Matematika

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Matematika - Násobilka
-8%
autor neuvedený

Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,00 €
0,92 €
Matematika - maturita
-5%
Ivan Teplička

Dostáva sa Vám do rúk kniha MATEMATIKA pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Kniha je vypracovaná v súlade s najnovšími Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky, ktoré sú platné od 1. 9. 2018. Komu…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,80 €
8,36 €
Osvetľovník matematiky 2 - Zlomky
-5%
Viera Kolbaská, Eva Struhárová, Ján Tarábek

Druhá časť matematiky pre ZŠ nadväzuje na Osvetľovník matematiky 1. Podobne ako prvá časť osvetľovníka, aj druhá časť pomáha spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom, pretože veľmi zrozumiteľne vysvetľuje pojmy a operácie a učí žiaka prakticky ich…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,95 €
6,61 €
Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník základných škôl
-5%

poškodené Autor pri spracovaní pracovného zošita vychádzal z toho, že vedieť matematiku znamená riešiť úlohy. Pracovný zošit obsahuje 38 úloh a zadaní pre: prirodzené čísla, kladné desatinné čísla, obsah obdĺžnika a štvorca, uhol, kombinatoriku a úlohy…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
2,40 €
2,28 €
Testovanie 9 z matematiky Testy pre 9. ročník ZŠ
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Testovanie 9 - príprava žiaka z matematiky pre 9. ročník svojou koncepciou, formou a typom úloh pomáha žiakom osvojiť si zručnosti testovania, ktoré využijú na celoslovenskom testovaní deviatakov – Testovaní 9. Publikácia zohľadňuje všetky…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
11,00 €
10,45 €
Testovanie deviatakov MATEMATIKA
-5%
Monika Reiterová

Cieľom tejto publikácie je oboznámiť žiakov s formátom testov, ktoré sa používajú na národnom Testovaní 9, či na prijímacích skúškach na stredné školy. Nájdete tu tri druhy testov – v závislosti od počtu úloh a času určeného na ich riešenie. Testy s…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Geometria – telesá a rovinné útvary
-5%
Miroslava Labovská, Ľudmila Moravčíková

Publikácia GEOMETRIA – TELESÁ A ROVINNÉ ÚTVARY zo série Matematika jednoducho a ľahko je určená žiakom 7. až 9. ročníka základnej školy a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Zameriava sa na operácie s telesami a rovinnými útvarmi, ktoré v bežnom živote…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €
4,66 €
Zlomky a percentá
-5%
Miroslava Labovská, Ľudmila Moravčíková

Publikácia Zlomky a percentá je určená žiakom 6. až 9. ročníka základnej školy a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Precvičovanie úloh so zlomkami a percentami im v bežnom živote pomôže ľahšie vyriešiť situácie pri rozdeľovaní celkov či zlacňovaní…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €
4,66 €
Nová zbierka úloh z matematiky pre 5.-9. roč. ZŠ, 2. vyd.
-5%
Jana Fraasová František Kosper,

Nová zbierka úloh z matematiky pre 5. až 9. ročník ZŠ a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom obsahuje • vyše 900 úloh zoradených podľa tém do piatich kapitol. V každej z nich sú úlohy usporiadané podľa ročníkov, a to od najjednoduchších po najnáročnejšie,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,50 €
9,03 €
Počítajme hravo 1, 6. vyd.
-5%
Eva Dienerová

Obsahuje príklady na sčítanie, odčítanie, rovnice, nerovnice a slovné úlohy. Úlohy, ktoré zaujmú svojou hravosťou, môžu deti riešiť v škole i doma. Táto zaujímavá knižka uľahčí prvákom aj ich rodičom prvé oboznámenie sa s matematikou.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,15 €
5,85 €
Hravá matematika 7 PZ (4.vyd.)
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá matematika 7 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
10,40 €
9,88 €
Hravá matematika 5 PZ ( 4.vyd. )
-5%
Kolektív autorov

Inovovaný pracovný zošit Hravá matematika 5 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
10,40 €
9,88 €
Hravá matematika 6 PZ ( 4.vyd.)
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá matematika 6 obsahuje zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie inovovaného ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť matematiky v reálnych situáciách. Z hľadiska…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
10,40 €
9,88 €
Cestovateľská násobilka pre ZŠ – PZ 2.vydanie
-5%
Mária Števíková

Plnofarebný pracovný zošit v novom vydaní vysvetlí žiakom, čo je násobenie a delenie, názorne pracuje s jednotlivými násobilkami (v obore do 100) a prepája námety s učivom prírodovedy, slovenského jazyka, vlastivedy či informatiky. Vhodný na prácu v…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Chystáme sa do prímy – matematika: príprava na prijímacie skúšky z matematiky na osemročné gymnáziá
-5%
Monika Reiterová

