Zemepis, prvouka

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Geografia do vrecka
-5%
Alena Mgr. Naďová a kolektív

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,00 €
3,80 €
Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra
-5%
Kolektív autorov

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Obsah je koncipovaný do troch častí: 1.Slovenský jazyk - obsahuje teoretický prehľad jazykových rovín a dejín jazyka…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
15,00 €
14,25 €
Geografický zošit pre 5. ročník základných škôl a prímu osemročných gymnázií
-5%

Prvé vydanie geografického zošita pre 5. ročník ZŠ a prímu gymnázií s osemročným štúdiom

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,40 €
2,28 €
Hravá geografia 7 PZ ( 2.vyd.)
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,00 €
5,70 €
Hravá geografia 8 PZ ( 2.vyd.)
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá geografia pre 8. ročník ZŠ obsahuje tematické celky „Geografia v bežnom živote“, „Slovensko – naša vlasť“, „Enviromentálne súvislosti“ a Regióny Slovenska. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Všetky…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,00 €
5,70 €
Hravá geografia 9 PZ ( 3.vyd.)
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,00 €
5,70 €
Planéta Zem Prehľad zemepisu sveta (niel
-5%
Martin Kolář

Skladný a názorne ilustrovaný prehľad zemepisu pre školákov a zvedavcov, ktorý zodpovie základné otázky zemepisu a vysvetlí ďalšie javy na Zemi i mimo nej.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,90 €
2,76 €
Prehľad prírodopisu pre ZŠ (2.diel)
-5%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované učivo základnej školy obsahujúce anatómiu ľudského tela, genetiku a geológiu. prehľadné členenie kryštálových sústav stupnica tvrdosti 31 grafických ilustrácií 4 tabuľky

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,99 €
1,90 €
Školský geografický atlas - Svet
-5%
Ladislav Tolmáči, Anton Magula

Nové vydanie obľúbeného atlasu, schváleného na Geografickú olympiádu. V porovnaní s predchádzajúcim atlasom sveta pribudli: Nové mapy západnej a východnej pologule Podrobnejšie mapy (dvojstrany): - SVET tektonika, sopečná činnosť a zemetrasenia - SVET…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
10,00 €
9,50 €
Školský geografický atlas Slovensko
-5%
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči PhD., Anton Magula

Atlas Slovenska, ktorý by mal mať každý žiak, či študent, ale nemal by chýbať ani v jednej rodine. Nájdete tu totiž všetky aktuálne a potrebné informácie o Slovensku, zobrazené na mapách. Určite si obľúbite toto jedinečné dielo, lebo nielen obsahové,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,00 €
8,55 €
Ťaháky (nielen) pre školákov
-5%
autor neuvedený

Vedomosti v kocke – aj tak možno nazvať tento stručný a prehľadne usporiadaný súhrn niekoľkých „ťahákov“ z dejín nášho štátu, ale aj matematiky, fyziky, chémie a zemepisu vrátane krátkeho nahliadnutia do našej slnečnej sústavy. Obsahuje všetko od stručného…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,90 €
2,76 €
Geografia pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá
Kolektív autorov

Nová učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ, ktorá komplexne rieši učivo predpísané platným ŠVP s primeraným rozsahom a obsahom: spoznávanie Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, Severnej a Južnej Ameriky a priľahlých ostrovov, Antarktídy a Arktídy.…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
Hravá Geografia 5 učebnica
Kolektív autorov

Učebnica Hravá geografia 5 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 5. ročník základných škôl. Je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Hravá geografia 5 žiakom poodhalí informácie o nekonečnom vesmíre a bližšie im…

Dodacia doba
nedostupné
11,20 €
Hravá Geografia 6 učebnica
Kolektív autorov

"Učebnica Hravá geografia 6 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Hravá geografia 6 predstaví šiestakom Afriku aj Áziu v ich bohatej rozmanitosti.…

Dodacia doba
nedostupné
11,20 €
Prehľad prírodopisu pre ZŠ (1.diel)
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované učivo základnej školy, od jednobun. až po mnohobunkové živočíchy a vyššie rastliny. 55 grafických ilustrácií výklad základných pojmov prehľadné členenie s použitím piktogramov

