Filozofia

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Prorok
-5%
Chalíl Džibrán

Jedno z najkrajších a najpopulárnejších diel spirituálnej literatúry, doplnené o predslov Rupi Kaur, bestsellerovej autorky kníh Mlieko a med, Slnko a jeho kvety a Moje telo, môj domov. Chalíl Džibrán vo svojej inšpiratívnej lyrickej próze, ktorá prvý…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
16,99 €
16,15 €
Konečné a večné bytie
-5%
Edita Steinová

Edita Steinová (1891– 1942) bola významná nemecko-židovská katolícka filozofka a rehoľníčka. Od roku 1932 prednášala na Pedagogickom inštitúte v Münsteri, ale po nástupe nacistického režimu musela učiteľské miesto opustiť. Začiatkom augusta 1942 ju Gestapo…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
15,99 €
15,20 €
Alternatívne fakty: O poznaní a jeho nepriateľoch
-5%
Asa Wikforss

Jestvujú alternatívne fakty? Je poznanie sociálnou konštrukciou? Môže byť niečo pravda pre mňa, ale nie pre iného človeka, alebo je pravda objektívna? Asa Wikforss, profesorka teoretickej filozofie, skúma fenomén rezistencie voči poznaniu z filozofickej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,90 €
14,16 €
Filozofické základy psychológie a duchovných vied
-5%
Edita Steinová

Jeden z najzásadnejších spisov nemeckej filozofky a rehoľníčky Edity Steinovej (1891 – 1942). Filozofické základy psychológie a duchovných vied tvoria dve štúdie: Psychická kauzalita (1918) a Indivíduum a spoločenstvo (1919). Pôvodne boli zamýšľané ako…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,99 €
13,30 €
Mať či byť
-5%
Erich Fromm

Technické utópie napríklad lietanie uskutočnila nová veda o prírode. Humánnu utópiu mesiášskej doby zjednoteného nového ľudstva žijúceho v solidarite a mieri, oslobodeného od ekonomického určenia a od vojny a triedneho boja možno dosiahnuť za predpokladu,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
12,90 €
12,26 €
Myšlienky
-5%
Blaise Pascal

Univerzálny génius Blaise Pascal (1623 1662) je jedným z najvýznamnejších matematikov a fyzikov v histórii ľudstva a zároveň patrí medzi najpoprednejšie postavy dejín filozofie. V Myšlienkach sa zrkadlí mnohovrstvové myslenie jeho veľkého ducha. Zaoberá…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
18,00 €
17,10 €
Príbeh filozofie - Kľúč ku klasickým dielam
-5%
Robert Zimmer

Odpovede na veľké otázky ľudstva z pera popularizátora filozofie Roberta Zimmera dopĺňajú edíciu literatúry faktu k 25. výročiu Vydavateľstva SLOVART. Utvárali dejiny a udomácnili sa vo svetových knižniciach – väčšinou ich však málokto číta – klasické…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
11,95 €
11,36 €
Tao Te Ťing - Kánon o (Ceste) Tao (Energie) Te
-5%
Lao c

Doteraz v Európe neznáma staroveká kópia Lao c´ovho Tao Te ťingu sa po vydolovaní z čínskych archívov dostáva k čitateľom v unikátnej premiére. Popredná svetová sinologička a filozofka Marina Čarnogurská verejnosti ponúka prvý sinologický preklad doteraz…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
39,60 €
37,62 €
Umenie milovať
-5%
ERICH FROMM

Tuto knihu, hoci prvý krát vyšla v roku 1956, by si mal prečítať každý človek, ktorý sa zamýšľa nad svojim životom, postavením a svojimi vzťahmi v súčasnej spoločnosti. Jej výstižnosť ju spravila nadčasovou a stále (viac) aktuálnou. Ak by si človek dokázal…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
11,90 €
11,31 €
Základné otázky filozofie
-5%
Jozef Bugár

Cieľom knihy Základné otázky filozofie je poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad na filozofiu z hľadiska Večnej filozofie. Večná filozofia (lat. Philosophia perennis) je spôsob uvažovania, ktorý vychádza z predpokladu univerzálnej duchovnej skúsenosti…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,90 €
9,41 €
Životná múdrosť
-5%
Arthur Shopenhauer

