ZŠ - prvý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Pracovný zošit k Čítanke pre 3. ročník základných škôl
-10%

Pracovný zošit nadväzuje na novú platnú učebnicu Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Moderné i tradičné typy úloh v pracovnom zošite prehlbujú a rozširujú schopnosti žiakov pracovať s textom. Úlohy systematicky podporujú rozvoj čítania s porozumením so zameraním…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
2,95 €
2,66 €
Vybrané slová
-5%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované vybrané slová a slová od nich odvodené, doplnené pravopisnými významovými rozdielmi v praktickom formáte A5. súhrnný obrázok plný vybraných slov ilustrácie

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,15 €
1,10 €
Aké i/y sa píše?
-5%
Lucia Gianitsová-Ološtiaková

Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňovaní prídavných mien. Táto učebnica nie je určená iba žiakom základných škôl.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,49 €
4,27 €
Ako sa naučiť čítať s porozumením Čitateľská gramotnosť pre 4. ročník základných škôl
-5%
Terézia Lampartová

Čitateľská gramotnosť je zručnosť, bez ktorej sa v dnešnej spoločnosti nik nezaobíde. Aby sme dosiahli dobré výsledky, je potrebné jej rozvíjaniu venovať náležitú pozornosť už u žiakov na 1. stupni základných škôl. Tento pracovný zošit je koncipovaný…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Čo má vedieť prvák z matematiky, 2.vydanie
-5%
Adela Jureníková

Matematika zohráva v každodennom živote dôležitú úlohu, preto už prváci by ju mali brať vážne a zároveň si k nej vytvoriť pozitívny vzťah. Publikáciu tvoria pracovné listy, ktoré zároveň fungujú ako samostatné testy a žiaci si ich dokážu sami vyhodnotiť.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Diktáty a cvičenia pre 4. ročník základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Všetkým štvrtákom, ktorí si pletú písanie I a Y, majú problém určiť slovné druhy a nebavia ich nudné pravopisné úlohy, ponúkame knihu s množstvom zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých problémových úloh. Pomôžu im rozvíjať tvorivosť, predstavivosť,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Diktáty a cvičenia pre 5. ročník základných škôl
-5%
Terézia Lampartová

Cvičebnica je určená všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Ponúka im množstvo diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh, ktoré im pomôžu zábavnou formou zvládnuť pravopis spisovného…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Diktáty pre 4. triedu
-5%
L'ubica Kohániová

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Diktáty pre 5. triedu
-5%
Naděžda Rusňáková

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 2. ročník ZŠ
-5%
Eva Dienerová

Poučné, ale zároveň aj veselé texty ponúkajú žiakom pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások,slabík a viet. Prostredníctvom nich si osvojujú žiaci potrebné gramatické zručnosti a vedomosti. Svojím obsahom cvičenia určite nadchnú žiakov k učeniu.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Päťminútovky slovenčina 2.ročník ZŠ (nov.vyd.)
-5%
Pavol Krajňák

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Päťminútovky slovenčina 4.ročník ZŠ ( nov.vyd.)
-5%
Ľubica Kohániová Adriana Gočová

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. -  4. ročník  ZŠ
-5%
Terézia Lampartová

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
POHRAJME SA S DIKTÁTIKMI VO ŠTVRTOM ROČNÍKU ZŠ
-5%

Pohrajme sa s diktátikmi v štvrtom ročníku ZŠ, pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,49 €
3,32 €
Poradím si so slovenčinou 4.tr.(3.vyd.)
-5%
Jana Hirková, Ľubica Uhlárová

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Poradím si so slovenčinou a matematikou 1. trieda (3.vyd.)
-5%
Iva Nováková

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 2. ročníka základných škôl
-5%
Eva Dienerová

Táto cvičebnica pomôže deťom ľahšie pochopiť a precvičiť si gramatiku druhého ročníka základnej školy. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky v slovenskom jazyku. Pomocou ilustrácií, rozdielov medzi slovami, ukážok správnych…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Precvičovanie pravopisu 3 PZ 2.vydanie
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 3. ročníku - slabikotvorných spoluhlások l/ĺ, r/ŕ, písanie správneho i/y po obojakých spoluhláskach, písanie vybraných slov, osvojenie si písania vlastných podstatných mien,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,51 €
Prídavné mená
-5%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad prídavných mien vhodný i pre dyslektikov. vzory vlastnostných a privlastňovacích prídavných mien pravopis koncoviek delenie prídavných mien stupňovanie prídavných mien

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,15 €
1,10 €
Skloňovanie v slovenčine
-5%
Petr Kupka a kol.

Tabuľky všetkých základných vzorov podstatných mien, prídavných mien a zámen skloňovanie čísloviek skloňovanie odlišné od vzorov

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,15 €
1,10 €
Slovenský jazyk, cvičenia pre 2, 3, a 4.r.ZŠ
-5%
Marta Mancová

- cvičenia na samostatnú prácu - diktáty na precvičenie pravopisu - úlohy zo slohovej zložky jazyka - doplňovačky, tajničky, hádanky - test na overenie vedomostí pre každý ročník - zhrnutie gramatiky - správne riešenia cvičení a doplňovačiek - vyše 100…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
11,90 €
11,31 €
Slovné druhy
-5%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií. slovníkové významy podstatných mien, vzory slovníkové významy slovies, príklady na časovanie slovies názorné ilustrácie

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,15 €
1,10 €
Sýkorčiny syrečky

Obrázkový slovník vyjmenovaných a příbuzných slov Učivo o vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných je na 1. stupni ZŠ stěžejní a přitom pro žáky obtížné, neboť je založeno z velké části na dobré dlouhodobé paměti a dostatečně vyspělé slovní zásobě.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,99 €
Vybrané slová s Bystríkom a Bystruškou PZ pre 3.a 4.ročník
-5%
Erika Backová

Pracovný zošit je zameraný na efektívne osvojovanie a utvrdzovanie vybraných slov. Je prioritne určený pre žiakov 3. ročníka, ale veľmi dobre sa uplatní aj v 4. ročníku. Úlohy sú vhodné na využitie v škole na vyučovaní, ale aj individuálne v rámci domácej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
10,20 €
9,69 €
Ako sa naučiť čítať s porozumením - Čitateľská gramotnosť pre 3. ročník základných škôl
Terézia Lampartová

Čitateľská gramotnosť je zručnosť, bez ktorej sa v dnešnej spoločnosti nik nezaobíde. Aby sme dosiahli dobré výsledky, je potrebné jej rozvíjaniu venovať náležitú pozornosť už u žiakov na 1. stupni základných škôl. Tento pracovný zošit je koncipovaný…

Dodacia doba
nedostupné
5,50 €
Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ
R. Lukačková, B. Solčanská

Nová zbierka pre 6. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 6. ročníku, aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Gramatické javy precvičuje v 9 kapitolách: * spodobovanie spoluhlások a výslovnosť predložiek s, so, k, ku, * písanie i/í a y/ý…

Dodacia doba
nedostupné
5,89 €
Diktáty a cvičenia pre 3. ročník základných škôl
Anna Holovačová

Cvičebnica ponúka žiakom 3. ročníka základnej školy možnosť precvičiť a upevniť si učivo z gramatiky slovenského jazyka. Okrem množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení v nej nájdu aj veľa tvorivých a zábavných úloh ? prešmyčiek, krížoviek, doplňovačiek…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Diktáty a doplňovačky pre 3. triedu - Nauč sa pravopis!
Eva Dienerová

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení pre žiakov 3. triedy, ktoré precvičujú pravopis vybraných slov po b, m, p, r, s, v, z a vlastných podstatných mien. Cvičebnica je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka. Dá sa s ňou pracovať doma, v…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Hravá abeceda pre 1. ročník
Eva Kollerová

Hravá abeceda pre 1. ročník

Dodacia doba
nedostupné
2,50 €
Krátke cvičenia a úlohy z čítania a písania pre 1. ročník ZŠ
Eva Dienerová

V pracovnom zošite, ktorý držíte v rukách, nájdete písmená, slová, slovné spojenia a jednoduché vety, ktoré sú prirodzené, veku primerané a vhodne obsahujú aj pravopisné javy. Cvičebnica zo série Krátke cvičenia a úlohy - je výbornou pomôckou pre rodiča,…

Dodacia doba
nedostupné
5,50 €