História literatúry

História literatúry nás zavedie do hĺbky jazyka.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Krátky slovník slovenského jazyka
-9%
Ján Kačala, Mária Pisárčiková, Matej Považaj

Najaktuálnejší Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť a slovník platí ako všeobecne záväzná kodifikačná príručka. Obsahuje viac ako 70 000 slov, pričom zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
36,90 €
33,58 €
Konšpiračné teórie
-9%
Jamie King

Či už ste skeptici, pochybovači, alebo zaprisahaní milovníci konšpiračných teórií, v tejto knihe určite nájdete veľa zaujímavého a zábavného. A nezabudnite. To, že ste paranoidní, ešte neznamená, že po vás nejdú... Kniha predkladá prekvapujúce vysvetlenia…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,90 €
9,92 €
Mestské legendy
-9%
James Proud

Tajomné príbehy, neobjasnené záhady a nadprirodzené udalosti nás ohromujú aj šokujú už po stáročia. Čo majú všetky spoločné, je schopnosť uchvátiť ľudskú predstavivosť a šíriť sa ako lavína. Predtým sa odovzdávali hlavne ústne ako zábavné historky. Dnes…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,90 €
9,92 €
Príručka slovenského jazyka pre každého
-9%
Miroslava Ryšková

Príručka slovenského jazyka pre každého ponúka základný prehľad slovenskej gramatiky jednoducho, prehľadne, bez odborných výrazov. Kniha je plná príkladov z každodennej praxe, vďaka ktorým odhalíte, ktoré časté chyby v našom jazyku používate. Príručka…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,90 €
13,56 €
Bolo raz jedno vydavateľstvo... - Štvrťstoročie Kalligramu 1991-2016
-9%
Rudolf Chmel

V tejto knihe sa zišlo viac ako štyridsať autoriek a autorov, ale mohlo ich byť aj štyristo, čo s vydavateľstvom tak či onak spolupracovali. Je to poklona vydavateľstvo Kalligram a jeho zakladateľovi Lászlóvi Szigetimu.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,91 €
13,57 €
Starožitníkova dcéra
Sarah E. Ladd

Čo musí Camille Ivernessová obetovať, aby našla vytúžený domov plný lásky? Prvá časť regentskej trilógie Poklady Surrey z pera uznávanej americkej spisovateľky Sarah E. Laddovej, ktorá si získala priazeň slovenských čitateľov očarujúcou sériou Tajomstvá…

Dodacia doba
nedostupné
15,90 €
Kronika vlčích druidov 2 diel. - Vánok temnoty
Matej Čierny

Dodacia doba
nedostupné
19,90 €
Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania
Ján Findra

V priebehu rokov 2001 – 2010 som v dvojtýždenníku Verejná správa publikoval niekoľko desiatok populárno-náučných článkov, ktoré boli zamerané na problematiku jazykovej kultúry a kultúry vyjadrovania. Časť týchto článkov je orientovaná na všeobecnejšiu…

Dodacia doba
nedostupné
11,00 €
Pliaga
Michal Slanička

Nebolo človeka, ktorému by rok 1831 nezmenil život od základov. „Čo načne cholera, dokončia ľudia. Alebo naopak. Ľudská hlúposť cholere kosu ostrí. Ja už nejako dožijem. Vy si budete musieť zvykať na nový svet,“ povedal ustarostený otec synovi Zachariášovi.…

Dodacia doba
nedostupné
12,90 €
Slovník súčasného slovenského jazyka O - Pn
kolektiv

kolektív autorov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Slovník súčasného slovenského jazyka, 4. zv. (O Pn) Vo štvrtom zväzku (O Pn) SLOVNÍKA SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA nájdu používatelia na 1 128 stranách informácie o 15 329 heslových slovách: výklad…

Dodacia doba
nedostupné
32,50 €
Anatomie parních lokomotiv
Hynek Palát

Celobarevná encyklopedie obsahuje podrobný přehled parních lokomotiv a seznamuje čtenáře s jejich konstrukcí, zajímavostmi z jejich provozu, historií parních strojů, hlavními konstrukčními celky, jejich opravami a údržbou. Přináší rovněž zajímavé informace…

Dodacia doba
nedostupné
16,49 €
Obrazové písmo Slovienov - Staroslovjanska bukvica
Vladimír Laubert

Kniha Staroslovienka bukvica je svojím obsahom unikátna. Stáročia nikto nepopiera, že Slovieni aj na našom území mali svoj pôvodný písomný systém, ale vždy bol odvodzovaný od cudzincov. Teraz prichádza možnosť pochopiť, aký je náš vlastný písomný systém,…

Dodacia doba
nedostupné
23,50 €
Aha - Príslovia
Tomáš Kompaník

Prečítajte si tie najzaujímavejšie a najkrajšie slovenské ľudové príslovia o mladosti či starobe, ženách i mužoch, láske, manželstve, ale aj o rodine a deťoch, ktoré sme pre vás vybrali. Kam chlap nemôže, dôjde žena. Príslovie je ustálená výpoveď s ucelenou…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Bratislavská Bohéma
Štefan Žáry

ŠTEFAN ŽÁRY sa ako jediný zo slovenských spisovateľov pravidelne vracal k spomienkovým esejam o svojich umeleckých spolupútnikoch. Výber z nich ponúka pestrý kaleidoskop spomienok na život v starej Bratislave, na zlaté časy bohémy. Žáry objavuje pre…

Dodacia doba
nedostupné
4,90 €
Codexy Tisovské - K prameňom slovenských rozprávok
Jana Pácalová

Codexy tisovské, pochádzajúce z prvej polovice štyridsiatych rokov 19. storočia, patria k základným materiálovým prameňom pre rozprávkové edície v 19. storočí. Francisciho Slovenské povesti (1845), Slovenské povesti Augusta Horislava Škultétyho a Pavla…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
Dejiny slovenskej literatúry I.
Imrich Sedlák a kol.

