Reklamačné podmienky

Záručná doba a reklamácie
    Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

DIDEROT s.r.o. ručí zákazníkovi za:
1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený a v objednanom množstve
3. zaslanie daňového dokladu

 

Naše online kníhkupectvo nenesie zodpovednosť za prípadné

1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom

2. oneskorené doručenie tovaru zapríčinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

3. poškodenie zavinené doručovateľom                                                                  

4. zažltnuté strany /pri knihách, ktoré nie sú vyrobené z kvalitného papiera, nevieme zaručiť farbu papiera, ktorá sa môže pôsobením času zmeniť - zožltnúť/

5. knihy staršieho roku vydania môžu mať malé chyby krásy, ktoré vznikajú pôsobením času a uskladnením na poličkách.

 

Zrušenia objednávky

Vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky.