ZŠ - prvý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Poradím si so slovenčinou 5.tr.(3.vyd.)
-5%
Nadežda Rusňáková a kolektív

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Slovenčina do vrecka
-5%
Kolektív

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,10 €
4,85 €
Slovenčina pre 3. ročník ZŠ: Pracovný zošit  na  precvičovanie učiva
-5%
Eva Dienerová

Tento pracovný zošit vám umožní zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v treťom ročníku. Ponúka možnosť preveriť jeho vedomosti formou jednoduchých testov, pozostávajúcich z uzavretých úloh s výberom odpovede, kde je správna vždy iba…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €
4,66 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ, 3. vydanie
-5%
Renáta Sivoková

Nové vydanie pracovného zošita Päťminútovky zo slovenského jazyka pre druhý ročník ZŠ, aktualizované podľa súčasného Štátneho vzdelávacieho programu, je určené na precvičovanie gramatických javov a pravopisu. Zošit je pripravený tak, aby v ňom žiak mohol…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €
4,66 €
Angličtina pre malých školákov
-5%
Marie Zahálková

Učebnica nadväzuje na podobný titul Angličtina pre najmenších, ktorá je určená pre deti predškolského veku a žiakom 1. ročníka ZŠ. K tejto publikácii si môžete dokúpiť aj audiokazetu s nahrávkami slovnej zásoby, riekaniek a pesničiek, ktoré sú v tejto…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
2,99 €
2,85 €
Diktáty a doplňovačky pre 2. triedu
-5%
Eva Dienerová

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení pre žiakov 2. triedy, ktoré precvičujú pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások, slabík a viet. Cvičebnica je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka. Dá sa s ňou pracovať doma, v škole aj vo voľných…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Diktáty pre 2.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-5%
Pavol Krajňák

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Diktáty pre 3.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-5%
Mgr. Jana Hirková,

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Domáce precvičovanie - Slovenský jazyk 4. trieda
-5%
Ľubica Kohániová

Ucelený rad precvičovacích publikácií je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Domáce precvičovanie pre 2. – 5. ročník precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka a matematiky základných škôl.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Domáce precvičovanie prvouka 1.
-5%
Iva Nováková

Sú v súlade so školskými osnovami. Upevňujú vedomosti nadobudnuté v škole. Rozvíjajú tvorivé schopnosti.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Finančná gramotnosť pre I. stupeň základných škôl
-5%
Monika Reiterová

Pracovný zošit s názvom Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl moderným spôsobom motivuje deti k zodpovednosti, a to nielen v oblasti financií. Výstižné príslovia a nápadité úlohy s využitím rébusov, krížoviek, informačných zdrojov a technológií,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 2. ročníka základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Táto cvičebnica je určená žiakom 2. ročníka základnej školy. Pomôže im precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky – rozlišovacie znamienka, hlásky, slabiky, vety a druhy viet. Nájdete v nej pravopisné cvičenia, veselé doplňovačky a tajničky, diktáty…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 3. ročníka základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Tento pracovný zošit umožňuje žiakom 3. ročníka základnej školy precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch. Nájdete v ňom pravopisné cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty, tvorivé a zábavné úlohy,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 4. ročníka základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Tento pracovný zošit umožňuje žiakom 4. ročníka základnej školy precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch. Nájdete v ňom pravopisné cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty, tvorivé a zábavné úlohy,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl, 2. vydanie
-5%
Renáta Sivoková

Pracovný zošit pre všetkých druhákov na precvičovanie si učiva zo slovenského jazyka. Obsahuje množstvo tajničiek, doplňovačiek, prísloví, hádaniek, vtipov či maľovaniek. Jednotlivé strany sa témami viažu na učivo z prírodovedy a vlastivedy, čím sa výborne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,28 €
Poradím si s prvoukou 1.ročník
-5%
Iva Nováková

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Poradím si so slovenčinou 2.tr.(3.vyd.)
-5%
Pavol Krajňák a kolektív

