Spoločenské vedy

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Padreho klan
-11%
Marek Vagovič

Kryli a zahladzovali prúsery spriaznených podnikateľov a oligarchov, ktorí mali už dávno sedieť v base. Milióny z pokútnych kšeftov prali cez čínsku práčku, aby si ich potom delili na rušnom bulvári ako bossovia talianskej mafie, keď vyplácali svojich…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
16,90 €
15,05 €
Rýchlokurz geniality - 42 otázok a odpovedí, ktoré vám pomôžu pochopiť dnešný svet
Ľudovít Ódor

„42 je milé číslo, ktoré si môžete zobrať domov a predstaviť ho svojej rodine.“ Douglas Adams Na prahu ďalšej technologickej revolúcie, vážnych následkov klimatických zmien a vo víre svetových megatrendov, ako je starnutie populácie či deglobalizácia,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
29,90 €
Markíza, politika a mafia
-11%
Pavol Rusko

V minulosti novinár, spoluzakladateľ a prvý generálny riaditeľ televízie Markíza, zakladateľ a predseda politickej strany Aliancia nového občana, podpredseda národnej rady, neskôr podpredseda vlády a minister hospodárstva. Dnes? Obvinený z objednania…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
14,99 €
13,35 €
Ústava Slovenskej republiky - po poslednej novele
-11%

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 44/2017 Z. z. a ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. s účinnosťou od 4.4.2017

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,69 €
1,51 €
Vnútorný hlas
Ethan Kross

Oceňovaný psychológ E. Kross skúma tiché rozhovory, ktoré vedieme sami so sebou. Počas rozhovoru dúfame, že sa napojíme na svojho vnútorného kouča, ktorý nás podporí, no často sa objaví náš vnútorný kritik, ktorý nám sebavedomie zníži. Pomocou tejto…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
15,49 €
Vzory zmlúv, žalôb a podaní 2022 + CD s editovateľnými vzormi
-6%
Miroslav Tichý Edmunt Horváth Božena Jurčíková Slavomír Šamín

Vzory zmlúv obsahujú príklady najčastejších podaní. Ku každému vzoru zmluvy ponúka aj vysvetlenie a rady. Reagujú na zásadné zmeny, ku ktorým v posledných rokoch došlo v znení príslušných zákonov. Kedykoľvek budete potrebovať napísať zmluvu, vyberiete…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
20,90 €
19,65 €
Poradca 5/2023 – Nelegálne zamestnávanie, Inšpekcia práce, BOZP
-6%
kol.

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie fyzickej osoby u zamestnávateľa, pričom medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona o štátnej službe, tiež zamestnávanie…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Novelizovaný zákon o cestnej premávke 18/2022
-6%
kol.

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,90 €
10,25 €
Aktualizácia II/7 / 2022 - Strelné zbrane a strelivo
-6%
kol.

Zmeny zákona sa týkajú úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, posudzovania zhody tlmiča, označovania tlmiča a výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmiča a úprav vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Jednou z takýchto úprav je aj zavedenie…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,00 €
2,82 €
100 otázok o odpovedí - DPH v praxi, zamestnávanie
-6%
kol.

Publikácia je členená do kapitol – Novelizované zákony, právne predpisy, DPH v praxi a Zamestnávanie. Tematické odpovede na otázky sú doplnené vybranými aktualizovanými zákonmi, vyhláškami a nariadeniami... Titul obsahuje: Novelizované zákony, právne…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,90 €
7,43 €
Územné plánovanie a výstavba
-6%
Ing. Štefan Strašnický

Nový zákon o územnom plánovaní si stanovuje za cieľ významne posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania, ktoré budú vydané ako všeobecne záväzné pri obstarávaní a spracovávaní územnoplánovacej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,00 €
17,86 €
Poradca 2 / 2023 -  Miestne dane a poplatky
-6%
kol.

Cieľom novely zákona o miestnych daniach bolo umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Nové stavebné zákony a súvisiace predpisy s komentárom platné od 01.04.2024
-6%
Ing. O. Lúčanský, JUDr. Š. Korec

Kniha obsahuje zákon NR SR č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákon NR SR č. 201/2022 o výstavbe. Pretože sa bude ešte dlhšie obdobie pracovať i so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb., ktorý nahradili spomínané zákony, rozhodli sme sa v knihe ponechať…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
34,90 €
32,81 €
Školský zákon s komentárom
-6%
kol.

Viac o knihe V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole a školskom zariadení poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom. Z toho dôvodu sa ostatnou novelou zákona ustanovila možnosť…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
17,00 €
15,98 €
Podvojné účtovníctvo 2022 - zákony s komentárom
-6%
kol.

