ZŠ - prvý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Poradím si so slovenčinou 5.tr.(3.vyd.)
-5%
Nadežda Rusňáková a kolektív

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Slovenčina do vrecka
-5%
Kolektív

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,10 €
4,85 €
Aktivity pre ŠKD I. pre deti vo veku 6-8 rokov
-5%
Kolektív autorov

Kniha Aktivity pre školský klub detí 1 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov. Prináša edukačné materiály…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
22,00 €
20,90 €
Aktivity pre ŠKD II. pre deti vo veku 9-11 rokov
-5%
Kolektív autorov

Kniha Aktivity pre školský klub detí 2 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov. Prináša edukačné materiály…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
22,00 €
20,90 €
Slovenčina pre 4. ročník ZŠ: Pracovný zošit  na  precvičovanie učiva
-5%
Eva Dienerová

Táto cvičebnica vám spoľahlivo ukáže, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v štvrtom ročníku. Umožní vám preveriť si jeho vedomosti formou jednoduchých testov, pozostávajúcich z uzavretých úloh s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,90 €
5,61 €
Slovenčina pre 3. ročník ZŠ: Pracovný zošit  na  precvičovanie učiva
-5%
Eva Dienerová

Tento pracovný zošit vám umožní zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v treťom ročníku. Ponúka možnosť preveriť jeho vedomosti formou jednoduchých testov, pozostávajúcich z uzavretých úloh s výberom odpovede, kde je správna vždy iba…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €
4,66 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ, 3. vydanie
-5%
Renáta Sivoková

Nové vydanie pracovného zošita Päťminútovky zo slovenského jazyka pre druhý ročník ZŠ, aktualizované podľa súčasného Štátneho vzdelávacieho programu, je určené na precvičovanie gramatických javov a pravopisu. Zošit je pripravený tak, aby v ňom žiak mohol…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €
4,66 €
Angličtina pre malých školákov
-5%
Marie Zahálková

Učebnica nadväzuje na podobný titul Angličtina pre najmenších, ktorá je určená pre deti predškolského veku a žiakom 1. ročníka ZŠ. K tejto publikácii si môžete dokúpiť aj audiokazetu s nahrávkami slovnej zásoby, riekaniek a pesničiek, ktoré sú v tejto…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
2,99 €
2,85 €
Diktáty a doplňovačky pre 2. triedu
-5%
Eva Dienerová

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení pre žiakov 2. triedy, ktoré precvičujú pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások, slabík a viet. Cvičebnica je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka. Dá sa s ňou pracovať doma, v škole aj vo voľných…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Diktáty pre 2.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-5%
Pavol Krajňák

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Diktáty pre 3.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-5%
Jana Hirková

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Domáce precvičovanie - Slovenský jazyk 4. trieda
-5%
Ľubica Kohániová

Ucelený rad precvičovacích publikácií je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Domáce precvičovanie pre 2. – 5. ročník precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka a matematiky základných škôl.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Domáce precvičovanie: Prvouka 1.
-5%
Iva Nováková

Sú v súlade so školskými osnovami. Upevňujú vedomosti nadobudnuté v škole. Rozvíjajú tvorivé schopnosti.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Finančná gramotnosť pre I. stupeň základných škôl
-5%
Monika Reiterová

Pracovný zošit s názvom Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl moderným spôsobom motivuje deti k zodpovednosti, a to nielen v oblasti financií. Výstižné príslovia a nápadité úlohy s využitím rébusov, krížoviek, informačných zdrojov a technológií,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 2. ročníka základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Táto cvičebnica je určená žiakom 2. ročníka základnej školy. Pomôže im precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky – rozlišovacie znamienka, hlásky, slabiky, vety a druhy viet. Nájdete v nej pravopisné cvičenia, veselé doplňovačky a tajničky, diktáty…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 3. ročníka základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Tento pracovný zošit umožňuje žiakom 3. ročníka základnej školy precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch. Nájdete v ňom pravopisné cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty, tvorivé a zábavné úlohy,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 4. ročníka základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Tento pracovný zošit umožňuje žiakom 4. ročníka základnej školy precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch. Nájdete v ňom pravopisné cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty, tvorivé a zábavné úlohy,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Poradím si s prvoukou 1. ročník
-5%
Iva Nováková

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. - 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Poradím si so slovenčinou 2.tr.(3.vyd.)
-5%
Pavol Krajňák a kolektív

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 3. ročníka základných škôl
-5%
Eva Dienerová

Druhý diel série Pravopisné chytáky pomôže deťom v 3. ročníku základných škôl rýchlejšie pochopiť a precvičiť si vybrané slová a vlastné podstatné mená. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky. Pomocou ilustrácií, rozdielov…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 4. ročníka základných škôl
-5%
Eva Dienerová

Pracovný zošit je určený žiakom 4. ročníka základných škôl. Zábavnou formou im pomôže pochopiť a precvičiť si gramatiku predpôn, vybraných slov, spodobovania, ako aj pravidlá, týkajúce sa ohybných i neohybných slovných druhov. Pomocou ilustrácií, rozdielov…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y
-5%
Viera Spišáková

Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. S jej pomocou zvládnete pravopis ľahko a bez drilovania nudných poučiek. 

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,90 €
8,46 €
Precvičovanie pravopisu 4 PZ
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú vo 4. ročníku -identifikácia a popužívanie slabičných a neslabičných predpôn v slovách, precvičovanie pravopisu vybraných a odvodených slov, spodobovanie na konci slova, uprostred…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,51 €
Slovenský jazyk 3 - Učebnica pre 3. ročník ZŠ
-5%
Mgr. Ľuba Nguyenová Anhov

Učebnica Slovenský jazyk pre žiakov tretieho ročníka je spracovaná v súlade s iŠVP. Veľký dôraz je na učive o vybraných slovách, s ktorými zvyknú mať žiaci problémy. V tejto učebnici je učivo o nich doplnené výstižnými fotografiami a motivačnými textami,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,40 €
8,93 €
Vetné členy
-5%
Petr Kupka

Prehľadne spracovaná a bohato ilustrovaná pomôcka pre hravé zvládnutie témy základné a rozvíjacie vetné členy v slovenčine.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,15 €
1,10 €
Hravá literatúra 7
Kolektív

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie…

Dodacia doba
nedostupné
8,20 €
Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník ZŠ, 2. vydanie
Adela Jureníková

Pracovný zošit je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl, ich rodičov a učiteľov. V súlade so vzdelávacími štandardami obsahuje rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky prvého ročníka základnej školy.…

Dodacia doba
nedostupné
4,50 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl, 2. vydanie
Renáta Sivoková

Pracovný zošit pre všetkých druhákov na precvičovanie si učiva zo slovenského jazyka. Obsahuje množstvo tajničiek, doplňovačiek, prísloví, hádaniek, vtipov či maľovaniek. Jednotlivé strany sa témami viažu na učivo z prírodovedy a vlastivedy, čím sa výborne…

Dodacia doba
nedostupné
4,50 €
Poradím si so slovenčinou 3.tr.(3.vyd.)
Ľubica Kohániová

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Precvičovanie pravopisu 2
Kolektív autorov

Pracovný zošit Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník sa zameriava na precvičovanie rôznych gramatických javov, s ktorými sa žiaci oboznamujú v tomto ročníku - mäkčene, dĺžne, rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, mäkkých a tvrdých spoluhlások, osvojenie…

Dodacia doba
nedostupné
5,80 €