Nová cvičebnica obsahuje súbor rôznorodých testov, ktoré slúžia ako príprava na prijímacie pohovory na gymnáziá s osemročným štúdiom. Prostredníctvom nich si žiaci dokonale zopakujú vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli v priebehu prvého stupňa základnej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Finančná gramotnosť ZŠ v kocke
-5%
Monika Reiterová, Lujza Čipková-Hamplová

Kniha Finančná gramotnosť základnej školy v kocke je určená nielen žiakom končiacim základnú školu, ale aj všetkým ostatným čitateľom, ktorí chcú získať základný prehľad o svete financií. Nájdete v nej vysvetlenie, aký je rozdiel medzi čistou a hrubou…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,90 €
8,46 €
Hravá matematika 4 - Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ - 2. časť
-5%
Mgr. Monika Hvolková, Mgr. Monika Markovičová, Mgr. Beáta Reviľáková

Pracovný zošit Hravá matematika - 2. diel pre žiakov 4. ročníka základných škôl je vypracovaný v súlade s iŠVP. Nadväzuje na 1. diel a pokračuje v kapitole o násobení a delení prirodzených čísel 8-10, 100, 1000. Žiaci sa oboznámia so zlomkami, aritmetickým…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,51 €
Hravá matematika 5 ( nov.vydanie )
-5%
Kolektív autorov

Inovovaný pracovný zošit Hravá matematika 5 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,50 €
8,08 €
Hravá matematika 9 PZ ( 3.vyd.)
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá matematika 9 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
10,40 €
9,88 €
Hravá slovenčina 2 PZ  (2.vyd.)
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá slovenčina 2 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zručností…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,30 €
7,89 €
Hravé úlohy pre školákov pre deti 7-8 rokov
-5%

Pracovný zošit s úlohami zo slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy a anglického jazyka.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,70 €
3,52 €
Krátke cvičenia z matematiky  pre 2. ročník ZŠ
-5%
Eva Dienerová

Pracovný zošit pre žiakov 2. ročníka základných škôl je ďalším dielom novej série cvičebníc, ktorej cieľom je priblížiť deťom matematiku z hravej stránky. Pri práci s touto cvičebnicou bude žiak pracovať s číslami v obore do 100 – porovnávať ich, sčitovať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Krátke cvičenia z matematiky pre 1. ročník ZŠ
-5%
Eva Dienerová

Táto cvičebnica je prvou z úplne novej série pracovných zošitov, ktoré si kladú za cieľ priblížiť prváčikom matematiku z hravej stránky. Ponúka množstvo zaujímavých a užitočných príkladov, starostlivo povyberaných tak, aby pri ich riešení malo dieťa…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Krátke cvičenia z matematiky pre 4. ročník ZŠ
-5%
Eva Dienerová

Publikácia ponúka žiakom 4. ročníka ZŠ možnosť precvičiť si všetky typy matematických úloh, ktoré im robia problémy. Obsahuje množstvo hravých a zaujímavých príkladov, pri ktorých si deti zautomatizujú násobenie i delenie v obore do 100, sčitovanie a…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Malá a Veľká násobilka
-5%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“. násobenie do 100 (predná strana) násobenie do 200 (zadná strana) ilustrácie

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,15 €
1,10 €
Matematický zapínač
-5%
Dana Palčeková

Pracovný zošit je určený žiakom, ktorí sa s matematikou jednoducho nekamarátia, ale i žiakom s poruchami učenia. Na jeho príprave spolupracovali špeciálni pedagógovia.Výnimočnosť pracovného zošita spočíva v schopnosti naštartovať myslenie žiaka. V každom…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
10,20 €
9,69 €
Matematický zapínač 5 príprava na testovanie
-5%
Dana Palčeková

Výnimočný pracovný zošit naštartuje schopnosti a myslenie žiaka v oblasti matematiky. Na príprave zošita spolupracovali špeciálni pedagógovia – úlohy sú teda upravené tak, aby ich jednoducho vyriešili aj žiaci s poruchami učenia.Dôležité informácie v…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
10,20 €
9,69 €
Matematika do vrecka
-5%
Kolektív

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,10 €
4,85 €
Matematika do vrecka pre 2. stupeň ZŠ
-5%
Lukeš

192 kartičiek so základným učivom z matematiky pre 2. stupeň ZŠ môžeš mať stále pri sebe. Na jednej strane kartičky je otázka, na druhej správna odpoveď. Zostav si vlastný súbor a precvičuj témy, ktoré v škole práve preberáte. Kartičky vďaka perforácii…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,99 €
3,80 €
Matematika hrou
-5%

Kniha Matematika hrou približuje deťom matematiku zábavnou formou, a to pomocou interaktívnych projektov, pokusov a zábavných hier od jednoduchších po náročnejšie. Ponúka plno návodov na vytvorenie užitočných pomôcok, veľa nápadov a podnetov a množstvo…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,99 €
6,65 €