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) – nemecký filozof, jeden z najvýznamnejších mysliteľov 19. storočia, tvorca voluntaristickej a iracionalistickej filozofie, často označovaný ako filozof pesimizmu, sa preslávil najmä svojím spisom Aphorismen zur Lebensweisheit…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
12,99 €
12,35 €
Zrod
-5%
Milan Kališ

Čo by naozaj napísal Nietzsche po Tak vravel Zarathustra, ak by sa udržal v štádiu normálnosti o jeden deň naviac? Odpoveď je: Zrod. Aj keď irónia o Nietzschem je zároveň aj iróniou o autorovi Zrodu. Metaforická transformácia praveku na modernú spoločnosť,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,90 €
14,16 €
Hrad duše
Edita Steinová

Edita Steinová (1891 – 1942) bola významná nemecko-židovská katolícka filozofka a rehoľníčka. V roku 1922 sa nechala pokrstiť a neskôr vstúpila do karmelitánskeho kláštora. Od roku 1932 prednášala na Pedagogickom inštitúte v Münsteri, ale po nástupe…

Dodacia doba
nedostupné
11,99 €
Myšlienky k sebe samému
Marcus Aurelius

Marca Aurelia preslávila jednak jeho výnimočná schopnosť udržiavať i počas problematických pomerov celistvosť ríše a riešiť zložité problémy, a tiež jeho filozofické dielo Myšlienky k sebe samému. Dielo napísal v posledných rokoch svojho života a začal…

Dodacia doba
nedostupné
13,96 €
Sila rozumu v bláznivej dobe - Manuál kritického myslenia
Ján Markoš

Akými trikmi sa dá do slov prepašovať podprahová reklama? Nakoľko sa slovník Zomri odlišuje od slovníka Mariana Kotlebu? Čo je deepfake? Ako rozoznať logicky chybný argument? Prečo ignorujeme pravdivé fakty? Akými najčastejšími trikmi sa manipulujú grafy?…

Dodacia doba
nedostupné
13,90 €
Tak vravel Zarastustra
FRIEDRICH NIETZSCHE

Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra vychádza v slovenskom jazyku prvý raz. Obsahuje kritiky morálky založenej na kritike človeka ako indivídua s deformovanými vlastnosťami, ktoré z neho robia baránka namiesto dravého vtáka. Cieľom má by nadčlovek,…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Zlomky starých stoikov I.
Zenon, Chrysippos

Zenon z Kitia je pokladaný za zakladateľa stoicizmu. Pochádzal z mesta Kition na Kypre. Keď stroskotali jeho obchodné lode a prišiel o majetok, upriamil svoju pozornosť na štúdium filozofie v Aténach, pričom ho svojím učením ovplyvnili najmä Krates,…

Dodacia doba
nedostupné
18,14 €
Zlomky starých stoikov II.
Chrysippos

Stoický filozof, ktorý sa zaslúžil o rozpracovanie a rozvoj stoickej filozofie, a to až do tej miery, že sa hovorilo: Ak by nebol Chrysippos, nebola by ani Stoa. Pochádzal zo Soloi na území dnešného Turecka zo zámožnej rodiny, no po úkladnej strate majetku…

Dodacia doba
nedostupné
18,14 €
100 KROKOV KU ŠŤASTIU MV
Kirschner Josef

Autorova kniha ponúka viac než len dobré rady a tipy. Je v nej aj filozofia nezávislého života.Rozmýšľali ste už niekedy o tom, čo pre vás znamená šťastie? Pustili ste sa už do hľadania samých seba? V tejto knihe sa dozviete, že byť šťastným sa dá naučiť...…

Dodacia doba
nedostupné
4,61 €
Absurd?
Igor Medzay

Absurd? je filozofické zrkadlo našej spoločnosti, aby každý sám pochopil a zobral si všetko to, čo im mu táto kniha má dať, čo každému prináleží. Ide o uvedomenie si ľudského skrývania, skrivodlivosti a nepravdy, v ktorej žijeme. Kniha Absurd obsahuje…

Dodacia doba
nedostupné
8,80 €
Antisthenés - Úvodná štúdia, preklad zlomkov a komentár
Antisthenés

