Ľudmila Elbert, Adam Giertl, Ján Klučka

Repetitórium medzinárodného práva verejného

Medzinárodné právo verejné ako súbor právnych noriem obsiahnutý v obyčajovej i zmluvnej podobe nepredstavuje komplexne kodifikovaný právny systém. Aj z tohto dôvodu je účelom repetitória priniesť stručný, no sumárny prehľad medzinárodného práva verejného, ktorý má poskytnúť základy pre ďalšie nadobúdanie a rozvíjanie komplexných vedomostí o tomto právnom odvetví a má slúžiť ako pomôcka pri štúdiu učebníc a primárnych zdrojov. Repetitórium má uľahčiť pochopenie matérie prednesenej na prednáškach a napokon môže poslúžiť aj ako vodidlo pri analýzach kľúčových prípadov z medzinárodného práva verejného.Veríme, že repetitórium pomôže študentom medzinárodného práva pochopiť jeho špecifický systém, jeho základné pojmy a inštitúty, ako aj získať solídny základ pre ďalšie štúdium medzinárodného práva verejného, ktorý zúročia pri absolvovaní skúšok z predmetu medzinárodné právo verejné.

Medzinárodné právo verejné ako súbor právnych noriem obsiahnutý v obyčajovej i zmluvnej podobe nepredstavuje komplexne kodifikovaný právny systém. Aj z tohto dôvodu je účelom repetitória priniesť stručný, no sumárny prehľad medzinárodného práva verejného, ktorý má poskytnúť základy pre ďalšie nadobúdanie a rozvíjanie komplexných vedomostí o tomto právnom odvetví a má slúžiť ako pomôcka pri štúdiu učebníc a primárnych zdrojov. Repetitórium má uľahčiť pochopenie matérie prednesenej na prednáškach a napokon môže poslúžiť aj ako vodidlo pri analýzach kľúčových prípadov z medzinárodného práva verejného.Veríme, že repetitórium pomôže študentom medzinárodného práva pochopiť jeho špecifický systém, jeho základné pojmy a inštitúty, ako aj získať solídny základ pre ďalšie štúdium medzinárodného práva verejného, ktorý zúročia pri absolvovaní skúšok z predmetu medzinárodné právo verejné.

Jazyk slovenský
Vydavateľ IURIS LIBRI, s.r.o.
Rok vydania 2018
Počet strán 126
Typ viazania brožovaná
Hmotnosť (g) 367 g
Rozmery (š-v-h) 210-295
EAN 9788089635382
Dodacia doba online cena - Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Vývojová psychologie - Dětství a dospívání
-9%
Marie Vágnerová, Lidka Lisá
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,25 €
17,52 €
Repetitórium teórie práva
-9%
Dominik Šoltys
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,00 €
17,29 €
Repetitórium medzinárodného práva verejného
-9%
Ľudmila Elbert, Adam Giertl, Ján Klučka
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
21,00 €
19,11 €
Pedagogika
-9%
Dagmar Šafránková
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,96 €
18,17 €
Dějiny pedagogiky
-9%
Dana, Tomáš Kasper, Kasperová
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,96 €
13,62 €
Vývojová psychologie
-9%
Langmeier J., Krejčířová D.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
21,21 €
19,31 €
Repetitórium práva duševného vlastníctva
-9%
Veronika Skorková
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
24,00 €
21,84 €
Repetitórium ústavného práva
-9%
Marek Domin, Milan Hodás, Eduard Korpáš, Patrik Príbelský
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
25,00 €
22,75 €