Chémia

 Chémi. Učebnice, pomôcky pre naše deti. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Periodická sústava chemických prvkov
-10%
Lenka Harvanová

Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,50 €
1,35 €
Periodická sústava prvkov (A5)
-10%
Petr Kupka

Periodická sústava prvkov vo formáte A5 vrátane novo pomenovaných prvkov Nh, Mc, Ts, Og. Jednostranná tabuľka.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,00 €
0,90 €
Periodická sústava prvkov
-9%

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,16 €
1,06 €
Periodická sústava prvkov
-9%
Petr Kupka a kol.

Vhodný doplnok k prehľadu chémie. Obsahuje tiež zjednodušenú tabuľku a prehľad vlastností významných prvkov. zvýraznenie najčastejších ox. čísel aktualizované dáta (IUPAC) vysvetlenie veličín a pojmov prehľad skupinových názvov prvkov

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,39 €
1,27 €
Chémia základnej školy v kocke
-9%
Miroslava Labovská

Publikácia Chémia základnej školy v kocke je prepojením chemických pojmov s konkrétnymi príkladmi. Pojmy sú rozdelené do troch častí. Prvá časť je zameraná na všeobecnú a anorganickú chémiu. Chemické výpočty sú aplikované na názorné príklady. Druhá časť…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
12,90 €
11,74 €
Úspešná maturita - Všeobecná a anorganická chémia
-9%
kol.

"Vyše tristrostranová učebnica je spracovaná ako ucelený sprievodca štúdiom všeobecnej a anorganickej chémie na stredných školách. Pozostáva z dvoch tematických celkov. Prvá časť – Všeobecná chémia je rozdelená do trinástich kapitol. Žiaci spoznajú chémiu…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,90 €
13,56 €
Maturita z chémie
-9%
Viera Lisá

Táto publikácia je aktualizovaným a doplneným vydaním obľúbenej knižky autorky V. Lisej. Ponúka ucelený a zrozumiteľný prehľad podstatných vedomostí z jednotlivých tém všeobecnej, anorganickej, organickej chémie a biochémie. Každá časť uvádza základné…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
13,90 €
12,65 €
Úspešná maturita Organická chémia a Biochémia
-9%
Melník Miloslav

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie. Takmer dvestostranová učebnica pozostáva z dvoch tematických celkov - časť Organická chémia je rozdelená do troch kapitol, ktoré sa zaoberajú…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,90 €
13,56 €
Superjednoduchá chémia
-9%
Kolektív autorov

Superjednoduchá CHÉMIA ponúka ucelený prehľad všetkých dôležitých tém, ktoré sú zahrnuté v učebných osnovách chémie pre druhý stupeň základných škôl, pre stredné školy a gymnáziá, a pridáva k nim ďalšie súvislosti a širší pohľad. Táto podrobná, bohato…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
24,90 €
22,66 €
Základné chemické výpočty
Jozef Tatiersky

Chemické výpočty predstavujú oblasť kontaktu troch prírodných vied – chémie, matematiky a fyziky. Pri svojich aplikáciách však zasahujú aj do iných prírodných vied – biológie, geológie, environmentalistiky a do techniky, predovšetkým do chemickej technológie.…

Dodacia doba
nedostupné
18,00 €
Anorganická chémia - karta
autor neuvedený

Vynikajúca pomôcka predovšetkým pre maturantov na rýchle zopakovanie učiva.

Dodacia doba
nedostupné
1,89 €
Chémia
Ivan Hnát

Základné pojmy. Látky Chemické zákony. PSP Stavba hmoty. Modely atómov Chemická väzba Roztoky Elektrolyty Chemické reakcie Oxidácia a redukcia Kovy a nekovy. Rad napätia kovov Základy názvoslovia I SYSTEMATICKÁ ČASŤ - ÚVOD Vodík, voda Kyslík, peroxid…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Chémia do vrecka
Eva Mgr. Trojčáková a kolektív

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.

Dodacia doba
nedostupné
5,60 €
Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/2. polrok
Kolektív

Pracovný zošit Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/2. polrok je plný pestrých úloh a cvičení a sprostredkúva učivo chémie tak, aby v žiakovi vzbudil pozornosť a záujem. Pracovný zošit je vytvorený v súlade s…

Dodacia doba
nedostupné
7,60 €
Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4.ročník gymnázia s 8 štúdiom ( cvičebnica )
Helena Vicenová

Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy a námety na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Postupuje prehľadne podľa tém učiva 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka GOŠ. V cvičebnici je dostatočný priestor aj na…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Chemie pro každého – Rychlokurz chemie
Svatava Dvořáčková

Tato kniha je upravená a rozšířená verze publikace „Rychlokurz chemie“, která vyšla v nakladatelství Rubico v roce 2000. Kniha obsahuje šest kapitol, které zahrnují stručný přehled učiva chemie vyučované na základní a střední škole. Témata jsou koncipována…

