Stredná škola

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Matematika - maturita
-5%
Ivan Teplička

Dostáva sa Vám do rúk kniha MATEMATIKA pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Kniha je vypracovaná v súlade s najnovšími Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky, ktoré sú platné od 1. 9. 2018. Komu…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,80 €
8,36 €
Chystáme sa na strednú školu – matematika – príprava na prijímacie skúšky na SŠ a gymnáziá
Monika Reiterová

Publikácia Chystáme sa na strednú školu – MATEMATIKA je zostavená pre žiakov posledného ročníka základnej školy a zodpovedajúceho ročníka gymnázií s osemročným štúdiom ako príprava na prijímacie skúšky na „veľké“ gymnáziá a stredné školy. Obsahuje všetky…

Dodacia doba
nedostupné
5,50 €
Matika pre spolužiakov: Analytická geometria (pracovný zošit)
Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král a kol.

Pracovný zošit je štandardne určený pre 3. ročník stredných škôl. Na začiatku každej podkapitoly sa nachádza časť s výpiskami, obsahujúcimi to najdôležitejšie z teórie preberanej látky. Príklady sú zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci každej…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
Matika pre spolužiakov: Analytická geometria (učebnica)
Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král a kol.

Učebnica je štandardne určená pre 3. ročník stredných škôl. Naším cieľom je študentom vysvetliť látku ľudsky. Zložité definície sme prepísali do zrozumiteľného jazyka. Príklady sú riešené krok za krokom a zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci…

Dodacia doba
nedostupné
14,00 €
Matika pre spolužiakov: Postupnosti a rady (učebnica)
Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král a kol.

Učebnica je štandardne určená pre 3. ročník stredných škôl. Naším cieľom je študentom vysvetliť látku ľudsky. Zložité definície sme prepísali do zrozumiteľného jazyka. Príklady sú riešené krok za krokom a zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci…

Dodacia doba
nedostupné
14,00 €
Matika pre spolužiakov: Stereometria (pracovný zošit)
Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král a kol.

Pracovný zošit je štandardne určený pre 3. ročník stredných škôl. Na začiatku každej podkapitoly sa nachádza časť s výpiskami, obsahujúcimi to najdôležitejšie z teórie preberanej látky. Príklady sú zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci každej…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
Matika pre spolužiakov: Stereometria (učebnica)
Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král a kol.

Učebnica je štandardne určená pre 3. ročník stredných škôl. Naším cieľom je študentom vysvetliť látku ľudsky. Zložité definície sme prepísali do zrozumiteľného jazyka. Príklady sú riešené krok za krokom a zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci…

Dodacia doba
nedostupné
14,00 €
Zbierka vzorcov z matematiky
Marián Olejár

Zbierka vzorcov z matematiky obsahuje na 200 stranách textu skoro všetky témy a vzorce učiva základnej a strednej školy a prvého ročníka vysokých škôl. Je rozdelená podľa jednotlivých tém a hľadanie určitého termínu alebo vzorca uľahčuje register na…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
555 vyriešených príkladov na logaritmické rovnice I.diel
RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Kniha obsahuje 555 vyriešených príkladov. V predslove sa rozoberajú pojmy a vzťahy vedúce k logaritmu a logaritmickej rovnici. V prvom diely je uvedených niekoľko typov logaritmických rovníc tak, aby študent dokázal sám danú problematiku naštudovať.…

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Derivácie, I. diel - 600 vyriešených príkladov
Marián Olejár

Kniha obsahuje 600 vyriešených príkladov, kde sa precvičujú základné pravidlá derivovania elementárnych funkcií. Ak sa sústredíme na šesť pravidiel derivovania a okolo dvadsiatich funkcií, spravidla začínajúci má dočasný zmätok. Odstraňujeme ho metódou…

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Diskrétna matematika pre informatikov
Vladimír Palko

