Slovenská literatúra

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y
-8%
Viera Spišáková

Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. S jej pomocou zvládnete pravopis ľahko a bez drilovania nudných poučiek. 

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,90 €
7,27 €
Pravopisné finty v praxi
-8%
Viera Spišáková

Publikácia nadväzuje na úspešné tituly Pravopisné finty a Slovenčinárske finty. Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi praktický spôsob overenia, nakoľko je zorientovaný v zákonitostiach slovenského pravopisu. Systematickým precvičovaním pravopisných javov…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
15,00 €
13,80 €
Diktáty a doplňovačky pre 2. triedu
-5%
Eva Dienerová

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení pre žiakov 2. triedy, ktoré precvičujú pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások, slabík a viet. Cvičebnica je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka. Dá sa s ňou pracovať doma, v škole aj vo voľných…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Slovenčina do vrecka
-5%
Kolektív

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,00 €
3,80 €
Otestuj sa 6 zo slovenského jazyka a literatúry
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií: • kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry, • odborne zostavená zbierka testov, ktorá Vám ušetrí…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,90 €
9,41 €
Otestuj sa 7 zo slovenského jazyka a literatúry
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií: • kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry, • odborne zostavená zbierka testov, ktorá Vám ušetrí…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,90 €
9,41 €
Otestuj sa 8 zo slovenského jazyka a literatúry
-5%
Kolektív autorov

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,90 €
9,41 €
Ako sa naučiť čítať s porozumením – Čitateľská gramotnosť pre 7.- 8. ročník ZŠ
-5%
Renáta Somorová

Príručka pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl je druhou publikáciou v sérii, ktorá pomáha deťom zlepšiť si zručnosti čitateľskej gramotnosti. Obsahuje pracovné listy s ukážkami diel slovenských a svetových autorov i zaujímavé články z rozličných…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,50 €
5,23 €
Angličtina pre malých školákov
-5%
Marie Zahálková

Učebnica nadväzuje na podobný titul Angličtina pre najmenších, ktorá je určená pre deti predškolského veku a žiakom 1. ročníka ZŠ. K tejto publikácii si môžete dokúpiť aj audiokazetu s nahrávkami slovnej zásoby, riekaniek a pesničiek, ktoré sú v tejto…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,99 €
2,85 €
Diktáty a doplňovačky pre 5. triedu
-5%
Eva Dienerová

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení a nácvičných diktátov pre žiaka 5. triedy ZŠ, ktoré precvičujú pravopis vzorov podstatných a prídavných mien a nútia dieťa premýšľať, ktoré i, í/y, ý alebo ktorú pádovú príponu by malo používať v danom slove.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Diktáty pre 2.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-5%
Pavol Krajňák

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Domáce precvičovanie - Slovenský jazyk 4. trieda
-5%
Ľubica Kohániová

Ucelený rad precvičovacích publikácií je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Domáce precvičovanie pre 2. – 5. ročník precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka a matematiky základných škôl.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Finančná gramotnosť pre I. stupeň základných škôl
-5%
Monika Reiterová

Pracovný zošit s názvom Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl moderným spôsobom motivuje deti k zodpovednosti, a to nielen v oblasti financií. Výstižné príslovia a nápadité úlohy s využitím rébusov, krížoviek, informačných zdrojov a technológií,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,50 €
5,23 €
Hravá literatúra 7
-5%
Kolektív

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,50 €
6,18 €
Hravé diktáty 9 PZ
-5%
Kolektív autorov

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 9. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,80 €
7,41 €
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 7. ročník ZŠ
-5%
Renáta Somorová

Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 7. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov siedmeho ročníka, ktorí si chcú upevniť učivo zo slovenského…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Literatúra 1 - pre SŠ a gymnáziá PZ
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,60 €
9,12 €
Literatúra 2 PZ pre stredné školy a gymnáziá
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,60 €
9,12 €
Literatúra 3 - pre SŠ a gymnáziá PZ
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,60 €
9,12 €
Literatúra 7 PZ
-5%
Renáta Sviteková

