Ekonómia

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Administratíva a korešpodencia pre 3. ročník obchodných akadémií
-10%
Kolektív autorov

Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností a právnou úpravou registratúry. Ďalej sa učebnica venuje analýze normalizovanej úpravy obchodných listov, administratívnemu štýlu a slohu úradných…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
19,80 €
17,82 €
Mzdárske zákony 2019
-8%
Jozef Mihál

Ročenka Mzdárske zákony obsahuje okrem zákonov aj komentár k legislatívnym zmenám od RNDr. Jozefa Mihála a zoznam mzdových veličín pre rok 2019. Zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom poistení , Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o sociálnom…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
10,90 €
10,03 €
Odvody poistného od 1. 1. 2020 -  zamestnanci, DOPČ, študenti, dôchodcovia, SZČO, konatelia, členovia orgánov, PO
-8%

Z dôvodu medziročnej zmeny priemernej mzdy v hospodárstve SR, sa mení výška minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a tým od 1. 1. 2020 aj výška minimálnych a maximálnych poistných odvodov.Nový minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,89 €
3,58 €
Poradca 8/2021 - DPH po novelách s komentárom
-8%

Parlament začiatkom novembra schválil vládny návrh zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2021, resp. od 1. 7. 2021 pri niektorých novelizovaných ustanoveniach s odloženou účinnosťou.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,80 €
4,42 €
 Daňové priznania za rok 2020 - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň bez chýb, pokút a penále
-5%

Daňové priznania FO,PO, rozpočtových a príspevkových organizáciách a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vám odpovie aj na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania, postupov a pravidiel, ktoré musia byť dodržané.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
8,50 €
8,08 €
 Povinnosti zamestnávateľa Bez chýb, pokút a penále
-5%

Publikácia podrobne rozoberá všetky oblasti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnávateľ - zamestnanec. Je užitočnou pomôckou, ako predchádzať chybám a omylom pri zamestnávaní. Podrobne rozoberá aktuálne zmeny v Zákonníku práce, mzdové zvýhodnenia, sociálne…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,50 €
5,23 €
Mikroekonomie
-5%
Václav Jurečka a kolektiv

Třetí vydání oblíbené učebnice je rozšířeno o nové ekonomické jevy vyvolané technologickými a institucionálními změnami. Jsou zde také nastíněny názorové směry, které doplňují tradiční mikroekonomickou analýzu alternativními pohledy a přístupy. Jde například…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
20,16 €
19,16 €
Odvody poistného/ od 1. 1. 2021/ bez chýb, pokút a penále - zamestnanci,DOPČ, študenti,dôchodcovia, SZČO,konatelia,členovia orgánov,právnické osoby
-5%
Dušan Dobšovič

Publikácia obsahuje prehľad odvodov poistného pre základné kategórie poistencov od 1. 1. 2021, povinnosti zamestnávateľa, vzory. Od 1. 1. 2021 sa opäť upravujú sumy poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Mení sa najmä výška…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,50 €
5,23 €
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019
-5%
Ing.Anna Cenigová

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019 Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2019 Príručka bola doplnená, okrem iného, o účtovanie a oceňovanie virtuálnej meny podľa opatrenia MF SR č. MF/015328/2018-74 a o účtovanie garantovanej energetickej…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
25,30 €
24,04 €
Poradca 1/2022 - Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
-5%
Kolektív autorov

Fungujúca hospodárska súťaž povzbudzuje podnikateľov k tomu, aby zlepšili kvalitu výrobkov a služieb, ktoré ponúkajú, aby si zákazník mohol vybrať ten produkt, ktorý mu ponúka správny pomer medzi cenou a kvalitou. Konkurencieschopnosť v rámci Európskej…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,80 €
4,56 €
Poradca 13/2021 - Zaručená elektronická fakturácia - nový zákon s komentárom
-5%

