ZŠ - prvý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Matematika - Násobilka
-10%
autor neuvedený

Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,00 €
0,90 €
Počítajme hravo 1, 6. vyd.
-5%
Eva Dienerová

Obsahuje príklady na sčítanie, odčítanie, rovnice, nerovnice a slovné úlohy. Úlohy, ktoré zaujmú svojou hravosťou, môžu deti riešiť v škole i doma. Táto zaujímavá knižka uľahčí prvákom aj ich rodičom prvé oboznámenie sa s matematikou.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,15 €
5,85 €
Cestovateľská násobilka pre ZŠ – PZ 2.vydanie
-5%
Mária Števíková

Plnofarebný pracovný zošit v novom vydaní vysvetlí žiakom, čo je násobenie a delenie, názorne pracuje s jednotlivými násobilkami (v obore do 100) a prepája námety s učivom prírodovedy, slovenského jazyka, vlastivedy či informatiky. Vhodný na prácu v…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Hravá matematika 3 PZ 2.diel (nov.vyd. )
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne osvojenie a precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,51 €
Hravá matematika 5 ( nov.vydanie )
-5%
Kolektív autorov

Inovovaný pracovný zošit Hravá matematika 5 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
10,40 €
9,88 €
Hravé úlohy pre školákov pre deti 7-8 rokov
-5%

Pracovný zošit s úlohami zo slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy a anglického jazyka.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,70 €
3,52 €
Krátke cvičenia z matematiky  pre 2. ročník ZŠ
-5%
Eva Dienerová

Pracovný zošit pre žiakov 2. ročníka základných škôl je ďalším dielom novej série cvičebníc, ktorej cieľom je priblížiť deťom matematiku z hravej stránky. Pri práci s touto cvičebnicou bude žiak pracovať s číslami v obore do 100 – porovnávať ich, sčitovať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Krátke cvičenia z matematiky pre 1. ročník ZŠ
-5%
Eva Dienerová

Táto cvičebnica je prvou z úplne novej série pracovných zošitov, ktoré si kladú za cieľ priblížiť prváčikom matematiku z hravej stránky. Ponúka množstvo zaujímavých a užitočných príkladov, starostlivo povyberaných tak, aby pri ich riešení malo dieťa…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Krátke cvičenia z matematiky pre 3. ročník ZŠ
-5%
Eva Dienerová

Táto publikácia ponúka žiakom 3. ročníka ZŠ príležitosť precvičiť si tie typy matematických úloh, ktoré im robia problémy. Obsahuje množstvo hravých a zaujímavých príkladov, pri ktorých si deti zautomatizujú násobenie i delenie v obore do 100, prácu…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Krátke cvičenia z matematiky pre 4. ročník ZŠ
-5%
Eva Dienerová

Publikácia ponúka žiakom 4. ročníka ZŠ možnosť precvičiť si všetky typy matematických úloh, ktoré im robia problémy. Obsahuje množstvo hravých a zaujímavých príkladov, pri ktorých si deti zautomatizujú násobenie i delenie v obore do 100, sčitovanie a…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Malá a Veľká násobilka
-5%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“. násobenie do 100 (predná strana) násobenie do 200 (zadná strana) ilustrácie

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,15 €
1,10 €
Matematika hrou
-5%

Kniha Matematika hrou približuje deťom matematiku zábavnou formou, a to pomocou interaktívnych projektov, pokusov a zábavných hier od jednoduchších po náročnejšie. Ponúka plno návodov na vytvorenie užitočných pomôcok, veľa nápadov a podnetov a množstvo…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,99 €
6,65 €
Matematika pre 1. ročník ZŠ - Pracovný zošit na precvičovanie učiva
-5%
Eva Dienerová

Táto publikácia vám pomôže zistiť, ako váš prváčik zvládol učivo z matematiky a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete v nej testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka. Sú to uzavreté úlohy s výberom odpovede, kde je správna vždy…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €
4,66 €
Matematika pre prvákov
-5%
Eva Dienerová

