Slovenská literatúra

Učebnice a  pomôcky na Slovenský jazyk. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Hravé diktáty 2
-9%
kol.

Publikácia Hravé diktáty 2 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V nácvičných a kontrolných diktátoch (aj s uvedením počtu slov) sú obsiahnuté všetky gramatické…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,10 €
6,47 €
Poradím si  so slovenčinou 5.- 9. ročníka
-7%
Slavomíra Vassová

Titul Poradím si so slovenčinou 5. - 9. ročníka je určená pre všetkých žiakov, ktorí si potrebujú zopakovať látku 5. až 9. ročníka základnej školy. Jednotlivé cvičenia sú prehľadne označené tak, aby bolo jasné, na ktorý ročník sa učivo vzťahuje. Knihu…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,69 €
9,02 €
Slovenčina - Súhrn gramatiky
-7%
M. Julišová

Sumarizuje učebnú látku.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,26 €
Hravé diktáty 9 PZ
-7%
Kolektív autorov

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 9. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,10 €
6,61 €
Slovenčina do vrecka
-7%
Kolektív

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,60 €
5,21 €
Súhrn slovenskej gramatiky
-7%

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre ZŠ.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
2,59 €
2,41 €
Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry- testy pre 9 ročník ZŠ
-7%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje typ a charakter úloh, ktoré zohľadňujú požadovanú úroveň získaných teoretických vedomostí a zručností v práci s textom a informáciami, ktoré si má osvojiť žiak 9. ročníka na hodinách…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,00 €
10,23 €
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ - nové, aktualizované vydanie
-7%
kol.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách vypracoval Štátny pedagogický ústav. Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,60 €
8,93 €
Testy 9 zo slovenského jazyka a literatúry
-7%
Lucie Hončová, Zdenka Franková

Nová, pôvodná publikácia Testy 9 zo slovenského jazyka a literatúry, zostavená skúsenými učiteľkami, je určená žiakom 9. ročníka základných škôl, ktorým má slúžiť ako príprava na celoštátne testovanie i na prijímacie skúšky na stredné školy. V úvodnej…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
8,90 €
8,28 €
Obrázkový slovník pre cudzincov česko-slovensko-ukrajinsko-ruský
-7%
Mgr. Jana Rohová

Obrázkový prekladový slovník pre cudzincov obsahujem základnú slovnú zásobu, s ktorou sa deti a žiaci cudzinci stretávajú po príchode do Českej a Slovenskej republiky. Pomôže učiteľom a rodičom k jednoduchšiemu zvládnutiu slovíčok. SLOVNÍK JE ROZDELENÝ…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
12,00 €
11,16 €
Prepísanka
-7%
Lenka Vymazalová

Pracovný zošit Prepísanka je určený žiakom 1. ročníka základných škôl od druhého školského polroka. Slúži na precvičovanie počiatočného písania prvákov, preto pracuje iba s tou časťou písmen slovenskej abecedy, ktorú deti už poznajú. Tá je postupne dopĺňaná…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
8,90 €
8,28 €
Kuliferdo tretiakom
-7%
Mgr. Jaroslava Ošťádalová

Pracovný zošit Kuliferdo tretiakom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva zo slovenského jazyka, matematiky a geometrie pre žiakov v období na konci školského roka, cez letné prázdniny a na začiatku nového školského roka. • Úlohy v pracovnom zošite…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
8,00 €
7,44 €
Precvičovanie počítania 5 (nov.vyd.)
-7%
kol.

Precvičovací zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 5. ročník. Jeho súčasťou sú aj dva testy, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť. Zošit zostavil odbornž…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,40 €
Hravé diktáty 3
-7%
kol.

Publikácia Hravé diktáty 3 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V nácvičných a kontrolných diktátoch sú obsiahnuté všetky gramatické javy, ktoré má žiak v treťom…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,10 €
6,61 €
Hravé diktáty 4
-7%
kol.

Publikácia Hravé diktáty 4 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V diktátoch sú obsiahnuté všetky gramatické javy, ktoré má žiak vo štvrtom ročníku ovládať - vybrané…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,10 €
6,61 €
Aktivity pre ŠKD I. pre deti vo veku 6-8 rokov
-7%
Kolektív autorov

Kniha Aktivity pre školský klub detí 1 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov. Prináša edukačné materiály…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
26,40 €
24,56 €
Aktivity pre ŠKD II. pre deti vo veku 9-11 rokov
-7%
Kolektív autorov

Kniha Aktivity pre školský klub detí 2 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov. Prináša edukačné materiály…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
26,40 €
24,56 €
Kde sa píšu čiarky?
-7%
Mária Beláková