Vedecká redakcia Matuš Porubjak a Ulrich Wolner Uvodná študia a komentár k zlomkom Vladislav Suvák 5. Gnom. Vat. 743 n. 10: Keď sa niekto Antisthenovi vysmieval, že nie je Athénčan, povedal: „Nik ešte nevidel leva, ktorý by bol Korinťanom alebo Atičanom,…

Dodacia doba
nedostupné
8,50 €
Aténska ústava
Aristoteles

Diogenes Laertios vo svojom známom diele Životy, názory a výroky slávnych filozofov zaradil do zoznamu Aristotelových prác aj spis Ústavy 158 obcí, ktorý skúma demokratické, oligarchické a aristokratické zriadenie, kráľovstvo i tyraniu. Objavenie textu…

Dodacia doba
nedostupné
13,00 €
Athénská ústava
Aristoteles

Nejuniverzálnější duch antiky Aristotelés vynikal kromě originality myšlení i nesmírnou tvůrčí potencí. Za svůj život napsal nesčíslné množství odborných i vzdělávacích spisů a pojednání, z nichž se dochovala pouze část; i ta však čítá 47 titulů. Patří…

Dodacia doba
nedostupné
12,06 €
Buď - alebo
Kierkegaard Soren

Reprezentatívne vydanie prináša jednu z ústredných prác kultového dánskeho filozofa 19. storočia Sorena Kierkegaarda. Je súčasťou filozofickej trilógie, ktorá v podstatnej miere ovplyvnila vývin moderného myslenia a otvorila témy – neskôr na ne nadviazal…

Dodacia doba
nedostupné
19,92 €
Cesta za skutočnosťou bez metafyziky
Teodor Münz

Nietzsche ma zaujal už dávno, mal som proti nemu výhrady vždy, ale aj ma strhol, obidivoval som ho a obdivujem dodnes. Pokladám ho za veľducha, ktorý sa nerodí ani raz za sto rokov. Je viac než dôstojným nástupcom a pokračovateľom môjho niekdajšieho…

Dodacia doba
nedostupné
7,00 €
Cesty sebapoznania
autor neuvedený

Maďarský psychológ Péter Popper sa vo svojej najznámejšej knihe zamýšľa, či sú východné náboženstvá a filozofie univerzálnou odpoveďou na duchovné potreby nás, západných ľudí. Ponúka svoj príbeh hľadania samého seba. Absolvoval niekoľko pobytov v Indii…

Dodacia doba
nedostupné
12,95 €
Dejiny maďarskej filozofie
Ondrej Mészáros

Dejiny maďarskej filozofie sú pokusom o prezentáciu maďarského filozofického myslenia pre slovenského čitateľa. Určenie adresáta tohto textu nie je náhodné, pretože dejiny maďarského a slovenského myslenia vychádzajú zo spoločných dejín školskej filozofie…

Dodacia doba
nedostupné
12,00 €
Etika Nikomachova
Aristoteles

Aristoteles napísal spolu tri etiky: Veľkú etiku, Etiku Nikomachovu a jej inú verziu – Etiku Eudémovu. Aristoteles zakladá delenie spravodlivosti na zákonnú spravodlivosť a na spravodlivosť etickú. A práve etickej spravodlivosti sa venuje v diele Etika…

Dodacia doba
nedostupné
8,50 €
Filosofický slovník
Walter Brugger

Filosofický slovník chce nahlédnout velké otázky lidstva, problémy moderní filosofie a současnosti ze západní tradice, která vrcholí ve jménech Platón, Aristoteles, Augustinus a Tomáš Akvinský. To má být čtenáři nápomocno k tomu, aby získal věcně oprávněné…

Dodacia doba
nedostupné
13,60 €
Filozofia - 3. vydanie
Mária Fürstová, Jürgen Trinks

Jednotlivé problémové okruhy v učebnici sú usporiadané tak, aby umožňovali nadviazať na filozofickú tradíciu, a zároveň uvádzali do súčasných filozofických polemík. Ministerstvo školstva schválilo ako odporúčanú učebnicu pre stredné školy.

Dodacia doba
nedostupné
7,37 €