Fyzika

Fyzika. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Fyzika základnej školy v kocke
-6%
Zuzana Mesárošová

Publikácia Fyzika základnej školy v kocke je určená všetkým žiakom a študentom, ktorí si potrebujú pripomenúť staršie učivo z predchádzajúcich ročníkov a nemajú už doma učebnicu. Obsahuje súhrn všetkých tém fyziky, ktoré predpisuje pre základnú školu…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,90 €
12,13 €
Fyzika
-6%
Ivan Teplička

Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Školy si ju môžu zakúpiť zo svojich finančných prostriedkov a používať ju na vyučovacích hodinách.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Fyzika do vrecka
-6%
Eva Mgr. Trojčáková a kolektív

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,10 €
4,80 €
Hravá fyzika 7
-6%
Kolektív

Pracovný zošit Hravá fyzika 7 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,20 €
5,83 €
Súhrn fyziky - pre stredné školy
-6%

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre SŠ

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,97 €
2,80 €
Súhrn fyziky - pre základné školy
-6%

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre ZŠ

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,62 €
2,47 €
Zmaturuj z fyziky
-6%
Tarábek, Adamčíková

Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami fyzikálnych disciplín od základov klasickej fyziky až po najnovšie poznatky modernej fyziky. Zahŕňa učivo z mechaniky, termiky, termodynamiky a molekulovej fyziky, elektriny, magnetizmu, optiky, teórie relativity,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,95 €
11,24 €
Fyzika na dvore
Radek Chajda

Publikácia prináša 100 návodov k jednoduchým, ale zábavným fyzikálnym pokusom, ktoré si na dvore alebo v záhrade môže vyskúšať skutočne každý. Experimentovať budeme nielen s obyčajnou vodou, ale aj so svetlom, teplom, vzduchom, rastlinami, drobnými živočíchmi…

Dodacia doba
nedostupné
7,99 €
Fyzika
Ivan Teplička

Predmet a metódy fyziky. Fyzikálne veličiny a ich jednotky. Sústavy veličín a jednotiek. Medzinárodná sústava jednotiek. Skalárne a vektorové veličiny. Základy vektorovej algebry. MECHANIKA Kinematika Mechanický pohyb. Vzťažná sústava. Trajektória. Rýchlosť.…

Dodacia doba
nedostupné
5,21 €
Fyzika bez (m)učení
Isaac McPhee

Fyzika leží u kořene všech ostatních věd. Vždyť vše, co se nachází ve vesmíru, ať už viditelné nebo neviditelné, se dá zredukovat na ty nejzákladnější fyzikální zákony. Každý obor studia, který se zabývá hmotným světem - od chemie a biologie po astronomii,…

Dodacia doba
nedostupné
15,46 €
Fyzika na dvore
Radek Chajda

Publikácia prináša 100 návodov k jednoduchým, ale zábavným fyzikálnym pokusom, ktoré si na dvore alebo v záhrade môže vyskúšať skutočne každý. Experimentovať budeme nielen s obyčajnou vodou, ale aj so svetlom, teplom, vzduchom, rastlinami, drobnými živočíchmi…

Dodacia doba
nedostupné
6,99 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Elektrina
J. Beňuška

Obsahuje 12 kapitol (El. náboj, prúd, napätie, odpor, El. prúd v kvapalinách, plynoch, polovodičoch, Ohmov zákon pre časť el. obvodu a pre uzavretý el. obvod, polovodičová dióda, Meranie el. prúdu v obvode, Zahrievanie vodiča el. prúdom). Učebnica obsahuje…

Dodacia doba
nedostupné
20,50 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta
J. Beňuška

Obsahuje 26 kapitol (Svetlo, Zrkadlá, Odraz a lom svetla, šošovky, Oko, Lupa, Mikroskop, IR, UV, RTG a rádioaktívne žiarenie, Laser, Čiarové spektrum, Jadrové reakcie, Fyzika častíc atď.). Učebnica obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva.…

Dodacia doba
nedostupné
23,90 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Magnetizmus
J. Beňuška

Učebnica obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Učebné texty pre žiakov sú spracované prehľadne a názorne v každej téme. Pre každú vyučovaciu hodinu obsahujú učebný text, návod na praktické cvičenie a výučbovú prezentáciu. Niektoré vyučovacie…

