Ekonómia

V kategórii Spoločenské vedy nájdete knihy zaoberajúce sa filozofiou, psychológiou, právom , politikou, ekonómiou.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Demoralizovaná ekonomika
-33%
Daniel Vilhelm

......o čom je táto kniha? O tom, že v súčasnej ekonomike a spoločnosti: - dominuje vo vzťahu morálky a ekonomiky nespravodlivosť, - prehlbuje sa odcudzenie vo všetkých jeho formách, - rastie tieňová ekonomika, - bujnie rentierska ekonomika, - narastá…

Dodacia doba
nedostupné
28,60 €
19,00 €
Zákony 2023 I/A - Daňové zákony
-8%
Kol.

Daňové zákony obsahujú úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2023. Zmeny v zákonoch sú prehľadne graficky zvýraznené. V publikácii daňové zákony nájdete témy: daň z príjmov,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,38 €
Zákony 2023 I/B - účtovné zákony
-8%
kol.

Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatnej novele, a tiež ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a veľké účtovné…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,38 €
Poradca 12/2023 - Zákon o zdravotnom poistení s komentárom
-6%
Ing. Prušíková

Za zamestnanca vypočítava, vykazuje a platí preddavok na zdravotné poistenie jeho zamestnávateľ zo skutočne zarobeného príjmu v konkrétnom mesiaci. Od 1. januára 2023 sa pri platení preddavkov zamestnanca uplatňuje minimálny preddavok, t. j. prvýkrát…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,91 €
Poradca 11-2023 - Daňový poriadok s komentárom
-7%
kol.

V Daňovom poriadku sa zaviedla úprava registrácie z úradnej moci, vzhľadom na nedostatočnú kvalitu dát zdrojového registra tak, že od 1. 1. 2023 sa budú registrovať z úradnej moci daňové subjekty, ktoré sú do tohto registra zapísané z obchodného a živnostenského…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,00 €
9,30 €
Daňové a nedaňové výdavky A - Z 2023
-6%
kol.

Aké výdavky si môže podnikateľ pri vysporiadaní svojej daňovej povinnosti uplatniť? Ktoré výdavky sa považujú za daňové a ktoré za nedaňové, upravuje zákon o dani z príjmov. Zákon vymedzuje definúciu daňového výdavku, ich spôsobu uplatňovania a tiež…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
20,90 €
19,44 €
Optimalizácia dane, bez chýb, pokút a penále
-6%
Anton Kolembus

Daňová optimalizácia pre rok 2023 obsahuje veľa príkladov ako optimalizovať základ dane včas a bez stresu. Publikácia je zameraná na legálne postupy, ktoré môže daňovník využiť pri optimalizácii základu dane v rámci existujúcich právnych predpisov. Zameriava…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,80 €
9,12 €
PORADCA Č. 9-10/2023 - DAŇ Z PRÍJMOV S KOMENTÁROM
-6%
Ing. Miroslava Brnová Ing. Michaela Vidová Ig. Peter Horniaček

Zákon o dani z príjmov už obsahuje viaceré opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom. Predmetom novela zákona je aj zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
15,50 €
14,42 €
Odvody poistného od 1.1.2023
-6%
kol.

Prinášame prehľad odvodov od 1. 1. 2023, ktoré sú platené v určitej percentuálnej výške z vymeriavacieho základu. Uvádzame nový minimálny a maximálny vymeriavací základ, poistné vypočítane z tohto základu aj výšku minimálnych preddavkov do zdravotnej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,50 €
4,19 €
Poradca č. 8/2023 - Daň z pridanej hodnoty s komentárom
-7%
Naďa Vašková

Aké zmeny prináša zákon o DPH od roku 2023, sa dočítate v aktuálnej publikácii. Zákon o dani z pridanej hodnoty (DPH) po ostatnej novele je plne v súlade s legislatívou Európskej únie a zároveň sleduje aj zlepšenie platobnej disciplíny v obchodných vzťahoch,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,00 €
9,30 €
Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ
-6%
kol.

Účtovné súvzťažnosti pre PÚ, daň z príjmov a zákon o účtovníctve Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,50 €
18,14 €
Jednoduché účtovníctvo 2022
-6%
kol.

OBSAH • Jednoduché účtovníctvo a zákon o účtovníctve • Predmet účtovníctva (§ 2 ods. 2) • Účtovná závierka (§ 17) • Oceňovanie majetku a záväzkov podľa zákona o účtovníctve • Odpisovanie majetku (§ 28) • Inventarizácia majetku a záväzkov (§ 29 a § 30)…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,50 €
8,84 €
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019
-6%
Ing.Anna Cenigová

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019 Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2019 Príručka bola doplnená, okrem iného, o účtovanie a oceňovanie virtuálnej meny podľa opatrenia MF SR č. MF/015328/2018-74 a o účtovanie garantovanej energetickej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
25,30 €
23,53 €
Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále , slovenský pozemkový fond,správca lesného majetku, nedeliteľné spoluvlastníctvo,vlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti
-6%
Marta Boráková

Vydavateľstvo Poradca Vám prináša titul Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále. Spoločenstvom podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je napríklad lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti. Zavedením…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,90 €
7,35 €
Aktualizácia II/5 2023 – Obchodný zákonník a obchodný register
-6%
kol.

