Ekonómia

V kategórii Spoločenské vedy nájdete knihy zaoberajúce sa filozofiou, psychológiou, právom , politikou, ekonómiou.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Daňový sprievodca 2023 - s komentárom
-9%
kol.

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: 1. Zákon o dani z príjmov 2. Zákon o DPH 3. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 4. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností 5. Zákon o dani z motorových vozidiel 6. Zákon…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,90 €
10,83 €
Daňové a nedaňové výdavky A - Z 2023
-9%
kol.

Aké výdavky si môže podnikateľ pri vysporiadaní svojej daňovej povinnosti uplatniť? Ktoré výdavky sa považujú za daňové a ktoré za nedaňové, upravuje zákon o dani z príjmov. Zákon vymedzuje definúciu daňového výdavku, ich spôsobu uplatňovania a tiež…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
20,90 €
19,02 €
Daňové priznania 2022
-9%
kol.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2022 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,80 €
8,92 €
Zákony 2023 I/A - Daňové zákony
-9%
Kol.

Daňové zákony obsahujú úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2023. Zmeny v zákonoch sú prehľadne graficky zvýraznené. V publikácii daňové zákony nájdete témy: daň z príjmov,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,38 €
Zákony 2023 I/B - účtovné zákony
-9%
kol.

Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatnej novele, a tiež ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a veľké účtovné…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,38 €
Poradca 11-2023 - Daňový poriadok s komentárom
-6%
kol.

V Daňovom poriadku sa zaviedla úprava registrácie z úradnej moci, vzhľadom na nedostatočnú kvalitu dát zdrojového registra tak, že od 1. 1. 2023 sa budú registrovať z úradnej moci daňové subjekty, ktoré sú do tohto registra zapísané z obchodného a živnostenského…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,00 €
9,40 €
Optimalizácia dane, bez chýb, pokút a penále
-6%
Anton Kolembus

Daňová optimalizácia pre rok 2023 obsahuje veľa príkladov ako optimalizovať základ dane včas a bez stresu. Publikácia je zameraná na legálne postupy, ktoré môže daňovník využiť pri optimalizácii základu dane v rámci existujúcich právnych predpisov. Zameriava…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,80 €
9,22 €
PORADCA Č. 9-10/2023 - DAŇ Z PRÍJMOV S KOMENTÁROM
-6%
Ing. Miroslava Brnová Ing. Michaela Vidová Ig. Peter Horniaček

Zákon o dani z príjmov už obsahuje viaceré opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom. Predmetom novela zákona je aj zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
15,50 €
14,57 €
Odvody poistného od 1.1.2023
-6%
kol.

Prinášame prehľad odvodov od 1. 1. 2023, ktoré sú platené v určitej percentuálnej výške z vymeriavacieho základu. Uvádzame nový minimálny a maximálny vymeriavací základ, poistné vypočítane z tohto základu aj výšku minimálnych preddavkov do zdravotnej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,50 €
4,23 €
Účtovná závierka za rok 2022
-6%
kol.

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku ako riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo priebežnú účtovnú závierku, ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon o bankách alebo zákon o dani z príjmov). Povinnosť zostaviť účtovnú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,60 €
6,21 €
Poradca č. 8/2023 - Daň z pridanej hodnoty s komentárom
-6%
Naďa Vašková

Aké zmeny prináša zákon o DPH od roku 2023, sa dočítate v aktuálnej publikácii. Zákon o dani z pridanej hodnoty (DPH) po ostatnej novele je plne v súlade s legislatívou Európskej únie a zároveň sleduje aj zlepšenie platobnej disciplíny v obchodných vzťahoch,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,00 €
9,40 €
Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ
-6%
kol.

Účtovné súvzťažnosti pre PÚ, daň z príjmov a zákon o účtovníctve Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,50 €
18,33 €
Jednoduché účtovníctvo 2022
-6%
kol.

OBSAH • Jednoduché účtovníctvo a zákon o účtovníctve • Predmet účtovníctva (§ 2 ods. 2) • Účtovná závierka (§ 17) • Oceňovanie majetku a záväzkov podľa zákona o účtovníctve • Odpisovanie majetku (§ 28) • Inventarizácia majetku a záväzkov (§ 29 a § 30)…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,50 €
8,93 €
Poradca č. 4-5/2022 Verejné obstarávanie
-6%

Poradca č. 4-5/2022. Verejné obstarávanie, zákon po novelách s komentárom.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,00 €
12,22 €
Mikroekonomie
-6%
Václav Jurečka a kolektiv

Třetí vydání oblíbené učebnice je rozšířeno o nové ekonomické jevy vyvolané technologickými a institucionálními změnami. Jsou zde také nastíněny názorové směry, které doplňují tradiční mikroekonomickou analýzu alternativními pohledy a přístupy. Jde například…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
20,79 €
19,55 €
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019
-6%
Ing.Anna Cenigová

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019 Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2019 Príručka bola doplnená, okrem iného, o účtovanie a oceňovanie virtuálnej meny podľa opatrenia MF SR č. MF/015328/2018-74 a o účtovanie garantovanej energetickej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
25,30 €
23,79 €
Poradca 1/2022 - Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
-6%
Kolektív autorov

