Matematika

Učebnice, pomôcky pre nás a naše deti z Matematiky. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Súhrn matematiky - pre stredné školy
-9%

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku SŠ

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,97 €
2,71 €
Matematika s mobilom a kalkulačkou - Úlohy pre 2. stupeň základných škôl a nižšie ročníky osemročných gymnázií
-6%
Lilla Koreňová

Matematika netradične a zábavne! Zbierka zahŕňa celý rozsah učiva matematiky základných škôl, aj niečo navyše, doplnený postupmi na použitie moderných digitálnych pomôcok. Učivo je rozdelené do 20 tém, ktoré sa priebežne preberajú na 2. stupni základných…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
17,90 €
16,83 €
Malá a Veľká násobilka
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“. násobenie do 100 (predná strana) násobenie do 200 (zadná strana) ilustrácie

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,39 €
1,31 €
Matematika - maturita
-6%
Ivan Teplička

Dostáva sa Vám do rúk kniha MATEMATIKA pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Kniha je vypracovaná v súlade s najnovšími Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky, ktoré sú platné od 1. 9. 2018. Komu…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,80 €
8,28 €
Obvody a obsahy, Povrchy a objemy
-6%
Petr Kupka a kol.

Obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov. Neoceniteľný pomocník nielen na hodinách matematiky. vzorce na výpočet obvodov a obsahov obrazcov objemov a povrchov telies prevodná tabuľka jednotiek

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,39 €
1,31 €
Osvetľovník matematiky 2 - Zlomky
-6%
Viera Kolbaská, Eva Struhárová, Ján Tarábek

Druhá časť matematiky pre ZŠ nadväzuje na Osvetľovník matematiky 1. Podobne ako prvá časť osvetľovníka, aj druhá časť pomáha spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom, pretože veľmi zrozumiteľne vysvetľuje pojmy a operácie a učí žiaka prakticky ich…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,95 €
6,54 €
Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník základných škôl
-6%

poškodené Autor pri spracovaní pracovného zošita vychádzal z toho, že vedieť matematiku znamená riešiť úlohy. Pracovný zošit obsahuje 38 úloh a zadaní pre: prirodzené čísla, kladné desatinné čísla, obsah obdĺžnika a štvorca, uhol, kombinatoriku a úlohy…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,40 €
2,26 €
Prehľad matematiky pre ZŠ - 3. rozšírené vydanie
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných výpočtových úkonov až po geometriu a štatistiku. prevodná tabuľka jednotiek 5 typových slovných úloh 7 typových konštrukčných úloh 70 grafov, nákresov a tabuliek grécka abeceda

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,39 €
2,25 €
Riešené príklady z matematiky pre gymnáz.a SŠ 1.
-6%
autor neuvedený

Publikácia obsahuje databázu príkladov, ktoré sú rozdelené na tematické okruhy. Kažký tematický okruh obsahuje niekoľko riešených typových príkladov, ktoré sú gradované podľa náročnosti riešenia a metodicky usporiadané tak, aby slúžili na efektívne precvičovanie…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,29 €
8,74 €
Testovanie deviatakov MATEMATIKA
-6%
Monika Reiterová

Cieľom tejto publikácie je oboznámiť žiakov s formátom testov, ktoré sa používajú na národnom Testovaní 9, či na prijímacích skúškach na stredné školy. Nájdete tu tri druhy testov – v závislosti od počtu úloh a času určeného na ich riešenie. Testy s…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,17 €
Kuliferdo - Matematika , geometria
-6%
Mária Mydlová, Renáta Sivoková

V pracovnom zošite KULIFERDO – Matematika, geometria pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s dyskalkúliou. Dozviete sa osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať so žiakmi s poruchami učenia a pozornosti, ktorí sú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,00 €
8,46 €
oTestuj sa z matematiky 7. ročník
-6%
Mgr. Silvia Bodláková

Pracovný zošit oTestuj sa z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií: • kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka osemročných gymnázií podľa iŠVP, ktorý umožní žiakom zopakovanie si učiva z matematiky…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,00 €
10,34 €
oTestuj sa z matematiky 6. ročník - Pracovný zošit - Podľa platného iŠPV
-6%
Mgr. Silvia Bodláková

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky. Pracovný zošit oTestuj sa z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií: • kvalitný…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,00 €
10,34 €
Matematika pre stredoškolákov, Zbierka úloh 3 - Zbierka úloh 3
-6%
Soňa Holéczyová

Tretí diel zbierky úloh obsahuje učivo stredoškolskej geometrie v rozsahu, ktorý presahuje súčasné cieľové požiadavky na maturanta. Zbierka obsahuje riešené vzorové príklady, takmer tritisíc úloh rôznej náročnosti, ktoré sú usporiadané od najjednoduchších…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
15,90 €
14,95 €
Domáce precvičovanie matematika 2.ročník
-6%
Petr Šulc

