ZŠ - prvý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Pracovný zošit k Čítanke pre 3. ročník základných škôl
-10%

Pracovný zošit nadväzuje na novú platnú učebnicu Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Moderné i tradičné typy úloh v pracovnom zošite prehlbujú a rozširujú schopnosti žiakov pracovať s textom. Úlohy systematicky podporujú rozvoj čítania s porozumením so zameraním…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,95 €
2,66 €
Aké i/y sa píše?
-5%
Lucia Gianitsová-Ološtiaková

Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňovaní prídavných mien. Táto učebnica nie je určená iba žiakom základných škôl.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,49 €
4,27 €
Ako sa naučiť čítať s porozumením - Čitateľská gramotnosť pre 3. ročník základných škôl
-5%
Terézia Lampartová

Čitateľská gramotnosť je zručnosť, bez ktorej sa v dnešnej spoločnosti nik nezaobíde. Aby sme dosiahli dobré výsledky, je potrebné jej rozvíjaniu venovať náležitú pozornosť už u žiakov na 1. stupni základných škôl. Tento pracovný zošit je koncipovaný…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,50 €
5,23 €
Ako sa naučiť čítať s porozumením Čitateľská gramotnosť pre 4. ročník základných škôl
-5%
Terézia Lampartová

Čitateľská gramotnosť je zručnosť, bez ktorej sa v dnešnej spoločnosti nik nezaobíde. Aby sme dosiahli dobré výsledky, je potrebné jej rozvíjaniu venovať náležitú pozornosť už u žiakov na 1. stupni základných škôl. Tento pracovný zošit je koncipovaný…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,50 €
5,23 €
Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ
-5%
R. Lukačková, B. Solčanská

Nová zbierka pre 6. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 6. ročníku, aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Gramatické javy precvičuje v 9 kapitolách: * spodobovanie spoluhlások a výslovnosť predložiek s, so, k, ku, * písanie i/í a y/ý…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,89 €
5,60 €
Čo má vedieť prvák z matematiky, 2.vydanie
-5%
Adela Jureníková

Matematika zohráva v každodennom živote dôležitú úlohu, preto už prváci by ju mali brať vážne a zároveň si k nej vytvoriť pozitívny vzťah. Publikáciu tvoria pracovné listy, ktoré zároveň fungujú ako samostatné testy a žiaci si ich dokážu sami vyhodnotiť.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Diktáty a cvičenia pre 4. ročník základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Všetkým štvrtákom, ktorí si pletú písanie I a Y, majú problém určiť slovné druhy a nebavia ich nudné pravopisné úlohy, ponúkame knihu s množstvom zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých problémových úloh. Pomôžu im rozvíjať tvorivosť, predstavivosť,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Diktáty a cvičenia pre 5. ročník základných škôl
-5%
Terézia Lampartová

Cvičebnica je určená všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Ponúka im množstvo diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh, ktoré im pomôžu zábavnou formou zvládnuť pravopis spisovného…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Diktáty pre 4.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-5%
Ľubica Kohániová

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Diktáty pre 5.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-5%
Nadežda Rusňáková

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Hravá abeceda pre 1. ročník
-5%
Eva Kollerová

Hravá abeceda pre 1. ročník

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,50 €
2,38 €
Krátke cvičenia a úlohy z čítania a písania pre 1. ročník ZŠ
-5%
Eva Dienerová

V pracovnom zošite, ktorý držíte v rukách, nájdete písmená, slová, slovné spojenia a jednoduché vety, ktoré sú prirodzené, veku primerané a vhodne obsahujú aj pravopisné javy. Cvičebnica zo série Krátke cvičenia a úlohy - je výbornou pomôckou pre rodiča,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,50 €
5,23 €
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 2. ročník ZŠ
-5%
Eva Dienerová

Poučné, ale zároveň aj veselé texty ponúkajú žiakom pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások,slabík a viet. Prostredníctvom nich si osvojujú žiaci potrebné gramatické zručnosti a vedomosti. Svojím obsahom cvičenia určite nadchnú žiakov k učeniu.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,50 €
5,23 €
Päťminútovky slovenčina 2.ročník ZŠ (nov.vyd.)
-5%
Pavol Krajňák

