ZŠ - prvý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Hravé diktáty 2
-8%
kol.

Publikácia Hravé diktáty 2 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V nácvičných a kontrolných diktátoch (aj s uvedením počtu slov) sú obsiahnuté všetky gramatické…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,47 €
Slovenčina do vrecka
-6%
Kolektív

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,10 €
4,75 €
Prepísanka
-6%
Lenka Vymazalová

Pracovný zošit Prepísanka je určený žiakom 1. ročníka základných škôl od druhého školského polroka. Slúži na precvičovanie počiatočného písania prvákov, preto pracuje iba s tou časťou písmen slovenskej abecedy, ktorú deti už poznajú. Tá je postupne dopĺňaná…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,90 €
8,28 €
Hravé diktáty 3
-6%
kol.

Publikácia Hravé diktáty 3 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V nácvičných a kontrolných diktátoch sú obsiahnuté všetky gramatické javy, ktoré má žiak v treťom…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,61 €
Hravé diktáty 4
-6%
kol.

Publikácia Hravé diktáty 4 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V diktátoch sú obsiahnuté všetky gramatické javy, ktoré má žiak vo štvrtom ročníku ovládať - vybrané…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,61 €
Aktivity pre ŠKD I. pre deti vo veku 6-8 rokov
-7%
Kolektív autorov

Kniha Aktivity pre školský klub detí 1 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov. Prináša edukačné materiály…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
22,00 €
20,46 €
Aktivity pre ŠKD II. pre deti vo veku 9-11 rokov
-7%
Kolektív autorov

Kniha Aktivity pre školský klub detí 2 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov. Prináša edukačné materiály…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
22,00 €
20,46 €
Moje prvé písanie: SLOVÁ
-6%
Eva Dienerová

Pracovný zošit SLOVÁ je posledným zo série Moje prvé písanie. Je určený žiakom 1. ročníka ZŠ, ktorí sa učia písať a potrebujú si precvičovať písmená, slabiky, slová i vety a zdokonaľovať sa v písaní i čítaní. Pri práci s hravými, veselými úlohami sa…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,90 €
5,49 €
Domáce precvičovanie slovenčina 4.ročník
-6%
Ľubica Kohániová

Knižky z edície Domáce precvičovanie slovenčina a Domáce precvičovanie matematika sú prehľadné, ilustrované a plné praktických cvičení na doplňovanie. Hravou a zábavnou formou upevňujú poznatky nadobudnuté v škole a rozvíjajú tvorivé schopnosti. Sú vhodné…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,50 €
4,19 €
Slovenčina pre 3. ročník ZŠ: Pracovný zošit  na  precvičovanie učiva
-6%
Eva Dienerová

Tento pracovný zošit vám umožní zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v treťom ročníku. Ponúka možnosť preveriť jeho vedomosti formou jednoduchých testov, pozostávajúcich z uzavretých úloh s výberom odpovede, kde je správna vždy iba…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,90 €
4,56 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ, 3. vydanie
-6%
Renáta Sivoková

Nové vydanie pracovného zošita Päťminútovky zo slovenského jazyka pre druhý ročník ZŠ, aktualizované podľa súčasného Štátneho vzdelávacieho programu, je určené na precvičovanie gramatických javov a pravopisu. Zošit je pripravený tak, aby v ňom žiak mohol…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,90 €
4,56 €
Matematika pre 2. ročník ZŠ: Pracovný zošit  na  precvičovanie učiva
-6%
Eva Dienerová

Tento pracovný zošit vám pomôže rýchlo zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo z matematiky v druhej triede a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete v ňom testové úlohy, vďaka ktorým si precvičí, zopakuje a preverí učivo celého ročníka. Sú to uzavreté…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,90 €
4,56 €
Slovenčina pre 2. ročník ZŠ: Pracovný zošit na precvičovanie učiva
-6%
Eva Dienerová

Ak chcete zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v druhom ročníku, táto cvičebnica je presne to, čo hľadáte. Ponúka možnosť preveriť vedomosti žiaka formou jednoduchých testov, ktoré pozostávajú z uzavretých úloh s výberom odpovede,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,90 €
4,56 €
Diktáty a doplňovačky pre 2. triedu
-6%
Eva Dienerová

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení pre žiakov 2. triedy, ktoré precvičujú pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások, slabík a viet. Cvičebnica je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka. Dá sa s ňou pracovať doma, v škole aj vo voľných…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,90 €
4,56 €
Domáce precvičovanie prvouka 1.
-6%
Iva Nováková

Sú v súlade so školskými osnovami. Upevňujú vedomosti nadobudnuté v škole. Rozvíjajú tvorivé schopnosti.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,63 €
Finančná gramotnosť pre I. stupeň základných škôl
-6%
Monika Reiterová