Knižky z edície Domáce precvičovanie matematika 2. – 5. ročník sú perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Hravou formou opakujú vyučovaciu látku jednotlivých ročníkov od sčítania a odčítania cez delenie a násobenie, príklady…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,50 €
4,23 €
Domáce precvičovanie matematika 3.ročník
-6%
Petr Šulc

Knižky z edície Domáce precvičovanie matematika 2. – 5. ročník sú perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Hravou formou opakujú vyučovaciu látku jednotlivých ročníkov od sčítania a odčítania cez delenie a násobenie, príklady…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,50 €
4,23 €
Domáce precvičovanie matematika 4.ročník
-6%
Petr Šulc

Knižky z edície Domáce precvičovanie matematika 2. – 5. ročník sú perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Hravou formou opakujú vyučovaciu látku jednotlivých ročníkov od sčítania a odčítania cez delenie a násobenie, príklady…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,50 €
4,23 €
Domáce precvičovanie matematika 5.ročník
-6%
Petr Šulc

Knižky z edície Domáce precvičovanie matematika 2. – 5. ročník sú perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Hravou formou opakujú vyučovaciu látku jednotlivých ročníkov od sčítania a odčítania cez delenie a násobenie, príklady…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,50 €
4,23 €
Matematika pre 3. ročník ZŠ - Pracovný zošit  na  precvičovanie učiva
-6%
Eva Dienerová

Táto cvičebnica vám umožní overiť si, ako vaše dieťa zvládlo učivo z matematiky v tretej triede a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete tu testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka a naučí sa správne matematické pojmy. Sú to uzavreté…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,90 €
4,61 €
Nová zbierka úloh z matematiky pre 5.-9. roč. ZŠ, 2. vyd.
-6%
Jana Fraasová František Kosper,

Nová zbierka úloh z matematiky pre 5. až 9. ročník ZŠ a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom obsahuje • vyše 900 úloh zoradených podľa tém do piatich kapitol. V každej z nich sú úlohy usporiadané podľa ročníkov, a to od najjednoduchších po najnáročnejšie,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,50 €
8,93 €
Matematika pre druhákov
-6%
Eva Dienerová

Cieľom príručky je priblížiť žiakom matematiku 2. ročníka základnej školy zo zábavnejšej stránky, pomôcť dobre a ľahko zvládnuť rôzne matematické úkony a dôkladnejšou prípravou preklenúť strach alebo obavy z neúspechu. Matematické úlohy a cvičenia môžu…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,90 €
8,37 €
Hravá matematika 7 - Pracovný zošit pre 7.ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP
-6%
Anna Dzurusová a kol.

Pracovný zošit Hravá matematika 7 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,40 €
9,78 €
Hravá matematika 6 PZ ( 4.vyd.)
-6%
Anna Dzurusová a kol.

Pracovný zošit Hravá matematika 6 obsahuje zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie inovovaného ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť matematiky v reálnych situáciách. Z hľadiska…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,40 €
9,78 €
Cestovateľská násobilka pre ZŠ – PZ 2.vydanie
-6%
Mária Števíková

Plnofarebný pracovný zošit v novom vydaní vysvetlí žiakom, čo je násobenie a delenie, názorne pracuje s jednotlivými násobilkami (v obore do 100) a prepája námety s učivom prírodovedy, slovenského jazyka, vlastivedy či informatiky. Vhodný na prácu v…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,00 €
6,58 €
Chystáme sa do prímy – matematika: príprava na prijímacie skúšky z matematiky na osemročné gymnáziá
-6%
Monika Reiterová

Nová cvičebnica obsahuje súbor rôznorodých testov, ktoré slúžia ako príprava na prijímacie pohovory na gymnáziá s osemročným štúdiom. Prostredníctvom nich si žiaci dokonale zopakujú vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli v priebehu prvého stupňa základnej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,17 €
Finančná gramotnosť ZŠ v kocke
-6%
Monika Reiterová, Lujza Čipková-Hamplová

Kniha Finančná gramotnosť základnej školy v kocke je určená nielen žiakom končiacim základnú školu, ale aj všetkým ostatným čitateľom, ktorí chcú získať základný prehľad o svete financií. Nájdete v nej vysvetlenie, aký je rozdiel medzi čistou a hrubou…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,90 €
12,13 €
Hravá matematika 5 ( nov.vydanie )
-6%
Kolektív autorov

Inovovaný pracovný zošit Hravá matematika 5 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Hravá matematika 9 PZ ( 3.vyd.)
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá matematika 9 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,40 €
9,78 €
Hravá slovenčina 2 PZ  (2.vyd.)
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá slovenčina 2 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zručností…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,30 €
7,81 €
Krátke cvičenia z matematiky  pre 2. ročník ZŠ
-6%
Eva Dienerová

Pracovný zošit pre žiakov 2. ročníka základných škôl je ďalším dielom novej série cvičebníc, ktorej cieľom je priblížiť deťom matematiku z hravej stránky. Pri práci s touto cvičebnicou bude žiak pracovať s číslami v obore do 100 – porovnávať ich, sčitovať…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,17 €