Zemepis, prvouka

Učebnice a  pomôcky na Zemepis a Prvouku. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Školský geografický atlas Slovensko
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči PhD., Anton Magula

Atlas Slovenska, ktorý by mal mať každý žiak, či študent, ale nemal by chýbať ani v jednej rodine. Nájdete tu totiž všetky aktuálne a potrebné informácie o Slovensku, zobrazené na mapách. Určite si obľúbite toto jedinečné dielo, lebo nielen obsahové,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,00 €
Detská mapa sveta - hravá škola
-6%
Michal Klaučo

Vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola. Vzdelávacia a učebná pomôcka pre prírodovedné predmety. Učebná pomôcka graficky znázorňuje rozloženie svetadielov a kontinentov. Ide o úplne netradičný produkt v tzv. mapovom formáte, v rozloženom stave…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,90 €
6,49 €
Geografická poloha - hravá škola
-6%
Michal Klaučo, Karol Weis

Vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola. Vzdelávacia a učebná pomôcka pre prírodovedné predmety. Učebná pomôcka graficky vysvetľuje absolútnu a relatívnu geografickú polohu. Ide o úplne netradičný produkt v tzv. mapovom formáte, v rozloženom…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,90 €
6,49 €
História a vznik planéty Zem - hravá škola
-6%
Michal Klaučo, Stanislav Klaučo

Vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola. Vzdelávacia a učebná pomôcka pre prírodovedné predmety. Učebná pomôcka graficky znázorňuje vznik planéty Zem. Ide o úplne netradičný produkt v tzv. mapovom formáte, v rozloženom stave má titul rozmer…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,90 €
6,49 €
Pohyby Zeme a striedanie ročných období - hravá škola
-6%
Michal Klaučo, Karol Weis

Vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola. Učebná pomôcka graficky vysvetľuje pohyby Zeme a striedanie ročných období. Ide o úplne netradičný produkt v tzv. mapovom formáte, v rozloženom stave má titul rozmer 98 cm x 62 cm, v zloženom stave má…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,90 €
6,49 €
Základné geografické pojmy - hravá škola
-6%
Michal Klaučo, Peter Barto

Vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola. Vzdelávacia a učebná pomôcka pre prírodovedné predmety. Učebná pomôcka graficky vysvetľuje základné geografické pojmy povrchových útvarov Zeme. Ide o úplne netradičný produkt v tzv. mapovom formáte,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,90 €
6,49 €
Geografia
-6%
Alena Dubcová, Hilda Kramáreková, Celestín Farkaš

Kniha je určená nielen študentom stredných škôl ako pomôcka pri príprave na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy, ale i tým, ktorí majú záujem o geografiu. Obsahuje výber najdôležitejších tematických celkov stredoškolského učiva podľa štátneho…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Geografia do vrecka
-6%
Alena Mgr. Naďová a kolektív

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,10 €
4,80 €
Geografický zošit pre 5. ročník základných škôl a prímu osemročných gymnázií
-6%

Prvé vydanie geografického zošita pre 5. ročník ZŠ a prímu gymnázií s osemročným štúdiom

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,40 €
2,26 €
Hravá geografia 8 PZ ( 2.vyd.)
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá geografia pre 8. ročník ZŠ obsahuje tematické celky „Geografia v bežnom živote“, „Slovensko – naša vlasť“, „Enviromentálne súvislosti“ a Regióny Slovenska. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Všetky…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,40 €
6,96 €
Planéta Zem Prehľad zemepisu sveta (niel
-6%
Martin Kolář

Skladný a názorne ilustrovaný prehľad zemepisu pre školákov a zvedavcov, ktorý zodpovie základné otázky zemepisu a vysvetlí ďalšie javy na Zemi i mimo nej.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,90 €
2,73 €
Prehľad prírodopisu pre ZŠ (2.diel)
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované učivo základnej školy obsahujúce anatómiu ľudského tela, genetiku a geológiu. prehľadné členenie kryštálových sústav stupnica tvrdosti 31 grafických ilustrácií 4 tabuľky

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,39 €
2,25 €
Štáty sveta
-6%
Petr Kupka a kol.