Nový zákon o zaručenej elektronickej fakturácii, ktorý Vám prinášame aj s komentárom má za cieľ zosúladiť proces elektronickej fakturácie verejných zákaziek na úroveň požadovanú Európskou úniou. Rovnako sa má zabezpečiť štandardizácia procesov fakturácie…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,80 €
4,56 €
Poradca č. 3 / 2022 Zdravotné poistenie
-5%

dravotné poistenie je na Slovensku poistenie osôb slúžiace na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti, pri ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poistenie upravuje zákon o…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,80 €
4,56 €
Poradca č. 3/2021 - Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) – komentár, Zlepšenie podnikateľského prostredia, Odpisovanie luxusných automobilov a úprava základu dane, Daňové o
-5%

Cieľom ostatnej novely zákona je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19. Zákon, ktorým sa menil aj živnostenský zákon, obsahuje…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,80 €
4,56 €
Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále , slovenský pozemkový fond,správca lesného majetku, nedeliteľné spoluvlastníctvo,vlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti
-5%
Marta Boráková

Vydavateľstvo Poradca Vám prináša titul Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále. Spoločenstvom podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je napríklad lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti. Zavedením…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,90 €
7,51 €
s.r.o. - SPRIEVODCA, práva-povinnosti-sankcie-založenie-zrušenie-konateľ, odvody-cestovné náhrady, rozdelenie zisku-úhrada straty-rezevný fond-obchodný podiel-zmluvy-formuláre
-5%
Ján Mintál

Cieľom publikácie je komplexné a prehľadné spracovanie problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným od jej založenia, vzniku až po možnosti zrušenia. V 300 stranách autorského textu sa podrobne venujeme právam a povinnostiam spoločníkov ako aj konateľov…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
14,50 €
13,78 €
Účtovná závierka za rok 2020, Podnikateľov /JÚ,PÚ/ bez chýb , pokút a penále
-5%

Pri nákupe nad 35 € máte doručenie zadarmo. O knihe: Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša titul Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2020. Keďže povinnosť zostaviť účtovnú závierku, má každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo. Táto…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,90 €
5,61 €
Zákony 2021 I/ B - Účtovné zákony (Zákon o účtovníctve, sústavy JÚ a PÚ, cestovné náhrady, správne poplatky)
-5%
Kolektív autorov

Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatných novelách k 1. 1. 2021, ako aj ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,00 €
6,65 €
Zákony 2021 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, Súkromná bezpečnosť,nájom a podnájom
-5%
kol.

Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,00 €
6,65 €
DUO č. 12 / 2021 - Inventarizácia majetku a záväzkov
-5%

Inventarizácia majetku Daňový bonus Kurzové rozdiely a účtovná závierka Spoločné príjmy manželov – zdaňovanie Príklady z praxe – spoločné príjmy manželov – zdaňovanie Technické zhodnotenie hmotného majetku v ZDP Príklady z praxe – k zdaňovaniu spoločných…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,20 €
6,84 €
PaM č. 12 / 2021 - Ukončenie roka v mzdovej učtárni
-5%

V aktuálnom čísle PAM 12/2021 nájdete nasledujúce témy: • Ukončenie roka v mzdovej učtárni • Minimálna mzda a mzdové príplatky v roku 2022 • Zmeny v asignácii dane • Hromadné prepúšťanie • Okamžité skončenie pracovného pomeru • Prechod práv a povinností…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,90 €
6,56 €
1000 riešení 11 - 12/2021
-5%

Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: - Zdravotné poistenie - Virtuálna mena – daňový a účtovný pohľad - Osobná spotreba podnikateľa v daňových výdavkoch - Zákon o dani z príjmov, Daň z pridanej hodnoty, Automobil v podnikaní - Podvojné…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,80 €
6,46 €
100 otázok • odpovedí – Automobil, Výdavky FO 2020 - daň z motorových vozidiel, cestovné -stravné -vreckové, leasing - pohonné látky, reklama-dary-deriváty
-5%

Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, alebo daňovník, ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP, najviac…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,90 €
7,51 €
1000 riešení 3/2021 - Zákon o dani z príjmov, Minimálna mzda
-5%
kolektív autorov

Zákon o dani z príjmov - novela • Minimálna mzda a minimálne mzdové príplatky • Zákon o dani z príjmov, Daň z pridanej hodnoty, Automobil v podnikaní • Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo • Zákonník práce, Mzdy a odvody • Právo v podnikaní •…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,60 €
3,42 €
1000 riešení 4/2021 - DPH po zmenách od roku 2021, Daňové priznania,Optimalizácia dane
-5%
kolektív

Daňové priznania FO a PO a optimalizácia dane • DPH po zmenách •Daňové priznanie FO a daňové priznanie PO za rok 2020 •Optimalizácia dane •Zákon o dani z príjmov, Daň z pridanej hodnoty, Automobil v podnikaní •Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,60 €
3,42 €
1000 riešení 5-6/2021 – Daňové výdavky podnikateľa, Správa daní
-5%

Titul obsahuje otázky a odpovede z praxe zamerané na aktuálne legislatívne zmeny. V tomto čísla sa dozviete viac na tému Daňové výdavky podnikateľa, Správa daní a Dodržiavanie daňových povinností. Správa daní zahŕňa množstvo činností a procesov ich vykonania,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,80 €
6,46 €
1000 riešení 7-8/2021 - Register exekúcii, Zaručená elektronická fakturácia, BOZP
-5%
kolektív

Titul obsahuje otázky, odpovede a riešenia prípadov z praxe k aktuálnym témam a novelizovaným zákonom. V Exekučnom poriadku je upravený centrálny register exekúcii. Ide o verejný zoznam, ktorý vedie a prevádzkuje Slovenská komora exekútorov. Centrálny…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,80 €
6,46 €
1000 riešení č. 1-2/2021 - Koniec roka v účtovníctve, Mzdová agenda na konci roka Uzávierkové účtovné prípady - ZDP, DPH, automobil, invertarizácia, odvody automobil, verejná správa
-5%

Koniec roka v účtovníctve Mzdová agenda na konci roka Zákon o dani z príjmov a DPH Automobil v podnikaní, Daňová strata Jednoduché účtovníctvo a podvojné účtovníctvo Zákonník práce, Mzdy a odvody Právo v podnikaní Verejné obstarávanie, Verejná správa…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,80 €
6,46 €
1000 riešení č. 9-10 - Daňová strata, Pracovnoprávne vzťahy po novele Zákonníka práce ,o dani z príjmov a DPH ,Automobil v podnikaní, Preddavky na daň ,Jednoduché účtovníctvo a podvojne učtovníctvo
-5%

Obdobie pandémie prinieslo viacero nových opatrení v legislatíve, v dôsledku čoho so zmenil aj základná pracovnoprávny predpis, a to Zákonník práce. Po novom napríklad zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,72 €
6,39 €
Administratíva a korešpondencia pre 4. ročník
-5%
Kolektív autorov

Koncepcia a metodické spracovanie učebnice je pokračovaním predchádzajúcich troch dielov. Obsahuje viac názorných ukážok a dostatok dispozícií na štylizáciu v jednotlivých kapitolách.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
19,80 €
18,81 €
Aktualizácia 2021   II/1 Zákon o verejnom obstarávaní ,Zákon o živnostenskom podnikaní, Zákon o sudcoch a prísediacich, Zákon o konkurze, Zákon o súdnich exekútoroch
-5%

Novelami zákonov sa upravujú niektoré ustanovenia osobitných právnych predpisov, ktorých zmenu alebo doplnenie si vyžiadala situácia s naďalej sa šíriacou nebezpečnou nákazlivou chorobou COVID-19 na území Slovenskej republiky. Zákony reagujú na pretrvávajúci…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,70 €
5,42 €