Chémia

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Periodická sústava prvkov
-8%
Petr Kupka a kol.

Vhodný doplnok k prehľadu chémie. Obsahuje tiež zjednodušenú tabuľku a prehľad vlastností významných prvkov. zvýraznenie najčastejších ox. čísel aktualizované dáta (IUPAC) vysvetlenie veličín a pojmov prehľad skupinových názvov prvkov

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,15 €
1,06 €
ZMATURUJ Z CHÉMIE
-5%
Marika Benešová, Hana Satrapová

Praktický pomocník pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať z chémie a uspieť na prijímacích skúškach na vysokú školu.Publikácia podáva prehľadne usporiadané učivo chémie v rozsahu osnov strednej školy.Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
10,49 €
9,97 €
Chémia do vrecka
-5%
Eva Mgr. Trojčáková a kolektív

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,00 €
3,80 €
Hravá chémia 7 PZ ( 2.vyd.)
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu a sú žiakovi blízke z bežného života. Úlohy sú zamerané na chemické poznatky a činnosti, ktoré vedú k nadobudnutiu dôležitých spôsobilostí, predovšetkým spôsobilosť objektívne…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,00 €
5,70 €
Hravá chémia 8 PZ ( 2.vyd.)
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu a sú žiakovi blízke z bežného života. Úlohy sú zamerané na chemické poznatky a činnosti, ktoré vedú k nadobudnutiu dôležitých spôsobilostí, predovšetkým spôsobilosť objektívne…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,00 €
5,70 €
Periodická sústava prvkov (A5)
-5%
Petr Kupka

Periodická sústava prvkov vo formáte A5 vrátane novo pomenovaných prvkov Nh, Mc, Ts, Og. Jednostranná tabuľka.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
0,85 €
0,81 €
Chémia
Ivan Hnát

Základné pojmy. Látky Chemické zákony. PSP Stavba hmoty. Modely atómov Chemická väzba Roztoky Elektrolyty Chemické reakcie Oxidácia a redukcia Kovy a nekovy. Rad napätia kovov Základy názvoslovia I SYSTEMATICKÁ ČASŤ - ÚVOD Vodík, voda Kyslík, peroxid…

Dodacia doba
nedostupné
7,00 €
Periodická sústava chemických prvkov
Lenka Harvanová

Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.

Dodacia doba
nedostupné
1,00 €
Anorganická chémia - karta
autor neuvedený

Vynikajúca pomôcka predovšetkým pre maturantov na rýchle zopakovanie učiva.

Dodacia doba
nedostupné
1,89 €
Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/2. polrok
Kolektív

Pracovný zošit Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/2. polrok je plný pestrých úloh a cvičení a sprostredkúva učivo chémie tak, aby v žiakovi vzbudil pozornosť a záujem. Pracovný zošit je vytvorený v súlade s…

Dodacia doba
nedostupné
3,80 €
Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4.ročník gymnázia s 8 štúdiom ( cvičebnica )
Helena Vicenová

Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy a námety na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Postupuje prehľadne podľa tém učiva 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka GOŠ. V cvičebnici je dostatočný priestor aj na…

Dodacia doba
nedostupné
4,90 €
Chémia pre1. ročník SPŠCH
Jana Široká

Dodacia doba
nedostupné
15,40 €
Chemický zošit pre 6. ročník ZŠ a prímu osemročných gymnázií

Obsah zošita korešponduje so schválenými vzdelávacími štandardmi a novou učebnicou Chémie pre 6. ročník ZŠ, ktorej spoluautorom je aj Emil Adamkovič. Zošit sa zaoberá objavovaním chémie v našom okolí, predstaví chemické laboratórium, chemické látky a…

Dodacia doba
nedostupné
2,60 €
Chemický zošit pre 9. ročník ZŠ

Dodacia doba
nedostupné
1,90 €
Chemie pro každého – Rychlokurz chemie
Svatava Dvořáčková

Tato kniha je upravená a rozšířená verze publikace „Rychlokurz chemie“, která vyšla v nakladatelství Rubico v roce 2000. Kniha obsahuje šest kapitol, které zahrnují stručný přehled učiva chemie vyučované na základní a střední škole. Témata jsou koncipována…

Dodacia doba
nedostupné
9,35 €
Cvičebnica - Chémia pre 8.ročník základnej školy
Helena Vicenová

Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy na fixáciu a overenie získaných vedomostí. Vytvára dostatočný priestor na zápis vlastných poznámok žiaka a záznamov z pozorovaní a skúmaní, s použitím učebnicových modelov a fotografií. Odkaz na príslušnú stranu v…

