ZŠ - druhý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ
-6%
Renáta Lukačková; Beata Solčanská

Publikácia vychádza v ústrety učiteľom a žiakom reformného ročníka a uľahčuje im aplikovanie školskej reformy vo vyučovaní. Všetky cvičenia diktáty sú prispôsobené aktuálnemu obsahovému štandardu pre 5. ročník podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,89 €
5,48 €
Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ
-6%
Renáta Lukáčová, Beata Solčanská

191 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,89 €
5,48 €
Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ
-6%
Renáta Lukačková, Beata Solčanská

183 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu.Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,39 €
6,88 €
Diktáty a cvičenia pre 8 a 9.ročník základných škôl
-6%
Eva Cesnaková

V knihe nájdete vyše 160 diktátov na precvičovanie pravopisu a cvičenia na samostatnú prácu a riešenia na kontrolu vypracovaných cvičení a diktátov.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,90 €
12,00 €
DIKTÁTY ZO SLOVENČINY PRE 7. A 8. ROČNÍK ZŠ
-6%

Publikácia je určená pre žiakov 7., 8. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,49 €
3,25 €
Hravé diktáty 5
-6%
Miroslava Degúlová,Emília Suríková

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 6. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,61 €
Hravé diktáty 6
-6%
Kolektív autorov

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 7. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,61 €
Hravé diktáty 8 PZ
-6%
Darina Stebnická, Emília Suríková

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 8. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,61 €
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 5. ročník ZŠ
-6%
Renáta Somorová

Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 5. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov piateho ročníka, ktorí si chcú upevniť učivo zo slovenského…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,12 €
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 6. ročník základných škôl
-6%
Renáta Somorová

Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 6. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov šiesteho ročníka, ktorí si chcú upevniť učivo zo slovenského…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,12 €
Päťminútovky slovenčina 5.ročník ZŠ (nov.vyd.)
-7%
Linda Ižárová

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,00 €
3,72 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník základných škôl
-6%
Terézia Lampartová

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,26 €
Prázdninová slovenčina 8. ročník
-6%

Prázdninový zošit na precvičovanie učiva slovenčiny po 8. ročníku ZŠ. Štyri publikácie: 5. ročník, 6.ročník, 7. ročník, 8. ročník. Nenásilné precvičovanie a opakovanie učiva daného ročníka. Vhodné aj na opakovanie učiva počas školského roka.Témy zodpovedajú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,29 €
3,06 €
Precvičovanie pravopisu 6 PZ
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 6. ročníku - konkrétne a abstraktné, životné a neživotné podstatné mená, delenie prídavných mien, plnovýznamové a neplnovýznamové činnostné a stavové slovesá, spôsob slovies,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,80 €
5,40 €
Precvičovanie pravopisu 7 PZ
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 7. ročníku - pravopis slov cudzieho pôvodu, pomnožné podstatné mená, delenie a skloňovanie čísloviek, dokonavý a nedokonavý vid slovies, jednočlenné a dvojčlenné vety. Publikáciu…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,80 €
5,40 €
Precvičovanie pravopisu SJ pre 9.ročník
-6%
Miroslava Degúlová,Zuzana Jaďuďová

Pripravené v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 9. ročníku – pravopis ohybných a neohybných slovných druhov, písanie interpunkčných znamienok, priamej reči,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,80 €
5,40 €
Príprava na Testovanie 9- Slovenský jazyk a literatúra
-6%
Kolektív autorov

Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,80 €
8,19 €
Slovenčina základnej školy v kocke
-6%
Renáta Somorová

Publikácia predstavuje ucelený prehľad učiva zo slovenského jazyka v rámci základnej školy a nižších ročníkov gymnázií aj stredných škôl. Dôležité definície a gramatické javy sú farebne vyznačené a k učivu sa uvádzajú vzorové príklady a ukážky. Kapitoly…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,90 €
12,00 €
Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry
-7%
Katarína Hincová

Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je určený pre žiakov 8. ročníka základných škôl a aj pre žiakov 3. ročníka osemročných gymnázií. Tematicky a koncepčne je zameraný na tie oblasti, ktoré po výsledkoch z predchádzajúceho Testovania…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,00 €
10,23 €
Testovanie deviatakov - SLOVENČINA. Príprava na testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom
-6%
Renáta Somorová

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,12 €
Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník základných škôl, 2. vydanie
-6%
Ingrid Feriancová

Tento pracovný zošit pomôže žiakom 5. ročníka základných škôl dobre sa pripraviť na prijímacie skúšky na gymnáziá s 8-ročným štúdiom. Pedagógom zasa dobre poslúži ako inšpirácia pri tvorbe záverečných testov pre piatakov. Obsahuje súbor testov na precvičovanie…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,90 €
7,35 €
Záložka - Podstatné mená (vzory)
-6%
Petr Kupka a kol.

Praktická záložka obsahuje vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
0,79 €
0,74 €
Budem vedieť slovenčinu - 6. roč. ZŠ - pre učiteľov a rodičov
Kelemenová Tatiana Mgr.

Publikáciami vychádzame v ústrety nielen žiakom a učiteľom, ale aj rodičom, ktorí sa často pri domácej príprave svojho dieťaťa ťažko orientujú v učebniciach slovenského jazyka. Prvý zošit má formu pracovného zošita a je určený žiakom. Obsahuje rôzne…

Dodacia doba
nedostupné
2,32 €
Chystáme sa do prímy – slovenčina, príprava na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na osemročné gymnáziá
Terézia Lampartová

Chystáme sa do prímy – slovenčina, príprava na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na osemročné gymnáziá

Dodacia doba
nedostupné
5,50 €
Diktáty a cvičenia pre 5. ročník základných škôl
Eva Cesnaková

Knižka je pomôcka na zvládnutie učiva slovenského jazyka v 5. ročníku poskytuje: nácvik pravopisu, precvičovanie pravopisných javov, rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie vyjadrovacích schopností. Obsahuje vyše 150 úloh a cvičení na písanie podľa počutia…

Dodacia doba
nedostupné
6,90 €
Diktáty a cvičenia pre 6 a 7. ročník základných škôl
Eva Cesnaková

Knižka je pomôcka na zvládnutie učiva slovenského jazyka v 6. a 7. ročníku poskytuje: nácvik pravopisu, precvičovanie pravopisných javov, rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie vyjadrovacích schopností. Ma časti zvuková rovina jazyka a pravopis - obojaké…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 5. ročník základných škôl
Terézia Lampartová

Všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka, ponúkame cvičebnicu s množstvom diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh. Pomôžu im zábavnou formou zvládnuť pravopis spisovného jazyka a…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Diktáty a pravopisné cvičenia pre žiakov 2.stupňa ZŠ a  ... - 6. vydanie
Terézia Lampartová

Diktáty a pravopisné cvičenia pre žiakov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom. Táto príručka pre žiakov, rodičov a učiteľov obsahuje pravopisné i gramatické cvičenia, nácvičné a kontrolné diktáty. Nájdete tu aj úsmevné doplňovačky,…

Dodacia doba
nedostupné
3,62 €
Dokážeš to! - Slovenský jazyk 6 - Výklad a cvičenia pre lepšie vedomosti v 6. triede
Ladislav Janovec, Martina Černá, Zuzana Poláková

Výklad a cvičenia pre lepšie vedomosti. - Rýchlo sa zoznámite s najdôležitejšími pravidlami a postupmi - Rýchlo a účinne si upevníte preberanú látku - Test na konci kapitoly ukazuje, aký pokrok ste urobili.

Dodacia doba
nedostupné
5,99 €
Hravá slovenčina 8 PZ ( 2.vyd.)
autor neuvedený

Pracovný zošit sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Obsahuje úlohy precvičujúce nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nižších ročníkoch a obohacuje…

Dodacia doba
nedostupné
8,20 €