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,10 €
2,95 €
Pätminútovky slovenčina 3.ročník ZŠ (nov.vyd.)
-5%
Mgr. Jana Hirková,

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,10 €
2,95 €
Päťminútovky slovenčina 4.ročník ZŠ ( nov.vyd.)
-5%
Ľubica Kohániová Adriana Gočová

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,10 €
2,95 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. -  4. ročník  ZŠ
-5%
Terézia Lampartová

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
POHRAJME SA S DIKTÁTIKMI VO ŠTVRTOM ROČNÍKU ZŠ
-5%

Pohrajme sa s diktátikmi v štvrtom ročníku ZŠ, pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,49 €
3,32 €
Poradím si so slovenčinou 4.tr.(3.vyd.)
-5%
Jana Hirková, Ľubica Uhlárová

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Poradím si so slovenčinou a matematikou 1. trieda (3.vyd.)
-5%
Iva Nováková

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 2. ročníka základných škôl
-5%
Eva Dienerová

Táto cvičebnica pomôže deťom ľahšie pochopiť a precvičiť si gramatiku druhého ročníka základnej školy. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky v slovenskom jazyku. Pomocou ilustrácií, rozdielov medzi slovami, ukážok správnych…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,90 €
3,71 €
Pravopisné cvičenia k učebn.SJ 2.r.ZŠ-4.
-5%
Eva Dienerová

Publikácia obsahuje množstvo pravopisných cvičení vo forme doplňovačiek, prešmyčiek a hádaniek. Žiak im porozumie, pretože sú primerane náročné a presne sformulované. Obsah učiva v plnej miere súhlasí s učebnicou slovenského jazyka pre 2. ročník. Na…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Pravopisné cvičenia pre 1. ročník ZŠ
-5%
Eva Dienerová

Publikácia zo série pravopisných cvičení zo slovenského jazyka pre základné školy prináša množstvo hravých cvičení a úloh zameraných na precvičovanie písania jednotlivých písmen abecedy a slov. Knižka má podobu pracovného zošita, do ktorého žiaci priamo…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,95 €
4,71 €
Precvičovanie pravopisu 3 PZ 2.vydanie
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 3. ročníku - slabikotvorných spoluhlások l/ĺ, r/ŕ, písanie správneho i/y po obojakých spoluhláskach, písanie vybraných slov, osvojenie si písania vlastných podstatných mien,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,60 €
4,37 €
Sada písaniek k šlabikáru Nezábudka
-5%
Kolektív autorov

Sada písaniek pozostáva z 8 ks písaniek k Šlabikáru Nezábudka. Písanka č.1 na nácvik častí tvarov písmen motivovaná milými ilustráciami (A4), písanka č.2 na nácvik tlačených tvarov písmen podľa požiadaviek ŠVP (A4), písanka č.3 so zväčšenými predpísanými…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,00 €
8,55 €
Skloňovanie v slovenčine
-5%
Petr Kupka a kol.

Tabuľky všetkých základných vzorov podstatných mien, prídavných mien a zámen skloňovanie čísloviek skloňovanie odlišné od vzorov

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,00 €
0,95 €
Slovenský jazyk - Vybrané slová
-5%
Renáta Somorová

Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,00 €
0,95 €
Slovenský jazyk 4 PZ nezábudka
-5%
Ľuba Anhová Nguyenová

Nové vydanie pracovného zošita k učebnici slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ z edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom. V súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,40 €
6,08 €
Slovenský jazyk, cvičenia pre 2, 3, a 4.r.ZŠ
-5%
Marta Mancová

- cvičenia na samostatnú prácu - diktáty na precvičenie pravopisu - úlohy zo slohovej zložky jazyka - doplňovačky, tajničky, hádanky - test na overenie vedomostí pre každý ročník - zhrnutie gramatiky - správne riešenia cvičení a doplňovačiek - vyše 100…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
11,90 €
11,31 €
Sýkorčiny syrečky
-5%

Obrázkový slovník vyjmenovaných a příbuzných slov Učivo o vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných je na 1. stupni ZŠ stěžejní a přitom pro žáky obtížné, neboť je založeno z velké části na dobré dlouhodobé paměti a dostatečně vyspělé slovní zásobě.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,99 €
4,75 €