Matematika

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Ki(s)számoló ​– feladatok 1. osztályosoknak
-5%

A Ki(s)számoló első osztályos tanulók számára készült. Célja, hogy a tananyag fontos részét képező számítási feladatok megoldását készségszintűvé tegye. A munkafüzet segítségével az első osztályosok elmélyíthetik tudásukat a 20-as számkörben, az összeadás…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,25 €
4,99 €
Malá a Veľká násobilka
-5%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“. násobenie do 100 (predná strana) násobenie do 200 (zadná strana) ilustrácie

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,00 €
0,95 €
Matematika - maturita
-5%
Ivan Teplička

Dostáva sa Vám do rúk kniha MATEMATIKA pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Kniha je vypracovaná v súlade s najnovšími Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky, ktoré sú platné od 1. 9. 2018. Komu…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
8,80 €
8,36 €
Matematika - Násobilka
-5%
autor neuvedený

Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,00 €
0,95 €
OSVETĽOVNÍK MATEMATIKY 2 - ZLOMKY
-5%
Viera Kolbaská, Eva Struhárová, Ján Tarábek

Druhá časť matematky pre ZŠ nadväzuje na Osvetľovník matematiky 1. Podobne ako prvá časť osvetľovníka, aj druhá časť pomáha spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom, pretože veľmi zrozumiteľne vysvetľuje pojmy a operácie a učí žiaka prakticky ich…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,65 €
5,37 €
Poradím si s matematikou 2.tr.(3.vyd.)
-5%
Adriana Gočová

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník základných škôl
-5%

poškodené Autor pri spracovaní pracovného zošita vychádzal z toho, že vedieť matematiku znamená riešiť úlohy. Pracovný zošit obsahuje 38 úloh a zadaní pre: prirodzené čísla, kladné desatinné čísla, obsah obdĺžnika a štvorca, uhol, kombinatoriku a úlohy…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,40 €
2,28 €
Testovanie 9 z matematiky Testy pre 9. ročník ZŠ
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Testovanie 9 - príprava žiaka z matematiky pre 9. ročník svojou koncepciou, formou a typom úloh pomáha žiakom osvojiť si zručnosti testovania, ktoré využijú na celoslovenskom testovaní deviatakov – Testovaní 9. Publikácia zohľadňuje všetky…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,90 €
9,41 €
Testovanie deviatakov MATEMATIKA
-5%
Monika Reiterová

Cieľom tejto publikácie je oboznámiť žiakov s formátom testov, ktoré sa používajú na národnom Testovaní 9, či na prijímacích skúškach na stredné školy. Nájdete tu tri druhy testov – v závislosti od počtu úloh a času určeného na ich riešenie. Testy s…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,50 €
5,23 €
Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá
-5%
Jana Králiková

Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov z matematiky, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Pracovný zošit šetrí čas a energiu pri hľadaní vhodných učebných pomôcok,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,90 €
9,41 €
Zbierka vzorcov z matematiky
-5%
Marián Olejár

Zbierka vzorcov z matematiky obsahuje na 200 stranách textu skoro všetky témy a vzorce učiva základnej a strednej školy a prvého ročníka vysokých škôl. Je rozdelená podľa jednotlivých tém a hľadanie určitého termínu alebo vzorca uľahčuje register na…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
11,90 €
11,31 €
Nová zbierka úloh z matematiky pre 5.-9. roč. ZŠ, 2. vyd.
-5%
Jana Fraasová František Kosper,

Nová zbierka úloh z matematiky pre 5. až 9. ročník ZŠ a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom obsahuje • vyše 900 úloh zoradených podľa tém do piatich kapitol. V každej z nich sú úlohy usporiadané podľa ročníkov, a to od najjednoduchších po najnáročnejšie,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
8,50 €
8,08 €
Počítajme hravo 1, 6. vyd.
-5%
Eva Dienerová

Obsahuje príklady na sčítanie, odčítanie, rovnice, nerovnice a slovné úlohy. Úlohy, ktoré zaujmú svojou hravosťou, môžu deti riešiť v škole i doma. Táto zaujímavá knižka uľahčí prvákom aj ich rodičom prvé oboznámenie sa s matematikou.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,15 €
5,85 €
Hravá matematika 7 PZ (4.vyd.)
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá matematika 7 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
8,50 €
8,08 €
Hravá matematika 5 PZ ( 4.vyd. )
-5%
Kolektív autorov