Učebnica diskrétnej matematiky vznikla z prednášok autora Vladimíra Palka študentom aplikovanej informatiky. Oboznamuje študentov so základnými matematickými princípmi i algoritmami, ktoré sú užitočné pri tvorbe softvéru i v širšej informatickej praxi.…

Dodacia doba
nedostupné
12,00 €
Geometrická postupnosť
Kolektív

Prvá kapitola je venovaná geometrickej postupnosti, definícii, výpočtom členov a súčtu postupnosti. V druhej kapitole sa venujeme aplikácii postupnosti na riešenie rôznych slovných úloh z praxe. Tretia kapitola je venovaná nekonečnému geometrickému radu.…

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Geometrie bez (m)učení
Askew Mike, Ebbuttová Sheila

Mince matematiky má dvě strany: matematiku diskrétní a spojitou. Diskrétní matematika se zabývá veličinami, které se dají počítat - ovcemi, fotbalovými fanoušky, lahvemi. Ne všechno se ovšem dá počítat. Hlína, pivo, půda a další podobné věci jsou spojité…

Dodacia doba
nedostupné
13,82 €
Kompendium matematiky - 3. vydání
Kolektív

Kniha podrobně představuje všechny důležité oblasti matematiky od aritmetiky přes algebru, geometrii, matematickou analýzu a analytickou geometrii až po vyšší matematiku. Obsahuje rovněž soupis matematických značek a symbolů, přehled vzorců, rejstřík…

Dodacia doba
nedostupné
25,80 €
Kvadratické rovnice, I.diel
RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Zbierka vyriešených príkladov -pre vysoké školy -pre stredoškolákov -pre maturantov a ako príprava na vysoké školy

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Lineárna algebra a geometria
Pavol Zlatoš

Kniha je svojim širokým záberom jedinečná v slovenskej i českej matematickej literatúre; niektoré témy vychádzajú u nás v knižnej podobe prvýkrát. Učebnica, ktorá pokrýva základný kurz lineárnej algebry a geometrie s presahom do iných matematických disciplín…

Dodacia doba
nedostupné
33,00 €
Matematika + ukážkové testy
RNDr. Soňa Richtáriková, Darina Kyselová

OBSAH: 1. Úvod 2.1 Algebrické výrazy a mnohočleny 3.1 Číselné obory 3.2 Deliteľnosť prirodzených a celých čísel 3.3 Absolútna hodnota reálneho čísla 4. Rovnice a nerovnice 4.1 Lineárne rovnice a nerovnice s jednou neznámou 4.2 Sústavy lineárnych rovníc…

Dodacia doba
nedostupné
7,60 €
Matematika + ukážkové testy na novú maturitu
RNDr. Soňa Richtáriková, Darina Kyselová

Teória, riešené a neriešené príklady, výsledky. Ukážkové testy s výsledkami. OBSAH: 1. Úvod 2.1 Algebrické výrazy a mnohočleny 3.1 Číselné obory 3.2 Deliteľnosť prirodzených a celých čísel 3.3 Absolútna hodnota reálneho čísla 4. Rovnice a nerovnice 4.1…

Dodacia doba
nedostupné
7,60 €
Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 1
Kolektív

Vhodná pre študentov na precvičovanie preberaného učiva a jeho záverečné opakovanie, ako príprava na maturitu i prijímacie skúšky na vysoké školy. Učiteľom uľahčí výber vhodných príkladov pri výklade a precvičovaní nového učiva. Matematika pre

Dodacia doba
nedostupné
9,92 €
Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 2
Soňa Holéczyová

Druhý diel zbierky úloh Matematika pre stredoškolákov je zostavený podľa aktuálnych cieľových požiadaviek na maturantov. Obsahuje: stručné teoretické uvedenie témy riešené vzorové príklady úlohy na riešenie rôznej náročnosti od jednoduchých až po neštandardné…

Dodacia doba
nedostupné
12,90 €
Matika pre spolužiakov: Postupnosti a rady (pracovný zošit)
Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král a kol.

