Hospodárstvo

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Daňový sprievodca 2018 s komentárom
Kolektív autorov

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: •Zákon o dani z príjmov •Zákon o DPH •Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice •Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností •Zákon o dani z motorových vozidiel •Zákon o správe…

Dodacia doba
nedostupné
8,00 €
Etika v podnikání a hodnoty trhu
Pavel Seknička, Anna Putnová

Publikace uznávaných autorů přináší nový a hlubší pohled na možnosti a limity trhu včetně uplatnění etických hodnot, norem a standardů. Představuje aktuální metody a nástroje etického řízení, které jsou v české odborné literatuře dosud málo známé. Problematika…

Dodacia doba
nedostupné
12,14 €
Finance podniku - Sbírka řešených příkladů a otázek
Petra, Hana Scholleová, Štamfestová

Sbírka řešených příkladů a otázek pomůže zájemcům lépe pochopit problematiku podnikových financí. Příklady a otázky jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí podnikových financí, od základů finančního managementu přes finanční analýzu, krátkodobý a dlouhodobý…

Dodacia doba
nedostupné
10,46 €
Finančná gramotnosť – PZ pre 5.– 9.ročník
Mária Kubovičová

Pracovný zošit pre druhý stupeň základnej školy na výučbu finančnej gramotnosti v 5. až 9. ročníku základnej školy.

Dodacia doba
nedostupné
8,00 €
Finanční trhy - Učebnice s programem na generování cvičných testů
Oldřich Rejnuš

Učebnice se věnuje nejdůležitějším oblastem problematiky finančních trhů a finančních investičních instrumentů. Zkušený autor nejprve vymezuje finanční trhy a jejich funkce a představuje finanční instituce, jejich produkty a služby. Následně se věnuje…

Dodacia doba
nedostupné
15,67 €
Makroekonomie
Václav Jurečka a kolektiv

Nové vydání publikace Makroekonomie vychází vstříc zvýšenému zájmu o studium makroekonomických dějů v době, kdy je ekonomika ve stadiu recese, jejíž důsledky dopadají na širokou veřejnost. V knize proto najdete i odpovědi na otázky, jako jsou například…

Dodacia doba
nedostupné
16,76 €
Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století
Ludmila Štěrbová a kolektiv

Na trhu ojedinělá publikace je určena ekonomům, podnikatelům, obchodníkům, pracovníkům státní správy, studentům vysokých škol a dalším zájemcům o tuto problematiku. Autoři, kterými jsou odborníci z VŠE v Praze, se zaměřují na komplexní analýzu mezinárodního…

Dodacia doba
nedostupné
18,02 €
Mezinárodní obchodní operace - 6. vydání
Hana Machková a kolektiv

Kniha je nezbytnou příručkou pro všechny, kteří podnikají v mezinárodním měřítku. Zaměřuje se na základní postupy a rozhodovací procesy v mezinárodním podnikání – od analýzy podmínek trhů přes výběr forem přeshraničního podnikání až po jejich smluvní…

Dodacia doba
nedostupné
14,15 €
Mikroekonomie
Václav Jurečka a kolektiv

Druhé vydání Mikroekonomie je určeno všem zájemcům o mikroekonomickou větev ekonomie, která analyzuje chování ekonomických subjektů, ať již jsou jimi jednotlivci, domácnosti, podniky nebo vláda. Pro čtenáře odhodlaného seznámit se s ekonomickými - pro…

Dodacia doba
nedostupné
23,59 €
Podnikové hospodárstvo - pr. príkl. a kontr. testy
Helena Majdúchová a kol.

Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových činností a pod.), príklady,…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Podnikové řízení
Jan Váchal

Publikace představuje svým rozsahem i pojetím ojedinělé dílo z oblasti podnikového řízení. Jsou zde popsány nejen známé problematiky z této oblasti, ale i nové, dosud nepublikované poznatky, které naleznou své využití i v podnikové sféře. Úvodní kapitoly…

Dodacia doba
nedostupné
28,76 €
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích
Vladimír Smejkal, Karel Rais

Kniha uznávaných autorů se ve svém čtvrtém, aktualizovaném a rozšířeném vydání podrobně zabývá problematikou rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím. Komplexně se věnuje řízení rizik, tedy nejen rizik finančních, nýbrž všech, s nimiž se můžeme…

Dodacia doba
nedostupné
24,78 €
Správne právo - všeobecná a osobitná časť
Janka Hašanová

Prehľadné a ucelené spracovanie všeobecnej aj osobitnej časti správneho práva hmotného a procesného, ktoré poskytuje základnú orientáciu v problematike správneho práva. Obsah: 1. Verejná správa 2. Štátna správa 3. Samospráva 4. Pojem, postavenie a systém…

Dodacia doba
nedostupné
11,50 €
Synergetika v ekonómii a manažmente
Ignác Prno

Do rozvojových stratégií ekonómie, sociológie a manažmentu prenikajú kvantitatívne metódy skúmania, ktorých základom je matematika. Univerzálnou metódou na realizáciu týchto trendov je synergetika. Záujem o jej obsah súvisí s rozvojom poznatkovo-orientovanej…

Dodacia doba
nedostupné
8,00 €
Úvod do studia mezinárodních vztahů
Josef Smolík

Je zřejmé, že mezinárodní vztahy jsou komplikovanou oblastí. Samotné prostředí mezinárodní politiky na začátku 21. století je mnohem dynamičtější, než jak tomu bylo kdykoli v minulosti. Kniha Úvod do studia mezinárodních vztahů vybízí čtenáře k onomu…

Dodacia doba
nedostupné
14,66 €
Veřejné finance v teorii a praxi
Alena Maaytová

Publikace pomůže čtenáři pochopit vzájemné vazby v oblasti veřejných financí, vysvětluje fungování jednotlivých prvků veřejných financí, nastiňuje aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Po stručném seznámení se základními teoretickými koncepty se…

Dodacia doba
nedostupné
12,56 €