Stredná škola

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Riešené príklady z matematiky 1 - pre gymnázia a stredné školy
-9%
Mária Berová, Jarmila Janisková, Viera Kolbaská

Publikácia obsahuje databázu príkladov, ktoré sú rozdelené na tematické okruhy. Kažký tematický okruh obsahuje niekoľko riešených typových príkladov, ktoré sú gradované podľa náročnosti riešenia a metodicky usporiadané tak, aby slúžili na efektívne precvičovanie…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
12,49 €
11,37 €
Seminár z matematiky 2. časť - Matematika pre maturantov. Zbierka úloh s riešeniami
Ján Žabka, Zbyněk Kubáček

Publikácia renomovaných slovenských matematikov pedagógov Zbyňka Kubáčka a Jána Žabku obsahuje veľké množstvo vysvetlených, riešených úloh ako ja ďalších úloh na precvičenie. Obsahuje aj úlohy vhodné ako príprava na slovenské a české vysoké školy. Publikácia…

Dodacia doba
nedostupné
16,90 €
Seminár z matematiky 3. časť - Matematika pre maturantov. Zbierka úloh s riešeniami
Ján Žabka, Zbyněk Kubáček

Zbierka úloh spojená s učebnicou v súlade s aktuálnymi požiadavkami na maturanta. Veľké množstvo vysvetlených a riešených úloh aj ďalších úloh na precvičenie. Obsahuje aj úlohy vhodné ako príprava na štúdium na slovenských a českých vysokých školách.…

Dodacia doba
nedostupné
18,90 €
Seminár z matematiky 1. časť - Matematika pre maturantov . Zbierka úloh s riešeniami
Zbyněk Kubáček, Ján Žabka

Vhodné aj ako príprava na prijímacie skúšky na vysoké školy. Publikácia renomovaných slovenských matematikov pedagógov obsahuje veľké množstvo vysvetlených, riešených úloh ako ja ďalších úloh na precvičenie. Obsahuje aj úlohy vhodné ako príprava na slovenské…

Dodacia doba
nedostupné
18,50 €
Matematika 3 pre gymnáziá a stredné školy - Pracovný zošit 3
Mária Dományová

Tretí zo série pracovných zošitov pre gymnáziá a stredné školy z vydavateľstva Libera Terra, ktorého cieľom je pomôcť študentom pri úspešnom zvládnutí požiadaviek ŠVP a Cieľových požiadaviek na maturitné skúšky. Každá kapitola pracovného zošita začína…

Dodacia doba
nedostupné
7,81 €
Matematika 1 pre gymnáziá a stredné školy - Pracovný zošit 1
Miroslava Konrádová

Úplnou novinkou na trhu a v ponuke nášho vydavateľstva sú pracovné zošity pre gymnáziá a stredné školy. V tomto školskom roku sme pre vás pod autorským vedením Mgr. Miroslavy Konrádovej pripravili prvý zo série štyroch pracovných zošitov. Cieľom tohto…

Dodacia doba
nedostupné
8,72 €
555 vyriešených príkladov na logaritmické rovnice I.diel
RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Kniha obsahuje 555 vyriešených príkladov. V predslove sa rozoberajú pojmy a vzťahy vedúce k logaritmu a logaritmickej rovnici. V prvom diely je uvedených niekoľko typov logaritmických rovníc tak, aby študent dokázal sám danú problematiku naštudovať.…

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Chystáme sa na strednú školu – matematika – príprava na prijímacie skúšky na SŠ a gymnáziá
Monika Reiterová

Publikácia Chystáme sa na strednú školu – MATEMATIKA je zostavená pre žiakov posledného ročníka základnej školy a zodpovedajúceho ročníka gymnázií s osemročným štúdiom ako príprava na prijímacie skúšky na „veľké“ gymnáziá a stredné školy. Obsahuje všetky…

Dodacia doba
nedostupné
5,50 €
Derivácie I. diel
Marián Olejár

Kniha obsahuje 600 vyriešených príkladov, kde sa precvičujú základné pravidlá derivovania elementárnych funkcií. Ak sa sústredíme na šesť pravidiel derivovania a okolo dvadsiatich funkcií, spravidla začínajúci má dočasný zmätok. Odstraňujeme ho metódou…

