Spoločenské vedy

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Markíza, politika a mafia
-10%
Pavol Rusko

V minulosti novinár, spoluzakladateľ a prvý generálny riaditeľ televízie Markíza, zakladateľ a predseda politickej strany Aliancia nového občana, podpredseda národnej rady, neskôr podpredseda vlády a minister hospodárstva. Dnes? Obvinený z objednania…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,99 €
13,50 €
Ústava Slovenskej republiky - po poslednej novele
-10%

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 44/2017 Z. z. a ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. s účinnosťou od 4.4.2017

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,69 €
1,53 €
Vnútorný hlas
Ethan Kross

Oceňovaný psychológ E. Kross skúma tiché rozhovory, ktoré vedieme sami so sebou. Počas rozhovoru dúfame, že sa napojíme na svojho vnútorného kouča, ktorý nás podporí, no často sa objaví náš vnútorný kritik, ktorý nám sebavedomie zníži. Pomocou tejto…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
15,49 €
Ústava Slovenskej republiky -1.1.2022
-8%
kol.

Ústava Slovenskej republiky -1.1.2022 18.vydanie

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,40 €
3,13 €
Nové stavebné zákony a súvisiace predpisy s komentárom platné od 01.04.2024
-5%
Ing. O. Lúčanský, JUDr. Š. Korec

Kniha obsahuje zákon NR SR č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákon NR SR č. 201/2022 o výstavbe. Pretože sa bude ešte dlhšie obdobie pracovať i so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb., ktorý nahradili spomínané zákony, rozhodli sme sa v knihe ponechať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
34,90 €
33,16 €
Sapiens a neandertálec: rozpravy o živote
-5%
Juan José Millás, Juan Luis Arsuaga

Paleolit, mezolit, neolit: časovo tak vzdialené obdobia, že mnohí z nás majú problém ich zaradiť. Predstaviť si, ako sa vtedy žilo, je takmer nemožné. Môžeme však povedať, že naši pravekí predkovia sú nám úplne cudzí? Spisovateľ Juan José Millás je presvedčený…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,95 €
14,21 €
Školský zákon s komentárom
-5%
kol.

Viac o knihe V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole a školskom zariadení poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom. Z toho dôvodu sa ostatnou novelou zákona ustanovila možnosť…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
17,00 €
16,15 €
Podvojné účtovníctvo 2022 - zákony s komentárom
-5%
kol.

Podvojné účtovníctvo dostalo svoj názov podľa spôsobu účtovania. Každá operácia musí byť zaúčtovaná minimálne na 2 účtoch, pretože vždy operácia prebehne medzi dvoma stranami. Kto je povinný účtovať v podvojnom účtovníctve a aké zmeny nastali v roku…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
18,00 €
17,10 €
Poradca č. 1 / 2023 - Zákon o hroziacom úpadku podnikateľa
-5%
kol.

iešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania sa v súlade s novým zákonom umožňuje len v prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou, a z preventívnej reštrukturalizácie sú vylúčené subjekty, ktorých riešenie úpadku nie je možné konaniami…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,50 €
8,08 €
Poradca 13 / 2022 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
-5%
kol.

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života. Týka sa uspokojovania jednej zo základných životných potrieb každého človeka. K uspokojovaniu týchto potrieb prispieva a zároveň s tým súvisí rozvoj bytového hospodárstva…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Dokonalý policajný štát
-5%
Geoffrey Cain

Tajná výprava do čínskej dystopie Predstavte si život, v ktorom si večer ľahnete vedľa svojho partnera a ráno sa zobudíte po boku štátom dosadeného špicľa. Stačí, ak poviete alebo urobíte niečo, čo sa systému nepáči, a môžete skončiť v koncentračnom…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,90 €
14,16 €
Poradca č. 12 / 2022
-5%
Ing. Tibor Trizuliak

Poradca č. 12 / 2022 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom Riešenie úpadku dlžníka V súlade so základnými cieľmi smernice sa od júla 2022 zavádza nová právna úprava riešenia situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Poradca 11/ 2022 - Zákon o elektronických komunikáciách (nový zákon s komentárom)
-5%
kol.

Nová právna úprava upravila pôsobnosť, kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií. Zákon osobitne hovorí aj o hlavných partneroch regulačného úradu pri výkone jeho právomocí. Takisto definuje aj základné…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,51 €
Trestné právo 2022
-5%
kol.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele s účinnosťou k 1. 2. 2022 1. TRESTNÉ PRÁVO: ZÁKON č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon ZÁKON č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ZÁKON č. 330/2007 Z. z. o registri trestov ZÁKON č. 91/2016 Z. z. o trestnej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,20 €
8,74 €
Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ
-5%
kol.

Účtovné súvzťažnosti pre PÚ, daň z príjmov a zákon o účtovníctve Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
19,50 €
18,53 €
Daňový sprievodca 2022 s komentárom
-5%
Kolektív autorov

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: • Zákon o dani z príjmov • Zákon o DPH • Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností • Zákon o dani z motorových vozidiel • Zákon o…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,90 €
9,41 €
Zákony 2022 II. B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori
-5%
kol.

Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,32 €
Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenské podnikanie
-5%
kol.

Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva. Zmeny v zákonoch sú prehľadne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,32 €
Odvody poistného od 1. 1. 2022 - Zamestnanci, DOPČ, Študenti, Dôchodcovia, SZČO, Konatelia, PO
-5%
Dušan Dobšovič, Martin Surový

Odvody poistného od 1. 1. 2022 - Zamestnanci, DOPČ, Študenti, Dôchodcovia, SZČO, Konatelia, PO Dušan Dobšovič, Martin Surový Od 1. 1. 2022 sa ako každý rok upravujú sumy poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Mení sa výška…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,90 €
5,61 €
Účtovná závierka  za rok 2021, Podnikateľov v JÚ a PÚ
-5%
Ivana Hudecová

Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v prípade konkurzu alebo likvidácie účtovnej jednotky. To, či sa bude účtovná závierka zostavovať k 31. 12.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,00 €
5,70 €
Poradca 7-8/2022 - Zákon o odpadoch
-5%

Prinášame Vám úplné znenie zákona o odpadoch po novelách s komentárom. Novelami zákona o odpadoch počas roka 2021 dochádza k zníženiu byrokratického zaťaženia podnikateľského prostredia a teda aj orgánov štátnej správy, ktoré sa môžu dôslednejšie venovať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,00 €
12,35 €
Poradca č. 4-5/2022 Verejné obstarávanie
-5%

Poradca č. 4-5/2022. Verejné obstarávanie, zákon po novelách s komentárom.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,00 €
12,35 €
Otázka smrti a života
-5%
Irvin D. Yalom, Marilyn Yalom

Psychiater a spisovateľ Irvin Yalom zasvätil svoj život pomáhaniu ľuďom trpiacim úzkosťami a smútkom. Nikdy sa však nestretol s potrebou poradiť sám sebe, kým jeho manželke, uznávanej feministickej spisovateľke Marilyn Yalomovej, nediagnostikovali rakovinu.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,95 €
13,26 €
 Povinnosti zamestnávateľa Bez chýb, pokút a penále
-5%

Publikácia podrobne rozoberá všetky oblasti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnávateľ - zamestnanec. Je užitočnou pomôckou, ako predchádzať chybám a omylom pri zamestnávaní. Podrobne rozoberá aktuálne zmeny v Zákonníku práce, mzdové zvýhodnenia, sociálne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Administratíva a korešpondencia pre 3. ročník obchodných akadémií
-5%
Helena Ďurišová, Mária Kuláková, Judita Sehnalová

Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností a právnou úpravou registratúry. Ďalej sa učebnica venuje analýze normalizovanej úpravy obchodných listov, administratívnemu štýlu a slohu úradných…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
25,00 €
23,75 €
Amnestie
-5%
kolektív autorov

Rozhodnutie prezidenta Václava Havla z 1. januára 1990 o amnestii pre viac než 21 000 odsúdených v československých väzniciach bolo veľkým revolučným predelom – symbolickým krokom k rozchodu s praktikami komunistického súdnictva a zároveň prvým zásadným…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,95 €
14,21 €
Epidémie v dejinách -  Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi
-5%
Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková

Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo už od nepamäti. Ich zásahy boli pritom často také radikálne, že ovplyvnili vývoj civilizácií takmer na celom svete. Výrazne zasiahli v prospech moderných ľudí v ich strete s neandertálcami. Neznáme choroby…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,95 €
14,21 €
Humor
Heretik Anton

„A tento poznáte?“ Prvé vydanie knihy profesora Antona Heretika Humor sa rýchlo vypredalo, preto nastal čas na druhé, rozšírené. Vede o humore – gelotológii – sa nevenujú len psychológovia a psychiatri, ale aj evoluční biológovia, sociológovia, historici,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
11,90 €
Manipulatívna rétorika
-5%
Wladislaw Jachtchenko

Dobrí sme už boli! Nastal čas na špičkovú rétoriku: manipulatívnu, provokatívnu a zaručene úspešnú! Chcete vedieť skryto ovplyvňovať druhých vo svoj prospech? Chcete vystupovať presvedčivo, hoci netušíte, o čo ide? Chcete, aby ostatní uverili vašej pravde?…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
12,99 €
12,35 €
Marketingový plán na jednu stránku - Nejrychlejší cesta k penězům
-5%
Allan Dib

Najděte nejrychlejší cestu k penězům! Příprava marketingového plánu se často považuje za obtížný a časově náročný proces, ale představte si marketingový plán, který vám zabere pouze jednu A4. V této knize vám autor odhalí nový přístup k marketingu, který…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
16,12 €
15,32 €