Bola schválená nová právna premeny obchodných spoločností a družstiev, ktorej cieľom bolo vyhotovenie jednotnej, ucelenej a prehľadnej právnej úpravy splynutí, zlúčení, rozdelení, zmeny právnej formy a tiež ich cezhraničných alternatív. Právna úprava…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,30 €
5,86 €
Aktualizácia I/4 - daňové a účtovné zákony
-6%
kol.

Cieľom novely zákona je znížiť daňovo-odvodovú záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien, a tým zjednodušiť ich používanie v bežnom živote. Návrh si kladie za cieľ i významným spôsobom uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom, a to aj v rámci…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,70 €
5,31 €
Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále č. 9-10 / 2023 - Študenti a podnikanie
-6%
kol.

Pre študenta je založenie živnosti jednoduchým a rýchlym spôsobom ako si začať zarábať popri škole. Do veľkej miery sa na študentskú živnosť vzťahujú rovnaké pravidlá ako na ostatných živnostníkov resp. SZČO. Aké sú podmienky podnikania študentov? •…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,20 €
17,86 €
Práce a Mzdy 9-10 / 2023 bez chýb, pokút a penále - Sociálne poistenie
-6%
kol.

Hlavným cieľom rodinného podniku je nepochybne podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka, avšak na rozdiel od bežných podnikov, rodinné podniky môžu klásť dôraz aj na kultiváciu rodinných väzieb vo vnútornom prostredí rodinného podniku. Aký subjekt nemôže…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,80 €
12,84 €
Škola mzdovej účtovníčky 2023
-6%
Jozef Mihál

Prvé vydanie 800-stranovej knihy, ktorej ambíciou je stať sa nepostrádateľnou pomôckou pri práci každej mzdovej účtovníčky, účtovníka alebo vedúceho zamestnanca akejkoľvek organizácie zamestnávajúcej zamestnancov. V knihe nájdete zrozumiteľné vysvetlenie…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
79,20 €
73,66 €
PaM 8/2023
-6%
kol.

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení zaviedla viacero zmien v sporiacej aj výplatnej fáze starobného dôchodkového sporenia. Kto a ako sa stáva účastníkom II. dôchodkového piliera? Dočítate sa v rubrike Aktuálne. Súčasťou celkovej mzdy zamestnanca…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,56 €
DUO 8/2023
-6%
kol.

Možnosť uplatňovať oslobodenie od dane do zákonom určenej výšky u príjmov fyzických osôb z príležitostných činností vedie často k snahe zaraďovať do tejto skupiny príjmov aj také príjmy, ktoré tam nepatria. Následne dochádza k nesprávnemu zdaneniu, resp.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,40 €
10,61 €
Novelizovaný zákon o účtovníctve 2023
-6%
kol.

Novelizovaný zákon o účtovníctve s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 431/2002 Z. Z. O ÚČTOVNÍCTVE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 562/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 561/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 518/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 688/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2007…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,10 €
5,68 €
100 otázok a odpovedí – Sociálne zabezpečenie
-6%
kol.

Podľa Zákonníka práce vzniká zákonný nárok na odstupné a odchodné len zamestnancovi pracujúcemu na základe pracovnej zmluvy. Viac sa dočítate v kapitole venovanej sociálnemu zabezpečeniu. Problematike využívania automobilu v podnikaní aj na súkromné…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,90 €
11,07 €
 PaM č. 6-7 / 2023 - Dotácie v čase energetickej krízy
-6%
kol.

Dotácie v čase energetickej krízy V dôsledku cenového nárastu v energetike dochádza aj k nevyhnutnému nárastu vstupných nákladov firiem a verejného sektora. V súvislosti s podporou štátu prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR bol prijatý zákon…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,80 €
12,84 €
DUO 6 - 7 /2023
-6%
kol.

V roku 2023 fyzická a právnická osoba uplatní rôzne sadzby dane z príjmov. O aké sadzby sa jedná a v akých prípadoch sa uplatňujú sa dočítate v príspevku Sadzba dane z príjmov FO a PO. Ako je to v prípade poskytnutia sponzorských príspevkov z pohľadu…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,20 €
17,86 €
Aktualizácia III/2 2023 - Zákon o pomoci v hmotnej núdzi
-6%
kol.

Cieľom novely zákona o hmotnej núdzi je upraviť podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia, a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze. Zmeny obsiahnuté v…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,40 €
2,24 €
Aktualizácia II/2 2023 - Exekučný poriadok : Trestné právo
-6%
kol.

Základným cieľom právnej úpravy novely exekučného poriadku je zrýchliť a zefektívniť vedenie exekúcií na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie, ako aj zefektívniť právnu úpravu vynucovania iných povinností nevyhnutných pre ukončenie exekučného konania.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,30 €
3,07 €
 1000 riešení 5-6/2023, Zdravotné poistenie -Daňové a nedaňové výdavky
-6%
kol.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,80 €
8,19 €
Aktualizácia I/1 2023 - daňové a účtovné zákony : Zákon o dani z príjmov
-6%
kol.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: – Zákon č. 595/2001 Z. z. o dani z príjmov Upozornenie na zmenu zákona: – Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) – Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,50 €
4,19 €
Práce a Mzdy č. 5 / 2023
-6%
kol.

OBSAH ČÍSLA: • Nevyčerpaná dovolenka z minulých rokov • Dávky v hmotnej núdzi • Vylúčenie povinnosti platiť poistné • Jednotlivé sankcie v pracovnom práve • Personálna dokumentácia zamestnanca • Pracovná cesta podnikateľa • Vlastné náradie a zariadenia…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,56 €