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Poradím si so slovenčinou 3.tr.(3.vyd.)
-5%
Ľubica Kohániová

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 3. ročníka základných škôl
-5%
Eva Dienerová

Druhý diel série Pravopisné chytáky pomôže deťom v 3. ročníku základných škôl rýchlejšie pochopiť a precvičiť si vybrané slová a vlastné podstatné mená. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky. Pomocou ilustrácií, rozdielov…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 4. ročníka základných škôl
-5%
Eva Dienerová

Pracovný zošit je určený žiakom 4. ročníka základných škôl. Zábavnou formou im pomôže pochopiť a precvičiť si gramatiku predpôn, vybraných slov, spodobovania, ako aj pravidlá, týkajúce sa ohybných i neohybných slovných druhov. Pomocou ilustrácií, rozdielov…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y
-5%
Viera Spišáková

Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. S jej pomocou zvládnete pravopis ľahko a bez drilovania nudných poučiek. 

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,90 €
8,46 €
Precvičovanie pravopisu 4 PZ
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú vo 4. ročníku -identifikácia a popužívanie slabičných a neslabičných predpôn v slovách, precvičovanie pravopisu vybraných a odvodených slov, spodobovanie na konci slova, uprostred…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,51 €
Precvičovanie – Slovné úlohy pre 3.ročník
-5%
Kolektív autorov

Naša nová edícia Precvičovanie – Slovné úlohy predstavuje ďalší rad cvičebníc, ktorých cieľom je pomôcť žiakom prvého stupňa ZŠ precvičiť a upevniť si znalosti nadobudnuté v škole. Je určená pre žiakov 2. – 5. triedy, ktorí si potrebujú zopakovať látku…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,10 €
2,95 €
Slovenčina Nezábudka 3 učebnica
-5%
Ľuba Anhová Nguyenová

Učebnica slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom. Oddelená gramatická a slohová zložka. V súlade s inovovaným…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,40 €
8,93 €
Slovenčina v kocke – pracovný zošit – opakujeme si učivo 4.roč.
-5%
Viera Huliačková

Pracovný zošit obsahuje všetky predpísané celky stanovené vzdelávacím štandardom zo SLJ pre 4. ročník ZŠ s dôrazom na tematické okruhy, ktoré sú dôležité pre piaty ročník. Texty sú prepojené s učivom a témami predmetov vlastiveda a prírodoveda: prehlbujú…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,00 €
7,60 €
Vetné členy
-5%
Petr Kupka

Prehľadne spracovaná a bohato ilustrovaná pomôcka pre hravé zvládnutie témy základné a rozvíjacie vetné členy v slovenčine.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,15 €
1,10 €
Hravá literatúra 7
Kolektív

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie…

Dodacia doba
nedostupné
8,20 €
Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník ZŠ, 2. vydanie
Adela Jureníková

Pracovný zošit je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl, ich rodičov a učiteľov. V súlade so vzdelávacími štandardami obsahuje rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky prvého ročníka základnej školy.…

Dodacia doba
nedostupné
4,50 €
Precvičovanie pravopisu 2
Kolektív autorov

Pracovný zošit Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník sa zameriava na precvičovanie rôznych gramatických javov, s ktorými sa žiaci oboznamujú v tomto ročníku - mäkčene, dĺžne, rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, mäkkých a tvrdých spoluhlások, osvojenie…

Dodacia doba
nedostupné
5,80 €
Slovenský jazyk 2 - Učebnica pre 2. ročník ZŠ (2.vyd.)
Ľuba Anhová Nguyenová

Rôznorodé úlohy v pracovnom zošite hlbšie upevňujú prebraté učivo (tajničky, doplňovačky, prešmyčky, vymýšľanie krátkych príbehov, vyfarbovanie podľa zadania, čítanie zrkadlovo napísaných slov, bludiská, labyrinty…). Všetky úlohy sú v súlade s iŠVP.

Dodacia doba
nedostupné
9,40 €