Spoločenské vedy

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Markíza, politika a mafia
-10%
Pavol Rusko

V minulosti novinár, spoluzakladateľ a prvý generálny riaditeľ televízie Markíza, zakladateľ a predseda politickej strany Aliancia nového občana, podpredseda národnej rady, neskôr podpredseda vlády a minister hospodárstva. Dnes? Obvinený z objednania…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,99 €
13,50 €
Ústava Slovenskej republiky - po poslednej novele
-10%

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 44/2017 Z. z. a ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. s účinnosťou od 4.4.2017

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,69 €
1,53 €
Vnútorný hlas - Zmeňte svojho vnútorného kritika na spojenca
Ethan Kross

Rozpoznajte skrytú silu svojho vnútorného hlasu a naučte sa, ako ju využiť vo svoj prospech! Všetci to poznáme. Keď vedieme vnútorný dialóg, podvedome dúfame, že sa napojíme na svojho vnútorného kouča, ktorý nás podporí a pomôže nám. Často je však realita…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
15,49 €
Ústava Slovenskej republiky -1.1.2022
-8%
kol.

Ústava Slovenskej republiky -1.1.2022 18.vydanie

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,40 €
3,13 €
Daňový sprievodca 2022 s komentárom
-8%
Kolektív autorov

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: • Zákon o dani z príjmov • Zákon o DPH • Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností • Zákon o dani z motorových vozidiel • Zákon o…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,90 €
9,11 €
Zákony 2022 II. B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori
-8%
kol.

Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,09 €
Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenské podnikanie
-8%
kol.

Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva. Zmeny v zákonoch sú prehľadne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,09 €
Odvody poistného od 1. 1. 2020 -  zamestnanci, DOPČ, študenti, dôchodcovia, SZČO, konatelia, členovia orgánov, PO
-8%

Z dôvodu medziročnej zmeny priemernej mzdy v hospodárstve SR, sa mení výška minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a tým od 1. 1. 2020 aj výška minimálnych a maximálnych poistných odvodov.Nový minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,89 €
3,58 €
Poradca 13 / 2022 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
-5%
kol.

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života. Týka sa uspokojovania jednej zo základných životných potrieb každého človeka. K uspokojovaniu týchto potrieb prispieva a zároveň s tým súvisí rozvoj bytového hospodárstva…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Poradca č. 12 / 2022
-5%
Ing. Tibor Trizuliak

Poradca č. 12 / 2022 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom Riešenie úpadku dlžníka V súlade so základnými cieľmi smernice sa od júla 2022 zavádza nová právna úprava riešenia situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Poradca 11/ 2022 - Zákon o elektronických komunikáciách (nový zákon s komentárom)
-5%
kol.

Nová právna úprava upravila pôsobnosť, kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií. Zákon osobitne hovorí aj o hlavných partneroch regulačného úradu pri výkone jeho právomocí. Takisto definuje aj základné…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,51 €
Trestné právo 2022
-5%
kol.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele s účinnosťou k 1. 2. 2022 1. TRESTNÉ PRÁVO: ZÁKON č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon ZÁKON č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ZÁKON č. 330/2007 Z. z. o registri trestov ZÁKON č. 91/2016 Z. z. o trestnej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,20 €
8,74 €
Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ
-5%
kol.

Účtovné súvzťažnosti pre PÚ, daň z príjmov a zákon o účtovníctve Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
19,50 €
18,53 €
Zákonník práce s komentárom 2022
-5%
kol.

Od 1. 1. 2022 v Zákonníku práce nadobudnú účinnosť 2 výraznejšie zmeny. Prvá zmena súvisí so stravovaním zamestnancov a druhá nadväzuje na systém skrátenej práce. Pôvodne mala v rovnaký deň nadobudnúť účinnosť zmena týkajúca sa ukončenia pracovného pomeru…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
17,00 €
16,15 €
Odvody poistného od 1. 1. 2022 - Zamestnanci, DOPČ, Študenti, Dôchodcovia, SZČO, Konatelia, PO
-5%
Dušan Dobšovič, Martin Surový

Odvody poistného od 1. 1. 2022 - Zamestnanci, DOPČ, Študenti, Dôchodcovia, SZČO, Konatelia, PO Dušan Dobšovič, Martin Surový Od 1. 1. 2022 sa ako každý rok upravujú sumy poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Mení sa výška…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,90 €
5,61 €
Účtovná závierka  za rok 2021, Podnikateľov v JÚ a PÚ
-5%
Ivana Hudecová

Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v prípade konkurzu alebo likvidácie účtovnej jednotky. To, či sa bude účtovná závierka zostavovať k 31. 12.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,00 €
5,70 €
Poradca 7-8/2022 - Zákon o odpadoch
-5%

Prinášame Vám úplné znenie zákona o odpadoch po novelách s komentárom. Novelami zákona o odpadoch počas roka 2021 dochádza k zníženiu byrokratického zaťaženia podnikateľského prostredia a teda aj orgánov štátnej správy, ktoré sa môžu dôslednejšie venovať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,00 €
12,35 €
Poradca č. 4-5/2022 Verejné obstarávanie
-5%

