Maturita, príjímačky

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Angličtina - maturita - vyššia úroveň (B2) + 2CD/DVD
-8%
Andrea Billíková, Soňa Kondelová a kol

„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny úrovne B2 Z praktických dôvodov je príručka rozdelená na dve časti: Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) Kniha 1 – odporúčame pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl v 3. ročníku.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
22,00 €
20,24 €
Angličtina - maturita - základná úroveň (B1)- interaktívny obsah
Andrea Billíková, Soňa Kondelová

Maturitné témy spracované tak, ako ste ich vždy chceli mať: *v každej lekcii nácvik všetkých zručností *slovná zásoba v každej téme rozpracovaná do podtém s prekladom *gramatické a lexikálne cvičenia cyklicky rozvíjajú tú istú slovnú zásobu *postupné…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
18,90 €
Dejepis - Maturita
-5%
Jana Hečková a kolektív

Nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016) aktuálne a podrobne spracované učivo dejepisu SŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom spracované podľa maturitných okruhov vysvetlené pojmy, portréty osobností, zaujímavosti, tabuľkové…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
11,60 €
11,02 €
Ja! + CD2 Nová maturita Nemčina /Základná úroveň B1/
-5%
M. Dvorecký a kol.

Cieľom cvičebnice je uľahčiť vám prípravu na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka na základnej úrovni B1. Autori cvičebnice vám ponúkajú rôzne typy testových úloh, ktoré vám majú pomôcť pri príprave na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky z nemeckého…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,50 €
12,83 €
Matematika - maturita
-5%
Ivan Teplička

Dostáva sa Vám do rúk kniha MATEMATIKA pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Kniha je vypracovaná v súlade s najnovšími Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky, ktoré sú platné od 1. 9. 2018. Komu…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,80 €
8,36 €
Úspešná maturita Občianska náuka
-5%
Kolektív autorov

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z občianskej náuky. Kvalitne spracovaná a súhrnná publikácia Úspešná maturita – Občianska náuka ponúka kompletne spracované materiály zamerané na prípravu…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
17,00 €
16,15 €
Francouzština - nová maturita 1 - ústní zkouška - základní úroveň
-5%
autor neuvedený

Edice Nová maturita - francouzština se skládá ze 4 učebnic. První z těchto učebnic umožňuje systematickou a efektivní přípravu na základní stupeň maturity. Obsahuje početná a různorodá cvičení, je vhodná k samostatné přípravě, ale i pro učitele jako…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,35 €
8,89 €
Francouzština - nová maturita 2 - písemná zkouška - základní úroveň
-5%
autor neuvedený

Edice Nová maturita - francouzština se skládá ze 4 učebnic. První dvě knihy jsou určeny pro studenty připravující se na základní stupeň maturity (B1). Knihy třetí a čtvrtá jsou určeny k přípravě na rozšířenou úroveň maturity (B2). Každou z knih lze zakoupit…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
11,70 €
11,12 €
Francúzština maturita cvičebnica + 2 CD
-5%
Eva Mátéffyová, Magali Boursier, Eva Švarbová

Francúzština na maturitu, prijímacie pohovory, štátne jazykové skúšky, olympiádu. - tematické okruhy - lexikálne cvičenia - gramatika - počúvanie s porozumením - opis obrázku - situačné dialógy CD 1: počúvanie s porozumením CD 2: nahovorené úvodné texty…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,50 €
12,83 €
Maturita z dejepisu + testy na webe, 2. vydanie
-5%
Zuzana Pravdová

Táto publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín. Svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám a veľmi dobre poslúži všetkým uchádzačom o štúdium na vysokých školách so spoločenskovedným zameraním.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
11,90 €
11,31 €
Maturita z občianskej náuky - príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu
-5%
Andrea Martinská Vavrová

Táto príručka je určená najmä študentom, ktorí sa pripravujú na maturitu z občianskej náuky alebo na prijímacie pohovory na vysoké školy so spoločenskovedným zameraním. Prehľadne a zrozumiteľne spracúva základné informácie z filozofie, psychológie a…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
12,90 €
12,26 €
Maturita z umenia, kultúry a dejín umenia
-5%
Katarína Platznerová

Príručka je určená pre študentov, ktorí sa chystajú maturovať z predmetov Umenie a kultúra, či Dejiny umenia. Plne zodpovedá cieľovým požiadavkám novej maturitnej skúšky a poslúži aj na prípravu na prijímacie skúšky na vysokú školu. Autorka nezahlcuje…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
11,90 €
11,31 €
Maturita zo slovenského jazyka a literatúry - príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu
-5%
Karel Dvořák, Ivana Gregorová

Príručka je určená študentom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Nájdu v nej 30 modelových maturitných zadaní zo všetkých oblastí jazyka a literatúry, ako aj informácie o súčasnej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
12,90 €
12,26 €
Občianska náuka
-5%
Kolektív

O B S A H: PSYCHOLÓGIA ETIKA FILOZOFIA POLITOLÓGIA SOCIOLÓGIA

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,50 €
6,18 €
Občianska náuka o spoločnosti
-5%
autor neuvedený