Monumentálne kolektívne dielo v dvoch zväzkoch a desiatich kapitolách predstavuje slovenskú literatúru (a jej najvýznamnejších predstaviteľov) v celom historickom vývine, od stredoveku po rok 1918. Ide o dosiaľ najucelenejšiu syntézu našej literárnej…

Dodacia doba
nedostupné
19,95 €
Dejiny slovenskej literatúry II.
Imrich Sedlák a kol.

Monumentálne kolektívne dielo v dvoch zväzkoch a desiatich kapitolách predstavuje slovenskú literatúru (a jej najvýznamnejších predstaviteľov) v celom historickom vývine, od 1918 po súčasnosť Ide o dosiaľ najucelenejšiu syntézu našej literárnej histórie.…

Dodacia doba
nedostupné
19,95 €
Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre - Súbor štúdií
Ján Kačala, Jozef M. Rydlo

Tento knižný zväzok prináša ucelený súbor statí venovaných vedeckému, kodifikačnému, organizátorskému a vydavateľskému dielu jazykovedca, publicistu a kultúrnopolitického činiteľa Henricha Bartka (1907 1986). H. Bartek sa zaraďuje do zakladateľskej generácie…

Dodacia doba
nedostupné
13,53 €
Historický žáner v slovenskej próze
René Bílik

Kniha Historický žáner v slovenskej próze je prvou monograficky konštruovanou reflexiou historického žánru v kontexte slovenskej literatúry a literárnej vedy. Autor sa v nej sústreďuje na dva základné rozmery problematiky: na odkrytie žánrotvorných princípov…

Dodacia doba
nedostupné
11,62 €
Jazyk a dorozumenie
Július Lomenčík

Obsiahly súbor odborných príspevkov je tematicky zameraný na hodnotenie kultúrnosti slovenského spisovného jazyka, v interakcii medzi jazykom a spoločnosťou. Zahŕňa témy z všeobecnej jazykovedy, teórie komunikácie, jazykovej kultúry, lexikológie, onomastiky,…

Dodacia doba
nedostupné
14,90 €
K podstate vety
Ján Kačala

Monografia významného jazykovedca, špecialistu na syntax, si kladie za cieľ zhrnúť základné poznatky o podstate vety. Popri základnej gramatickej úrovni sa podrobne zaoberá sémantickou a obsahovou štruktúrou vety, ale i jej modálnou a emocionálnou stránkou,…

Dodacia doba
nedostupné
7,90 €
Krátky slovník slovenského jazyka ( 5.vyd.)
Kolektív autorov

Najaktuálnejší Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť a slovník platí ako všeobecne záväzná kodifikačná príručka. Obsahuje viac ako 70 000 slov, pričom zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou…

Dodacia doba
nedostupné
22,90 €
Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (1815 – 2015)
Jozef Markuš

Dvesto rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, to je aj dvesto rokov našej novej doby, dvesto rokov slovenských dejín, doteraz najrušnejších z hľadiska postavenia slovenského národa vo svete a osobitne v strednej Európe. Dvesto rokov plných utrpenia a obetí,…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky
Radoslav Passia

Slovenskú literatúru a kultúru nemožno skúmať a interpretovať izolovane od medzinárodného kontextu. Táto kolektívna publikácia poskytuje predstavu o fungovaní, zameraní a problémoch domácej a zahraničnej literárnovednej slovakistiky. Mapuje teoretické…

Dodacia doba
nedostupné
9,00 €
Odklínanie Vajanského
Eva Fordinálová

Autorka po rozsiahlom bádaní národného obrodenia zamerala obsah vedeckého skúmania na tvorbu významného slovenského spisovateľa a politika Svetozára Hurbana Vajanského pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia. Nový pohľad na jeho celoživotné dielo považuje…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí
Ján Kačala

Popredný slovenský jazykovedec a univerzitný pedagóg prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., v publikácii prináša odborne fundované profily 21 popredných slovenských jazykovedcov, ktorých dielo patrí do 20. storočia. Súčasťou knihy sú aj dve prehľadové state:…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Pravidlá slovenskej výslovnosti, 3. vydanie
Ábel Kráľ

Táto knižka je prepracovaným a aktualizovaným pokračovaním kodifikačnej príručky Pravidlá slovenskej výslovnosti (1984). Je praktickou jazykovou príručkou. V systematickom usporiadaní sa v nej uvádzajú poznatky o slovenskej spisovnej výslovnosti. Jej…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Reflexie v priestore slova
Július Lomenčík

Univerzitný docent, literárny vedec, v štyroch tematických okruhoch reflektuje spoločenské, pedagogické, etické a estetické problémy súčasnosti. Skepticky nazerá na dobovo zakrivené demokratické princípy a na príval spoločenských pseudohodnôt. Ostro…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Slovenčina v literárnej praxi
Ján Kačala

Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku. Táto téma v teoretickej i praktickej (realizačnej) rovine predstavuje dlhodobý predmet jeho odborného záujmu o slovenský jazyk a jeho mnohodimenzionálne…

Dodacia doba
nedostupné
6,90 €
Slovenský národný korpus Používanie, príklady, postupy
Kolektív

Učebnica naväzuje na publikáciu Slovenský národný korpus Texty, anotácie, vyhľadávania, je určená lingvistom, učiteľom slovenského jazyka a cudzích jazykov na všetkých stupňoch škôl, prekladateľom, študentom a všetkým záujemcom o korpusové a jazykové…

Dodacia doba
nedostupné
18,90 €