Poradca č. 4-5/2022. Verejné obstarávanie, zákon po novelách s komentárom.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,00 €
12,35 €
Ako prekonať úzkosť
-5%
Judson Brewer

Prelomte kolobeh obáv a strachu a vráťte svojmu životu vnútorný pokoj. Klinicky overený plán ako krok za krokom prelomiť kolobeh obáv a strachu, ktorý vedie k úzkosti a zlým návykom. Prežívame jedno z najnepokojnejších období - či už čelíme globálnemu…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,99 €
14,25 €
Aká drahá je intuícia? - Prečo nás zdravý rozum vedie k nesprávnym rozhodnutiam
-5%
Dan Ariely

Dan Ariely vo svojej prelomovej knihe Aké drahé je zadarmo odhalil viaceré predsudky, ktoré nás vedú k nerozumným rozhodnutiam. Teraz v novej knihe odhaľuje prekvapivé negatívne a pozitívne účinky, ktoré môže mať iracionalita na náš život. Okrem iného…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,95 €
13,26 €
Otázka smrti a života
-5%
Irvin D. Yalom, Marilyn Yalom

Psychiater a spisovateľ Irvin Yalom zasvätil svoj život pomáhaniu ľuďom trpiacim úzkosťami a smútkom. Nikdy sa však nestretol s potrebou poradiť sám sebe, kým jeho manželke, uznávanej feministickej spisovateľke Marilyn Yalomovej, nediagnostikovali rakovinu.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,95 €
13,26 €
 Daňové priznania za rok 2020 - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň bez chýb, pokút a penále
-5%

Daňové priznania FO,PO, rozpočtových a príspevkových organizáciách a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vám odpovie aj na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania, postupov a pravidiel, ktoré musia byť dodržané.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,50 €
8,08 €
 Povinnosti zamestnávateľa Bez chýb, pokút a penále
-5%

Publikácia podrobne rozoberá všetky oblasti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnávateľ - zamestnanec. Je užitočnou pomôckou, ako predchádzať chybám a omylom pri zamestnávaní. Podrobne rozoberá aktuálne zmeny v Zákonníku práce, mzdové zvýhodnenia, sociálne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
1000 riešení 11-12/2020 .Spotrebiteľ-právna úprava, Dlhodobý hmotný majetok
-5%

Momentálny núdzový stav v SR je dôsledkom druhej vlny korona vírusu. V tomto období platí viacero nových opatrení v legislatíve. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,72 €
6,39 €
1000 riešení 7-8/2020 - Dane, Zamestnávanie, Podnikanie a Verejná správa počas pandémie - otázky a odpovede z praxe
-5%

V tomto dvojčísle sme v pripravili odpovede na dôležité otázky a riešenia prípadov, s ktorými sa momentálne každý stretáva v praxi. Pre podnikateľa sú však najdôležitejšie opatrenia v oblasti daní, miezd a odvodov. Titul obsahuje riešenia prípadov z…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,72 €
6,39 €
Administratíva a korešpodencia pre 3. ročník obchodných akadémií
-5%
Kolektív autorov

Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností a právnou úpravou registratúry. Ďalej sa učebnica venuje analýze normalizovanej úpravy obchodných listov, administratívnemu štýlu a slohu úradných…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
22,00 €
20,90 €
Amnestie
-5%
kolektív autorov

Rozhodnutie prezidenta Václava Havla z 1. januára 1990 o amnestii pre viac než 21 000 odsúdených v československých väzniciach bolo veľkým revolučným predelom – symbolickým krokom k rozchodu s praktikami komunistického súdnictva a zároveň prvým zásadným…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,95 €
14,21 €
Epidémie v dejinách -  Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi
-5%
Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková

Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo už od nepamäti. Ich zásahy boli pritom často také radikálne, že ovplyvnili vývoj civilizácií takmer na celom svete. Výrazne zasiahli v prospech moderných ľudí v ich strete s neandertálcami. Neznáme choroby…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,95 €
14,21 €
Humor
Heretik Anton

„A tento poznáte?“ Prvé vydanie knihy profesora Antona Heretika Humor sa rýchlo vypredalo, preto nastal čas na druhé, rozšírené. Vede o humore – gelotológii – sa nevenujú len psychológovia a psychiatri, ale aj evoluční biológovia, sociológovia, historici,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
11,90 €
Manipulatívna rétorika
-5%
Wladislaw Jachtchenko

Dobrí sme už boli! Nastal čas na špičkovú rétoriku: manipulatívnu, provokatívnu a zaručene úspešnú! Chcete vedieť skryto ovplyvňovať druhých vo svoj prospech? Chcete vystupovať presvedčivo, hoci netušíte, o čo ide? Chcete, aby ostatní uverili vašej pravde?…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
12,99 €
12,35 €