ZŠ - prvý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Pracovný zošit k Čítanke pre 3. ročník základných škôl
-69%

Pracovný zošit nadväzuje na novú platnú učebnicu Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Moderné i tradičné typy úloh v pracovnom zošite prehlbujú a rozširujú schopnosti žiakov pracovať s textom. Úlohy systematicky podporujú rozvoj čítania s porozumením so zameraním…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
2,95 €
0,90 €
DIKTÁTY ZO SLOVENČINY 3. A 4. ROČNÍK
-10%

Publikácia je určená pre žiakov 3., 4. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,49 €
3,15 €
POHRAJME SA S DIKTÁTIKMI VO ŠTVRTOM ROČNÍKU ZŠ
-10%

Pohrajme sa s diktátikmi v štvrtom ročníku ZŠ, pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,49 €
3,15 €
POHRAJME SA S DIKTÁTIKMI V TREŤOM ROČNÍKU ZŠ
-9%

Pohrajme sa s diktátikmi v treťom ročníku ZŠ, pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,49 €
3,18 €
Skloňovanie v slovenčine
-9%
Petr Kupka a kol.

Tabuľky všetkých základných vzorov podstatných mien, prídavných mien a zámen skloňovanie čísloviek skloňovanie odlišné od vzorov

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,39 €
1,27 €
Slovenský jazyk - Vybrané slová
-9%
Renáta Somorová

Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,50 €
1,37 €
Slovenský jazyk – Prídavné mená
-9%
Renáta Somorová

Praktické tabuľky sú výbornými pomôckami pre žiakov základných škôl (študentov stredných škôl a maturantov) na rýchle vyhľadanie a zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z tematických…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,50 €
1,37 €
Slovné druhy
-9%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií. slovníkové významy podstatných mien, vzory slovníkové významy slovies, príklady na časovanie slovies názorné ilustrácie

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,39 €
1,27 €
Vybrané slová
-9%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované vybrané slová a slová od nich odvodené, doplnené pravopisnými významovými rozdielmi v praktickom formáte A5. súhrnný obrázok plný vybraných slov ilustrácie

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,39 €
1,27 €
Diktáty pre 2.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-9%

Upravené vydanie publikácií z edície Diktáty obsahuje viac ako 200 diktátov a cvičení určených najmä na domáce precvičovanie základných gramatických javov a prekonanie ťažkostí spojených so slovenským pravopisom. Knihy sú vhodným doplnkom ku všetkým…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,10 €
Diktáty pre 3.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-9%

Upravené vydanie publikácií z edície Diktáty obsahuje viac ako 200 diktátov a cvičení určených najmä na domáce precvičovanie základných gramatických javov a prekonanie ťažkostí spojených so slovenským pravopisom. Knihy sú vhodným doplnkom ku všetkým…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,10 €
Poradím si so slovenčinou 2. roč.( nov.vyd.)
-9%
kol.

Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si so slovenčinou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka základných škôl. Publikácie sú…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,95 €
4,51 €
Hravá abeceda II. pre 1.ročník
-9%
Eva Kollerová

Držíte v rukách pracovný zošit Hravá Abeceda II., ktorý je pokračovaním pracovného zošita Hravá Abeceda I. Pracovný zošit je zameraný na prípravné obdobie pred nácvikom čítania. Nájdete v ňom veľa farebných obrázkov, ktoré pomôžu deťom pomenovať slová,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,20 €
3,83 €
Hravá abeceda pre 1. ročník
-9%
Eva Kollerová

Hravá abeceda pre 1. ročník.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
2,90 €
2,64 €
Dinosaury - 101 vecí na hľadanie a nalepovanie
-9%
kol.

Nič nebaví deti tak ako hľadanie obrázkov a dolepovanie samolepiek na stránky pracovného zošita. V tomto zošite si takéto aktivity užijú do sýtosti - čaká ich totiž viac ako 101 obrázkov. Niektoré budú najprv hľadať, ďalšie potom nalepia. Na každej dvojstrane…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,55 €
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ, 4. vyd.
-9%
Eva Dienerová

Diktáty sú zamerané na opakovanie z 1. ročníka, na samohlásky, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky, ako aj na podobne znejúce slová, výslovnosť písmen, na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, zvolacie, želacie vety a opakovanie jednotlivých celkov.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
2,50 €
2,28 €
Aké i/y sa píše?
-9%
Lucia Gianitsová-Ološtiaková

Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňovaní prídavných mien. Táto učebnica nie je určená iba žiakom základných škôl.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,49 €
4,09 €
Ako sa naučiť čítať s porozumením - Čitateľská gramotnosť pre 3. ročník základných škôl
-9%
Terézia Lampartová

