ZŠ - prvý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y
-8%
Viera Spišáková

Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. S jej pomocou zvládnete pravopis ľahko a bez drilovania nudných poučiek. 

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,90 €
7,27 €
Diktáty a doplňovačky pre 2. triedu
-5%
Eva Dienerová

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení pre žiakov 2. triedy, ktoré precvičujú pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások, slabík a viet. Cvičebnica je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka. Dá sa s ňou pracovať doma, v škole aj vo voľných…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Slovenčina do vrecka
-5%
Kolektív

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,00 €
3,80 €
Angličtina pre malých školákov
-5%
Marie Zahálková

Učebnica nadväzuje na podobný titul Angličtina pre najmenších, ktorá je určená pre deti predškolského veku a žiakom 1. ročníka ZŠ. K tejto publikácii si môžete dokúpiť aj audiokazetu s nahrávkami slovnej zásoby, riekaniek a pesničiek, ktoré sú v tejto…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,99 €
2,85 €
Diktáty pre 2.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-5%
Pavol Krajňák

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Domáce precvičovanie - Slovenský jazyk 4. trieda
-5%
Ľubica Kohániová

Ucelený rad precvičovacích publikácií je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Domáce precvičovanie pre 2. – 5. ročník precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka a matematiky základných škôl.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Finančná gramotnosť pre I. stupeň základných škôl
-5%
Monika Reiterová

Pracovný zošit s názvom Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl moderným spôsobom motivuje deti k zodpovednosti, a to nielen v oblasti financií. Výstižné príslovia a nápadité úlohy s využitím rébusov, krížoviek, informačných zdrojov a technológií,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,50 €
5,23 €
Hravá literatúra 7
-5%
Kolektív

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,50 €
6,18 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 2. ročníka základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Táto cvičebnica je určená žiakom 2. ročníka základnej školy. Pomôže im precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky – rozlišovacie znamienka, hlásky, slabiky, vety a druhy viet. Nájdete v nej pravopisné cvičenia, veselé doplňovačky a tajničky, diktáty…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,90 €
3,71 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 3. ročníka základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Tento pracovný zošit umožňuje žiakom 3. ročníka základnej školy precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch. Nájdete v ňom pravopisné cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty, tvorivé a zábavné úlohy,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,90 €
3,71 €
Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 4. ročníka základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Tento pracovný zošit umožňuje žiakom 4. ročníka základnej školy precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch. Nájdete v ňom pravopisné cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty, tvorivé a zábavné úlohy,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,90 €
3,71 €
Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník ZŠ, 2. vydanie
-5%
Adela Jureníková

Pracovný zošit je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl, ich rodičov a učiteľov. V súlade so vzdelávacími štandardami obsahuje rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky prvého ročníka základnej školy.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,50 €
4,28 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl, 2. vydanie
-5%
Renáta Sivoková

Pracovný zošit pre všetkých druhákov na precvičovanie si učiva zo slovenského jazyka. Obsahuje množstvo tajničiek, doplňovačiek, prísloví, hádaniek, vtipov či maľovaniek. Jednotlivé strany sa témami viažu na učivo z prírodovedy a vlastivedy, čím sa výborne…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,50 €
4,28 €
Poradím si s prvoukou 1.ročník
-5%
Iva Nováková

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Poradím si so slovenčinou 2.tr.(3.vyd.)
-5%
Pavol Krajňák a kolektív

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Poradím si so slovenčinou 3.tr.(3.vyd.)
-5%
Ľubica Kohániová

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 3. ročníka základných škôl
-5%
Eva Dienerová

Druhý diel série Pravopisné chytáky pomôže deťom v 3. ročníku základných škôl rýchlejšie pochopiť a precvičiť si vybrané slová a vlastné podstatné mená. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky. Pomocou ilustrácií, rozdielov…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,90 €
3,71 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 4. ročníka základných škôl
-5%
Eva Dienerová

