Technika

Učebnice, pomôcky pre nás a naše deti z Techniky. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Učebnica pre šoférov s novými otázkami
-10%
Ľubomír Tvorík, Dana Tvoríková

Komplexná, priebežne aktualizovaná učebnica pre prípravu žiakov autoškôl (ale aj skúsených vodičov) obsahuje vyčerpávajúci študijný materiál, príslušné predpisy a vyše 1400 nových testových otázok (so správnymi odpoveďami), z ktorých bude policajný počítač…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,90 €
17,01 €
Strojníctvo pre 3. ročník SPŠ, technické a informatické služby
Katarína Michalíková

Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V tematickom celku Strojárska technológia nájdu žiaci informácie o výrobe ozubených kolies, špeciálnych spôsoboch obrábania a obrábacích strojoch, výrobných postupoch, o prípravkoch,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
28,00 €
TMLG ACADEMY - Študijný program 2024
-9%
Tomáš Petöcz

V súčasnosti prechádza lodný sektor a oblasť kvalifikácie členov lodných posádok významnými zmenami. Náš výcvikový kurz je príležitosťou pre novú generáciu lodníkov a kapitánov. Komplexné školenia, ktoré reagujú na súčasné potreby a trendy v lodnom sektore.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
49,99 €
45,50 €
Chceš urobiť “vodičák”?
-9%
kolektiv

Od 1 apríla 2023 sa teoretická skúška ako súčasť skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vykonáva celkom novým spôsobom – elektronickým skúšobným testom. Otázky vyberá počítač v náhodnom poradí. Test pozostáva zo 40 otázok rozdelených…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
17,90 €
16,29 €
Šlabikár 1 2.diel
-9%
Kolektív autorov

Učebnica pre 1. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom. Dôraz na efektívne a trvalé nadobudnutie kľúčových kompetencií. V súlade s inovovaným…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,40 €
6,74 €
Testové otázky pre vodičov a autoškoly
Ľubomír Tvorík

Publikácia „TESTOVÉ OTÁZKY PRE VODIČOV A AUTOŠKOLY“ je nepostrádateľnou učebnou pomôckou pre prípravu žiakov autoškôl na skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pre prípravu vodičov na preskúšanie odbornej spôsobilosti v zákonom ustanovených prípadoch.…

Dodacia doba
nedostupné
5,90 €
Strojníctvo pre 2. ročník SPŠ
Ing. Katarína Michalíková

Učebnica obsahuje 2 tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o základných strojových súčiastkach, spojoch, ktoré vytvárajú, o potrubí a jeho častiach a súčiastkach na prenos otáčavého pohybu. Druhá časť nadväzuje na učivo…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Strojníctvo pre 3. ročník SPŠ
Ing. Katarína Michalíková, Ing. Jaroslav Petrík

Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V tematickom celku Strojárska technológia nájdu žiaci informácie o výrobe ozubených kolies, špeciálnych spôsoboch obrábania a obrábacích strojoch, výrobných postupoch, o prípravkoch,…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Strojníctvo pre 4. ročník SPŠ, technické a informatické služby
Ing. Katarína Michalíková , Ing. Oldrich Michalík

Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V jej prvej časti sa žiaci oboznámia s výrobou ďalších nenormalizovaných polotovarov tvárnením, konštrukčnými plastmi, povrchovými úpravami strojových súčiastok, s prevádzkou a údržbou…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Strojníctvo pre 1. ročník SPŠ
Ing. Katarína Michalíková

Učebnica obsahuje 2 tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o technológii výroby materiálov používaných v strojárstve, o polovýrobkoch a meradlách. Druhá časť je venovaná statike, pružnosti a pevnosti telies. Učebnica…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Technické kreslenie I - pre žiakov 1. ročníka  odborov stredných odborných škôl skupiny strojárstvo a iné odbory zamerané na strojnícke technické kreslen
Anton Freiwald

Súbor základného učiva s úlohami podľa STN EN ISO. Z učebnice sa žiaci naučia, ako sa zobrazujú a kótujú strojnícke súčiastky, ako sa kreslia výrobné výkresy zostáv a ako sa normalizované súčiastky zakresľujú a zapisujú do týchto výkresov. Vypracované…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Technické kreslenie II 2. a 3.ročník
Anton Freiwald

Súbor základného učiva s úlohami podľa STN EN ISO. V druhej časti zbierky technického kreslenia sa žiaci oboznámia s tým, ako vyzerajú normalizované súčiastky zobrazené na výrobných výkresoch zostáv a ako ich označiť v technickej dokumentácii. Naučia…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Traktory a automobily 1
Ladislav Stacho Marián Dušinský Anton Ploskuňák

Učebnica Traktory a automobily 1, napísaná skúseným autorským tímom dlhoročných odborných učiteľov, je kvalitným didaktickým prostriedkom na vyučovanie odborov ŠVP 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I a II. Má 5 kapitol. V…

Dodacia doba
nedostupné
10,92 €
Mechanika – Statika pre ŠO strojárstvo
K. Michalíková

Tematický zošit Statika je určený žiakom prvého ročníka stredných škôl strojárskeho zamerania. Učivo autori objasňujú na vzorových príkladoch. Učebnica Mechanika pre stredné odborné školy sa na základe prirodzeného členenia predmetu mechanika delí na…

