ZŠ - druhý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Slovenčina základnej školy v kocke
-9%
Renáta Somorová

Publikácia predstavuje ucelený prehľad učiva zo slovenského jazyka v rámci základnej školy a nižších ročníkov gymnázií aj stredných škôl. Dôležité definície a gramatické javy sú farebne vyznačené a k učivu sa uvádzajú vzorové príklady a ukážky. Kapitoly…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
12,90 €
11,74 €
Testovanie deviatakov - SLOVENČINA. Príprava na testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom
-9%
Renáta Somorová

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,01 €
Diktáty pre 5. ročník - 1. diel
-9%
Mgr. Júlia Machánová, Klára Meňhert Kausitz

Pracovný zošit pre piatakov nielen na tréning pravopisu, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Je zameraný na upevňovanie učiva zo slovenského jazyka, na opakovanie gramatických javov a na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov 5. ročníka ZŠ.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,37 €
Diktáty pre 5. ročník - 2.diel
-9%
Mgr. Júlia Machánová, Klára Meňhert Kausitz

Pracovný zošit pre piatakov nielen na tréning pravopisu, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Je zameraný na upevňovanie učiva zo slovenského jazyka, na opakovanie gramatických javov a na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov 5. ročníka ZŠ.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,37 €
Slovenský jazyk - Prehľad gramatiky pre 5. – 9. ročník ZŠ
-9%
Hana Zeleňáková

Séria 10 ilustrovaných kariet obsahuje kľúčové informácie z gramatiky slovenského jazyka. Uľahčuje orientáciu v ohybných a neohybných slovných druhoch a sprehľadňuje ich členenie. Pomáha rozlišovať vzory podstatných a prídavných mien (hlavných aj okrajových).…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,80 €
9,83 €
Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ
-9%
Renáta Lukačková; Beata Solčanská

Publikácia vychádza v ústrety učiteľom a žiakom reformného ročníka a uľahčuje im aplikovanie školskej reformy vo vyučovaní. Všetky cvičenia diktáty sú prispôsobené aktuálnemu obsahovému štandardu pre 5. ročník podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,89 €
5,36 €
Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ
-9%
Renáta Lukáčová, Beata Solčanská

191 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,89 €
5,36 €
Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ
-9%
Renáta Lukačková, Beata Solčanská

183 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu.Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,39 €
6,73 €
Diktáty a cvičenia pre 8 a 9.ročník základných škôl
-9%
Eva Cesnaková

V knihe nájdete vyše 160 diktátov na precvičovanie pravopisu a cvičenia na samostatnú prácu a riešenia na kontrolu vypracovaných cvičení a diktátov.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
12,90 €
11,74 €
DIKTÁTY ZO SLOVENČINY PRE 7. A 8. ROČNÍK ZŠ
-9%

Publikácia je určená pre žiakov 7., 8. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,49 €
3,18 €
Hravé diktáty 5
-9%
Miroslava Degúlová,Emília Suríková

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 6. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,10 €
6,47 €
Hravé diktáty 6
-9%
Kolektív autorov

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 7. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,10 €
6,47 €
Hravé diktáty 8 PZ
-9%
Darina Stebnická, Emília Suríková

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 8. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,10 €
6,47 €
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 5. ročník ZŠ
-9%
Renáta Somorová

Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 5. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov piateho ročníka, ktorí si chcú upevniť učivo zo slovenského…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,01 €
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 6. ročník základných škôl
-9%
Renáta Somorová

Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 6. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov šiesteho ročníka, ktorí si chcú upevniť učivo zo slovenského…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,01 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník základných škôl
-9%
Terézia Lampartová

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,19 €
Prázdninová slovenčina 8. ročník

