Zabudnuté heslo
   
Kategórie
Knihy pre deti
Novinky
Filter:
Zoradiť podľa     
 - 1000 riešení 9/2019 Súdne spory - nové riešenie, Sociálne poistenie - zmeny v roku 2019...

1000 riešení 9/2019 Súdne spory - nové riešenie, Sociálne poistenie - zmeny v roku 2019...


V tomto čísle mesačníka sa dočítate odpovede na otázky týkajúce sa riešenia súdnych sporov podľa všetkých právnych predpisov platných od 1. 7. 2016. Ide o odpovede na otázky: Na ktorý súd sa má podnikateľ obrátiť so žalobou? Je podanie žaloby zo strany žalobcu správne? ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-7%
3.36 €
3.12 €
 - 1000 riešení č. 6/2018, Príklady z praxe k uvedeným témam. Prehľad zmien v novelách. Pozemkové spoločenstvá (novela zákona) Doplnkové dôchodkové sporenie (zmeny) ZDP, DPH, JÚ, PÚ, Opravné položky, ZP,

1000 riešení č. 6/2018, Príklady z praxe k uvedeným témam. Prehľad zmien v novelách. Pozemkové spoločenstvá (novela zákona) Doplnkové dôchodkové sporenie (zmeny) ZDP, DPH, JÚ, PÚ, Opravné položky, ZP,


Mesačník v aktuálnej téme rieši prípady z praxe po nadobudnutí účinnosti novely zákonao pozemkových spoločenstvách. Odpovedá na otázky, akým spôsobom hospodária a účtujúspoločenstvá, ako vysporiadajú spoločné vlastníctvo nehnuteľnosti, aká je ich vnútornáorganizácia ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
2.34 €
 - 1000 riešení č. 7-8 , Trestný zákon (novela zákona) Agentúrne zamestnávanie ZDP, DPH, Odpisovanie hmotného majetku JÚ, PÚ, Nehnuteľnosti ZP, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady a stravné Právo a podnikate

1000 riešení č. 7-8 , Trestný zákon (novela zákona) Agentúrne zamestnávanie ZDP, DPH, Odpisovanie hmotného majetku JÚ, PÚ, Nehnuteľnosti ZP, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady a stravné Právo a podnikate


Po novele Trestného zákona platnej k 1. 7. 2018 je nanovo prepracovaná skutková podstata trestného činu terorizmu, pričom boli zohľadnené problémy aplikačnej praxe vyplývajúce z konzultácií s orgánmi činnými v trestnom konaní, súdnej praxe, medzinárodných záväzkov Slovenskej ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-7%
4.67 €
4.34 €
Lucia Kašiarová a kolektív - Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach
Lucia Kašiarová a kolektív
Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach


Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach? Odpovede na túto otázku prináša publikácia s rovnomenným názvom, ktorá objasňuje jednotlivé kroky audítora a oblasti jeho záujmu pri získavaní audítorských dôkazov v procese auditu. Cieľom publikácie je pomôcť mestám a obciam ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
13.30 €
 - Aktualizácia  2018 I/1 - zákon o dani z príjmov, Zákon o správnych poplatkoch

Aktualizácia 2018 I/1 - zákon o dani z príjmov, Zákon o správnych poplatkoch


Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov po novele zákonom č. 63/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.5.2018 a po novele zákonom č. 57/2018 s účinnosťou od 1.4.2018, Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch po novele zákonom č. 56/2018 Z. z. s ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
3.80 €
 - Aktualizácia  2019 II/7 - Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, Zákon o advokácii...

Aktualizácia 2019 II/7 - Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, Zákon o advokácii...


V súvislosti s novým zákonom o ukončení niektorých exekučných konaní bolo potrebné v Exekučnom poriadku vecne upraviť zákonnú možnosť zastaviť starú exekúciu a ukončiť staré exekučné konanie osobitným predpisom, preto sa Exekučný poriadok doplnil o uvedenú právnu ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-8%
2.52 €
2.32 €
 - Aktualizácia 2017 - II/2 - Zákon o priestupkoch, Zákon o policajnom zbore

Aktualizácia 2017 - II/2 - Zákon o priestupkoch, Zákon o policajnom zbore


Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov po novele zákonom č. 316/2016 Z. z. účinnosť 1.1.2017, Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon po novele zákonom č. 316/2016 Z. z. ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
4.30 €
 - Aktualizácia 2018 I/3 Zákon o dani z príjmov, Zákon o účtovníctve, Zákon o správnych poplatkoch...

Aktualizácia 2018 I/3 Zákon o dani z príjmov, Zákon o účtovníctve, Zákon o správnych poplatkoch...


Publikácia obsahuje: Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní po novele zákonom č. 213/2018 Z. z. s účinosťou od 1.1.2019, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov po novele zákonom č. 209/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.9.2018 a zákonom č. 213/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.10.2018, ...


Dodacia doba: 1-3 pracovných dní
-8%
3.80 €
3.50 €
 - Aktualizácia 2018 II/5 Občiansky zákonník

Aktualizácia 2018 II/5 Občiansky zákonník


Publikácia obsahuje: Občiansky zákonník po novele zákonom č. 213/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.10.2018, Zákon o živnostenskom registri (živnostenský zákon) po novele zákonom č. 216/2018 Z. z. s účinnosťou od ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
2.10 €
 - Aktualizácia 2018 III/4  Autorský zákon, zákon o starobnom dôchodkovom sporení...

Aktualizácia 2018 III/4 Autorský zákon, zákon o starobnom dôchodkovom sporení...


Novela autorského zákona, novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákona o starobnom dôchodkovom sporení, nové opatrenia na úpravu súm rodičovského príspevku, prídavku na dieťa, príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti. Úplné znenie po novele: - Zákon č. ...


Dodacia doba: momentálne nedostupné
3.50 €

<< Späť     1  |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   ...  53    Ďalej >>