Slovenská literatúra

Učebnice a  pomôcky na Slovenský jazyk. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Hravé diktáty 2
-9%
kol.

Publikácia Hravé diktáty 2 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V nácvičných a kontrolných diktátoch (aj s uvedením počtu slov) sú obsiahnuté všetky gramatické…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,47 €
Pravopisné finty v praxi
-6%
Viera Spišáková

Publikácia nadväzuje na úspešné tituly Pravopisné finty a Slovenčinárske finty. Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi praktický spôsob overenia, nakoľko je zorientovaný v zákonitostiach slovenského pravopisu. Systematickým precvičovaním pravopisných javov…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,90 €
12,13 €
Precvičovanie pravopisu 4 PZ
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú vo 4. ročníku -identifikácia a popužívanie slabičných a neslabičných predpôn v slovách, precvičovanie pravopisu vybraných a odvodených slov, spodobovanie na konci slova, uprostred…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,80 €
5,46 €
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
-6%
kol.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách vypracoval Štátny pedagogický ústav. Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,00 €
7,52 €
Testy 9 zo slovenského jazyka a literatúry
-6%
Lucie Hončová, Zdenka Franková

Nová, pôvodná publikácia Testy 9 zo slovenského jazyka a literatúry, zostavená skúsenými učiteľkami, je určená žiakom 9. ročníka základných škôl, ktorým má slúžiť ako príprava na celoštátne testovanie i na prijímacie skúšky na stredné školy. V úvodnej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,90 €
8,37 €
Obrázkový slovník pre cudzincov česko-slovensko-ukrajinsko-ruský - Obrázkový prekladový slovník so základnou slovnou zásobou
-6%
Mgr. Jana Rohová

Obrázkový prekladový slovník pre cudzincov obsahujem základnú slovnú zásobu, s ktorou sa deti a žiaci cudzinci stretávajú po príchode do Českej a Slovenskej republiky. Pomôže učiteľom a rodičom k jednoduchšiemu zvládnutiu slovíčok. SLOVNÍK JE ROZDELENÝ…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,00 €
11,28 €
Precvičovanie počítania 5 (nov.vyd.)
-6%
kol.

Precvičovací zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 5. ročník. Jeho súčasťou sú aj dva testy, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť. Zošit zostavil odborny´…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,80 €
5,46 €
Slovenčina - Súhrn gramatiky
-6%
M. Julišová

Sumarizuje učebnú látku.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,60 €
3,39 €
Hravé diktáty 3
-6%
kol.

Publikácia Hravé diktáty 3 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V nácvičných a kontrolných diktátoch sú obsiahnuté všetky gramatické javy, ktoré má žiak v treťom…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,68 €
Hravé diktáty 4
-6%
kol.

Publikácia Hravé diktáty 4 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V diktátoch sú obsiahnuté všetky gramatické javy, ktoré má žiak vo štvrtom ročníku ovládať - vybrané…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,68 €
Aktivity pre ŠKD I. pre deti vo veku 6-8 rokov
-6%
Kolektív autorov

Kniha Aktivity pre školský klub detí 1 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov. Prináša edukačné materiály…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
22,00 €
20,68 €
Aktivity pre ŠKD II. pre deti vo veku 9-11 rokov
-6%
Kolektív autorov

Kniha Aktivity pre školský klub detí 2 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov. Prináša edukačné materiály…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
22,00 €
20,68 €
Kde sa píšu čiarky?
-6%
Mária Beláková

Je pre vás ťažké určiť, kam čiarka patrí a kam zase nie? Precvičte si písanie čiarok pomocou jednoduchých cvičení a hravou formou sa naučíte presné pravidlá ich písania.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,99 €
4,70 €
Moje prvé písanie: SLOVÁ
-6%
Eva Dienerová

Pracovný zošit SLOVÁ je posledným zo série Moje prvé písanie. Je určený žiakom 1. ročníka ZŠ, ktorí sa učia písať a potrebujú si precvičovať písmená, slabiky, slová i vety a zdokonaľovať sa v písaní i čítaní. Pri práci s hravými, veselými úlohami sa…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,90 €
4,61 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ, 3. vydanie
-6%
Renáta Sivoková