Podvojné účtovníctvo dostalo svoj názov podľa spôsobu účtovania. Každá operácia musí byť zaúčtovaná minimálne na 2 účtoch, pretože vždy operácia prebehne medzi dvoma stranami. Kto je povinný účtovať v podvojnom účtovníctve a aké zmeny nastali v roku…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
18,00 €
16,92 €
Poradca č. 1 / 2023 - Zákon o hroziacom úpadku podnikateľa
-6%
kol.

iešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania sa v súlade s novým zákonom umožňuje len v prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou, a z preventívnej reštrukturalizácie sú vylúčené subjekty, ktorých riešenie úpadku nie je možné konaniami…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Aktualizácia II/2 2022 – Obchodný zákonník, Konkurz a reštrukturalizácia, Trestný zákon
-6%
kol.

Základným cieľom nového zákona je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,00 €
5,64 €
Poradca č. 12 / 2022
-6%
Ing. Tibor Trizuliak

Poradca č. 12 / 2022 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom Riešenie úpadku dlžníka V súlade so základnými cieľmi smernice sa od júla 2022 zavádza nová právna úprava riešenia situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,00 €
6,58 €
Poradca 11/ 2022 - Zákon o elektronických komunikáciách (nový zákon s komentárom)
-6%
kol.

Nová právna úprava upravila pôsobnosť, kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií. Zákon osobitne hovorí aj o hlavných partneroch regulačného úradu pri výkone jeho právomocí. Takisto definuje aj základné…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,80 €
5,46 €
Trestné právo 2022
-6%
kol.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele s účinnosťou k 1. 2. 2022 1. TRESTNÉ PRÁVO: ZÁKON č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon ZÁKON č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ZÁKON č. 330/2007 Z. z. o registri trestov ZÁKON č. 91/2016 Z. z. o trestnej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,65 €
Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ
-6%
kol.

Účtovné súvzťažnosti pre PÚ, daň z príjmov a zákon o účtovníctve Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,50 €
18,33 €
Danovy sprievodca 2022 - s komentárom
-6%
Kolektív autorov

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: • Zákon o dani z príjmov • Zákon o DPH • Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností • Zákon o dani z motorových vozidiel • Zákon o…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,90 €
9,31 €
Zákony 2022 II. B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori
-6%
kol.

Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,70 €
7,24 €
Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenské podnikanie
-6%
kol.

Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva. Zmeny v zákonoch sú prehľadne…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,70 €
7,24 €
Odvody poistného od 1. 1. 2022 - Zamestnanci, DOPČ, Študenti, Dôchodcovia, SZČO, Konatelia, PO
-6%
Dušan Dobšovič, Martin Surový

Odvody poistného od 1. 1. 2022 - Zamestnanci, DOPČ, Študenti, Dôchodcovia, SZČO, Konatelia, PO Dušan Dobšovič, Martin Surový Od 1. 1. 2022 sa ako každý rok upravujú sumy poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Mení sa výška…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,90 €
5,55 €
Účtovná závierka  za rok 2021, Podnikateľov v JÚ a PÚ
-6%
Ivana Hudecová

Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v prípade konkurzu alebo likvidácie účtovnej jednotky. To, či sa bude účtovná závierka zostavovať k 31. 12.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,00 €
5,64 €
Poradca 7-8/2022 - Zákon o odpadoch
-6%

Prinášame Vám úplné znenie zákona o odpadoch po novelách s komentárom. Novelami zákona o odpadoch počas roka 2021 dochádza k zníženiu byrokratického zaťaženia podnikateľského prostredia a teda aj orgánov štátnej správy, ktoré sa môžu dôslednejšie venovať…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,00 €
12,22 €
Poradca č. 4-5/2022 Verejné obstarávanie
-6%

Poradca č. 4-5/2022. Verejné obstarávanie, zákon po novelách s komentárom.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,00 €
12,22 €
Otázka smrti a života
-6%
Irvin D. Yalom, Marilyn Yalom

Psychiater a spisovateľ Irvin Yalom zasvätil svoj život pomáhaniu ľuďom trpiacim úzkosťami a smútkom. Nikdy sa však nestretol s potrebou poradiť sám sebe, kým jeho manželke, uznávanej feministickej spisovateľke Marilyn Yalomovej, nediagnostikovali rakovinu.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,95 €
13,12 €
 Povinnosti zamestnávateľa Bez chýb, pokút a penále
-6%

Publikácia podrobne rozoberá všetky oblasti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnávateľ - zamestnanec. Je užitočnou pomôckou, ako predchádzať chybám a omylom pri zamestnávaní. Podrobne rozoberá aktuálne zmeny v Zákonníku práce, mzdové zvýhodnenia, sociálne…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,17 €