Pracovný zošit pre prvákov je výborným doplnkovým materiálom nielen pre učiteľov matematiky v prvom ročníku základných škôl a rodičov, ale aj pre samotných žiakov. Obsahuje vyše 300 matematických úloh, pomocou ktorých sa rozvíja pozornosť, pohotovosť,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,90 €
8,46 €
MemoMapka matematiky 1
-5%
Kolektív autorov

MemoMapka matematiky 1 obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky z matematiky v rozsahu učiva 1. až 4. ročníka ZŠ. Je to praktická pomôcka pre žiakov, učiteľov a rodičov, pretože umožní lepšie pochopenie a osvojenie si učiva matematiky. V MemoMapke matematiky…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,99 €
4,75 €
Nácvičné úlohy z matematiky pre 1.r. ZŠ, 2.vyd.
-5%
Eva Dienerová

Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 1.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník základných škôl
-5%
Eva PaedDr. Dienerová

Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 2.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Nácvičné úlohy z matematiky pre 4. ročník ZŠ
-5%
Eva Dienerová

Pracovný zošit Nácvičné úlohy z matematiky pre 4. ročník ZŠ rozvíja matematické zručnosti a logické myslenie, je výbornou pomôckou pre žiaka, rodiča i učiteľa na dôkladné precvičenie a utvrdenie prebratého učiva. Publikácia je vhodná aj na samostatnú…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Násobilka
-5%
Ivana Knetlová

Kniha Násobilka – Veselé počty s klaunom Matejom ponúka deťom, ktoré sa zoznamujú s malou násobilkou, veselé a zábavné cvičenia, pri ktorých si násobilku dobre zapamätajú. V knihe nájdu veselé básničky, zábavné príklady alebo štvorsmerovky. Klaun Matej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,49 €
4,27 €
Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník ZŠ, 2.vydanie
-5%
Adela Jureníková

Pracovný zošit nadväzuje na úspešnú publikáciu Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl. V súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie obsahuje rôzne typy príkladov na precvičenie a upevnenie základných zručností a schopností…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,28 €
Päťminútovky z matematiky pre 3. ročník ZŠ, 2. vydanie
-5%
Adela Jureníková

Pracovný zošit nadväzuje na úspešné publikácie Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl a Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník základných škôl. V súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie obsahuje rôzne typy príkladov…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,28 €
Päťminútovky z matematiky pre 4. ročník ZŠ, 2. vydanie
-5%
Adela Jureníková

Pracovný zošit nadväzuje na úspešné publikácie Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl a Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník základných škôl. V súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie obsahuje rôzne typy príkladov…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,28 €
Poradím si s matematikou 2.tr.(3.vyd.)
-5%
Adriana Gočová

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Poradím si s matematikou 3.tr.(3.vyd.)
-5%
Kolektív autorov

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Poradím si s matematikou 4.tr.(3.vyd.)
-5%
Dana Križáková a kolektív

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Poradím si s matematikou 5.tr.(3.vyd.)
-5%
Romana Frková

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Precvičovanie počítania 1
-5%
Andrea Tláskalová

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky. Zošit ponúka množstvo príkladov na precvičovanie matematiky pre 1. ročník. Každá strana je prehľadne rozdelená do troch stĺpcov od najľahšieho po…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,51 €
Precvičovanie počítania 1 ( 2.vydanie)
-5%
Andrea Tláskalová

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky. Zošit ponúka množstvo príkladov na precvičovanie matematiky pre 1. ročník. Každá strana je prehľadne rozdelená do troch stĺpcov od najľahšieho po…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,51 €
Precvičovanie počítania 2 PZ
-5%
Lenka Mráziková, Andrea Tláskalová

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky. Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 2. ročník. Každá strana je prehľadne rozdelená do troch stĺpcov od najľahšieho…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,51 €
Precvičovanie počítania 3
-5%
Kolektív autorov

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky.Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 3. ročník. Každá strana je prehľadne rozdelená do troch stĺpcov od najľahšieho…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,51 €