Pracovný zošit s názvom Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl moderným spôsobom motivuje deti k zodpovednosti, a to nielen v oblasti financií. Výstižné príslovia a nápadité úlohy s využitím rébusov, krížoviek, informačných zdrojov a technológií,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,12 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 2. ročníka základných škôl
-6%
Anna Holovačová

Táto cvičebnica je určená žiakom 2. ročníka základnej školy. Pomôže im precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky – rozlišovacie znamienka, hlásky, slabiky, vety a druhy viet. Nájdete v nej pravopisné cvičenia, veselé doplňovačky a tajničky, diktáty…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,63 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 3. ročníka základných škôl
-6%
Anna Holovačová

Tento pracovný zošit umožňuje žiakom 3. ročníka základnej školy precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch. Nájdete v ňom pravopisné cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty, tvorivé a zábavné úlohy,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,63 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 4. ročníka základných škôl
-6%
Anna Holovačová

Tento pracovný zošit umožňuje žiakom 4. ročníka základnej školy precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch. Nájdete v ňom pravopisné cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty, tvorivé a zábavné úlohy,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,63 €
Poradím si s prvoukou 1.ročník
-6%
Iva Nováková

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. - 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,50 €
4,19 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 3. ročníka základných škôl
-6%
Eva Dienerová

Druhý diel série Pravopisné chytáky pomôže deťom v 3. ročníku základných škôl rýchlejšie pochopiť a precvičiť si vybrané slová a vlastné podstatné mená. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky. Pomocou ilustrácií, rozdielov…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,12 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 4. ročníka základných škôl
-6%
Eva Dienerová

Pracovný zošit je určený žiakom 4. ročníka základných škôl. Zábavnou formou im pomôže pochopiť a precvičiť si gramatiku predpôn, vybraných slov, spodobovania, ako aj pravidlá, týkajúce sa ohybných i neohybných slovných druhov. Pomocou ilustrácií, rozdielov…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,12 €
Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y
-6%
Viera Spišáková

Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. S jej pomocou zvládnete pravopis ľahko a bez drilovania nudných poučiek. 

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,90 €
8,28 €
Precvičovanie pravopisu 4 PZ
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú vo 4. ročníku -identifikácia a popužívanie slabičných a neslabičných predpôn v slovách, precvičovanie pravopisu vybraných a odvodených slov, spodobovanie na konci slova, uprostred…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,80 €
5,40 €
Záložka - Abeceda
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaná slovenská abeceda s veselým obrázkom pri každom písmenku. Titul obsahuje tlačené i písané písmenká.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
0,79 €
0,74 €
Záložka – Podstatné mená (určujeme)
-6%
Petr Kupka a kol.

Praktická záložka obsahuje základné gramatické kategórie podstatných mien (pád, číslo, rod, životnosť), ďalej vzory a delenie podstatných mien.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
0,79 €
0,74 €
Nový Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ
Zuzana Stankovianska, Romana Culková

Kreslenie, čítanie, záložky, vyfarbovanie, počítanie, spájanie, vyznačovanie, písanie, usporadúvanie, diskusia, práca v dvojiciach, vlastné zážitky, divadielko, tajničky a rébusy. Verili by ste, že hovoríme o učebnici slovenského jazyka? Prinášame vám…

Dodacia doba
nedostupné
10,90 €
Kuliferdo tretiakom
Mgr. Jaroslava Ošťádalová

Pracovný zošit Kuliferdo tretiakom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva zo slovenského jazyka, matematiky a geometrie pre žiakov v období na konci školského roka, cez letné prázdniny a na začiatku nového školského roka. • Úlohy v pracovnom zošite…

Dodacia doba
nedostupné
8,00 €
Nový Slovenský jazyk pre 4. ročník  ZŠ – 1. časť - Pracovná učebnica
Zuzana Stankovianska, Romana Culková

Kreslenie, čítanie, záložky, vyfarbovanie, počítanie, spájanie, vyznačovanie, písanie, usporadúvanie, diskusia, práca v dvojiciach, vlastné zážitky, divadielko, tajničky a rébusy. Verili by ste, že hovoríme o učebnici slovenského jazyka? Prinášame vám…

Dodacia doba
nedostupné
10,90 €
Slovenčina pre 4. ročník ZŠ: Pracovný zošit  na  precvičovanie učiva
Eva Dienerová

Táto cvičebnica vám spoľahlivo ukáže, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v štvrtom ročníku. Umožní vám preveriť si jeho vedomosti formou jednoduchých testov, pozostávajúcich z uzavretých úloh s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna…

Dodacia doba
nedostupné
5,90 €