Je pre vás ťažké určiť, kam čiarka patrí a kam zase nie? Precvičte si písanie čiarok pomocou jednoduchých cvičení a hravou formou sa naučíte presné pravidlá ich písania.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,99 €
4,65 €
Moje prvé písanie: SLOVÁ
-7%
Eva Dienerová

Pracovný zošit SLOVÁ je posledným zo série Moje prvé písanie. Je určený žiakom 1. ročníka ZŠ, ktorí sa učia písať a potrebujú si precvičovať písmená, slabiky, slová i vety a zdokonaľovať sa v písaní i čítaní. Pri práci s hravými, veselými úlohami sa…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,90 €
5,49 €
Domáce precvičovanie slovenčina 4.ročník
-7%
Ľubica Kohániová

Knižky z edície Domáce precvičovanie slovenčina a Domáce precvičovanie matematika sú prehľadné, ilustrované a plné praktických cvičení na doplňovanie. Hravou a zábavnou formou upevňujú poznatky nadobudnuté v škole a rozvíjajú tvorivé schopnosti. Sú vhodné…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,60 €
3,35 €
Domáce precvičovanie slovenčina 5.ročník
-7%
Viera Hrabková

Knižky z edície Domáce precvičovanie slovenčina a Domáce precvičovanie matematika sú prehľadné, ilustrované a plné praktických cvičení na doplňovanie. Hravou a zábavnou formou upevňujú poznatky nadobudnuté v škole a rozvíjajú tvorivé schopnosti. Sú vhodné…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,60 €
3,35 €
Slovenčina pre 3. ročník ZŠ: Pracovný zošit  na  precvičovanie učiva
-7%
Eva Dienerová

Tento pracovný zošit vám umožní zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v treťom ročníku. Ponúka možnosť preveriť jeho vedomosti formou jednoduchých testov, pozostávajúcich z uzavretých úloh s výberom odpovede, kde je správna vždy iba…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €
4,56 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ, 3. vydanie
-7%
Renáta Sivoková

Nové vydanie pracovného zošita Päťminútovky zo slovenského jazyka pre druhý ročník ZŠ, aktualizované podľa súčasného Štátneho vzdelávacieho programu, je určené na precvičovanie gramatických javov a pravopisu. Zošit je pripravený tak, aby v ňom žiak mohol…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €
4,56 €
Otestuj sa 7 zo slovenského jazyka a literatúry
-7%
Katarína Hincová

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií: • kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry, • odborne zostavená zbierka testov, ktorá Vám ušetrí…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,00 €
10,23 €
Matematika pre 2. ročník ZŠ: Pracovný zošit  na  precvičovanie učiva
-7%
Eva Dienerová

Tento pracovný zošit vám pomôže rýchlo zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo z matematiky v druhej triede a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete v ňom testové úlohy, vďaka ktorým si precvičí, zopakuje a preverí učivo celého ročníka. Sú to uzavreté…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €
4,56 €
Slovenčina pre 2. ročník ZŠ: Pracovný zošit na precvičovanie učiva
-7%
Eva Dienerová

Ak chcete zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v druhom ročníku, táto cvičebnica je presne to, čo hľadáte. Ponúka možnosť preveriť vedomosti žiaka formou jednoduchých testov, ktoré pozostávajú z uzavretých úloh s výberom odpovede,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €
4,56 €
Chystáme sa na strednú školu – slovenčina – príprava na prijímacie skúšky na SŠ a gymnáziá
-7%
Renáta Somorová

Publikácia s názvom Chystáme sa na strednú – slovenčina – príprava na prijímacie skúšky na stredné školy a gymnáziá obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov deviateho ročníka, ktorí…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,90 €
6,42 €
Diktáty do vrecka
-7%
Mgr. Martina Labdíková,Sara Labdiková,, PaedDr. Karol Lukáč

Aby nás slovenčina nebolela, musíme ju často precvičovať! S našimi Diktátmi do vrecka pre 2. stupeň ZŠ si s pravopisom hravo poradí skutočne každý. Praktické Diktáty do vrecka vo formáte A6 sú skvelou, univerzálnou príručkou na precvičenie slovenčiny…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,20 €
5,77 €
Domáce precvičovanie prvouka 1.
-7%
Iva Nováková

Sú v súlade so školskými osnovami. Upevňujú vedomosti nadobudnuté v škole. Rozvíjajú tvorivé schopnosti.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,63 €
Finančná gramotnosť pre I. stupeň základných škôl
-7%
Monika Reiterová

Pracovný zošit s názvom Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl moderným spôsobom motivuje deti k zodpovednosti, a to nielen v oblasti financií. Výstižné príslovia a nápadité úlohy s využitím rébusov, krížoviek, informačných zdrojov a technológií,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,12 €