Fyzika

Fyzika. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Fyzikálne veličiny a jednotky
-9%
Petr Kupka

Prehľad fyzikálnych veličín a ich jednotiek určených najmä žiakom základných škôl. Tabuľka obsahuje definície, základné vzorce a fyzikálne zákony.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,39 €
1,27 €
Fyzika základnej školy v kocke
-9%
Zuzana Mesárošová

Publikácia Fyzika základnej školy v kocke je určená všetkým žiakom a študentom, ktorí si potrebujú pripomenúť staršie učivo z predchádzajúcich ročníkov a nemajú už doma učebnicu. Obsahuje súhrn všetkých tém fyziky, ktoré predpisuje pre základnú školu…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
12,90 €
11,74 €
Fyzika na dvore
-9%
Radek Chajda

Publikácia prináša 100 návodov k jednoduchým, ale zábavným fyzikálnym pokusom, ktoré si na dvore alebo v záhrade môže vyskúšať skutočne každý. Experimentovať budeme nielen s obyčajnou vodou, ale aj so svetlom, teplom, vzduchom, rastlinami, drobnými živočíchmi…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,99 €
7,28 €
Fyzika
Ivan Teplička

Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Školy si ju môžu zakúpiť zo svojich finančných prostriedkov a používať ju na vyučovacích hodinách.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,90 €
Fyzika do vrecka
-9%
Eva Mgr. Trojčáková a kolektív

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,60 €
5,10 €
Súhrn fyziky - pre stredné školy
-9%

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre SŠ

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,45 €
3,14 €
Súhrn fyziky - pre základné školy
-9%

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre ZŠ

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
2,95 €
2,69 €
Zmaturuj z fyziky
-9%
Tarábek, Adamčíková

Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami fyzikálnych disciplín od základov klasickej fyziky až po najnovšie poznatky modernej fyziky. Zahŕňa učivo z mechaniky, termiky, termodynamiky a molekulovej fyziky, elektriny, magnetizmu, optiky, teórie relativity,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,95 €
10,88 €
Fyzika bez (m)učení
Isaac McPhee

Fyzika leží u kořene všech ostatních věd. Vždyť vše, co se nachází ve vesmíru, ať už viditelné nebo neviditelné, se dá zredukovat na ty nejzákladnější fyzikální zákony. Každý obor studia, který se zabývá hmotným světem - od chemie a biologie po astronomii,…

Dodacia doba
nedostupné
18,09 €
Fyzika maturita
Ivan Teplička

ÚVOD DO FYZIKY. Predmet a metódy fyziky. Fyzikálne veličiny a ich jednotky. Sústavy veličín a jednotiek. Medzinárodná sústava jednotiek. Skalárne a vektorové veličiny. Základy vektorovej algebry. MECHANIKA. Kinematika. Mechanický pohyb. Vzťažná sústava.…

Dodacia doba
nedostupné
5,80 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Elektrina
J. Beňuška

Obsahuje 12 kapitol (El. náboj, prúd, napätie, odpor, El. prúd v kvapalinách, plynoch, polovodičoch, Ohmov zákon pre časť el. obvodu a pre uzavretý el. obvod, polovodičová dióda, Meranie el. prúdu v obvode, Zahrievanie vodiča el. prúdom). Učebnica obsahuje…

Dodacia doba
nedostupné
20,50 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta
J. Beňuška

Obsahuje 26 kapitol (Svetlo, Zrkadlá, Odraz a lom svetla, šošovky, Oko, Lupa, Mikroskop, IR, UV, RTG a rádioaktívne žiarenie, Laser, Čiarové spektrum, Jadrové reakcie, Fyzika častíc atď.). Učebnica obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva.…

Dodacia doba
nedostupné
23,90 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Magnetizmus
J. Beňuška

Učebnica obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Učebné texty pre žiakov sú spracované prehľadne a názorne v každej téme. Pre každú vyučovaciu hodinu obsahujú učebný text, návod na praktické cvičenie a výučbovú prezentáciu. Niektoré vyučovacie…

Dodacia doba
nedostupné
20,50 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Periodické deje
J. Beňuška

Obsahuje 12 kapitol (Kmitavý pohyb, jeho rýchlosť a dynamika, Premeny energie v mechanickom oscilátore, Kyvadlo, Nútené kmitanie oscilátora, Mechanické vlnenie, Interferencia vlnenia, Zvuk a jeho vlastnosti, Dopplerov jav atď.). Učebnica obsahuje odporúčaciu…

Dodacia doba
nedostupné
20,50 €
Hravá fyzika 6
Kolektív

Pracovný zošit Hravá fyzika 6 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov…

Dodacia doba
nedostupné
6,20 €
Hravá fyzika 7
Kolektív

Pracovný zošit Hravá fyzika 7 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov…

Dodacia doba
nedostupné
6,20 €
Hravá fyzika 8 PZ
Kolektív

Pracovný zošit Hravá fyzika 8 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov…

Dodacia doba
nedostupné
6,20 €
Hravá fyzika 9 PZ
Kolektív

Pracovný zošit Hravá fyzika 9 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov…

Dodacia doba
nedostupné
6,20 €
Prehľad fyziky 1.časť
Zámečník Jozef

Obsahom publikácie je stredoškolské učivo z fyziky. Teoretický výklad je doplnený príkladmi. Publikácia je vhodná predovšetkým na súhrnné opakovanie učiva na maturitu a pri príprave na prijímacie skúšky na vysoké školy.

Dodacia doba
nedostupné
7,57 €
Prehľad fyziky 2
Jozef Zámečník

Obsahom dvojdielnej učebnice je aktualizované stredoškolské učivo fyziky doplnené riešenými otázkami a úlohami. Publikácia je vhodným materiálom na prípravu a prijímacie skúšky z fyziky na vysoké školy.

Dodacia doba
nedostupné
6,84 €
Testy Fyzika pre gymnáziá a SOŠ  - tlačené skriptá
J. Beňuška

Dodacia doba
nedostupné
85,40 €
Zábavná fyzika
J.I. Pereľman

Na zaujímavej Pereľmanovej publikácii o fyzike vyrástlo niekoľko generácií čitateľov v Rusku, kde sa predalo až neuveriteľných 10 miliónov výtlačkov. Obľúbená kniha plná fyzikálnych zákonov určite presvedčí aj slovenských čitateľov o tom, že i fyzika…

Dodacia doba
nedostupné
8,90 €
Zbierka vzorcov z fyziky
Marián Olejár

Zbierka vzorcov z fyziky na 280 stranách obsahuje skoro všetky témy a vzorce učiva základnej, strednej a čiastočne aj úvod do vysokoškolskej fyziky. Obsah knihy je rozdelený do 33 tém a v závere je register, pomocou ktorého možno nájsť príslušný pojem,…

Dodacia doba
nedostupné
9,50 €
Zmaturuj! z fyziky
Kolektív

Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami fyzikálnych disciplín od základov klasickej fyziky až po najnovšie poznatky modernej fyziky. Zahŕňa učivo z mechaniky, termiky, termodynamiky a molekulovej fyziky, elektriny, magnetizmu, optiky, teórie relativity,…

Dodacia doba
nedostupné
10,49 €