Technika

Učebnice, pomôcky pre nás a naše deti z Techniky. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Strojníctvo pre 3. ročník SPŠ, technické a informatické služby
Katarína Michalíková

Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V tematickom celku Strojárska technológia nájdu žiaci informácie o výrobe ozubených kolies, špeciálnych spôsoboch obrábania a obrábacích strojoch, výrobných postupoch, o prípravkoch,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
28,00 €
Hravá technika 8 - Učebnica pre 8. ročník ZŠ
-6%
Ing. Ján Pavlovkin, PhD, PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

Učebnica Hravá technika 8 ponúka žiakom užitočné vedomosti z oblasti elektrotechniky. Ôsmaci sa oboznámia s princípom fungovania elektrických spotrebičov (zistia, čo ukrýva vnútro žehličky, spoznajú, ako funguje elektrický motor...) a nahliadnu aj do…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,40 €
8,84 €
Hravá technika 9 - Učebnica pre 9. ročník ZŠ
-6%
Ing. Ján Pavlovkin, PhD, PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD

Učebnica Hravá technika 9 ponúka žiakom užitočné vedomosti z oblasti bytových inštalácií a strojového opracovania materiálov. Deviataci sa oboznámia s princípom plynoinštalácie, vodoinštalácie, kanalizácie, kúrenia či klimatizácie a dozvedia sa viac…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,40 €
8,84 €
Traktory a automobily 1
Ladislav Stacho Marián Dušinský Anton Ploskuňák

Učebnica Traktory a automobily 1, napísaná skúseným autorským tímom dlhoročných odborných učiteľov, je kvalitným didaktickým prostriedkom na vyučovanie odborov ŠVP 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I a II. Má 5 kapitol. V…

Dodacia doba
nedostupné
10,92 €
Mechanika – Statika pre ŠO strojárstvo
K. Michalíková

Tematický zošit Statika je určený žiakom prvého ročníka stredných škôl strojárskeho zamerania. Učivo autori objasňujú na vzorových príkladoch. Učebnica Mechanika pre stredné odborné školy sa na základe prirodzeného členenia predmetu mechanika delí na…

Dodacia doba
nedostupné
27,50 €
Mechanika - Pružnosť a pevnosť - pre SPŠ strojnícke
Anton Daniš

Tematický zošit schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pre 1. - 3. ročník štúdijných odborov strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Dodacia doba
nedostupné
9,92 €
Mechanika - Kinematika

Dodacia doba
nedostupné
23,50 €
Mechanika pre SPŠ strojnícke – Hydromechanika a termomechanika
Š. Mišák, R. Karaffa

Dodacia doba
nedostupné
23,50 €
Mechanika - Dynamika pre ŠO strojárstvo
V. Bartík

Mechanika – Dynamika pre ŠO strojárstvo Obsahuje základné poznatky z klasickej dynamiky. Ich pochopenie vám umožní riešiť úlohy z tohto odboru mechaniky. Ide najmä o určenie síl pôsobiacich na súčiastky strojov a zariadení, ktoré sú v pohybe. Dynamika…

Dodacia doba
nedostupné
23,50 €
Telekomunikačná technika - pre 4. ročník študijného odboru elektrotechnika
Ing. Stanislav Servátka

Učebnica sa začína pohľadom na elektronické spojovacie systémy, naznačuje možnosti prepájania paketov na prenos hlasu a multimédií. V ďalšej časti sa žiaci dozvedia o hlasovej mobilnej telekomunikačnej sieti, ako aj o rozhlasovej a televíznej sieti a…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Strojárska technológia III. - pre SOŠ strojnícke - Tématický zošit III.
Ľudovít Nagy

Strojárska technológia III. pre SOŠ strojnícke - Tématický zošit III.

Dodacia doba
nedostupné
24,00 €
Strojníctvo IV. - pre 4. ročník SPŠ
Jaroslav Petrík, Katarína Michalíková

Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V jej prvej časti sa žiaci oboznámia s výrobou ďalších nenormalizovaných polotovarov tvárnením, konštrukčnými plastmi, povrchovými úpravami strojových súčiastok, s prevádzkou a údržbou…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Cestné vozidlá IV pre 4. ročník študijný odbor doprava
Kolektív autorov

Učebnica dopĺňa informácie tematického celku Spaľovacie motory 3. dielu učebnice v kapitolách: Palivová sústava motora, Mazacia sústava motora, Chladiaca sústava motora, Rotačné a dýzové motory. V ďalších tematických celkoch sa učebnica venuje prevodovému…