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Diskrétna matematika pre informatikov
Vladimír Palko

Učebnica diskrétnej matematiky vznikla z prednášok autora Vladimíra Palka študentom aplikovanej informatiky. Oboznamuje študentov so základnými matematickými princípmi i algoritmami, ktoré sú užitočné pri tvorbe softvéru i v širšej informatickej praxi.…

Dodacia doba
nedostupné
12,00 €
Geometrická postupnosť
Marián Olejár a kolektív

Prvá kapitola je venovaná geometrickej postupnosti, definícii, výpočtom členov a súčtu postupnosti. V druhej kapitole sa venujeme aplikácii postupnosti na riešenie rôznych slovných úloh z praxe. Tretia kapitola je venovaná nekonečnému geometrickému radu.…

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Geometrie bez (m)učení
Askew Mike, Ebbuttová Sheila

Mince matematiky má dvě strany: matematiku diskrétní a spojitou. Diskrétní matematika se zabývá veličinami, které se dají počítat - ovcemi, fotbalovými fanoušky, lahvemi. Ne všechno se ovšem dá počítat. Hlína, pivo, půda a další podobné věci jsou spojité…

Dodacia doba
nedostupné
13,82 €
Kvadratické rovnice, I.diel
Marián Olejár

Zbierka vyriešených príkladov -pre vysoké školy -pre stredoškolákov -pre maturantov a ako príprava na vysoké školy

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Lineárna algebra a geometria
Pavol Zlatoš

Kniha je svojim širokým záberom jedinečná v slovenskej i českej matematickej literatúre; niektoré témy vychádzajú u nás v knižnej podobe prvýkrát. Učebnica, ktorá pokrýva základný kurz lineárnej algebry a geometrie s presahom do iných matematických disciplín…

Dodacia doba
nedostupné
33,00 €
Matematika + ukážkové testy na novú maturitu
RNDr. Soňa Richtáriková, Darina Kyselová

Teória, riešené a neriešené príklady, výsledky. Ukážkové testy s výsledkami. OBSAH: 1. Úvod 2.1 Algebrické výrazy a mnohočleny 3.1 Číselné obory 3.2 Deliteľnosť prirodzených a celých čísel 3.3 Absolútna hodnota reálneho čísla 4. Rovnice a nerovnice 4.1…

Dodacia doba
nedostupné
7,60 €
Matematika - maturita
Ivan Teplička

Dostáva sa Vám do rúk kniha MATEMATIKA pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Kniha je vypracovaná v súlade s najnovšími Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky, ktoré sú platné od 1. 9. 2018. Komu…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 1
Kolektív

Vhodná pre študentov na precvičovanie preberaného učiva a jeho záverečné opakovanie, ako príprava na maturitu i prijímacie skúšky na vysoké školy. Učiteľom uľahčí výber vhodných príkladov pri výklade a precvičovaní nového učiva. Matematika pre

Dodacia doba
nedostupné
9,92 €
Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 2
Soňa Holéczyová

Druhý diel zbierky úloh Matematika pre stredoškolákov je zostavený podľa aktuálnych cieľových požiadaviek na maturantov. Obsahuje: stručné teoretické uvedenie témy riešené vzorové príklady úlohy na riešenie rôznej náročnosti od jednoduchých až po neštandardné…

Dodacia doba
nedostupné
12,90 €
Matika pre spolužiakov: Analytická geometria (pracovný zošit)
Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král a kol.

Pracovný zošit je štandardne určený pre 3. ročník stredných škôl. Na začiatku každej podkapitoly sa nachádza časť s výpiskami, obsahujúcimi to najdôležitejšie z teórie preberanej látky. Príklady sú zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci každej…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
Matika pre spolužiakov: Analytická geometria (učebnica)
Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král a kol.