Čitateľská gramotnosť je zručnosť, bez ktorej sa v dnešnej spoločnosti nik nezaobíde. Aby sme dosiahli dobré výsledky, je potrebné jej rozvíjaniu venovať náležitú pozornosť už u žiakov na 1. stupni základných škôl. Tento pracovný zošit je koncipovaný…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,01 €
Čo má vedieť prvák z matematiky, 2.vydanie
-9%
Adela Jureníková

Matematika zohráva v každodennom živote dôležitú úlohu, preto už prváci by ju mali brať vážne a zároveň si k nej vytvoriť pozitívny vzťah. Publikáciu tvoria pracovné listy, ktoré zároveň fungujú ako samostatné testy a žiaci si ich dokážu sami vyhodnotiť.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,19 €
Diktáty a cvičenia pre 5. ročník základných škôl
-9%
Terézia Lampartová

Cvičebnica je určená všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Ponúka im množstvo diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh, ktoré im pomôžu zábavnou formou zvládnuť pravopis spisovného…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,19 €
Diktáty a doplňovačky pre 3. triedu - Nauč sa pravopis!
-9%
Eva Dienerová

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení pre žiakov 3. triedy, ktoré precvičujú pravopis vybraných slov po b, m, p, r, s, v, z a vlastných podstatných mien. Cvičebnica je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka. Dá sa s ňou pracovať doma, v…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €
4,46 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 2. ročníka základných škôl
-9%
Eva Dienerová

Táto cvičebnica pomôže deťom ľahšie pochopiť a precvičiť si gramatiku druhého ročníka základnej školy. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky v slovenskom jazyku. Pomocou ilustrácií, rozdielov medzi slovami, ukážok správnych…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,01 €
Precvičovanie pravopisu 3 PZ 2.vydanie
-9%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 3. ročníku - slabikotvorných spoluhlások l/ĺ, r/ŕ, písanie správneho i/y po obojakých spoluhláskach, písanie vybraných slov, osvojenie si písania vlastných podstatných mien,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,20 €
5,65 €
Prídavné mená
-9%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad prídavných mien vhodný i pre dyslektikov. vzory vlastnostných a privlastňovacích prídavných mien pravopis koncoviek delenie prídavných mien stupňovanie prídavných mien

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,39 €
1,27 €
Slovenský jazyk – Podstatné mená
-9%
Renáta Somorová

Praktické tabuľky sú výbornými pomôckami pre žiakov základných škôl (študentov stredných škôl a maturantov) na rýchle vyhľadanie a zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z tematických…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,50 €
1,37 €
Súhrn látky zo slovenčiny – precvičovanie 2. – 5. ročníka
-9%
Petr Šulc

Kniha Súhrn látky zo slovenčiny je vhodná na komplexné precvičenie slovenského jazyka 2. – 5. ročníka základnej školy. Publikácia môže poslúžiť aj ako pomôcka pri príprave na prijímacie skúšky na strednú školu. Súčasťou knihy je kľúč k cvičeniam.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,01 €
Piráti - 101 vecí na hľadanie a nalepovanie
kol.

Nič nebaví deti tak ako hľadanie obrázkov a dolepovanie samolepiek na stránky pracovného zošita. V tomto zošite si takéto aktivity užijú do sýtosti - čaká ich totiž viac ako 101 obrázkov. Niektoré budú najprv hľadať, ďalšie potom nalepia. Na každej dvojstrane…

Dodacia doba
nedostupné
3,90 €
Princezné - 101 vecí na hľadanie a nalepovanie
kol.

Nič nebaví deti tak ako hľadanie obrázkov a dolepovanie samolepiek na stránky pracovného zošita. V tomto zošite si takéto aktivity užijú do sýtosti - čaká ich totiž viac ako 101 obrázkov. Niektoré budú najprv hľadať, ďalšie potom nalepia. Na každej dvojstrane…

Dodacia doba
nedostupné
3,90 €
Hasiči - 101 vecí na hľadanie a nalepovanie
kol.

Nič nebaví deti tak ako hľadanie obrázkov a dolepovanie samolepiek na stránky pracovného zošita. V tomto zošite si takéto aktivity užijú do sýtosti - čaká ich totiž viac ako 101 obrázkov. Niektoré budú najprv hľadať, ďalšie potom nalepia. Na každej dvojstrane…

Dodacia doba
nedostupné
3,90 €
Aké i/y sa píše?
Ološtiaková Lucia, Antonín Šplíchal

Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňovaní prídavných mien. Táto učebnica nie je určená iba žiakom základných škôl.

Dodacia doba
nedostupné
4,49 €