Dodacia doba
nedostupné
4,90 €
Éčka v potravinách (Rozumieť, skúmať, experimentovať)
Alžbeta Slavkovská, Viera Machová

Jediná svojho druhu na trhu! Metodická príručka pre učiteľov chémie o éčkach v potravinách, ktorá ponúka nielen základné informácie o éčkach, ich pôvode a označení ale aj metodický materiál pre učiteľov ako návod na to, ako pracovať so žiakmi na tému…

Dodacia doba
nedostupné
15,00 €
Hravá chémia 8 PZ
Kolektív

Pracovný zošit predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. Veľkým pozitívom je prepojenie cvičení s reálnym životom, čo významne podporuje záujem žiakov o preberané učivo a zároveň predstavuje zdroj najľahšie…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Hravá chémia 9
Kolektív

Pracovný zošit predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. Veľkým pozitívom je prepojenie cvičení s reálnym životom, čo významne podporuje záujem žiakov o preberané učivo a zároveň predstavuje zdroj najľahšie…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Maturita z chémie
Viera Lisá

Študenti stredných škôl nájdu v publikácii prehľad stredoškolského učiva z chémie v témach: organická chémia, biochémia, všeobecná a anorganická chémia, chemický dej. Praktická orientácia v publikácii je podporená farebným zvýraznením a margináliami.…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Maturita z chémie - Príprava na prijímacie skúšky na VŠ
Viera Lisá

Nová publikácia určená maturantom a všetkým, ktorí sa potrebujú dobre pripraviť na prijímacie skúšky, ponúka prehľad stredoškolského učiva z chémie v témach: organická chémia, biochémia, všeobecná a anorganická chémia, chemický dej. Praktická orientácia…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Maturita z chémie-nové testy
autor neuvedený

Vynikajúca pomôcka pre študentov pri príprave na novú koncepciu maturitnej skúšky z chémie, ako aj na pohovory na vysoké školy. Testové úlohy sú postavené tak, že študent si môže overiť, či vie dané pojmy definovať, či ich pochopil a či dokáže aplikovať…

Dodacia doba
nedostupné
8,86 €
MemoMapka chémie

MemoMapka chémie obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch. Moderné spracovanie vychádza z praktického uplatnenia pojmových máp. Hlavnou prednosťou tohto inovatívneho prístupu je vzájomné prepojenie znalostí z jednotlivých…

Dodacia doba
nedostupné
6,29 €
Periodická sústava chemických prvkov
Kotlík Bohumír, Růžičková Květoslava

Periodická tabuľka prvkov je nenahraditeľným pomocníkom nielen na hodinách chémie. Vďaka praktickému laminovaniu sa tabuľka nepoškodí a zostane dlho ako nová.

Dodacia doba
nedostupné
0,99 €
Periodická sústava chemických prvkov - karta
Kolektív

Mendelejevova periodická tabuľka chemických prvkov - pomôcka pre žiakov, študentov a všetkých záujemcov o chémiu.

Dodacia doba
nedostupné
0,83 €
Pracovný zošit z chémie pre 7. r. ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Emil Adamkovič

Pracovný zošit z chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je koncipovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2. Koncepčne nadväzuje na pracovný zošit z chémie pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.…

Dodacia doba
nedostupné
2,60 €
Pracovný zošit z chémie pre 8. r. ZŠ  a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Chemický zošit pre 8. ročník základných škôl je v súlade s novým obsahom predmetu v ŠVP ISCED 2. Koncepčne a obsahovo nadväzuje na štátny vzdelávací program ŠVP pre 8. ročník ZŠ. Obsahovo je zameraný na dva tematické okruhy: 1. Zloženie látok, 2. Významné…

Dodacia doba
nedostupné
2,60 €
Prvky
Theodore Gray

Periodická tabulka prvků, říká autor Theodore Gray, je univerzální katalog všeho, čeho se můžete dotknout. Všechno ve vesmíru, co je hmotné, se skládá z prvků a prvky mají dvě podoby - buď jsou čisté, nebo jsou součástí chemických sloučenin, které vznikají…

Dodacia doba
nedostupné
22,90 €
Veselá periodická tabuľka
Slavomír Koyš

A vraj chémia je ťažká a nezáživná veda! S touto tabuľkou sa určite žiadny žiak nebude nudiť. Farebne ilustrovaná tabuľka (plagátik s kvalitnou povrchovou úpravou) humornou formou podáva vlastnosti jednotlivých prvkov. Animované postavičky prvkov sa…

Dodacia doba
nedostupné
1,40 €