Ostatné

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Zabudnuté hrady
-9%
Tomáš Grančay

Slovensko možno nazvať aj ako krajinu hradov. Z takmer 300 hradov zostalo však dodnes ani nie sto zrúcanín či malých ruín. Kniha učiteľa dejepisu Tomáša Grančaya predstavuje takmer 40 hradných lokalít východného Slovenska, kde nájdeme už len torzá kedysi…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,95 €
18,16 €
Obrázky z prešporského geta
-9%
Kolektív

Obrázky prešporského geta približujú dejiny i súčasnosť starobylej, dnes už neexistujúcej časti Bratislavy. Táto stará židovská štvrť neprežila likvidáciu svojich pôvodných obyvateľov a nenávratne sa stratila z mapy mesta. Najskôr zmizli ľudia, potom…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
8,93 €
8,13 €
Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov
-9%
Vladimír Segeš

Kniha je rozsiahlym historickým prierezom vojenského diania na našom území od najstarších čias do súčasnosti a predstavuje aj najvýznamnejšie osobnosti slovenskej či inej národnosti, ktoré sú späté s vojnovými konfliktmi. Je rozdelená na 18 kapitol podľa…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,99 €
18,20 €
Slovenský časopis historický    2/2022
kol.

Gregoríkova Branišová Lucia: Kňažná Eufémia a jej pôsobenie v moravskom prostredí na konci 11. a na začiatku 12. storočia Majriková–Molitoris Milica : Utváranie severnej hranice Slovenska 1918 – 1925 Bobák Ján: Slovenská liga v Amerike a Slovenská republika…

Dodacia doba
nedostupné
14,90 €
Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku
Vladimír Turčan a kolektív

V publikácii sú uverejnené príspevky venované historickým udalostiam, ktoré sa odohrali na stredoeurópskej hranici v 1. – 4. storočí. Tieto udalosti boli zaznamenané antickými autormi a zdokumentované archeologickými výskumami významných lokalít – sídlisk…

Dodacia doba
nedostupné
24,00 €
Slovenské rodinné tradície na fotografiách
Katarína Nádaská, Martin Habánek

Ľudský život sa odohráva v cykloch, ktoré sú oddávna, ba od vekov nemenné: narodenie, detstvo, mládenectvo a dievoctvo, svadba a napokon skon. V našom prostredí sa takýto kolobeh odohrával v rodine, kde žijú rodičia, vyrastajú deti, vnuci a dožívajú…

Dodacia doba
nedostupné
34,90 €
5 kníh o Bratislave
Pavel Dvořák

Prvá kniha o Bratislave: Prvá kniha o Bratislave sa zaoberá bratislavskými dejinami, ale tie sú také výnimočné a obsažné, že sú to dejiny Slovenska späté s Maďarskom, Rakúskom, Českom, nezriedka s Poľskom, dejiny, ktoré sa odohrávali v Európe a sú neoddeliteľnou…

Dodacia doba
nedostupné
108,00 €
Banská Bystrica - Ako sme tu žili 2
Vladimír Bárta a kolektív

Banská Bystrica - Ako sme tu žili 2 je druhým pokračovaním obrazovo- textovej knihy o metropole stredného Slovenska, o živote v nej v minulom storočí a najmä v jeho 2. polovici. Je dielom kolektívu autorov, pamätníkov na tamtie časy, ktorí ku svojim…

Dodacia doba
nedostupné
37,70 €
Banská Štiavnica na starých pohľadniciach
Ivan Herčko

Priam ukážkovým príkladom porovnania minulosti a prítomnosti je Banská Štiavnica – klenot medzi mestami Slovenska. Jej nesporné kultúrno-historické hodnoty a krása ju zaradili medzi prvé pamiatky na Slovensku, ktoré sa v roku 1996 dostali do Zoznamu…

Dodacia doba
nedostupné
11,95 €
Bratislava
Laco Struhár, Pavol Prikryl

Táto kniha je v anglickom jazyku. Bez toho, aby sme sa dotkli akéhokoľvek mesta na svete, môžeme povedať, že Bratislava patrí medzi tie do ktorých sa návštevník rád vracia. Nie nadarmo má prívlastok Krásavica na Dunaji. Má svoju atmosféru. Stačí sa prejsť…

