ZŠ - prvý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Hravé diktáty 2
-9%
kol.

Publikácia Hravé diktáty 2 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V nácvičných a kontrolných diktátoch (aj s uvedením počtu slov) sú obsiahnuté všetky gramatické…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,47 €
Precvičovanie pravopisu 4 PZ
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú vo 4. ročníku -identifikácia a popužívanie slabičných a neslabičných predpôn v slovách, precvičovanie pravopisu vybraných a odvodených slov, spodobovanie na konci slova, uprostred…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,80 €
5,46 €
Hravé diktáty 3
-6%
kol.

Publikácia Hravé diktáty 3 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V nácvičných a kontrolných diktátoch sú obsiahnuté všetky gramatické javy, ktoré má žiak v treťom…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,68 €
Hravé diktáty 4
-6%
kol.

Publikácia Hravé diktáty 4 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V diktátoch sú obsiahnuté všetky gramatické javy, ktoré má žiak vo štvrtom ročníku ovládať - vybrané…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,68 €
Aktivity pre ŠKD I. pre deti vo veku 6-8 rokov
-6%
Kolektív autorov

Kniha Aktivity pre školský klub detí 1 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov. Prináša edukačné materiály…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
22,00 €
20,68 €
Aktivity pre ŠKD II. pre deti vo veku 9-11 rokov
-6%
Kolektív autorov

Kniha Aktivity pre školský klub detí 2 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov. Prináša edukačné materiály…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
22,00 €
20,68 €
Moje prvé písanie: SLOVÁ
-6%
Eva Dienerová

Pracovný zošit SLOVÁ je posledným zo série Moje prvé písanie. Je určený žiakom 1. ročníka ZŠ, ktorí sa učia písať a potrebujú si precvičovať písmená, slabiky, slová i vety a zdokonaľovať sa v písaní i čítaní. Pri práci s hravými, veselými úlohami sa…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,90 €
4,61 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ, 3. vydanie
-6%
Renáta Sivoková

Nové vydanie pracovného zošita Päťminútovky zo slovenského jazyka pre druhý ročník ZŠ, aktualizované podľa súčasného Štátneho vzdelávacieho programu, je určené na precvičovanie gramatických javov a pravopisu. Zošit je pripravený tak, aby v ňom žiak mohol…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,90 €
4,61 €
Diktáty pre 3.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-6%
Jana Hirková

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,67 €
Domáce precvičovanie: Prvouka 1.
-6%
Iva Nováková

Sú v súlade so školskými osnovami. Upevňujú vedomosti nadobudnuté v škole. Rozvíjajú tvorivé schopnosti.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Finančná gramotnosť pre I. stupeň základných škôl
-6%
Monika Reiterová

Pracovný zošit s názvom Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl moderným spôsobom motivuje deti k zodpovednosti, a to nielen v oblasti financií. Výstižné príslovia a nápadité úlohy s využitím rébusov, krížoviek, informačných zdrojov a technológií,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,17 €
Poradím si s prvoukou 1. ročník
-6%
Iva Nováková

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. - 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Poradím si so slovenčinou 5.tr.(3.vyd.)
-6%
Nadežda Rusňáková a kolektív

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 3. ročníka základných škôl
-6%
Eva Dienerová

Druhý diel série Pravopisné chytáky pomôže deťom v 3. ročníku základných škôl rýchlejšie pochopiť a precvičiť si vybrané slová a vlastné podstatné mená. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky. Pomocou ilustrácií, rozdielov…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,67 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 4. ročníka základných škôl
-6%
Eva Dienerová

Pracovný zošit je určený žiakom 4. ročníka základných škôl. Zábavnou formou im pomôže pochopiť a precvičiť si gramatiku predpôn, vybraných slov, spodobovania, ako aj pravidlá, týkajúce sa ohybných i neohybných slovných druhov. Pomocou ilustrácií, rozdielov…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,67 €
Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y
-6%
Viera Spišáková

Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. S jej pomocou zvládnete pravopis ľahko a bez drilovania nudných poučiek. 