Fungujúca hospodárska súťaž povzbudzuje podnikateľov k tomu, aby zlepšili kvalitu výrobkov a služieb, ktoré ponúkajú, aby si zákazník mohol vybrať ten produkt, ktorý mu ponúka správny pomer medzi cenou a kvalitou. Konkurencieschopnosť v rámci Európskej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,80 €
4,52 €
Poradca č. 3 / 2022 Zdravotné poistenie
-6%

dravotné poistenie je na Slovensku poistenie osôb slúžiace na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti, pri ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poistenie upravuje zákon o…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,80 €
4,52 €
Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále , slovenský pozemkový fond,správca lesného majetku, nedeliteľné spoluvlastníctvo,vlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti
-6%
Marta Boráková

Vydavateľstvo Poradca Vám prináša titul Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále. Spoločenstvom podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je napríklad lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti. Zavedením…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,90 €
7,43 €
PaM 3-4 / 2023 - Zdravotné poistenie – zmeny
-6%
kol.

Od 1. januára 2023 nadobudli účinnosť viaceré zmeny zákonov, ktoré boli koncom roka schválené NRSR, medzi nimi aj zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov a Zákonník práce. Aké zmeny priniesli? Zdravotné poistenie - zmeny S účinnosťou od 1.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,80 €
12,98 €
DUO 3-4/2023 - Daňová povinnosť fyzickej osoby
-6%
kol.

Zákonník práce pojem „čiastočný pracovný úväzok“ nepozná, ale používa označenie pracovný pomer na kratší pracovný čas. Zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, ktorú zamestnanec utrpel pri pracovnom úraze má…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,20 €
18,05 €
Príručka mzdovej účtovníčky 2023
-6%
kol.

Kniha obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy k 1.1.2023, ktorý je doplnený desiatkami praktických príkladov. V kapitolách sú vysvetlené všetky povinnosti, ktoré musí splniť zamestnávateľ voči svojim zamestnancom a inštitúciám, povereným…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
15,99 €
15,04 €
PaM 2/2323 Čiastočný pracovný úväzok
-6%
kol.

Zákonník práce pojem „čiastočný pracovný úväzok“ nepozná, ale používa označenie pracovný pomer na kratší pracovný čas. Zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, ktorú zamestnanec utrpel pri pracovnom úraze má…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,65 €
DUO 2/2023. Nové preddavky na daň, Zmena stravného
-6%
kol.

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v zákone o dani z príjmov ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,40 €
10,72 €
Sto otazok a odpovedí - DPH cestovné náhrady
-6%
kol.

V prípade tuzemských transakcií je predmetom DPH dodanie tovaru alebo dodanie služby, v prípade zahraničných transakcií je predmetom DPH nadobudnutie tovaru v SR z iného členského štátu a dovoz tovaru z tretieho nečlenského štátu EÚ... Zákon o cestovných…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,90 €
11,19 €
1000 riešení 3-4/2023 – Zákon o dani z príjmov novela ZDP, odpočet daňovej straty
-6%
kol.

Odpočet daňovej straty je legálny nástroj na znižovanie základu dane a tým aj daňovej povinnosti daňovníka. Daňová legislatíva má zavedené presné pravidlá pre odpočet daňových strát, ktoré však podliehajú častým zmenám a prinášajú aj interpretačné problémy.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,80 €
8,28 €
Práce a Mzdy č. 1 / 2023
-6%
kol.

V roku 2022 sa dospelo medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov k dohode na minimálnej mzde, ktorá bude platiť od 1. januára 2023. Minimálna mesačná mzda ovplyvňuje okrem samotných zamestnancov aj zamestnávateľov, pre ktorých každé jej zvýšenie…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,65 €
DUO 1/2023
-6%
kol.

Inventarizácia je základným prvkom preukázateľnosti účtovníctva a základnou podmienkou správneho zostavenia účtovnej závierky. Ako postupovať poradíme v príspevku Inventarizácia majetku a záväzkov. Ako je to s účtovaním výnosov a nákladov sa dočítate…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,20 €
6,77 €
1000 riešení 1-2/2023
-6%
kol.

1000 riešení 1-2/2023 - Koniec roka v účtovníctve Kalendárny rok sa v mzdovej učtárni považuje aj za zdaňovacie obdobie, ktoré je potrebné uzatvoriť a otvoriť nové obdobie so zohľadnením výstupov z predchádzajúceho kalendárneho roka. V tejto súvislosti…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,80 €
8,28 €
DUO 12/2022  Daň z motorových vozidiel
-6%
kol.

V podnikateľskej praxi vznikajú nejasnosti pri správnom určení daňovníka v prípadoch, ak je motorové vozidlo predmetom nájomného vzťahu. Aj v tejto súvislosti si treba uvedomiť, že jednou z podmienok, aby motorové vozidlo bolo predmetom dane z motorových…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,20 €
6,77 €