Ostatné

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Stredoeurópska moderna
-9%
Zornitza Kazalarska

Stredoeurópska moderna je štvrtým zväzkom edície Lyrika 20. storočia. Antológiu zostavila slovakistka, bohemistka a stredoeuropeistka Zornitza Kazalarska a predstavuje v nej básnickú tvorbu viac ako päťdesiatich nemeckých, rakúskych, poľských, českých,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,95 €
13,61 €
Kultúrne krásy Slovenska - Pamätné izby - Kultúrne krásy Slovenska
Daniel Kollár

Kniha Pamätné izby z edície Kultúrne Krásy Slovenska nadväzuje na predchádzajúce publikácie o celoštátnych, regionálnych a mestských múzeách a dopĺňa tak túto muzeálnu trilógiu. Hlavným zámerom a cieľom tohto knižného projektu je predstaviť pamätné izby…

Dodacia doba
nedostupné
9,95 €
Na dejinnej križovatke
Anton Augustín Baník

Anton A. Baník (1900 – 1978), kultúrny historik, filológ, knihovník a archivár, bol jednou z najpozoruhodnejších osobností, ktorá pracovala v Matici slovenskej v 30. – 70. rokoch 20. stor. Bol zanieteným historikom, svoje poznatky a úvahy o národnej…

Dodacia doba
nedostupné
9,96 €
Národná kultúra ako rezonančný priestor
Vincent Šabík

Dielo významného literárneho vedca, estetika a kulturológ a vychádza z tézy, že národná kultúra je fenomén eminentne európsky. Objasňuje princíp jednoty v rozdielnosti, ktorý nevyvracajú ani súčasné procesy integrácie a globalizácie. Rezonančný priestor…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Ruská avantgarda
Valerij Kupka (zost.)

Ruská avantgarda nadväzuje na antológiu Ruská moderna, ktorá vyšla v roku 2011. Zostavovateľ Valerij Kupka v nej predstavuje ruskú avantgardnú scénu od obdobia jej vzniku začiatkom 10. rokov 20. storočia až po jej likvidáciu stalinovským režimom koncom…

Dodacia doba
nedostupné
14,95 €
Ruská moderna
Kolektív

Antológia poézie ruskej moderny, ktorú zostavil Valerij Kupka, predstavuje reprezentatívny výber z tvorby 25 básnikov – predstaviteľov poetických smerov konca 19. a začiatku 20. storočia (starosymbolizmus, mladosymbolizmus, akméizmus a básnici, ktorí…

Dodacia doba
nedostupné
14,95 €