Dodacia doba
nedostupné
19,90 €
Bratislava - svedectvo historických pohľadníc
Július Cmorej

Publikácia, ktorá mapuje život hlavného mesta, obsahuje takmer 600 starých pohľadníc a fotografií z jeho histórie od osemdesiatych rokov 19. storočia až do roku 1945. Medzi nimi je aj niekoľko unikátnych záberov, ktoré sú uverejnené vôbec po prvýkrát,…

Dodacia doba
nedostupné
39,00 €
Bratislava a okolie - Pressburg
kolektiv autorov

Žiadate ma, aby som vám porozprával rozprávku. Načo ? Veď vaše mesto je rozprávka. Hans Christian Andersen počas návštevy Bratislavy Bratislava - Pressburg a okolie je reprezentačná obrazová publikácia opisujúca v krátkych textoch a pomocou obrazov históriu…

Dodacia doba
nedostupné
43,50 €
Bratislava a starí Slováci
Matúš Kučera

Nechajme sa zaviesť naslovovzatým odborníkom až do obdobia, keď sa na križovatke obchodných magistrál, na najlepšom brode cez Dunaj, utváralo čosi, čo v európskych dejinách nazývame mesto. Aj po páde Západorímskej ríše, až do 7. – 8. stor., pretrvalo…

Dodacia doba
nedostupné
13,90 €
Bratislavský okrášľovací spolok 1868-1918
Martin Győrik

Publikácia k 50. výročiu Bratislavského okrášľovacieho spolku, vyšla roku 1918, ešte za Rakúsko-Uhorska. Hoci Bratislava Prešporok, Pressburg, Pozsony bolo odjakživa krásne mesto, v roku 1868 niekoľkí skalní Prešporčania založili okrášľovací spolok.…

Dodacia doba
nedostupné
12,90 €
Budovateľské 50. roky
Juraj Šebo

Juraj Šebo sa narodil počas vojny. Hoci v tom čase mal len dva roky, toto traumatizujúce obdobie intenzívne prežíval. Dodnes keď počuje sirény sanitky, chaoticky hľadá najbližší kryt. Celé detstvo prežil v Bratislave a z toho pramení aj jeho blízky vzťah…

Dodacia doba
nedostupné
12,90 €
Bystvor kniha 2
Svetozár

V druhej knihe „BYSTVOR – BYTIE A TVORBA SLAVIANOV A ÁRIJOV“ autor popisuje udalosti, ktoré sa odohrali v období od III. storočia p. n. l. po XV. storočie nášho letopočtu a ktoré rozhodujúcou mierou ovplyvnili vznik celého súhrnu príčin a následkov,…

Dodacia doba
nedostupné
24,09 €
Československý svet v Karpatoch 2
Vladimír Kuštek

Druhý díl knihy "Československého sveta v Karpatech" je věnován dějinám všedního dne na Podkarpatské Rusi v období, kdy Podkarpatsko bylo součástí ČSR. Navazuje na čtenářsky úspěšný první díl "Československého sveta v Karpatech", který obsahuje historicko-společenské…

Dodacia doba
nedostupné
26,95 €
Cesta k samostatnosti
Svätoslav Mathé

Kľukatá stáročná cesta Slovákov k národnému sebaurčeniu a štátnej samostatnosti vyvrcholila dramatickým sledom udalostí, ktoré po páde komunistického režimu viedli až k vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1993). História prechádza do živej, zložitej…

Dodacia doba
nedostupné
6,57 €
Dějiny české - chronologický přehled
Krejčíř J., Vít J., Spurný F., Gawrecki D. a kol.