Zoznam štátov sveta v najnovších číslach. 15 údajov pri každom štáte (vrátane mapky a štátnej vlajky) celkom 195 štátov mapy jednotlivých svetadielov tabuľky s prehľadmi najľudnatejších a najväčších štátov

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,39 €
2,25 €
Ťaháky (nielen) pre školákov
-6%
autor neuvedený

Vedomosti v kocke – aj tak možno nazvať tento stručný a prehľadne usporiadaný súhrn niekoľkých „ťahákov“ z dejín nášho štátu, ale aj matematiky, fyziky, chémie a zemepisu vrátane krátkeho nahliadnutia do našej slnečnej sústavy. Obsahuje všetko od stručného…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,90 €
2,73 €
Atlas sveta pre školákov
autor neuvedený

S fascinujúcim pohľadom na ľudí, miesta a divočinu Zeme vám tento nový atlas poskytne vzrušujúci pohľad na svet dneška. Vytvorili ho experti na vzdelávanie a kartografi pre prvé zoznámenie sa so zemepisom. Atlas sveta sa tak stáva ideálnou knihou na…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Geografia
Doc.RNDr.Alena Dubcová, CSc.RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.Ing. Celestín Farkaš

Nové prepracované vydanie knihy GEOGRAFIA - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ. Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy.…

Dodacia doba
nedostupné
7,00 €
Geografia maturita
Alena Dubcová, Hilda Kramáreková

Príručka, je určená nielen študentom stredných škôl ako pomôcka pri príprave na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy, ale i tým, ktorí majú záujem o geografiu. Obsahuje výber najdôležitejších tematických celkov stredoškolského učiva podľa súčasných…

Dodacia doba
nedostupné
5,80 €
Geografia pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá
Mária Nogová, Peter Tremboš

Nová učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ, ktorá komplexne rieši učivo predpísané platným ŠVP s primeraným rozsahom a obsahom: spoznávanie Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, Severnej a Južnej Ameriky a priľahlých ostrovov, Antarktídy a Arktídy.…

Dodacia doba
nedostupné
14,00 €
Geografický zošit pre 6. ročník ZŠ  a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Ladislav Tolmáči

Nový pracovný zošit je koncipovaný v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy. Zaoberá sa regionálnou geografiou Austrálie a Oceánie, Ameriky a Antarktídy. Tieto mapy sú zobrazené aj na obálkach zošita.

Dodacia doba
nedostupné
2,40 €
Geografický zošit pre 6. ročník ZŠ  a prímu osemročných gymnázií

Nový pracovný zošit koncipovaný v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy.

Dodacia doba
nedostupné
2,40 €
Geografický zošit pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným študiom
Ladislav Tolmáči

Obsah zošita je spracovaný v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy a korešponduje so schválenými vzdelávacími štandardmi a novou učebnicou Geografie pre 7. ročník ZŠ, ktorej autorom je Ladislav Tolmáči. Zaoberá sa regionálnou geografiou…

Dodacia doba
nedostupné
2,40 €
Geografický zošit pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit Geografický zošit pre 8. ročník obsahovo korešponduje s novým obsahom ŠVP ISCED 2 a s aktuálnou učebnicou predmetu Geografia. Je zameraný na tematické celky regionálnej geografie Európy. Zaujímavé pracovné úlohy, mapy, obrázky, ilustrácie…

Dodacia doba
nedostupné
2,60 €
Geografický zošit pre 9 . ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Zošit je v súlade s novým obsahom predmetu v ŠVP ISCED 2 a je zameraný na učivo o Slovensku. Vlastníka zošita (žiaka) na titulnej strane nazývame autorom, pretože po spracovaní všetkých úloh, vyfarbení a dotvorení máp a diagramov vzniknú jedinečné a…

Dodacia doba
nedostupné
2,60 €
Hravá geografia
Kolektív autorov

56 strán hravých cvičení prehľadne rozdelených do 6 kapitol na každej strane okrem cvičení aj mapu a miesto na vlastné poznámky moderný a plnofarebný dizajn, ktorý podporuje motiváciu a kreativitu žiakov dva súhrnné testy na zopakovanie prebratého učiva,…

Dodacia doba
nedostupné
3,00 €
Hravá geografia 5 - Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ
Kolektív autorov

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 5. ročník ZŠ sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných zošitov…

Dodacia doba
nedostupné
7,40 €
Hravá geografia 5 PZ
Kolektív

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 5. ročník ZŠ sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných zošitov…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Hravá Geografia 5 učebnica
Kolektív autorov

Učebnica Hravá geografia 5 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 5. ročník základných škôl. Je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Hravá geografia 5 žiakom poodhalí informácie o nekonečnom vesmíre a bližšie im…

Dodacia doba
nedostupné
14,60 €
Hravá geografia 6 ( nov.vyd.)
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá geografia pre 6. ročník ZŠ obsahuje tematické celky SVET, AFRIKA a ÁZIA. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Všetky cvičenia sú koncipované tak, aby poskytovali priestor na učenie s porozumením,…

Dodacia doba
nedostupné
7,40 €
Hravá geografia 6 - Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ a prímu OG
Kolektív autorov

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 6. ročník ZŠ a prímu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Hravá Geografia 6 učebnica
Kolektív autorov

"Učebnica Hravá geografia 6 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Hravá geografia 6 predstaví šiestakom Afriku aj Áziu v ich bohatej rozmanitosti.…

Dodacia doba
nedostupné
14,60 €