Dodacia doba
nedostupné
25,00 €
Cestné vozidlá. I pre 3.roč. odbor doprava
Kolektív autorov

Učebnica poskytuje základné informácie o konštrukčnom riešení cestných vozidiel celkovo, ale aj jednotlivých skupín a podskupín. Zameriava sa na karosérie, príslušenstvo vozidiel, mechaniku cestných vozidiel, rámy vozidiel, nápravy vozidiel, kolesá a…

Dodacia doba
nedostupné
25,00 €
Hravá technika 5 - učebnica
Ľubomír Žáčok

Prostredníctvom novej učebnice techniky si žiaci osvoja základné užívateľské zručnosti v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. oboznámia s pojmom technika a s vplyvom techniky na život jedinca v spoločnosti. Zistia, ako sa rozvíjali remeslá v minulosti…

Dodacia doba
nedostupné
9,40 €
Hravá technika 5 PZ
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, ktoré sú základom…

Dodacia doba
nedostupné
7,40 €
Hravá technika 6 - učebnica
Ľubomír Žáčok

V novej učebnici techniky žiaci nájdu nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické námety výrobkov, ktoré budú zhotovovať na vyučovacích hodinách. V prvej časti učebnice sa zoznámia s históriou techniky vo svete a na Slovensku. Oboznámia sa tiež s grafickou…

Dodacia doba
nedostupné
9,40 €
Hravá technika 6 PZ
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, ktoré sú základom…

Dodacia doba
nedostupné
7,46 €
Hravá technika 7 - Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD, doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD

Učebnica Hravá technika 7 rozširuje vedomosti žiakov v rozmanitých oblastiach techniky - v oblasti technickej dokumentácie (práca s premietňami), materiálov (siedmaci sa oboznámia s vlastnosťami skla, gumy či kompozitov), domácich spotrebičov či sveta…

Dodacia doba
nedostupné
7,40 €
Hravá technika 8
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, ktoré sú základom…

Dodacia doba
nedostupné
7,40 €
Pracovné vyučovanie 3 - Pracovná učebnica pre 3. ročník ZŠ
doc. PeadDr. Mária Vargová, PhD, Mgr. Zuzana Bruchterová

Vyrobiť recyklovaný papier, šiť či pripraviť jednoduchý šalát zvládnete hravo s tvorivým Pracovným vyučovaním. Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Žiaci nadobudnú nielen teoretické…

Dodacia doba
nedostupné
6,90 €
Pracovné vyučovanie 4 - Pracovná učebnica pre 4. ročník ZŠ
doc. PeadDr. Mária Vargová, PhD, Mgr. Zuzana Bruchterová

Skúšaj, uč sa, spoznávaj s tvorivou pracovnou učebnicou Pracovné vyučovanie 4. Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Obsahuje množstvo praktických úloh s návodmi na výrobu napríklad…

Dodacia doba
nedostupné
6,90 €
Šlabikár 1 2.diel
Kolektív autorov

Učebnica pre 1. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom. Dôraz na efektívne a trvalé nadobudnutie kľúčových kompetencií. V súlade s inovovaným…

Dodacia doba
nedostupné
7,40 €
Sluneční soustava
Petr Kupka

Popisuje základné charakteristiky objektov slnečnej sústavy.

Dodacia doba
nedostupné
1,39 €
Strojníctvo pre 1. ročník SPŠ
Jaroslav Petrík, Katarína Michalíková

Učebnica obsahuje 2 tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o technológii výroby materiálov používaných v strojárstve, o polovýrobkoch a meradlách. Druhá časť je venovaná statike, pružnosti a pevnosti telies. Učebnica…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Strojníctvo pre 2. ročník SPŠ
Katarína Michalíková

Učebnica obsahuje 2 tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o základných strojových súčiastkach, spojoch, ktoré vytvárajú, o potrubí a jeho častiach a súčiastkach na prenos otáčavého pohybu. Druhá časť nadväzuje na učivo…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Telekomunikácie pre 3 roč. SPŠ 1 časť ŠO technológia
Stanislav Servátka

Cieľom učebnice je predstaviť základnú štruktúru elektronického spojovacieho systému, ktorý nahradil ústredňu založenú na báze reléových súčiastok a elektronického telefónneho prístroja, ktorý nahradil pôvodne elektromechanický telefónny prístroj. V…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Telekomunikácie pre 3 roč. SPŠ 2 časť ŠO technológia
Stanislav Servátka

Telekomunikácie pre 3 roč. SPŠ 2 časť ŠO technológia

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €