Filozofia

V kategórii Spoločenské vedy nájdete knihy zaoberajúce sa filozofiou, psychológiou, právom , politikou, ekonómiou.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Prorok
-6%
Chalíl Džibrán

Jedno z najkrajších a najpopulárnejších diel spirituálnej literatúry, doplnené o predslov Rupi Kaur, bestsellerovej autorky kníh Mlieko a med, Slnko a jeho kvety a Moje telo, môj domov. Chalíl Džibrán vo svojej inšpiratívnej lyrickej próze, ktorá prvý…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
16,99 €
15,81 €
Konečné a večné bytie
-6%
Edita Steinová

Edita Steinová (1891– 1942) bola významná nemecko-židovská katolícka filozofka a rehoľníčka. Od roku 1932 prednášala na Pedagogickom inštitúte v Münsteri, ale po nástupe nacistického režimu musela učiteľské miesto opustiť. Začiatkom augusta 1942 ju Gestapo…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
15,99 €
14,88 €
Alternatívne fakty: O poznaní a jeho nepriateľoch
-6%
Asa Wikforss

Jestvujú alternatívne fakty? Je poznanie sociálnou konštrukciou? Môže byť niečo pravda pre mňa, ale nie pre iného človeka, alebo je pravda objektívna? Asa Wikforss, profesorka teoretickej filozofie, skúma fenomén rezistencie voči poznaniu z filozofickej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
14,90 €
13,86 €
Mať či byť
-6%
Erich Fromm

Technické utópie napríklad lietanie uskutočnila nová veda o prírode. Humánnu utópiu mesiášskej doby zjednoteného nového ľudstva žijúceho v solidarite a mieri, oslobodeného od ekonomického určenia a od vojny a triedneho boja možno dosiahnuť za predpokladu,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,90 €
12,00 €
Myšlienky
-7%
Blaise Pascal

Univerzálny génius Blaise Pascal (1623 1662) je jedným z najvýznamnejších matematikov a fyzikov v histórii ľudstva a zároveň patrí medzi najpoprednejšie postavy dejín filozofie. V Myšlienkach sa zrkadlí mnohovrstvové myslenie jeho veľkého ducha. Zaoberá…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
18,00 €
16,74 €
Myšlienky k sebe samému
Marcus Aurelius

Marca Aurelia preslávila jednak jeho výnimočná schopnosť udržiavať i počas problematických pomerov celistvosť ríše a riešiť zložité problémy, a tiež jeho filozofické dielo Myšlienky k sebe samému. Dielo napísal v posledných rokoch svojho života a začal…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,96 €
Príbeh filozofie - Kľúč ku klasickým dielam
-6%
Robert Zimmer

Odpovede na veľké otázky ľudstva z pera popularizátora filozofie Roberta Zimmera dopĺňajú edíciu literatúry faktu k 25. výročiu Vydavateľstva SLOVART. Utvárali dejiny a udomácnili sa vo svetových knižniciach – väčšinou ich však málokto číta – klasické…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,95 €
11,12 €
Sila rozumu v bláznivej dobe - Manuál kritického myslenia
-6%
Ján Markoš

Akými trikmi sa dá do slov prepašovať podprahová reklama? Nakoľko sa slovník Zomri odlišuje od slovníka Mariana Kotlebu? Čo je deepfake? Ako rozoznať logicky chybný argument? Prečo ignorujeme pravdivé fakty? Akými najčastejšími trikmi sa manipulujú grafy?…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,90 €
12,93 €
Umenie milovať
-6%
ERICH FROMM

Tuto knihu, hoci prvý krát vyšla v roku 1956, by si mal prečítať každý človek, ktorý sa zamýšľa nad svojim životom, postavením a svojimi vzťahmi v súčasnej spoločnosti. Jej výstižnosť ju spravila nadčasovou a stále (viac) aktuálnou. Ak by si človek dokázal…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,90 €
11,07 €
Umenie vojny
-6%
Sun - ć

Kniha Umenie vojny - sa dotýka takmer všetkých vojenských teórií, akými je stratégia, psychológia, meteorológia, topografia, ale aj politika, ekonómia, história, filozofia...Je to len pár tisíc slov, ale dajú sa aplikovať v modernom svete na všetky stratégie.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,90 €
9,21 €
Základné otázky filozofie
-6%
Jozef Bugár

Cieľom knihy Základné otázky filozofie je poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad na filozofiu z hľadiska Večnej filozofie. Večná filozofia (lat. Philosophia perennis) je spôsob uvažovania, ktorý vychádza z predpokladu univerzálnej duchovnej skúsenosti…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,90 €
9,21 €
Manifesty surrealismu
André Breton

André Breton je pokládán za jednu z nejvýraznějších, nejinspirativnějších osobností 20. století. Toto souborné vydání obsahuje základní teoretické texty surrealismu. Obsah: Předmluva k novému vydání manifestu (1929); Manifest surrealismu (1924); Několik…

Dodacia doba
nedostupné
10,89 €
Kritika súdnosti
Immanuel Kant

Tretia zo slávnych kritík Immanuela Kanta, patrí medzi najvýznamnejšie diela západného filozofického myslenia. V slovenskom preklade vychádza po viac než 230-ich rokoch od svojho vzniku po prvý raz. Kant sa v nej pokúša nájsť spojujúci článok medzi prírodou…

Dodacia doba
nedostupné
19,99 €
Dejiny filozofie - Novovek 3
František Sirovič

Táto práca je úvodom do učenia menovaných filozofov pre univerzitných študentov a prednášateľov, ale aj čitateľov vo všeobecnosti, ktorí sa zaujímajú o hlbšie problémy ľudského života a spoločnosti. Hoci úvodná, je dôkladná zakladajúca sa z väčšej časti…

Dodacia doba
nedostupné
16,37 €
Antisthenés - Úvodná štúdia, preklad zlomkov a komentár
Antisthenés

Vedecká redakcia Matuš Porubjak a Ulrich Wolner Uvodná študia a komentár k zlomkom Vladislav Suvák 5. Gnom. Vat. 743 n. 10: Keď sa niekto Antisthenovi vysmieval, že nie je Athénčan, povedal: „Nik ešte nevidel leva, ktorý by bol Korinťanom alebo Atičanom,…

Dodacia doba
nedostupné
8,50 €
Aténska ústava
Aristoteles

Diogenes Laertios vo svojom známom diele Životy, názory a výroky slávnych filozofov zaradil do zoznamu Aristotelových prác aj spis Ústavy 158 obcí, ktorý skúma demokratické, oligarchické a aristokratické zriadenie, kráľovstvo i tyraniu. Objavenie textu…

Dodacia doba
nedostupné
13,00 €
Athénská ústava
Aristotelés ze Stageiry

Nejuniverzálnější duch antiky Aristotelés vynikal kromě originality myšlení i nesmírnou tvůrčí potencí. Za svůj život napsal nesčíslné množství odborných i vzdělávacích spisů a pojednání, z nichž se dochovala pouze část; i ta však čítá 47 titulů. Patří…

Dodacia doba
nedostupné
14,11 €
Buď - alebo
Kierkegaard Soren

Reprezentatívne vydanie prináša jednu z ústredných prác kultového dánskeho filozofa 19. storočia Sorena Kierkegaarda. Je súčasťou filozofickej trilógie, ktorá v podstatnej miere ovplyvnila vývin moderného myslenia a otvorila témy – neskôr na ne nadviazal…

Dodacia doba
nedostupné
19,92 €
Cesta za skutočnosťou bez metafyziky
Teodor Münz

Nietzsche ma zaujal už dávno, mal som proti nemu výhrady vždy, ale aj ma strhol, obidivoval som ho a obdivujem dodnes. Pokladám ho za veľducha, ktorý sa nerodí ani raz za sto rokov. Je viac než dôstojným nástupcom a pokračovateľom môjho niekdajšieho…

Dodacia doba
nedostupné
7,00 €
Dejiny maďarskej filozofie
Ondrej Mészáros

Dejiny maďarskej filozofie sú pokusom o prezentáciu maďarského filozofického myslenia pre slovenského čitateľa. Určenie adresáta tohto textu nie je náhodné, pretože dejiny maďarského a slovenského myslenia vychádzajú zo spoločných dejín školskej filozofie…

Dodacia doba
nedostupné
12,00 €
Etika Nikomachova
Aristoteles

Aristoteles napísal spolu tri etiky: Veľkú etiku, Etiku Nikomachovu a jej inú verziu – Etiku Eudémovu. Aristoteles zakladá delenie spravodlivosti na zákonnú spravodlivosť a na spravodlivosť etickú. A práve etickej spravodlivosti sa venuje v diele Etika…

Dodacia doba
nedostupné
8,50 €
Filosofický slovník
Walter Brugger

Filosofický slovník chce nahlédnout velké otázky lidstva, problémy moderní filosofie a současnosti ze západní tradice, která vrcholí ve jménech Platón, Aristoteles, Augustinus a Tomáš Akvinský. To má být čtenáři nápomocno k tomu, aby získal věcně oprávněné…

Dodacia doba
nedostupné
13,60 €
Filozofia - 3. vydanie
Mária Fürstová, Jürgen Trinks

Jednotlivé problémové okruhy v učebnici sú usporiadané tak, aby umožňovali nadviazať na filozofickú tradíciu, a zároveň uvádzali do súčasných filozofických polemík. Ministerstvo školstva schválilo ako odporúčanú učebnicu pre stredné školy.

Dodacia doba
nedostupné
7,37 €
Filozofia - Čo by sme mali vedieť
Angelika Tiefenbacherová

Titul je znížený z dôvodu poškodenia obalu. Kniha obsahuje kompletný prehľad o základných údajoch, faktoch, osobách a súvislostiach vo filozofii. Sto dôležitých tém a mysliteľov je spracovaných zrozumiteľne a výstižne. Množstvo informácií, vysvetlení…

Dodacia doba
nedostupné
14,90 €
Filozofická Antropológia-Ľudská osoba
Edita Steinová

Edita Steinová – Terézia Benedikta z Kríža (1891 – 1942) – bola nemecko-židovská katolícka filozofka, mystička, mučeníčka. V roku 1912 sa stala žiačkou Edmunda Husserla na univerzite v Göttingene, neskôr pôsobila ako jeho asistentka na univerzite vo…

Dodacia doba
nedostupné
11,99 €
Filozofické základy psychológie a duchovných vied
Edita Steinová

Jeden z najzásadnejších spisov nemeckej filozofky a rehoľníčky Edity Steinovej (1891 – 1942). Filozofické základy psychológie a duchovných vied tvoria dve štúdie: Psychická kauzalita (1918) a Indivíduum a spoločenstvo (1919). Pôvodne boli zamýšľané ako…

Dodacia doba
nedostupné
13,99 €
Hrad duše
Edita Steinová

Edita Steinová (1891 – 1942) bola významná nemecko-židovská katolícka filozofka a rehoľníčka. V roku 1922 sa nechala pokrstiť a neskôr vstúpila do karmelitánskeho kláštora. Od roku 1932 prednášala na Pedagogickom inštitúte v Münsteri, ale po nástupe…

Dodacia doba
nedostupné
11,99 €
Humanizmus na plytčine
Kristián Straka

Občiansky aktivista a súčasný poslanec v Starom meste Bratislava vo svojej prvotine – v krátkych prozaických útvaroch – píše o nešvároch, ktoré trápia nielen jeho, ale určite mnohých z nás. Tak napríklad: „skôr, než sa začneme zaoberať otázkou, čo si…

Dodacia doba
nedostupné
5,90 €
Indická filozofia
Francois Chenet

Popredný francúzsky indológ a znalec indického myslenia François Chenet, ktorý je autorom knihy Indická filozofia, vedie jedinú katedru komparatívnej filozofie vo Francúzsku (na univerzite Sorbonna). Jeho kniha je napísaná veľmi hutným jazykom s dôrazom…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Klaun si povídá s Bohem
Jiří Suchý

Jiří Suchý je člověk mnoha profesí. Zpěvák, divadelník, básník a výtvarník, kterého zná u nás snad každý. Ne každý ale ví, že jeho hudební kariéra, jak sám říká, začala v pražském kostele svaté Anežky České, kde jako malý hoch ministroval a zpíval ve…

Dodacia doba
nedostupné
11,00 €