Pracovný zošit vhodne dopĺňa učebnicu literatúry. Pracuje s hlavnou myšlienkou literárneho diela a ďalej rozvíja tému poézie či prózy. Zatvorené, otvorené i tvorivé typy úloh kladú dôraz na porozumenie prečítaného textu a prácu s ním. Náročnosť úloh…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,20 €
6,84 €
Literatúra 8 učebnica
-5%
Renáta Sviteková

"Učebnica Literatúra v pohode 8 ponúka žiakom atraktívny prehľad literárnych útvarov umeleckej poézie a prózy, ako aj predstavenie literatúry faktu či populárno-vedeckej literatúry. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou stavila na kvalitných autorov…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
8,80 €
8,36 €
Literatúra 8 v pohode PZ
-5%
Renáta Sviteková

Pracovný zošit tvorivo dopĺňa a rozširuje učivo zahrnuté v učebnici Literatúra v pohode 8. Každá kapitola pracuje s hlavnou myšlienkou daného literárneho diela a ďalej rozvíja jeho kontext prostredníctvom otvorených a zatvorených otázok či rozširujúcich…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,20 €
6,84 €
MAPKA LITERATÚRY SŠ 2
-5%
Dana Hašková, Ján Tarábek

2. diel jedinečnej a praktickej pomôcky, ktorú ocení každý študent strednej školy. Obsahuje charakteristiku literárnych období od realizmu až po súčasnosť a prehľadné zoradenie autorov a ich diel podľa období v rozsahu učiva strednej školy. Kvalitná…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,99 €
2,85 €
Maturita z umenia, kultúry a dejín umenia
-5%
Katarína Platznerová

Príručka je určená pre študentov, ktorí sa chystajú maturovať z predmetov Umenie a kultúra, či Dejiny umenia. Plne zodpovedá cieľovým požiadavkám novej maturitnej skúšky a poslúži aj na prípravu na prijímacie skúšky na vysokú školu. Autorka nezahlcuje…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
11,90 €
11,31 €
Nácvičné diktáty zo SJ pre 7. ročník ZŠ - 2.vyd.
-5%
Klára Meňhart Klausitz

Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (vokalizácia), spojky, tvorenie slov, priamu reč a slová cudzieho pôvodu. Nácvičné diktáty pomáhajú rozvíjať a upevňovať nadobudnuté…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,30 €
2,19 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 2. ročníka základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Táto cvičebnica je určená žiakom 2. ročníka základnej školy. Pomôže im precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky – rozlišovacie znamienka, hlásky, slabiky, vety a druhy viet. Nájdete v nej pravopisné cvičenia, veselé doplňovačky a tajničky, diktáty…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,90 €
3,71 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 3. ročníka základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Tento pracovný zošit umožňuje žiakom 3. ročníka základnej školy precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch. Nájdete v ňom pravopisné cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty, tvorivé a zábavné úlohy,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,90 €
3,71 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 4. ročníka základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Tento pracovný zošit umožňuje žiakom 4. ročníka základnej školy precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch. Nájdete v ňom pravopisné cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty, tvorivé a zábavné úlohy,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,90 €
3,71 €
Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník ZŠ, 2. vydanie
-5%
Adela Jureníková

Pracovný zošit je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl, ich rodičov a učiteľov. V súlade so vzdelávacími štandardami obsahuje rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky prvého ročníka základnej školy.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,50 €
4,28 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl, 2. vydanie
-5%
Renáta Sivoková

Pracovný zošit pre všetkých druhákov na precvičovanie si učiva zo slovenského jazyka. Obsahuje množstvo tajničiek, doplňovačiek, prísloví, hádaniek, vtipov či maľovaniek. Jednotlivé strany sa témami viažu na učivo z prírodovedy a vlastivedy, čím sa výborne…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,50 €
4,28 €