Prázdninový zošit na precvičovanie učiva slovenčiny po 8. ročníku ZŠ. Štyri publikácie: 5. ročník, 6.ročník, 7. ročník, 8. ročník. Nenásilné precvičovanie a opakovanie učiva daného ročníka. Vhodné aj na opakovanie učiva počas školského roka.Témy zodpovedajú…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,29 €
Precvičovanie pravopisu 6 PZ
-9%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 6. ročníku - konkrétne a abstraktné, životné a neživotné podstatné mená, delenie prídavných mien, plnovýznamové a neplnovýznamové činnostné a stavové slovesá, spôsob slovies,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,20 €
5,65 €
Precvičovanie pravopisu 7 PZ
-9%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 7. ročníku - pravopis slov cudzieho pôvodu, pomnožné podstatné mená, delenie a skloňovanie čísloviek, dokonavý a nedokonavý vid slovies, jednočlenné a dvojčlenné vety. Publikáciu…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,20 €
5,65 €
Precvičovanie pravopisu SJ pre 9.ročník
-9%
Miroslava Degúlová,Zuzana Jaďuďová

Pripravené v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 9. ročníku – pravopis ohybných a neohybných slovných druhov, písanie interpunkčných znamienok, priamej reči,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,20 €
5,65 €
Príprava na Testovanie 9- Slovenský jazyk a literatúra
-9%
Kolektív autorov

Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,10 €
8,29 €
Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry
-9%
Katarína Hincová

Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je určený pre žiakov 8. ročníka základných škôl a aj pre žiakov 3. ročníka osemročných gymnázií. Tematicky a koncepčne je zameraný na tie oblasti, ktoré po výsledkoch z predchádzajúceho Testovania…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,00 €
10,01 €
Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník základných škôl, 2. vydanie
-9%
Ingrid Feriancová

Tento pracovný zošit pomôže žiakom 5. ročníka základných škôl dobre sa pripraviť na prijímacie skúšky na gymnáziá s 8-ročným štúdiom. Pedagógom zasa dobre poslúži ako inšpirácia pri tvorbe záverečných testov pre piatakov. Obsahuje súbor testov na precvičovanie…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,90 €
7,19 €
Záložka - Slovné druhy
-9%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
0,79 €
0,72 €
Budem vedieť slovenčinu - 6. roč. ZŠ - pre učiteľov a rodičov
Kelemenová Tatiana Mgr.

Publikáciami vychádzame v ústrety nielen žiakom a učiteľom, ale aj rodičom, ktorí sa často pri domácej príprave svojho dieťaťa ťažko orientujú v učebniciach slovenského jazyka. Prvý zošit má formu pracovného zošita a je určený žiakom. Obsahuje rôzne…

Dodacia doba
nedostupné
2,32 €
Chystáme sa do prímy – slovenčina, príprava na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na osemročné gymnáziá
Terézia Lampartová

Chystáme sa do prímy – slovenčina, príprava na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na osemročné gymnáziá

Dodacia doba
nedostupné
5,50 €
Diktáty a cvičenia pre 5. ročník základn
Eva Cesnaková

Knižka je pomôcka na zvládnutie učiva slovenského jazyka v 5. ročníku poskytuje: nácvik pravopisu, precvičovanie pravopisných javov, rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie vyjadrovacích schopností. Obsahuje vyše 150 úloh a cvičení na písanie podľa počutia…

Dodacia doba
nedostupné
6,90 €
Diktáty a cvičenia pre 6 a 7. ročník základných škôl
Eva Cesnaková

Knižka je pomôcka na zvládnutie učiva slovenského jazyka v 6. a 7. ročníku poskytuje: nácvik pravopisu, precvičovanie pravopisných javov, rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie vyjadrovacích schopností. Ma časti zvuková rovina jazyka a pravopis - obojaké…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 5. ročník základných škôl
Terézia Lampartová

Všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka, ponúkame cvičebnicu s množstvom diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh. Pomôžu im zábavnou formou zvládnuť pravopis spisovného jazyka a…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Diktáty a pravopisné cvičenia pre žiakov 2.stupňa ZŠ a  ... - 6. vydanie
Terézia Lampartová

Diktáty a pravopisné cvičenia pre žiakov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom. Táto príručka pre žiakov, rodičov a učiteľov obsahuje pravopisné i gramatické cvičenia, nácvičné a kontrolné diktáty. Nájdete tu aj úsmevné doplňovačky,…

Dodacia doba
nedostupné
3,62 €