Dodacia doba
nedostupné
20,50 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Periodické deje
J. Beňuška

Obsahuje 12 kapitol (Kmitavý pohyb, jeho rýchlosť a dynamika, Premeny energie v mechanickom oscilátore, Kyvadlo, Nútené kmitanie oscilátora, Mechanické vlnenie, Interferencia vlnenia, Zvuk a jeho vlastnosti, Dopplerov jav atď.). Učebnica obsahuje odporúčaciu…

Dodacia doba
nedostupné
20,50 €
Fyzikálne veličiny a jednotky
Petr Kupka

Prehľad fyzikálnych veličín a ich jednotiek určených najmä žiakom základných škôl. Tabuľka obsahuje definície, základné vzorce a fyzikálne zákony.

Dodacia doba
nedostupné
1,39 €
Hravá fyzika 6
Kolektív

Pracovný zošit Hravá fyzika 6 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov…

Dodacia doba
nedostupné
6,20 €
Hravá fyzika 8 PZ
Kolektív

Pracovný zošit Hravá fyzika 8 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov…

Dodacia doba
nedostupné
6,20 €
Hravá fyzika 9 PZ
Kolektív

Pracovný zošit Hravá fyzika 9 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov…

Dodacia doba
nedostupné
6,20 €
Pracovný zošit Fyziky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Obsah zošita korešponduje so schválenými vzdelávacími štandardmi a novou učebnicou Fyziky pre 6. ročník ZŠ, ktorej spoluatorkou je aj Milada Maťašovská. Pracovný zošit slúži na precvičenie a upevnenie základných fyzikálnych pojmov. Obsahuje veľa pokusov…

Dodacia doba
nedostupné
2,60 €
Pracovný zošit z fyziky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit slúži na precvičenie a upevnenie základných fyzikálnych pojmov...

Dodacia doba
nedostupné
2,40 €
Prehľad fyziky 1.časť
Zámečník Jozef

Obsahom publikácie je stredoškolské učivo z fyziky. Teoretický výklad je doplnený príkladmi. Publikácia je vhodná predovšetkým na súhrnné opakovanie učiva na maturitu a pri príprave na prijímacie skúšky na vysoké školy.

Dodacia doba
nedostupné
7,57 €
Prehľad fyziky 2.časť
Zámečník Jozef

Autor podáva komplexne spracované stredoškolské učivo fyziky na úrovni maturitného štandardu, doplnené príkladmi a obrázkami. Publikácia je určená študentom stredných škôl ako pomôcka na maturitné a prijímacie skúšky a študentom prvých ročníkov vysokých…

Dodacia doba
nedostupné
6,87 €
Testy Fyzika pre gymnáziá a SOŠ  - tlačené skriptá
J. Beňuška

Dodacia doba
nedostupné
85,40 €
TESTY Z FYZIKY V KOCKE
Lank V., Vondra M.

Testy z fyziky pre stredné školy vrátane kľúča k správnym riešeniam.

Dodacia doba
nedostupné
3,95 €
Zábavná fyzika
J. I. Pereľman

Na zaujímavej Pereľmanovej publikácii o fyzike vyrástlo niekoľko generácií čitateľov v Rusku, kde vyšla vo viac ako dvadsiatich vydaniach. Obľúbená kniha plná fyzikálnych zákonov, s ktorými sa stretávame v bežnom živote, určite presvedčí aj slovenských…

Dodacia doba
nedostupné
8,90 €
Zbierka vzorcov z fyziky
RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Zbierka vzorcov z fyziky je určená: - pre základné, stredné a vysoké školy - inžinierov a technikov - pre každého, kto chce rýchlo pomocou registra uvedeného na konci knihy nájsť potrebný vzorec alebo pojem

Dodacia doba
nedostupné
9,49 €
Zmaturuj! z fyziky
Kolektív

Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami fyzikálnych disciplín od základov klasickej fyziky až po najnovšie poznatky modernej fyziky. Zahŕňa učivo z mechaniky, termiky, termodynamiky a molekulovej fyziky, elektriny, magnetizmu, optiky, teórie relativity,…

Dodacia doba
nedostupné
10,49 €