Inovovaný pracovný zošit Hravá matematika 5 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
8,50 €
8,08 €
Hravá matematika 6 PZ ( 4.vyd.)
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá matematika 6 obsahuje zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie inovovaného ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť matematiky v reálnych situáciách. Z hľadiska…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
8,50 €
8,08 €
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit A -1.ročník ZŠ
-5%
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
11,50 €
10,93 €
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit B - 2. ročník ZŠ
-5%
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
11,50 €
10,93 €
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit C - 3.ročník ZŠ
-5%
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
11,50 €
10,93 €
Cestovateľská násobilka pre ZŠ – PZ 2.vydanie
-5%
Mária Števíková

Plnofarebný pracovný zošit v novom vydaní vysvetlí žiakom, čo je násobenie a delenie, názorne pracuje s jednotlivými násobilkami (v obore do 100) a prepája námety s učivom prírodovedy, slovenského jazyka, vlastivedy či informatiky. Vhodný na prácu v…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,90 €
5,61 €
Chystáme sa do prímy – matematika: príprava na prijímacie skúšky z matematiky na osemročné gymnáziá
-5%
Monika Reiterová

Nová cvičebnica obsahuje súbor rôznorodých testov, ktoré slúžia ako príprava na prijímacie pohovory na gymnáziá s osemročným štúdiom. Prostredníctvom nich si žiaci dokonale zopakujú vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli v priebehu prvého stupňa základnej…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,50 €
5,23 €
Chystáme sa na strednú školu – matematika – príprava na prijímacie skúšky na SŠ a gymnáziá
-5%
Monika Reiterová

Publikácia Chystáme sa na strednú školu – MATEMATIKA je zostavená pre žiakov posledného ročníka základnej školy a zodpovedajúceho ročníka gymnázií s osemročným štúdiom ako príprava na prijímacie skúšky na „veľké“ gymnáziá a stredné školy. Obsahuje všetky…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Čo má vedieť druhák z matematiky
-5%
Adela Jureníková

V poradí druhý pracovný zošit v sérii opäť ponúka žiakom úlohy so správnymi výsledkami, pri riešení ktorých využijú aj vyfarbovanie obrázkov.V poslednej kapitole zošita sa nachádzajú záverečné úlohy z celoročného učiva. Každá strana zároveň predstavuje…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Čo má vedieť druhák z matematiky, 2. vydanie
-5%
Adela Jureníková

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Čo má vedieť štvrták z matematiky
-5%
Ľudovít Bálint

Zbierka obsahuje štandardné úlohy rôznej náročnosti aj tvorivé, neštandardné úlohy, rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Na konci každej kapitoly je pod názvom Vyskúšajte sa zaradených desať úloh, ktoré žiakovi ukážu, do akej miery zvládol daný…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,50 €
4,28 €
Domáce precvičovanie - Matematika 3.trieda
-5%
Šulc Petr

Ucelený rad precvičovacích publikácií je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Domáce precvičovanie pre 2. – 5. ročník precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka a matematiky základných škôl.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Domáce precvičovanie - Matematika 4.trieda
-5%
Šulc Petr

Ucelený rad precvičovacích publikácií je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Domáce precvičovanie pre 2. – 5. ročník precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka a matematiky základných škôl.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Domáce precvičovanie - Matematika 5.ročník
-5%
Šulc Petr

Ucelený rad precvičovacích publikácií je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Domáce precvičovanie pre 2. – 5. ročník precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka a matematiky základných škôl.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Farebné príklady 1
-5%
Kolektív autorov

V pracovnom zošite si žiaci individuálne a hravou formou precvičujú prebrané učivo z hodín matematiky. Upevňujú svoje poznatky v porovnávaní, sčítaní, odčítaní čísiel do 20 a rozoznávajú základné geometrické tvary. Príklady žiaci často riešia vyfarbovaním…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,00 €
4,75 €
Finančná gramotnosť ZŠ v kocke
-5%
Monika Reiterová, Lujza Čipková-Hamplová

Kniha Finančná gramotnosť základnej školy v kocke je určená nielen žiakom končiacim základnú školu, ale aj všetkým ostatným čitateľom, ktorí chcú získať základný prehľad o svete financií. Nájdete v nej vysvetlenie, aký je rozdiel medzi čistou a hrubou…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
8,90 €
8,46 €