Ekonómia

V kategórii Spoločenské vedy nájdete knihy zaoberajúce sa filozofiou, psychológiou, právom , politikou, ekonómiou.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Poradca 10/2024 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpad
-9%

Miestne dane ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, v ktorom upravujú sadzby daní, zníženie daní a oslobodenie od daní. Rovnako aj poplatok ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, ktorým tiež upravujú sadzby poplatku, ako aj podklady pre jeho…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,50 €
10,47 €
Poradca 9/2024 – Daňový poriadok
-9%
kol.

Titul Daňový poriadok pre rok 2024 obsahuje novelizované úplné znenie zákony s komentárom. V novele Daňového poriadku dochádza k úprave druhej šance pri sankciách. Nakoľko sa sankcie ukladajú za porušenie ustanovení zákona, nie je možné stanoviť počty…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,50 €
10,47 €
Civilný mimosporový - Civilný sporový - Správny súdny poriadok
-9%
Janka Kotová

Civilný sporový poriadok, predmetom ktorého je úprava sporového konania medzi stranami sporu, nie je jediným kódexom, ktorý nahradil Občiansky súdny poriadok ešte v roku 2016. Ďalšími právnymi predpismi sú Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
29,90 €
27,21 €
Poradca 7-8/2024 – Zákon o dani z príjmov s komentárom
-9%
Miroslava Brnová, Michaela Vidová

Daň z príjmov sa týka fyzických osôb (napr. zdaňovanie príjmov zo zamestnania, zdaňovanie príjmov zo živnosti, zdaňovanie príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti, zdaňovanie úrokových príjmov, zdaňovanie príjmov z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,00 €
16,38 €
Daňové a nedaňové výdavky 2024
-9%
Ján Mintál

Zákon o dani z príjmov vymedzuje definíciu daňového výdavku, spôsobu ich uplatňovania, určuje konkrétne skupiny výdavkov, ktoré je od príjmov možné odpočítať za určitých pravidiel a definuje daňové subjekty, ktoré si výdavky uplatňovať môžu. Publikácia…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
21,90 €
19,93 €
1000 riešení 1/2024 - Účtovná závierka v PÚ a v JÚ
-9%
kol.

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Táto povinnosť jej vyplýva zo zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná zostavovať riadnu, mimoriadnu, priebežnú alebo konsolidovanú účtovnú…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
17,00 €
15,47 €
Podvojné účtovníctvo 2023 – zákon s komentárom a prípady z praxe
-9%
A. Ostró, J. Hořejší, J. E. Jirásek a kol.

Kto je povinný účtovať v podvojnom účtovníctve a aké zmeny nastali počas roka 2023? Podvojné účtovníctvo je povinné predovšetkým pre právnické osoby zapísané do obchodného registra. Podvojné účtovníctvo je jeden zo spôsobov vedenia účtovníctva, ktoré…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,50 €
16,84 €
Daňové a nedaňové výdavky A - Z 2023
-9%
kol.

Aké výdavky si môže podnikateľ pri vysporiadaní svojej daňovej povinnosti uplatniť? Ktoré výdavky sa považujú za daňové a ktoré za nedaňové, upravuje zákon o dani z príjmov. Zákon vymedzuje definúciu daňového výdavku, ich spôsobu uplatňovania a tiež…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
20,90 €
19,02 €
Optimalizácia dane, bez chýb, pokút a penále
-9%
Anton Kolembus

Daňová optimalizácia pre rok 2023 obsahuje veľa príkladov ako optimalizovať základ dane včas a bez stresu. Publikácia je zameraná na legálne postupy, ktoré môže daňovník využiť pri optimalizácii základu dane v rámci existujúcich právnych predpisov. Zameriava…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,80 €
8,92 €
Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ
-9%
kol.

Účtovné súvzťažnosti pre PÚ, daň z príjmov a zákon o účtovníctve Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,50 €
17,75 €
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019
-9%
Ing.Anna Cenigová

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019 Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2019 Príručka bola doplnená, okrem iného, o účtovanie a oceňovanie virtuálnej meny podľa opatrenia MF SR č. MF/015328/2018-74 a o účtovanie garantovanej energetickej…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
25,30 €
23,03 €
Aktualizácia I/1 2024 Daňové a účtovné zákony
-9%

Novela zavádza opatrenia na zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov obchodujúcich s predmetmi spotrebnej dane a legislatívno-technicky sa upravujú tie ustanovenia zákonov o spotrebných daniach, ktorých potreba zmeny vyplynula z poznatkov…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,30 €
5,74 €
Stavebný zákon 2024 - Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
-9%

V publikácií Stavebný zákon a územné plánovanie, vlastníctvo bytov a nebytových priestorov reagujeme na odloženie účinnosti zákona o výstavbe o jeden rok, t. j. od 1. apríla 2025 a dopĺňame súbor stavebných zákonov v publikácií Zákony IV/2024 o Zákon…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,49 €
9,55 €
Aktualizácia V/1 2024 Štátna služba, informačné technológie verejnej správy
-9%

Novela zákona reaguje na krízu vyvolanú agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine, ktorá spôsobila naliehavú potrebu znižovania závislosti SR a EÚ od fosílnych palív urýchlením zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov, dekarbonizáciou priemyslu a podporou…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,30 €
5,74 €
Odvody poistného (o 1.1.2024)
-9%
Ing. Dušan Dobšovič

Prinášame prehľad odvodov od 1. 1. 2024, ktoré sú platené v určitej percentuálnej výške z vymeriavacieho základu. Uvádzame nový minimálny a maximálny vymeriavací základ, poistné vypočítane z tohto základu aj výšku minimálnych preddavkov do zdravotnej…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,50 €
5,92 €
Daňový sprievodca 2024 - s komentárom
-9%
kol.