Dodacia doba
nedostupné
11,50 €
Cvičebnica - Chémia pre 8.ročník základnej školy
Helena Vicenová

Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy na fixáciu a overenie získaných vedomostí. Vytvára dostatočný priestor na zápis vlastných poznámok žiaka a záznamov z pozorovaní a skúmaní, s použitím učebnicových modelov a fotografií. Odkaz na príslušnú stranu v…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Éčka v potravinách (Rozumieť, skúmať, experimentovať)
Alžbeta Slavkovská, Viera Machová

Jediná svojho druhu na trhu! Metodická príručka pre učiteľov chémie o éčkach v potravinách, ktorá ponúka nielen základné informácie o éčkach, ich pôvode a označení ale aj metodický materiál pre učiteľov ako návod na to, ako pracovať so žiakmi na tému…

Dodacia doba
nedostupné
17,00 €
Hravá chémia 7 PZ ( 2.vyd.)
Kolektív autorov

Pracovný zošit vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu a sú žiakovi blízke z bežného života. Úlohy sú zamerané na chemické poznatky a činnosti, ktoré vedú k nadobudnutiu dôležitých spôsobilostí, predovšetkým spôsobilosť objektívne…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Hravá chémia 8 PZ
Kolektív autorov

Pracovný zošit predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. Veľkým pozitívom je prepojenie cvičení s reálnym životom, čo významne podporuje záujem žiakov o preberané učivo a zároveň predstavuje zdroj najľahšie…

Dodacia doba
nedostupné
7,40 €
Hravá chémia 8 PZ ( 2.vyd.)
Kolektív autorov

Pracovný zošit vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu a sú žiakovi blízke z bežného života. Úlohy sú zamerané na chemické poznatky a činnosti, ktoré vedú k nadobudnutiu dôležitých spôsobilostí, predovšetkým spôsobilosť objektívne…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Hravá chémia 9
Kolektív

Pracovný zošit predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. Veľkým pozitívom je prepojenie cvičení s reálnym životom, čo významne podporuje záujem žiakov o preberané učivo a zároveň predstavuje zdroj najľahšie…

Dodacia doba
nedostupné
7,40 €
Maturita z chémie
Viera Lisá

Študenti stredných škôl nájdu v publikácii prehľad stredoškolského učiva z chémie v témach: organická chémia, biochémia, všeobecná a anorganická chémia, chemický dej. Praktická orientácia v publikácii je podporená farebným zvýraznením a margináliami.…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Maturita z chémie - Príprava na prijímacie skúšky na VŠ
Viera Lisá

Nová publikácia určená maturantom a všetkým, ktorí sa potrebujú dobre pripraviť na prijímacie skúšky, ponúka prehľad stredoškolského učiva z chémie v témach: organická chémia, biochémia, všeobecná a anorganická chémia, chemický dej. Praktická orientácia…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Maturita z chémie-nové testy
autor neuvedený

Vynikajúca pomôcka pre študentov pri príprave na novú koncepciu maturitnej skúšky z chémie, ako aj na pohovory na vysoké školy. Testové úlohy sú postavené tak, že študent si môže overiť, či vie dané pojmy definovať, či ich pochopil a či dokáže aplikovať…

Dodacia doba
nedostupné
8,86 €
MemoMapka chémie

MemoMapka chémie obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch. Moderné spracovanie vychádza z praktického uplatnenia pojmových máp. Hlavnou prednosťou tohto inovatívneho prístupu je vzájomné prepojenie znalostí z jednotlivých…

Dodacia doba
nedostupné
6,29 €
Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Helena Vicenová, Mária Ganajová

Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Koncepcia metodickej príručky vychádza zo všeobecne platného poznatku psychológie učenia, že žiak sa lepšie učí, ak je pri učení aktívny. Učivo je sprístupnené…

Dodacia doba
nedostupné
23,00 €
Periodická sústava chemických prvkov - karta
Kolektív

Mendelejevova periodická tabuľka chemických prvkov - pomôcka pre žiakov, študentov a všetkých záujemcov o chémiu.

Dodacia doba
nedostupné
0,83 €
Prvky
Theodore Gray

"Periodická tabulka prvků," říká autor Theodore Gray, "je univerzální katalog všeho, čeho se můžete dotknout." Všechno ve vesmíru, co je hmotné, se skládá z prvků a prvky mají dvě podoby - buď jsou čisté, nebo jsou součástí chemických sloučenin, které…

Dodacia doba
nedostupné
22,90 €
Veselá periodická tabuľka
Slavomír Koyš

Farebne ilustrovaná tabuľka humornou formou podáva vlastnosti jednotlivých prvkov. Animované postavičky prvkov sa navzájom rozprávajú a vtipne komentujú svoje fyzikálne a chemické vlastnosti. Veselá forma zaujme aj žiakov, ktorí sa s chémiou veľmi nekamarátia.…

Dodacia doba
nedostupné
1,79 €