O B S A H: PSYCHOLÓGIA ETIKA FILOZOFIA POLITOLÓGIA SOCIOLÓGIA

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,95 €
4,71 €
Úspešná maturita Angický jazyk - úroveň B1
-5%
Ingrid Kaláziová

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka pre úroveň B1. Podnetom na jej napísanie bola potreba poskytnúť študentom komplexne spracované materiály zamerané na prípravu na externú…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
17,00 €
16,15 €
Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra
-5%
Kolektív autorov

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Obsah je koncipovaný do troch častí: 1.Slovenský jazyk - obsahuje teoretický prehľad jazykových rovín a dejín jazyka…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
17,00 €
16,15 €
Biológia - Príprava na maturitu a prijímacie skúšky na vysokú školu
Ján Križan, Mária Križanová

V publikácii je prehľadne spracovaná stredoškolská biológia. Niektoré kapitoly v prijateľnej a prospešnej miere presahujú rozsah gymnaziálneho štandardu z tohto predmetu, pretože kniha je určená študentom s hlbším záujmom o biologické vedné disciplíny.…

Dodacia doba
nedostupné
11,95 €
Deutsche literatur fürs Abitur - Maturita z nemčiny
Hana Justová, Svatava Kadlecová

Príručka je určená predovšetkým študentom, ktorí sa pripravujú na ústnu maturitnú skúšku z nemeckého jazyka alebo na prijímaciu skúšku na vysokú školu humanitného zamerania.

Dodacia doba
nedostupné
0,63 €
Ekonomické minimum
Ing. Zuzana Buzinkaiová, Ing. Dana Juríková

Makroekonómia: Ekonomika a ekonómia Spoločenská výroba Základné ekonomické problémy Národné hospodárstvo Trh a trhový mechanizmus Reprodukčný proces a jeho výsledky Ekonomický cyklus a jeho dôsledky Ekonomická rovnováha a ekonomický rast Štátny rozpočet…

Dodacia doba
nedostupné
6,90 €
Ekonomie nejen k maturitě 1. - Obecná ekonomie - 3. vydání
Jaroslav Zlámal a kolektiv

Již třetí vydání perfektně zpracované učebnice Ekonomie. Kniha je plná barevných obrázků, názorných příkladů a cvičení a klade si za cíl přednést studentům ne vždy záživnou látku co nejsrozumitelnějším, nejvlídnějším a přitom vysoce erudovaným způsobem.…

Dodacia doba
nedostupné
10,34 €
Exponenciálne rovnice /Exponential equations - I. diel
RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Pre vysoké školy – For College Students Pre stredoškolákov – For High School Students Pre maturantov ako príprava na vysoké školy 683 vyriešených príkladov

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Exponenciálne rovnice /Exponential equations - II. diel
RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Pre vysoké školy – For College Students Pre stredoškolákov – For High School Students Pre maturantov ako príprava na vysoké školy 320 vyriešených príkladov

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Geografia v otázkach a úlohách
RNDr. Peter Likavský, CSc., RNDr. Magdaléna Zaťková a kol.

Zbierka obsahuje rozmanité typy otázok a úloh podľa spôsobu formulácie i náročnosti na myšlienkové operácie (vymenovanie, doplnenie, priradenie, výber odpovede, uvedenie definície, výpočet, vysvetlenie príčin javov a procesov, ich vzájomných vzťahov…

Dodacia doba
nedostupné
4,55 €
Geometria - zbierka vyriešených príkladov
RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Zbierka vyriešených príkladov z testov na prijímacie pohovory na stredné školy

Dodacia doba
nedostupné
2,92 €
Goniometrické rovnice I. diel
RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Zbierka vyriešených príkladov -pre maturantov a ako príprava na vysoké školy -pre stredoškolákov -pre vysoké školy

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Goniometrické rovnice II. diel
RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Zbierka vyriešených príkladov -pre maturantov a ako príprava na vysoké školy -pre stredoškolákov -pre vysoké školy

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Integrály, I. diel - 270 vyriešených príkladov
Marián Olejár

Kniha patrí do série študijných pomôcok vysokoškolskej matematiky. Obsahuje 270 vyriešených príkladov a má pokračovanie v druhom diely, zväzok 26. Tradične sa učí najprv neurčitý integrál ako súbor pravidiel a integrálov z elementárnych funkcií. V knihe…

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Integrály, II. diel - Geometrické aplikácie určitého integrálu - 100 vyriešených príkladov
Marián Olejár

Integrály II. diel sú pokračovaním Integrálov I. diel, Zväzok 7. Integrály II. obsahujú geometrické aplikácie určitého integrálu. V kapitole 7 sa na príkladoch rozoberá ako kladnosť, resp. zápornosť funkcie na danom intervale ovplyvňuje výsledok integrovania.…

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Krok za krokom k maturite - Fyzika
Miroslav Vondra, Vladimír Lank

Chystáte sa na maturitu? Neváhajte a siahnite po učebnici, v ktorej je prehľadne zhrnuté celé stredoškolské učivo z fyziky. Táto doplnková učebnica rešpektujúca rozsah stredoškolských osnov a cieľových požiadaviek na novú maturitu pripraví každého študenta…

Dodacia doba
nedostupné
8,26 €