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: 1.Zákon o dani z príjmov 2.Zákon o DPH 3.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 4.Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností 5.Zákon o dani z motorových vozidiel 6.Zákon o…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,90 €
10,83 €
Poradca 6/2024 – Zákonník práce s komentárom
-9%
kol.

Podľa Zákonníka práce má každý právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania. Tieto práva má každý zamestnanec bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,50 €
10,47 €
Repetitórium obchodného práva (4. vydanie)
-9%
Ján Golian, Edita Hajnišová, Zuzana Nevolná

Štvrté, doplnené a prepracované vydanie tejto úspešnej publikácie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka. Repetitórium poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
33,00 €
30,03 €
Tvoja ekonómia
-9%
Jana Piteková

"Ekonómiu nemusí študovať nikto, ale žiť ju musí každý." (J. Piteková) Máš 13 – 89 rokov a pocit, že ekonómia je zložitá, že Ťa presahuje? Túžiš jej rozumieť? Tvoja ekonómia Ti urobí radosť. Túto krásnu vedu študujem a prednášam tridsať rokov. Popri…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
17,00 €
15,47 €
Škola mzdovej účtovníčky 2023
-9%
Jozef Mihál

Prvé vydanie 800-stranovej knihy, ktorej ambíciou je stať sa nepostrádateľnou pomôckou pri práci každej mzdovej účtovníčky, účtovníka alebo vedúceho zamestnanca akejkoľvek organizácie zamestnávajúcej zamestnancov. V knihe nájdete zrozumiteľné vysvetlenie…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
79,20 €
72,08 €
Novelizovaný zákon o účtovníctve 2023
-9%
kol.

Novelizovaný zákon o účtovníctve s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 431/2002 Z. Z. O ÚČTOVNÍCTVE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 562/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 561/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 518/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 688/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2007…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,10 €
5,56 €
100 otázok a odpovedí – Sociálne zabezpečenie
-9%
kol.

Podľa Zákonníka práce vzniká zákonný nárok na odstupné a odchodné len zamestnancovi pracujúcemu na základe pracovnej zmluvy. Viac sa dočítate v kapitole venovanej sociálnemu zabezpečeniu. Problematike využívania automobilu v podnikaní aj na súkromné…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,90 €
10,83 €
Repetitórium pracovného práva (Druhé, prepracované a doplnené vydanie)
-9%
Marián Mészáros, Lucia Váryová

Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a upevniť si doteraz nadobudnuté…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
29,00 €
26,39 €
Príručka mzdovej účtovníčky 2023
-9%
kol.

Kniha obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy k 1.1.2023, ktorý je doplnený desiatkami praktických príkladov. V kapitolách sú vysvetlené všetky povinnosti, ktoré musí splniť zamestnávateľ voči svojim zamestnancom a inštitúciám, povereným…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
15,99 €
14,56 €
Poradca č. 8/2023 - Daň z pridanej hodnoty s komentárom
-9%
Naďa Vašková

Aké zmeny prináša zákon o DPH od roku 2023, sa dočítate v aktuálnej publikácii. Zákon o dani z pridanej hodnoty (DPH) po ostatnej novele je plne v súlade s legislatívou Európskej únie a zároveň sleduje aj zlepšenie platobnej disciplíny v obchodných vzťahoch,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,00 €
9,10 €
Repetitórium teórie štátu
-9%
Dominik Šoltys

Teória štátu alebo štátoveda patrí do skupiny predmetov, ktorými študenti začínajú svoje štúdium na právnických fakultách na Slovensku. Hoci štátoveda ako vedná disciplína má svoj vyhranený a osobitný charakter, na študijné účely ju možno chápať aj ako…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
25,00 €
22,75 €
Jednoduché účtovníctvo 2022
-9%
kol.

OBSAH • Jednoduché účtovníctvo a zákon o účtovníctve • Predmet účtovníctva (§ 2 ods. 2) • Účtovná závierka (§ 17) • Oceňovanie majetku a záväzkov podľa zákona o účtovníctve • Odpisovanie majetku (§ 28) • Inventarizácia majetku a záväzkov (§ 29 a § 30)…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,50 €
8,65 €
Repetitórium teórie práva
-9%
Dominik Šoltys

Cieľom zostavenia tejto publikácie bolo vytvoriť učebný text, ktorý ponúka študentom práva v sústredenej forme vymedzené tradičné okruhy teórie práva s obsahom, ktorý sa vo viac či menej ustálenej podobe vyučuje na všetkých právnických fakultách na Slovensku.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,00 €
17,29 €
Administratíva a korešpodencia pre 3. ročník obchodných akadémií
Helena Ďurišová, Mária Kuláková, Judita Sehnalová

Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností a právnou úpravou registratúry. Ďalej sa učebnica venuje analýze normalizovanej úpravy obchodných listov, administratívnemu štýlu a slohu úradných…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
27,00 €
Administratíva a korešpondencia pre 4. ročník
Kolektív autorov

Koncepcia a metodické spracovanie učebnice je pokračovaním predchádzajúcich troch dielov. Obsahuje viac názorných ukážok a dostatok dispozícií na štylizáciu v jednotlivých kapitolách.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
27,00 €