Nové vydanie pracovného zošita Päťminútovky zo slovenského jazyka pre druhý ročník ZŠ, aktualizované podľa súčasného Štátneho vzdelávacieho programu, je určené na precvičovanie gramatických javov a pravopisu. Zošit je pripravený tak, aby v ňom žiak mohol…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,90 €
4,61 €
Otestuj sa 6 zo slovenského jazyka a literatúry
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií: • kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry, • odborne zostavená zbierka testov, ktorá Vám ušetrí…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,00 €
10,34 €
Otestuj sa 7 zo slovenského jazyka a literatúry
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií: • kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry, • odborne zostavená zbierka testov, ktorá Vám ušetrí…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,00 €
10,34 €
Diktáty a doplňovačky pre 5. triedu
-6%
Eva Dienerová

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení a nácvičných diktátov pre žiaka 5. triedy ZŠ, ktoré precvičujú pravopis vzorov podstatných a prídavných mien a nútia dieťa premýšľať, ktoré i, í/y, ý alebo ktorú pádovú príponu by malo používať v danom slove.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Diktáty pre 3.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-6%
Jana Hirková

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,67 €
Domáce precvičovanie: Prvouka 1.
-6%
Iva Nováková

Sú v súlade so školskými osnovami. Upevňujú vedomosti nadobudnuté v škole. Rozvíjajú tvorivé schopnosti.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Finančná gramotnosť pre I. stupeň základných škôl
-6%
Monika Reiterová

Pracovný zošit s názvom Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl moderným spôsobom motivuje deti k zodpovednosti, a to nielen v oblasti financií. Výstižné príslovia a nápadité úlohy s využitím rébusov, krížoviek, informačných zdrojov a technológií,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,17 €
Hravé diktáty 9 PZ
-6%
Kolektív autorov

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 9. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,68 €
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 7. ročník ZŠ
-6%
Renáta Somorová

Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 7. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov siedmeho ročníka, ktorí si chcú upevniť učivo zo slovenského…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 8. ročník ZŠ
-6%
Renáta Somorová

Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 8. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov ôsmeho ročníka, ktorí si chcú upevniť učivo zo slovenského…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Literatúra 2 PZ pre stredné školy a gymnáziá
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,50 €
11,75 €
Literatúra 3 - pre SŠ a gymnáziá PZ
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,50 €
11,75 €
Literatúra 7 PZ
-6%
Renáta Sviteková

Pracovný zošit vhodne dopĺňa učebnicu literatúry. Pracuje s hlavnou myšlienkou literárneho diela a ďalej rozvíja tému poézie či prózy. Zatvorené, otvorené i tvorivé typy úloh kladú dôraz na porozumenie prečítaného textu a prácu s ním. Náročnosť úloh…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,40 €
8,84 €
Literatúra 8 učebnica
-6%
Renáta Sviteková

"Učebnica Literatúra v pohode 8 ponúka žiakom atraktívny prehľad literárnych útvarov umeleckej poézie a prózy, ako aj predstavenie literatúry faktu či populárno-vedeckej literatúry. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou stavila na kvalitných autorov…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,50 €
10,81 €
Literatúra 8 v pohode PZ
-6%
Renáta Sviteková

Pracovný zošit tvorivo dopĺňa a rozširuje učivo zahrnuté v učebnici Literatúra v pohode 8. Každá kapitola pracuje s hlavnou myšlienkou daného literárneho diela a ďalej rozvíja jeho kontext prostredníctvom otvorených a zatvorených otázok či rozširujúcich…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,40 €
8,84 €
Maturita z umenia, kultúry a dejín umenia
-6%
Katarína Platznerová

Príručka je určená pre študentov, ktorí sa chystajú maturovať z predmetov Umenie a kultúra, či Dejiny umenia. Plne zodpovedá cieľovým požiadavkám novej maturitnej skúšky a poslúži aj na prípravu na prijímacie skúšky na vysokú školu. Autorka nezahlcuje…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,90 €
11,19 €