Dodacia doba
nedostupné
10,90 €
Dějiny Uher a Maďarska v datech
Richard Pražák

Náš přední hungarista, profesor Masarykovy univerzity v Brně (mj. autor Maďarska v edici Stručná historie států), v knize zúročil své celoživotní bádání v oboru. Text po úvodních statích (s důrazem na česko-maďarské kontakty od nejstarších dob po dnešek)…

Dodacia doba
nedostupné
43,45 €
Dejiny Uhorska
Peter Kónya, Kolektív autorov

K napísaniu knihy inšpirovala autorov nízka znalosť a deformované predstavy v slovenskej verejnosti o dejinách Uhorska. Za cieľ si v prvom rade stanovili rozšíriť úroveň znalostí o tejto problematike a tak prispieť k lepšej znalosti aj o vlastnej národnej…

Dodacia doba
nedostupné
23,90 €
Dejiny Uhorska a Slováci
Ivan Mrva, Vladimír Segeš

Vydavateľstvo Perfekt si dovoľuje čitateľskej verejnosti predstaviť prvé slovenské dejiny Uhorska, ktorého súčasťou boli aj Slováci. I keď sa o to pokúsili v minulosti viacerí autori, vždy išlo iba o zlomok z tohto obdobia. Súčasní významní historici…

Dodacia doba
nedostupné
19,90 €
Devín - Božská perla Slovenska
Anton Hrnko

Prírodné útvary vytvárajú pri sútoku riek Moravy s Dunajom neopakovateľnú scenériu. Nie je preto nijakou zvláštnosťou, že tento kraj priťahoval rôzne národy a kmene od najstaršej doby, aby sa tu usadili. Aká je dávna história Devínu aký je význam tohto…

Dodacia doba
nedostupné
7,00 €
Dožinkový veniec pre kňažnú (Šľachtické rodiny Friesenhofovcov a Oldenburgovcov na Slovensku a umelecká bohéma)
Jana Judinyová

V 19. storočí populárnou zábavou v slovenských dedinách, tiež v hornonitrianskej obci Brodzany, boli dožinky. V Brodzanoch sa zúčastňovala na nich celá obec aj majitelia panstva, príslušníci šľachtických rodín Friesenhofovcov a Oldenburgovcov a ich hostia.…

Dodacia doba
nedostupné
15,20 €
Drámy na hraniciach
Krejčiřík Alexandr

V knihe autor približuje dnešným čitateľom témy, ktoré sú pre nich už čímsi celkom neznámym - dosiaľ nedostatočne zdokumentované osudy ľudí na slovenských hraniciach po roku 1945...

Dodacia doba
nedostupné
8,93 €
Druhá kniha o Bratislave
Pavel Dvořák

Nadväzuje na Prvú knihu o Bratislave (dejiny od treťohorných morí až do mestského privilégia z roku 1291). Druhá kniha o Bratislave sa začína príchodom Anjouovcov a končí sa smrťou Ladislava Pohrobka. Nerozpráva však len o kráľoch, ale napríklad aj o…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Duchem i mečem

144 výňatků ze starých českých kronik i jiných literárních památek přiblíží významné události i život prostých lidí od příchodu Čechů až po dobu Jana Ámose Komenského. Součástí knihy jsou snímky starých rytin a obrazů. Staročeské texty do novočeštiny…

Dodacia doba
nedostupné
9,05 €
Galéria slávy 111 osobností Slovenska
Jozef Leikert

Osudy ľudí - neraz skromných, nenápadných, ale čímsi jedinečných. Osudy ľudí, ktorí sa natrvalo zapísali do pamäti nielen súčasníkov, ale i nasledujúcich generácií. Osudy ľudí, ktorí sú dnes v našej pamäti a zaiste sa vryjú aj do pamäti našich potomkov.…

Dodacia doba
nedostupné
10,95 €
Generácia Všeslávie
Viktor Timura

Práca po novom vymedzuje miesto a význam generácie Všeslávie (P. J. Šafárika, J. Kollára, F, Palackého a K. Kuzmányho) pri formovaní národného povedomia na Slovensku spolu s všeslovanskou myšlienkou a vývoj názorov na slovensko-českú spolupatričnosť,…

Dodacia doba
nedostupné
19,00 €
Generál Heliodor Píka a jeho vrazi - Pří
Ladislav Vrchovský

Armádní generál Heliodor Píka patří k prvním obětem komunistického režimu v Československu. Tento román byl napsán, aby se na minulost nezapomínalo a aby se podobné justiční vraždy už nikdy neopakovaly. Kniha zachycuje místy až neuvěřitelný příběh o…

Dodacia doba
nedostupné
15,20 €