Dodacia doba
nedostupné
1,99 €
Atlas sveta pre školákov
autor neuvedený

S fascinujúcim pohľadom na ľudí, miesta a divočinu Zeme vám tento nový atlas poskytne vzrušujúci pohľad na svet dneška. Vytvorili ho experti na vzdelávanie a kartografi pre prvé zoznámenie sa so zemepisom. Atlas sveta sa tak stáva ideálnou knihou na…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Geografia
Doc.RNDr.Alena Dubcová, CSc.RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.Ing. Celestín Farkaš

Nové prepracované vydanie knihy GEOGRAFIA - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ. Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy.…

Dodacia doba
nedostupné
7,00 €
Geografia maturita
Alena Dubcová, Hilda Kramáreková

Príručka, je určená nielen študentom stredných škôl ako pomôcka pri príprave na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy, ale i tým, ktorí majú záujem o geografiu. Obsahuje výber najdôležitejších tematických celkov stredoškolského učiva podľa súčasných…

Dodacia doba
nedostupné
5,80 €
Geografický zošit pre 6. ročník ZŠ  a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Ladislav Tolmáči

Nový pracovný zošit je koncipovaný v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy. Zaoberá sa regionálnou geografiou Austrálie a Oceánie, Ameriky a Antarktídy. Tieto mapy sú zobrazené aj na obálkach zošita.

Dodacia doba
nedostupné
2,40 €
Geografický zošit pre 6. ročník ZŠ  a prímu osemročných gymnázií

Nový pracovný zošit koncipovaný v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy.

Dodacia doba
nedostupné
2,40 €
Geografický zošit pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným študiom
Ladislav Tolmáči

Obsah zošita je spracovaný v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy a korešponduje so schválenými vzdelávacími štandardmi a novou učebnicou Geografie pre 7. ročník ZŠ, ktorej autorom je Ladislav Tolmáči. Zaoberá sa regionálnou geografiou…

Dodacia doba
nedostupné
2,40 €
Geografický zošit pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit Geografický zošit pre 8. ročník obsahovo korešponduje s novým obsahom ŠVP ISCED 2 a s aktuálnou učebnicou predmetu Geografia. Je zameraný na tematické celky regionálnej geografie Európy. Zaujímavé pracovné úlohy, mapy, obrázky, ilustrácie…

Dodacia doba
nedostupné
2,60 €
Geografický zošit pre 9 . ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Zošit je v súlade s novým obsahom predmetu v ŠVP ISCED 2 a je zameraný na učivo o Slovensku. Vlastníka zošita (žiaka) na titulnej strane nazývame autorom, pretože po spracovaní všetkých úloh, vyfarbení a dotvorení máp a diagramov vzniknú jedinečné a…

Dodacia doba
nedostupné
2,60 €
Hravá geografia
Kolektív autorov

56 strán hravých cvičení prehľadne rozdelených do 6 kapitol na každej strane okrem cvičení aj mapu a miesto na vlastné poznámky moderný a plnofarebný dizajn, ktorý podporuje motiváciu a kreativitu žiakov dva súhrnné testy na zopakovanie prebratého učiva,…

Dodacia doba
nedostupné
3,00 €
Hravá geografia 5 PZ
Kolektív

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 5. ročník ZŠ sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných zošitov…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Hravá geografia 5 PZ ( 2.vyd.)
Kolektív autorov

Inovovaný pracovný zošit Hravá geografia pre 5. ročník ZŠ obsahuje tematické celky „Planéta Zem“, „Zobrazovanie Zeme“ a „Cestujeme po Zemi“. Pracovný zošit je úzko prepojený s učebnicou geografie pre 6. ročník ZŠ a je v súlade s novým Štátnym vzdelávacím…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Hravá geografia 6 ( nov.vyd.)
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá geografia pre 6. ročník ZŠ obsahuje tematické celky SVET, AFRIKA a ÁZIA. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Všetky cvičenia sú koncipované tak, aby poskytovali priestor na učenie s porozumením,…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Hravá geografia 6 PZ
Kolektív

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 6. ročník ZŠ a prímu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Hravá geografia 7
Kolektív

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 7. ročník ZŠ a sekundu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Hravá geografia 8
Kolektív

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 8. ročník ZŠ a terciu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie…

Dodacia doba
nedostupné
3,00 €