulc

Knižky z edície Domáce precvičovanie slovenčina a Domáce precvičovanie matematika sú prehľadné, ilustrované a plné praktických cvičení na doplňovanie. Hravou a zábavnou formou upevňujú poznatky nadobudnuté v škole a rozvíjajú tvorivé schopnosti. Sú vhodné…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,10 €
Domáce precvičovanie matematika 3.ročník
-9%
Petr Šulc

Knižky z edície Domáce precvičovanie slovenčina a Domáce precvičovanie matematika sú prehľadné, ilustrované a plné praktických cvičení na doplňovanie. Hravou a zábavnou formou upevňujú poznatky nadobudnuté v škole a rozvíjajú tvorivé schopnosti. Sú vhodné…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,10 €
Domáce precvičovanie matematika 4.ročník
-9%
Petr Šulc

Knižky z edície Domáce precvičovanie slovenčina a Domáce precvičovanie matematika sú prehľadné, ilustrované a plné praktických cvičení na doplňovanie. Hravou a zábavnou formou upevňujú poznatky nadobudnuté v škole a rozvíjajú tvorivé schopnosti. Sú vhodné…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,10 €
Domáce precvičovanie matematika 5.ročník
-9%
Petr Šulc

Knižky z edície Domáce precvičovanie slovenčina a Domáce precvičovanie matematika sú prehľadné, ilustrované a plné praktických cvičení na doplňovanie. Hravou a zábavnou formou upevňujú poznatky nadobudnuté v škole a rozvíjajú tvorivé schopnosti. Sú vhodné…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,10 €
Rovnice, nerovnice, sústavy a výrazy
-9%
Miroslava Labovská, Ľudmila Moravčíková

Publikácia ROVNICE, NEROVNICE, SÚSTAVY A VÝRAZY je poslednou časťou série Matematika jednoducho a ľahko určenej žiakom 7. až 9. ročníka základnej školy a 2. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Má štyri kapitoly: Počítame s výrazmi, Rovnice, Nerovnice…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,90 €
5,37 €
Geometria – telesá a rovinné útvary
-9%
Miroslava Labovská, Ľudmila Moravčíková

Publikácia GEOMETRIA – TELESÁ A ROVINNÉ ÚTVARY zo série Matematika jednoducho a ľahko je určená žiakom 7. až 9. ročníka základnej školy a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Zameriava sa na operácie s telesami a rovinnými útvarmi, ktoré v bežnom živote…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,90 €
5,37 €
Zlomky a percentá
-9%
Miroslava Labovská, Ľudmila Moravčíková

Publikácia Zlomky a percentá je určená žiakom 6. až 9. ročníka základnej školy a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Precvičovanie úloh so zlomkami a percentami im v bežnom živote pomôže ľahšie vyriešiť situácie pri rozdeľovaní celkov či zlacňovaní…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,90 €
5,37 €
Matematika pre 3. ročník ZŠ - Pracovný zošit  na  precvičovanie učiva
-9%
Eva Dienerová

Táto cvičebnica vám umožní overiť si, ako vaše dieťa zvládlo učivo z matematiky v tretej triede a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete tu testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka a naučí sa správne matematické pojmy. Sú to uzavreté…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €
4,46 €
Matematika pre druhákov
-9%
Eva Dienerová

Cieľom príručky je priblížiť žiakom matematiku 2. ročníka základnej školy zo zábavnejšej stránky, pomôcť dobre a ľahko zvládnuť rôzne matematické úkony a dôkladnejšou prípravou preklenúť strach alebo obavy z neúspechu. Matematické úlohy a cvičenia môžu…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
8,90 €
8,10 €
Chystáme sa do prímy – matematika: príprava na prijímacie skúšky z matematiky na osemročné gymnáziá
-9%
Monika Reiterová

Nová cvičebnica obsahuje súbor rôznorodých testov, ktoré slúžia ako príprava na prijímacie pohovory na gymnáziá s osemročným štúdiom. Prostredníctvom nich si žiaci dokonale zopakujú vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli v priebehu prvého stupňa základnej…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,90 €
6,28 €
Čo má vedieť druhák z matematiky, 2. vydanie
-9%
Adela Jureníková

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,19 €
Čo má vedieť tretiak z matematiky
-9%
Adela Jureníková

Tretia publikácia v rade je pokračovaním predchádzajúcich publikácií Čo má vedieť prvák z matematiky a Čo má vedieť druhák z matematiky. Na každej strane sa nachádza test so šiestimi úlohami a bodovacou tabuľkou. Vyhodnotenie zvládnu žiaci aj sami. Úlohy…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,19 €