Dodacia doba
nedostupné
27,50 €
Mechanika pre SPŠ strojnícke – Hydromechanika a termomechanika
Š. Mišák, R. Karaffa

Dodacia doba
nedostupné
23,50 €
Mechanika - Dynamika pre ŠO strojárstvo
V. Bartík

Mechanika – Dynamika pre ŠO strojárstvo Obsahuje základné poznatky z klasickej dynamiky. Ich pochopenie vám umožní riešiť úlohy z tohto odboru mechaniky. Ide najmä o určenie síl pôsobiacich na súčiastky strojov a zariadení, ktoré sú v pohybe. Dynamika…

Dodacia doba
nedostupné
23,50 €
Telekomunikčná technika pre 4. roč. SPŠ - elektrotechnika
Ing. Stanislav Servátka

Učebnica sa začína pohľadom na elektronické spojovacie systémy, naznačuje možnosti prepájania paketov na prenos hlasu a multimédií. V ďalšej časti sa žiaci dozvedia o hlasovej mobilnej telekomunikačnej sieti, ako aj o rozhlasovej a televíznej sieti a…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Strojárska technológia III. - pre SOŠ strojnícke - Tématický zošit III.
Ľudovít Nagy

Strojárska technológia III. pre SOŠ strojnícke - Tématický zošit III.

Dodacia doba
nedostupné
26,60 €
Strojníctvo pre 4. ročník SPŠ, technické a informatické služby
Jaroslav Petrík, Katarína Michalíková

Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V jej prvej časti sa žiaci oboznámia s výrobou ďalších nenormalizovaných polotovarov tvárnením, konštrukčnými plastmi, povrchovými úpravami strojových súčiastok, s prevádzkou a údržbou…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Cestné vozidlá I pre 3. ročník ročník študijného odboru doprava
Kolektív autorov

Učebnica poskytuje základné informácie o konštrukčnom riešení cestných vozidiel celkovo, ale aj jednotlivých skupín a podskupín. Zameriava sa na karosérie, príslušenstvo vozidiel, mechaniku cestných vozidiel, rámy vozidiel, nápravy vozidiel, kolesá a…

Dodacia doba
nedostupné
27,00 €
Cestné vozidlá IV pre 4. ročník študijného odboru doprava
Kolektív autorov

Učebnica dopĺňa informácie tematického celku Spaľovacie motory 3. dielu učebnice v kapitolách: Palivová sústava motora, Mazacia sústava motora, Chladiaca sústava motora, Rotačné a dýzové motory. V ďalších tematických celkoch sa učebnica venuje prevodovému…

Dodacia doba
nedostupné
27,00 €
Hravá technika 5 - učebnica
Ľubomír Žáčok

Prostredníctvom novej učebnice techniky si žiaci osvoja základné užívateľské zručnosti v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. oboznámia s pojmom technika a s vplyvom techniky na život jedinca v spoločnosti. Zistia, ako sa rozvíjali remeslá v minulosti…

Dodacia doba
nedostupné
10,40 €
Hravá technika 5 PZ
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, ktoré sú základom…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Hravá technika 6 - učebnica
Ľubomír Žáčok

V novej učebnici techniky žiaci nájdu nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické námety výrobkov, ktoré budú zhotovovať na vyučovacích hodinách. V prvej časti učebnice sa zoznámia s históriou techniky vo svete a na Slovensku. Oboznámia sa tiež s grafickou…

Dodacia doba
nedostupné
10,40 €
Hravá technika 6 PZ
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, ktoré sú základom…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Hravá technika 7 PZ
PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD, doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD

Učebnica Hravá technika 7 rozširuje vedomosti žiakov v rozmanitých oblastiach techniky - v oblasti technickej dokumentácie (práca s premietňami), materiálov (siedmaci sa oboznámia s vlastnosťami skla, gumy či kompozitov), domácich spotrebičov či sveta…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Hravá technika 8
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, ktoré sú základom…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Hravá Technika 8 učebnica
Ing. Ján Pavlovkin, PhD, PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

"Učebnica Hravá technika 8 ponúka žiakom užitočné vedomosti z oblasti elektrotechniky. Ôsmaci sa oboznámia s princípom fungovania elektrických spotrebičov (zistia, čo ukrýva vnútro žehličky, spoznajú, ako funguje elektrický motor...) a nahliadnu aj do…

Dodacia doba
nedostupné
10,40 €
Hravá Technika 9 - učebnica
Ing. Ján Pavlovkin, PhD, PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD

Učebnica Hravá technika 9 ponúka žiakom užitočné vedomosti z oblasti bytových inštalácií a strojového opracovania materiálov. Deviataci sa oboznámia s princípom plynoinštalácie, vodoinštalácie, kanalizácie, kúrenia či klimatizácie a dozvedia sa viac…

Dodacia doba
nedostupné
10,40 €
Pracovné vyučovanie 3 PU
doc. PeadDr. Mária Vargová, PhD, Mgr. Zuzana Bruchterová

Vyrobiť recyklovaný papier, šiť či pripraviť jednoduchý šalát zvládnete hravo s tvorivým Pracovným vyučovaním. Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Žiaci nadobudnú nielen teoretické…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €