Biológia, zdravoveda

Biológia, zdravoveda. Učebnice, pomôcky pre nás a naše deti. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Liečebná výživa - pre nutričných terapeutov a sestry
-6%
Mária Manková, Iveta Vozárová

Po roku 1952 sa v Československu vypracoval a zaviedol do praxe Jednotný diétny systém pre nemocnice, ktorý sa postupne upravoval podľa aktuálnych poznatkov vedy vo výžive v rokoch 1992. Tento diétny systém pre nemocnice sa používa s úpravami doteraz.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
32,00 €
30,08 €
Maturita z biológie, 2. vydanie
-6%
Ján Križan, Mária Križanová

Príručka Maturita z biológie je určená študentom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku biológie. V štrnástich obsiahlych kapitolách ponúkajú autori prehľadne spracované učivo celej strednej školy. Niektoré z kapitol…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,90 €
12,13 €
Menej známe ovocné druhy I.diel
-6%
Marián Komžík

V publikácii som pretavil svoje viac ako 20-ročné skúsenosti, podklady na ňu som zbieral prakticky celý svoj aktívny ovocinársky život. Aj preto som sa rozhodol vydať si ju sám, aby som jej doprial všetko čo si právom zaslúži - náležitý priestor, formát,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,90 €
13,07 €
Biológia do vrecka
-6%
Danica Božová

Praktická publikácia zhrňujúca poznatky z oblasti živej prírody je výborným pomocníkom nielen pre žiakov základnej školy. Na 96 stranách ponúka množstvo informácií a fotografií, ktoré prehľadne sumarizujú vedomosti o živých organizmoch, ich stavbe a…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,10 €
4,80 €
Biológia pre 5. ročník ZŠ
-6%
Kolektív autorov

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 5. ročník základných škôl, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy - ISCED 2, sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného pracovného zošita na celý školský rok. Titul od autoriek:…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,00 €
8,46 €
Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
-6%
Kolektív autorov

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s inovovaným ŠVP pre základné školy - ISCED 2, sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného pracovného…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,00 €
8,46 €
Biológia pre 9.ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
-6%
Kolektív autorov

Nové prepracované vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,00 €
8,46 €
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory
-6%
Kolektív autorov, Andrea Čalkovská

Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme. Predhovor: Fyziológia…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,00 €
8,46 €
Hravá biológia 5 PZ ( 2.vyd.)
-6%
autor neuvedený

Inovovaný pracovný zošit Hravá biológia 5 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,40 €
6,96 €
Hravá biológia 8 - Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
-6%
RNDr. Danica Božová, Mgr. Vladimíra Hakalová , Mgr. Matúš Magera, Mgr. Anna Melišíková

V rámci prvej kapitoly Hravej biológie 8 budú žiaci skúmať životné procesy organizmov - výživu, dýchanie, rozmnožovanie, rast, pohyb a dráždivosť. Spoznajú základné rozdiely medzi fotosyntézou a dýchaním, pomenujú časti rozmnožovacích orgánov rastliny…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,40 €
6,96 €
Lekárska fyziológia 1+2 zväzok (Komplet)
-6%
Kamil Javorka, kolektiv

Lekárska fyziológia 1+2 zväzok predáva sa len komplet. V roku 2000 sa slovenskí fyziológovia rozhodli vydať ucelenú celoštátnu učebnicu lekárskej fyziológie, ktorá by komplexne priniesla študentom poznatky o funkciách a kooperácii činností orgánov a…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
60,00 €
56,40 €
Maťkove zvedavé tykadlá 1. Prírodoveda
-6%
Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová

Pracovný zošit k učebnici prírodovedy pre 3. ročník - I. časť. Je určený pedagógom, rodičom, starým rodičom a žiakom...

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,92 €
9,33 €
Obecná biologie
-6%
Václav Kubišta

Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložky MŠMT ČR.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,92 €
5,57 €
Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 2 - B2
-6%
Petra Augustinová

Je pokračovaním 1. časti a mala by slúžiť predovšetkým na overenie si vlastných vedomostí. Testové otázky spracované v tejto časti publikácie vychádzajú z takých biologických disciplín, akými sú napr. molekulárna biológia, genetika, zdravý životný štýl…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,90 €
11,19 €
Základy lékařské terminologie
-6%
Argayová Ivana, Ralbovská Rebeka Dana, Zazula Roman

Publikace k výuce oborové terminologie pro posluchače bakalářských studijních programů určených k přípravě všeobecných sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků (např. biomedicínský technik, optik, zdravotní laborant, fyzioterapeut, zdravotnický…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,63 €
10,94 €
Biológia
autor neuvedený

BUNKA Chemické zloženie buniek. Veľkosť a tvar buniek. Všeobecná štruktúra bunky. Všeobecná stavba prokaryotickej bunky. Všeobecná stavba eukaryotickej bunky. FYZIOLÓGIA BUNKY (životné funkcie bunky) Príjem a výdaj látok. Bunkový metabolizmus. Syntéza…

Dodacia doba
nedostupné
4,95 €
Biológia
Kolektív

Učebnica biológie, sa svojím obsahom a štruktúrou snaží ponúknuť čitateľovi – stredoškolskému študentovi – nielen najnovšie poznatky v tomto odbore, ale aj ucelený prehľad stredoškolského učiva. Učebnica je určená najmä študentom, ktorí si chcú zopakovať…

Dodacia doba
nedostupné
7,00 €
Biológia - organizmy a ekosystémy : pre pedagogické a sociálne akadémie a stredné pedagogické školy
Mária Uhereková a kolektív

Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov. Zaoberá sa aj základnými…

Dodacia doba
nedostupné
16,00 €
Biológia - Príprava na maturitu a prijímacie skúšky na vysokú školu - 2. vyd.
Ján Križan, Mária Križanová

Veľmi úspešná pomôcka pre maturantov vychádza v druhom vydaní. V publikácii je prehľadne spracovaná stredoškolská biológia. Niektoré kapitoly v prijateľnej a prospešnej miere presahujú rozsah gymnaziálneho štandardu z tohto predmetu, pretože kniha je…

Dodacia doba
nedostupné
7,60 €
Biológia pracovný zošit pre 7. ročník základných škôl
Katarína Čumová, Ida Hantabálová

Pracovný zošit je koncipovaný v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy a schválenými vzdelávacími štandardmi. Korešponduje s pripravovanou učebnicou, na ktorej sa podielajú aj autarky zošita. Obsahuje celkovo 48 pracovných listov, ktorý…

Dodacia doba
nedostupné
3,00 €
Biológia pre 5. ročník základnej školy - Metodická príručka
Mária Uhereková, Iveta Trévaiová, Angelika Matľáková

Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy je praktický 264 stranový pomocník učiteľa pri riadení vyučovacích hodín biológie s akceptovaním špecifík metodiky vyučovania tohto predmetu a zreteľom na súčasné didaktické trendy.…

Dodacia doba
nedostupné
23,00 €
Biológia pre 5. ročník základnej školy/2. polrok
Jana Višnovská, Monika Ružeková

Pracovný zošit Biológia pre 5. ročník základnej školy/2. polrok približuje problematiku učiva z hodín biológie názorne, prostredníctvom zaujímavých úloh, cvičení a aktivít ku každému preberanému učivu. Pracovný zošit je súčasťou edície Interaktívna kniha,…

Dodacia doba
nedostupné
3,80 €
Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok
Jana Višnovská, Monika Ružeková

Pracovný zošit Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok z edície Interaktívna kniha je vypracovaný v súlade s ISCED 2 a je priamo prepojený s metodickými materiálmi pre učiteľa. Pracovný zošit základných…

Dodacia doba
nedostupné
3,80 €
Biológia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Kolektív autorov

Nové a prepracované vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.

Dodacia doba
nedostupné
9,00 €
Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Kolektív autorov

Nové prepracované vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.

Dodacia doba
nedostupné
9,00 €
Biológia pre 9.ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Kolektív autorov

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy – ISCED 2, sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného pracovného zošita…

Dodacia doba
nedostupné
7,60 €
Biológie praconý zošit pre 5. ročník ZŠ

Dodacia doba
nedostupné
2,40 €
Hravá biológia 5 PZ
Kolektív

Pracovný zošit Hravá biológia 5 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú…

Dodacia doba
nedostupné
3,00 €
Hravá biológia 6
Kolektív

Pracovný zošit Hravá biológia 6 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú…

Dodacia doba
nedostupné
4,50 €
Hravá biológia 6 ( nov.vyd.)
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá biológia 6 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek inovovaného ŠVP.…

Dodacia doba
nedostupné
7,40 €