Pracovný zošit je štandardne určený pre 3. ročník stredných škôl. Na začiatku každej podkapitoly sa nachádza časť s výpiskami, obsahujúcimi to najdôležitejšie z teórie preberanej látky. Príklady sú zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci každej…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
Maturita z matematiky (Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu)
Mário Boroš

Publikácia poskytne študentom prehľadný a ucelený materiál k maturitnej skúške zo základov matematiky, funkcií, planimetrie, stereometrie , kombinatoriky, pravdepodobnosti, štatistiky a dôkazov. Obsahuje definície, vzorce, vyše 750 riešených a doplňujúcich…

Dodacia doba
nedostupné
12,90 €
Maturita z matematiky príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu
Mário Boroš

Nová zhrňujúca publikácia poskytne študentom prehľadný a ucelený materiál k maturitnej skúške zo základov matematiky, funkcií, planimetrie, stereometrie , kombinatoriky, pravdepodobnosti, štatistiky a dôkazov. Obsahuje definície, vzorce, množstvo riešených…

Dodacia doba
nedostupné
12,90 €
MINILEXIKÓN MATEMATIKY

Nové vydanie obľúbenej pomôcky prináša stručný prehľad matematiky základnej a strednej školy. Knižka sprevádza žiakov a študentov už niekoľko generácií. Používatelia si ju obľúbili nielen pre systematicky usporiadané pravidlá a vzorce, prehľadnosť a…

Dodacia doba
nedostupné
5,49 €
Nová maturita - Matematika - interná časť
Pavol Černek, Zbyněk Kubáček

Publikácia obsahuje súbor ukážkových maturitných zadaní na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z matematiky v základnej vyššiu úrovni. Spolu s už vydanou 1. časťou Nová maturita - Matematika - Externá časť - Monitor - testy tvorí publikácia…

Dodacia doba
nedostupné
10,92 €
Nová maturita - matematika 1
Monika Partiková Katarína, Reiterová

Publikácia nie je iba pomôckou pri príprave na maturitnú skúšku z matematiky, je vhodná aj ako sprievodca týmto predmetom počas celých štyroch rokov štúdia na strednej škole. Je to zbierka riešených príkladov, v prvej časti je zameraná najmä na oblasť…

Dodacia doba
nedostupné
6,61 €
Nová maturita - matematika 2
Monika Partiková Katarína, Reiterová

Publikácia vychádza zo stredoškolského učiva matematiky a je zameraná na jeho opakovanie a precvičovanie k maturitnej skúške. Je zbierkou riešených príkladov, v druhej časti je zameraná najmä na oblasť geometrie – na planimetriu, stereometriu, analytickú…

Dodacia doba
nedostupné
7,60 €
Nová maturita - monitor testy - matematika
Pavol Černek, Zbyněk Kubáček

Pripravujete sa dôkladne na maturitné skúšky? Chcete vedieť, čo bude od vás vyžadovať nová maturita? Viete, čo je Katalóg cieľových požiadaviek? Chcete si overiť svoje vedomosti formou testov? Chcete sa vyvarovať zbytočných chýb z nepozornosti? Zaujíma…

Dodacia doba
nedostupné
9,13 €
Pravdepodobnosť a kombinatorika
Ján Kováčik, Peter Bobro

Uvedomiť si existenciu pravdepodobnosti znamená byť ohrozený len polovicou toho, čo nám prinesie osud. Publikácia poukazuje na fenomén pravdepodobnosti v našom živote - prezentuje použitie počtu pravdepodobnosti v oblastiach sociológie, politológie,…

Dodacia doba
nedostupné
28,90 €
Riešené príklady z matematiky pre gymnáz.a SŠ 1.
autor neuvedený

Publikácia obsahuje databázu príkladov, ktoré sú rozdelené na tematické okruhy. Kažký tematický okruh obsahuje niekoľko riešených typových príkladov, ktoré sú gradované podľa náročnosti riešenia a metodicky usporiadané tak, aby slúžili na efektívne precvičovanie…

Dodacia doba
nedostupné
9,29 €