Vysokoškolská odborná literatúra

Vysokoškolská odborná literatúra.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Repetitórium civilného procesného právav (Druhé, prepracované a doplnené vydanie)
-7%
Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík

Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny právnej úpravy. Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
31,00 €
28,83 €
Repetitórium teórie práva
-7%
Dominik Šoltys

Cieľom zostavenia tejto publikácie bolo vytvoriť učebný text, ktorý ponúka študentom práva v sústredenej forme vymedzené tradičné okruhy teórie práva s obsahom, ktorý sa vo viac či menej ustálenej podobe vyučuje na všetkých právnických fakultách na Slovensku.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,00 €
17,67 €
Vývojová psychologie - Dětství a dospívání
-6%
Marie Vágnerová, Lidka Lisá

Rozšířené vydání oblíbené publikace zpracovává psychický vývoj jedince v období dětství a dospívání. Vývoj analyzuje se zaměřením na osobnost člověka, podle jednotlivých psychických funkcí, ale i vzhledem k jeho postavení v nejvýznamnějších sociálních…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,25 €
17,91 €
Dějiny pedagogiky
-6%
Dana, Tomáš Kasper, Kasperová

Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje období 17. až poloviny 20. století.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
14,96 €
13,92 €
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory
-7%
Kolektív autorov, Andrea Čalkovská

Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme. Predhovor: Fyziológia…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,00 €
8,37 €
Lekárska fyziológia 1+2 zväzok (Komplet)
-7%
Kamil Javorka, kolektiv

Lekárska fyziológia 1+2 zväzok predáva sa len komplet. V roku 2000 sa slovenskí fyziológovia rozhodli vydať ucelenú celoštátnu učebnicu lekárskej fyziológie, ktorá by komplexne priniesla študentom poznatky o funkciách a kooperácii činností orgánov a…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
60,00 €
55,80 €
Pedagogika
-6%
Dagmar Šafránková

Publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,96 €
18,57 €
Repetitórium civilného procesného práva
-7%
Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok, Civilný…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
25,00 €
23,25 €
Repetitórium medzinárodného práva verejného
-7%
Ľudmila Elbert, Adam Giertl, Ján Klučka

Medzinárodné právo verejné ako súbor právnych noriem obsiahnutý v obyčajovej i zmluvnej podobe nepredstavuje komplexne kodifikovaný právny systém. Aj z tohto dôvodu je účelom repetitória priniesť stručný, no sumárny prehľad medzinárodného práva verejného,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
21,00 €
19,53 €
Repetitórium obchodného práva (Tretie, prepracované a doplnené vydanie)
-7%
Ján Golian, Edita Hajnišová, Zuzana Nevolná

Tretie, doplnené a prepracované vydanie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka. Predkladaná učebná pomôcka poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného zákonníka,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
30,00 €
27,90 €
Repetitórium práva duševného vlastníctva
-7%
Veronika Skorková

Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny, ktoré nastali v právnej úprave práva duševného vlastníctva, a to najmä v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.Repetitórium práva duševného vlastníctva je učebnou pomôckou…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
24,00 €
22,32 €
Repetitórium ústavného práva
-7%
Marek Domin, Milan Hodás, Eduard Korpáš, Patrik Príbelský

Repetitórium ústavného práva sa zaoberá základom fungovania ústavného práva SR nájdeme tu ústavný vývoj v SR, obsahuje otázky na skúšky z ústavného práva na Právnické fakulty v SR, poskytuje základy ústavného práva vhodné na zopakovanie učiva.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
25,00 €
23,25 €
Vývojová psychologie
-6%
Langmeier J., Krejčířová D.

Hlavní poznatky o psychické ontogenezi člověka vycházející z klinické praxe zkušených autorů přináší tato kniha ve svém nejnovějším vydání. Obsahuje ucelený teoretický základ oboru, a je proto již dlouhá léta základní učebnicí pro studenty na vysokých…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
21,21 €
19,73 €
Finančná a ekonomická analýza
Július Alexy

Učebná pomôcka prezentuje vybrané state z finančnej a ekonomickej analýzy. Jej cieľom je poskytnúť všeobecné metodické východiská a poznatky z finančnej analýze. Rozsah skrípt predstvuje utriedený študijný materiál, ktorý sa nekryje s celým rozsahom…

Dodacia doba
nedostupné
8,90 €
Vývojová psychologie - Proměny lidské psychiky od početí po smrt
Kateřina Thorová

Kniha si klade za cíl podat srozumitelný výklad vývoje člověka v průběhu celého životního cyklu od početí po smrt. Chce vyvolat zájem o obor, ilustruje jeho zajímavost a pestrost. Snaží se seznámit čtenáře s novými teoriemi a zajímavými výzkumy, předložit…

Dodacia doba
nedostupné
49,45 €
Barevný atlas biochemie
Koolman Jan, Röhm Klaus–Heinrich

Názorná, didakticky vynikající publikace, která slouží jako doplněk všech učebnic biochemie na lékařských a přírodovědeckých fakultách. Knihu ocení také lékaři v postgraduálním studiu připravující se na atestace, ale i lékaři v běžné lékařské praxi.

Dodacia doba
nedostupné
54,94 €
Biofyzika
Rosina Jozef, Vránová Jana, Kolářová Hana, Stanek Jiří

Základní učebnice v oboru je určena nejen studentům bakalářských oborů lékařských a sociálně zdravotních fakult, ale svým obsahem, srozumitelným jazykem, grafickým ztvárněním a matematickým aparátem popisujícím základní fyzikální vztahy je vhodná i pro…

Dodacia doba
nedostupné
15,89 €
Expertní inženýrství v systémovém pojetí
Janíček Přemysl, Marek Jiří a kolektiv

Na trhu ojedinělá publikace s neobvyklým zaměřením představuje průvodce světem systémových metod a inženýrských oborů expertních analýz. Uznávaní autoři využívají zcela původní systémovou metodologii, v níž dominují systémový přístup a obsahově vytříbené…

Dodacia doba
nedostupné
28,98 €
Repetitórium pracovného práva
Marián Mészáros

Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a upevniť si doteraz nadobudnuté…

Dodacia doba
nedostupné
26,00 €
Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy - 2. vydanie
Peter Zemko a kolektív

Slovenský inštitút vzdelávania túto publikáciu pripravil pre všetkých uchádzačov o vysokoškolské štúdium, stredoškolákom, ale aj študentom jednotlivých vysokých škôl a v neposlednom rade i širokej verejnosti, ktorá si chce rozšíriť obzor. Mnoho vysokých…

Dodacia doba
nedostupné
14,57 €
Základy fyzioterapie
Kamila Kociová a kolektív

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastali zmeny aj v systéme vzdelávania. V súlade s európskymi trendmi sa vytvoril nový študijný odbor Fyzioterapia. Aj keď tento odbor plynule nahradil rehabilitačných pracovníkov vzdelávaných na stredných…

Dodacia doba
nedostupné
11,00 €