Literárna veda

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Codexy Tisovské - K prameňom slovenských rozprávok
Jana Pácalová

Codexy tisovské, pochádzajúce z prvej polovice štyridsiatych rokov 19. storočia, patria k základným materiálovým prameňom pre rozprávkové edície v 19. storočí. Francisciho Slovenské povesti (1845), Slovenské povesti Augusta Horislava Škultétyho a Pavla…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
Dejiny slovenskej literatúry I.
Imrich Sedlák a kol.

Monumentálne kolektívne dielo v dvoch zväzkoch a desiatich kapitolách predstavuje slovenskú literatúru (a jej najvýznamnejších predstaviteľov) v celom historickom vývine, od stredoveku po rok 1918. Ide o dosiaľ najucelenejšiu syntézu našej literárnej…

Dodacia doba
nedostupné
19,95 €
Dejiny slovenskej literatúry II.
Imrich Sedlák a kol.

Monumentálne kolektívne dielo v dvoch zväzkoch a desiatich kapitolách predstavuje slovenskú literatúru (a jej najvýznamnejších predstaviteľov) v celom historickom vývine, od 1918 po súčasnosť Ide o dosiaľ najucelenejšiu syntézu našej literárnej histórie.…

Dodacia doba
nedostupné
19,95 €
Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre - Súbor štúdií
Ján Kačala, Jozef M. Rydlo

Tento knižný zväzok prináša ucelený súbor statí venovaných vedeckému, kodifikačnému, organizátorskému a vydavateľskému dielu jazykovedca, publicistu a kultúrnopolitického činiteľa Henricha Bartka (1907 1986). H. Bartek sa zaraďuje do zakladateľskej generácie…

Dodacia doba
nedostupné
13,53 €
Historický žáner v slovenskej próze
René Bílik

Kniha Historický žáner v slovenskej próze je prvou monograficky konštruovanou reflexiou historického žánru v kontexte slovenskej literatúry a literárnej vedy. Autor sa v nej sústreďuje na dva základné rozmery problematiky: na odkrytie žánrotvorných princípov…

Dodacia doba
nedostupné
11,62 €
Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky
Radoslav Passia

Slovenskú literatúru a kultúru nemožno skúmať a interpretovať izolovane od medzinárodného kontextu. Táto kolektívna publikácia poskytuje predstavu o fungovaní, zameraní a problémoch domácej a zahraničnej literárnovednej slovakistiky. Mapuje teoretické…

Dodacia doba
nedostupné
9,00 €
Odklínanie Vajanského
Eva Fordinálová

Autorka po rozsiahlom bádaní národného obrodenia zamerala obsah vedeckého skúmania na tvorbu významného slovenského spisovateľa a politika Svetozára Hurbana Vajanského pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia. Nový pohľad na jeho celoživotné dielo považuje…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
SPISOVNÁ SLOVENČINA V 20.STOROČÍ
Ján Kačala

Popredný slovenský jazykovedec prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. v predslove publikácie Spisovná slovenčina v 20. storočí upozorňuje, že „dvadsiate storočie vo vývine spisovnej slovenčiny si zasluhuje odbornú jazykovednú pozornosť už tým, že je to storočie,…

Dodacia doba
nedostupné
5,99 €
Súčasná slovenská literatúra po roku 1989
Marián Grupač a kolektív

Odborná publikácia prináša biografické údaje a literárnokritické poznámky k tvorbe bezmála stovky slovenských literárnych tvorcov, ktorí vstúpili do slovenskej literatúry vlastnou knihou po roku 1989. Okrem slovníkovej časti, obsahuje monografia aj zoznamy…

Dodacia doba
nedostupné
13,90 €