Učebnica je štandardne určená pre 3. ročník stredných škôl. Naším cieľom je študentom vysvetliť látku ľudsky. Zložité definície sme prepísali do zrozumiteľného jazyka. Príklady sú riešené krok za krokom a zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci…

Dodacia doba
nedostupné
14,00 €
Matika pre spolužiakov: Postupnosti a rady (pracovný zošit)
Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král a kol.

Pracovný zošit je štandardne určený pre 3. ročník stredných škôl. Na začiatku každej podkapitoly sa nachádza časť s výpiskami, obsahujúcimi to najdôležitejšie z teórie preberanej látky. Príklady sú zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci každej…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
Matika pre spolužiakov: Postupnosti a rady (učebnica)
Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král a kol.

Učebnica je štandardne určená pre 3. ročník stredných škôl. Naším cieľom je študentom vysvetliť látku ľudsky. Zložité definície sme prepísali do zrozumiteľného jazyka. Príklady sú riešené krok za krokom a zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci…

Dodacia doba
nedostupné
14,00 €
Matika pre spolužiakov: Stereometria (pracovný zošit)
Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král a kol.

Pracovný zošit je štandardne určený pre 3. ročník stredných škôl. Na začiatku každej podkapitoly sa nachádza časť s výpiskami, obsahujúcimi to najdôležitejšie z teórie preberanej látky. Príklady sú zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci každej…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
Matika pre spolužiakov: Stereometria (učebnica)
Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král a kol.

Učebnica je štandardne určená pre 3. ročník stredných škôl. Naším cieľom je študentom vysvetliť látku ľudsky. Zložité definície sme prepísali do zrozumiteľného jazyka. Príklady sú riešené krok za krokom a zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci…

Dodacia doba
nedostupné
14,00 €
Maturita z matematiky (Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu)
Mário Boroš

Publikácia poskytne študentom prehľadný a ucelený materiál k maturitnej skúške zo základov matematiky, funkcií, planimetrie, stereometrie , kombinatoriky, pravdepodobnosti, štatistiky a dôkazov. Obsahuje definície, vzorce, vyše 750 riešených a doplňujúcich…

Dodacia doba
nedostupné
12,90 €
Maturita z matematiky príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu
Mário Boroš

Nová zhrňujúca publikácia poskytne študentom prehľadný a ucelený materiál k maturitnej skúške zo základov matematiky, funkcií, planimetrie, stereometrie , kombinatoriky, pravdepodobnosti, štatistiky a dôkazov. Obsahuje definície, vzorce, množstvo riešených…

Dodacia doba
nedostupné
12,90 €
Minilexikón matematiky
František Latka

Nové vydanie obľúbenej pomôcky prináša stručný prehľad matematiky základnej a strednej školy. Knižka sprevádza žiakov a študentov už niekoľko generácií. Používatelia si ju obľúbili nielen pre systematicky usporiadané pravidlá a vzorce, prehľadnosť a…

Dodacia doba
nedostupné
5,49 €
Nová maturita - Matematika - Interná časť
Pavol Černek, Zbyňek Kubáček

Publikácia je určená na prípravu na ústnu zložku internej časti maturitnej skúšky. Jej autormi sú odborníci, ktorí sa podieľali aj na tvorbe oficiálnych maturitných testov. Publikácia poslúži: -učiteľom ako návod na vypracovanie maturitných zadaní, -študentom…

Dodacia doba
nedostupné
10,92 €
Nová maturita - matematika 1
Monika Partiková Katarína, Reiterová

Publikácia nie je iba pomôckou pri príprave na maturitnú skúšku z matematiky, je vhodná aj ako sprievodca týmto predmetom počas celých štyroch rokov štúdia na strednej škole. Je to zbierka riešených príkladov, v prvej časti je zameraná najmä na oblasť…

Dodacia doba
nedostupné
6,61 €
Nová maturita - matematika 2
Monika Partiková Katarína, Reiterová

Publikácia vychádza zo stredoškolského učiva matematiky a je zameraná na jeho opakovanie a precvičovanie k maturitnej skúške. Je zbierkou riešených príkladov, v druhej časti je zameraná najmä na oblasť geometrie – na planimetriu, stereometriu, analytickú…

Dodacia doba
nedostupné
7,60 €