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,90 €
8,37 €
Slovenčina do vrecka
-6%
Kolektív

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,10 €
4,80 €
Slovenský jazyk 3 - Učebnica pre 3. ročník ZŠ
-6%
Mgr. Ľuba Nguyenová Anhov

Učebnica Slovenský jazyk pre žiakov tretieho ročníka je spracovaná v súlade s iŠVP. Veľký dôraz je na učive o vybraných slovách, s ktorými zvyknú mať žiaci problémy. V tejto učebnici je učivo o nich doplnené výstižnými fotografiami a motivačnými textami,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,40 €
8,84 €
Záložka - Abeceda
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaná slovenská abeceda s veselým obrázkom pri každom písmenku. Titul obsahuje tlačené i písané písmenká.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
0,79 €
0,75 €
Prepísanka
Lenka Vymazalová

Pracovný zošit Prepísanka je určený žiakom 1. ročníka základných škôl od druhého školského polroka. Slúži na precvičovanie počiatočného písania prvákov, preto pracuje iba s tou časťou písmen slovenskej abecedy, ktorú deti už poznajú. Tá je postupne dopĺňaná…

Dodacia doba
nedostupné
8,90 €
Kuliferdo tretiakom - Pracovný zošit - Úlohy zo slovenkého jazyka a matematiky pre 3.ročník ZŠ
Mgr. Jaroslava Ošťádalová

Pracovný zošit Kuliferdo tretiakom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva zo slovenského jazyka, matematiky a geometrie pre žiakov v období na konci školského roka, cez letné prázdniny a na začiatku nového školského roka. • Úlohy v pracovnom zošite…

Dodacia doba
nedostupné
8,00 €
Slovenčina pre 4. ročník ZŠ: Pracovný zošit  na  precvičovanie učiva
Eva Dienerová

Táto cvičebnica vám spoľahlivo ukáže, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v štvrtom ročníku. Umožní vám preveriť si jeho vedomosti formou jednoduchých testov, pozostávajúcich z uzavretých úloh s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna…

Dodacia doba
nedostupné
5,90 €
Slovenčina pre 3. ročník ZŠ: Pracovný zošit  na  precvičovanie učiva
Eva Dienerová

Tento pracovný zošit vám umožní zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v treťom ročníku. Ponúka možnosť preveriť jeho vedomosti formou jednoduchých testov, pozostávajúcich z uzavretých úloh s výberom odpovede, kde je správna vždy iba…

Dodacia doba
nedostupné
4,90 €
Slovenčina pre 2. ročník ZŠ: Pracovný zošit na precvičovanie učiva
Eva Dienerová

Ak chcete zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v druhom ročníku, táto cvičebnica je presne to, čo hľadáte. Ponúka možnosť preveriť vedomosti žiaka formou jednoduchých testov, ktoré pozostávajú z uzavretých úloh s výberom odpovede,…

Dodacia doba
nedostupné
4,90 €
Angličtina pre malých školákov
Marie Zahálková

Učebnica nadväzuje na podobný titul Angličtina pre najmenších, ktorá je určená pre deti predškolského veku a žiakom 1. ročníka ZŠ. K tejto publikácii si môžete dokúpiť aj audiokazetu s nahrávkami slovnej zásoby, riekaniek a pesničiek, ktoré sú v tejto…

Dodacia doba
nedostupné
2,99 €
Čítajte si s nami
Pavlovič J., Smatanová R.

Krátke rozprávanie zo života detí, ktoré ponúka táto knižka, možno využiť na spoločné čítanie na hodinách literárnej výchovy, na formovanie etického cítenia detí, rozvoj empatie, citlivosti voči potrebám druhého a na odstraňovanie ľahostajnosti voči…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Čitateľský denník 1
Kolektív autorov

Vhodný doplnok pracovných zošitov pre 1. stupeň základnej školy. Čitateľský denník rozširuje ponuku didaktických pomôcok, ktoré môžu učitelia aj žiaci využiť na vyučovaní. Obsahuje kreatívne úlohy, prostredníctvom ktorých žiak prezentuje informácie týkajúce…

Dodacia doba
nedostupné
5,40 €
Čitateľský denník 2
Kolektív autorov

Vhodný doplnok pracovných zošitov Hravá literatúra pre 2. stupeň základnej školy. Čitateľský denník rozširuje ponuku didaktických pomôcok, ktoré môžu učitelia aj žiaci využiť na vyučovaní. Obsahuje kreatívne úlohy, prostredníctvom ktorých žiak prezentuje…

Dodacia doba
nedostupné
5,40 €
Diktáty a doplňovačky pre 2. triedu
Eva Dienerová

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení pre žiakov 2. triedy, ktoré precvičujú pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások, slabík a viet. Cvičebnica je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka. Dá sa s ňou pracovať doma, v škole aj vo voľných…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Diktáty pre 2.triedu ZŠ (nov.vyd.)
Pavol Krajňák

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
nedostupné
3,90 €