Pracovný zošit je určený žiakom 4. ročníka základných škôl. Zábavnou formou im pomôže pochopiť a precvičiť si gramatiku predpôn, vybraných slov, spodobovania, ako aj pravidlá, týkajúce sa ohybných i neohybných slovných druhov. Pomocou ilustrácií, rozdielov…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,90 €
3,71 €
Precvičovanie pravopisu 2
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník sa zameriava na precvičovanie rôznych gramatických javov, s ktorými sa žiaci oboznamujú v tomto ročníku - mäkčene, dĺžne, rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, mäkkých a tvrdých spoluhlások, osvojenie…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,60 €
4,37 €
Precvičovanie pravopisu 4 PZ
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú vo 4. ročníku -identifikácia a popužívanie slabičných a neslabičných predpôn v slovách, precvičovanie pravopisu vybraných a odvodených slov, spodobovanie na konci slova, uprostred…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,60 €
4,37 €
Precvičovanie – Slovné úlohy pre 3.ročník
-5%
Kolektív autorov

Naša nová edícia Precvičovanie – Slovné úlohy predstavuje ďalší rad cvičebníc, ktorých cieľom je pomôcť žiakom prvého stupňa ZŠ precvičiť a upevniť si znalosti nadobudnuté v škole. Je určená pre žiakov 2. – 5. triedy, ktorí si potrebujú zopakovať látku…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,10 €
2,95 €
Slovenčina Nezábudka 3 učebnica
-5%
Ľuba Anhová Nguyenová

Učebnica slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom. Oddelená gramatická a slohová zložka. V súlade s inovovaným…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,20 €
6,84 €
Slovenčina v kocke – pracovný zošit – opakujeme si učivo 4.roč.
-5%
Viera Huliačková

Pracovný zošit obsahuje všetky predpísané celky stanovené vzdelávacím štandardom zo SLJ pre 4. ročník ZŠ s dôrazom na tematické okruhy, ktoré sú dôležité pre piaty ročník. Texty sú prepojené s učivom a témami predmetov vlastiveda a prírodoveda: prehlbujú…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,50 €
6,18 €
Slovenský jazyk 2 - Učebnica pre 2. ročník ZŠ (2.vyd.)
-5%
Ľuba Anhová Nguyenová

Rôznorodé úlohy v pracovnom zošite hlbšie upevňujú prebraté učivo (tajničky, doplňovačky, prešmyčky, vymýšľanie krátkych príbehov, vyfarbovanie podľa zadania, čítanie zrkadlovo napísaných slov, bludiská, labyrinty…). Všetky úlohy sú v súlade s iŠVP.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,00 €
5,70 €
Vetné členy
-5%
Petr Kupka

Prehľadne spracovaná a bohato ilustrovaná pomôcka pre hravé zvládnutie témy základné a rozvíjacie vetné členy v slovenčine.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,00 €
0,95 €
Diktáty pre 3.triedu ZŠ (nov.vyd.)
Mgr. Jana Hirková,

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Tajomstvá sveta – PZ pre 3. ročník ZŠ
Mária Nogová, Eva Ivanová

Pracovný zošit Tajomstvá sveta je určený pre žiakov 3. ročníka základných škôl. Jeho obsahom sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia pracovať s textom.

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Čítajte si s nami
Pavlovič J., Smatanová R.

Krátke rozprávanie zo života detí, ktoré ponúka táto knižka, možno využiť na spoločné čítanie na hodinách literárnej výchovy, na formovanie etického cítenia detí, rozvoj empatie, citlivosti voči potrebám druhého a na odstraňovanie ľahostajnosti voči…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Čitateľský denník 1
Kolektív autorov

Vhodný doplnok pracovných zošitov pre 1. stupeň základnej školy. Čitateľský denník rozširuje ponuku didaktických pomôcok, ktoré môžu učitelia aj žiaci využiť na vyučovaní. Obsahuje kreatívne úlohy, prostredníctvom ktorých žiak prezentuje informácie týkajúce…

Dodacia doba
nedostupné
5,00 €
Čitateľský denník 2
Kolektív autorov

Vhodný doplnok pracovných zošitov Hravá literatúra pre 2. stupeň základnej školy. Čitateľský denník rozširuje ponuku didaktických pomôcok, ktoré môžu učitelia aj žiaci využiť na vyučovaní. Obsahuje kreatívne úlohy, prostredníctvom ktorých žiak prezentuje…

Dodacia doba
nedostupné
5,00 €