Jazykoveda

V kategórii Spoločenské vedy nájdete knihy zaoberajúce sa filozofiou, psychológiou, právom , politikou, ekonómiou, jazykovedou.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Babylon (paperback)
-9%
Gaston Dorren

Ako sa môžete čo najefektívnejšie naučiť po vietnamsky? Prečo je nemčina najväčším čudákom spomedzi všetkých jazykov? A ako spolu komunikujú Indonézania, ktorých je 265 miliónov, žijú na takmer tisícke ostrovov a hovoria sedemsto jazykmi? Pripravte sa,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,90 €
18,11 €
Dobro došli - Slovensko-chorvátska konverzačná príručka
-9%
Alica Kulihová, Željko Predojevič

Cestujete na dovolenku do Chorvátska a máte minimálne znalosti chorvátčiny? Možno poznáte zopár základných fráz, no chcete si po chorvátsky objednať jedlo v reštaurácii, porozprávať sa s domácimi o počasí, či vypýtať si od trhovkyne krásne červené jabĺčka…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
24,80 €
22,57 €
Slovenčina v médiách. 111 z najčastejších jazykových chýb v novinárskych textoch
-9%
Terézia Rončáková, Zuzana Vandáková

Stručné, zrozumiteľné a graficky vtipné priblíženie niektorých častých jazykových prehreškov zo súčasných písaných prejavov. Cudzie slová, floskuly a iné anglické vplyvy, čiarky, predložky, ypsilony... S príkladmi z médií. A s odborným úvodom do lingvistickej…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,00 €
10,01 €
Slovenčina na každý deň
-9%
Sibyla Mislovičová

Publikácia Slovenčina na každý deň od Sibyly Mislovičovej a kolektívu autoriek v zložení Denisa Dovičovičová, Silvia Duchková, Dana Guričanová, Katarína Kálmánová a Iveta Vančová z oddelenia jazykovej kultúry a terminológie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
16,00 €
14,56 €
Štylistika
Jozef Mistrík

Štylistiku Jozefa Mistríka vydávame pri príležitosti stého výročia jeho narodenia roku 1921. Toto vydanie je úplnou a nezmenenou verziou Štylistiky z roku 1997, poslednou, ktorú ešte on sám pripravil do tlače. Ide v poradí už o štvrté vydanie tejto knihy,…

Dodacia doba
nedostupné
18,00 €
Ako písať a komunikovať
Dušan Hovorka, Karel Komárek, Ján Chrapan

Kolektív autorov predkladá monografiu s uvedeným názvom i podtitulom pre prvobádateľov, teda nastupujúcich vedeckých pracovníkov v ústavoch a výskumných inštitúciách a rovnako určených pre vedúcich vyučujúcich na katedrách vysokých škôl. K tomu si volia…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi
Ján Kačala

Autor predstavuje zloženosť v jazyku ako prejav pôsobenia princípu analytizmu v stavbe jazyka a rozoberá ju jednak na lexikálnej úrovni jazykovej stavby (na príklade lexikalizovaných spojení s kategoriálnym slovesom a podstatným menom) a osobitne na…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Lingea-Jazyky sveta - História a súčasnosť
Jozef Genzor

Najucelenejšia publikácia z oblasti lingvistickej antropológie na slovenskom trhu. Úplný prehľad takmer 2 000 jazykov všetkých kontinentov. Vývoj tvaroslovia a slovnej zásoby od prajazyka až po súčasnosť. Zaujímavé informácie v rámčekoch. 200 pútavých…

Dodacia doba
nedostupné
39,90 €
Veci na dne duše
Anna Zelenková

Veci na dne duše zachytáva dva doteraz neznáme rukopisy z 30. rokov 20. storočia od jednej z najvýraznejších osobností slovenského literárneho života Štefana Krčméryho (1892 – 1955), ktoré sa našli v pozostalosti T. G. Masaryka v Prahe. Š. Krčméry je…

Dodacia doba
nedostupné
8,90 €