Jazykoveda

V kategórii Spoločenské vedy nájdete knihy zaoberajúce sa filozofiou, psychológiou, právom , politikou, ekonómiou, jazykovedou.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Štylistika
Jozef Mistrík

Štylistiku Jozefa Mistríka vydávame pri príležitosti stého výročia jeho narodenia roku 1921. Toto vydanie je úplnou a nezmenenou verziou Štylistiky z roku 1997, poslednou, ktorú ešte on sám pripravil do tlače. Ide v poradí už o štvrté vydanie tejto knihy,…

Dodacia doba
nedostupné
18,00 €
Ako písať a komunikovať
Dušan Hovorka, Karel Komárek, Ján Chrapan

Kolektív autorov predkladá monografiu s uvedeným názvom i podtitulom pre prvobádateľov, teda nastupujúcich vedeckých pracovníkov v ústavoch a výskumných inštitúciách a rovnako určených pre vedúcich vyučujúcich na katedrách vysokých škôl. K tomu si volia…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi
Ján Kačala

Autor predstavuje zloženosť v jazyku ako prejav pôsobenia princípu analytizmu v stavbe jazyka a rozoberá ju jednak na lexikálnej úrovni jazykovej stavby (na príklade lexikalizovaných spojení s kategoriálnym slovesom a podstatným menom) a osobitne na…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Jazyky sveta - História a súčasnosť
Jozef Genzor

Najucelenejšia publikácia z oblasti lingvistickej antropológie na slovenskom trhu. Úplný prehľad takmer 2 000 jazykov všetkých kontinentov. Vývoj tvaroslovia a slovnej zásoby od prajazyka až po súčasnosť. Zaujímavé informácie v rámčekoch. 200 pútavých…

Dodacia doba
nedostupné
39,90 €
Slovenčina na každý deň
Sibyla Mislovičová

Publikácia Slovenčina na každý deň od Sibyly Mislovičovej a kolektívu autoriek v zložení Denisa Dovičovičová, Silvia Duchková, Dana Guričanová, Katarína Kálmánová a Iveta Vančová z oddelenia jazykovej kultúry a terminológie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra…

Dodacia doba
nedostupné
15,00 €
Veci na dne duše
Anna Zelenková

Veci na dne duše zachytáva dva doteraz neznáme rukopisy z 30. rokov 20. storočia od jednej z najvýraznejších osobností slovenského literárneho života Štefana Krčméryho (1892 – 1955), ktoré sa našli v pozostalosti T. G. Masaryka v Prahe. Š. Krčméry je…

Dodacia doba
nedostupné
8,90 €