ZŠ - prvý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Pracovný zošit k Čítanke pre 3. ročník základných škôl
-11%

Pracovný zošit nadväzuje na novú platnú učebnicu Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Moderné i tradičné typy úloh v pracovnom zošite prehlbujú a rozširujú schopnosti žiakov pracovať s textom. Úlohy systematicky podporujú rozvoj čítania s porozumením so zameraním…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,95 €
2,63 €
Prídavné mená
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad prídavných mien vhodný i pre dyslektikov. vzory vlastnostných a privlastňovacích prídavných mien pravopis koncoviek delenie prídavných mien stupňovanie prídavných mien

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,39 €
1,31 €
Slovné druhy
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií. slovníkové významy podstatných mien, vzory slovníkové významy slovies, príklady na časovanie slovies názorné ilustrácie

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,39 €
1,31 €
Aké i/y sa píše?
-6%
Lucia Gianitsová-Ološtiaková

Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňovaní prídavných mien. Táto učebnica nie je určená iba žiakom základných škôl.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,49 €
4,23 €
Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ
-6%
R. Lukačková, B. Solčanská

Nová zbierka pre 6. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 6. ročníku, aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Gramatické javy precvičuje v 9 kapitolách: * spodobovanie spoluhlások a výslovnosť predložiek s, so, k, ku, * písanie i/í a y/ý…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,89 €
5,54 €
Diktáty pre 5.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-6%
Naděžda Rusňáková

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,67 €
Krátke cvičenia a úlohy z čítania a písania pre 1. ročník ZŠ
-6%
Eva Dienerová

V pracovnom zošite, ktorý držíte v rukách, nájdete písmená, slová, slovné spojenia a jednoduché vety, ktoré sú prirodzené, veku primerané a vhodne obsahujú aj pravopisné javy. Cvičebnica zo série Krátke cvičenia a úlohy - je výbornou pomôckou pre rodiča,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,17 €
Päťminútovky slovenčina 2.ročník ZŠ (nov.vyd.)
-6%
Pavol Krajňák

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Päťminútovky slovenčina 4.ročník ZŠ ( nov.vyd.)
-6%
Ľubica Kohániová Adriana Gočová

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. -  4. ročník  ZŠ
-6%
Terézia Lampartová

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
POHRAJME SA S DIKTÁTIKMI VO ŠTVRTOM ROČNÍKU ZŠ
-6%

Pohrajme sa s diktátikmi v štvrtom ročníku ZŠ, pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,49 €
3,29 €
Poradím si so slovenčinou 4.tr.(3.vyd.)
-6%
Jana Hirková, Ľubica Uhlárová

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 2. ročníka základných škôl
-6%
Eva Dienerová

Táto cvičebnica pomôže deťom ľahšie pochopiť a precvičiť si gramatiku druhého ročníka základnej školy. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky v slovenskom jazyku. Pomocou ilustrácií, rozdielov medzi slovami, ukážok správnych…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,67 €
Precvičovanie pravopisu 3 PZ 2.vydanie
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 3. ročníku - slabikotvorných spoluhlások l/ĺ, r/ŕ, písanie správneho i/y po obojakých spoluhláskach, písanie vybraných slov, osvojenie si písania vlastných podstatných mien,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,80 €
5,46 €
Skloňovanie v slovenčine
-6%
Petr Kupka a kol.

Tabuľky všetkých základných vzorov podstatných mien, prídavných mien a zámen skloňovanie čísloviek skloňovanie odlišné od vzorov

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,39 €
1,31 €
Slovenský jazyk, cvičenia pre 2, 3, a 4.r.ZŠ
-6%
Marta Mancová

- cvičenia na samostatnú prácu - diktáty na precvičenie pravopisu - úlohy zo slohovej zložky jazyka - doplňovačky, tajničky, hádanky - test na overenie vedomostí pre každý ročník - zhrnutie gramatiky - správne riešenia cvičení a doplňovačiek - vyše 100…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,90 €
11,19 €
Vybrané slová
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované vybrané slová a slová od nich odvodené, doplnené pravopisnými významovými rozdielmi v praktickom formáte A5. súhrnný obrázok plný vybraných slov ilustrácie

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,39 €
1,31 €
Vybrané slová s Bystríkom a Bystruškou PZ pre 3.a 4.ročník
-6%
Erika Backová

Pracovný zošit je zameraný na efektívne osvojovanie a utvrdzovanie vybraných slov. Je prioritne určený pre žiakov 3. ročníka, ale veľmi dobre sa uplatní aj v 4. ročníku. Úlohy sú vhodné na využitie v škole na vyučovaní, ale aj individuálne v rámci domácej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,20 €
9,59 €
Aké i/y sa píše?
Ološtiaková Lucia, Antonín Šplíchal

Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňovaní prídavných mien. Táto učebnica nie je určená iba žiakom základných škôl.

Dodacia doba
nedostupné
3,49 €
Ako sa naučiť čítať s porozumením - Čitateľská gramotnosť pre 3. ročník základných škôl
Terézia Lampartová

Čitateľská gramotnosť je zručnosť, bez ktorej sa v dnešnej spoločnosti nik nezaobíde. Aby sme dosiahli dobré výsledky, je potrebné jej rozvíjaniu venovať náležitú pozornosť už u žiakov na 1. stupni základných škôl. Tento pracovný zošit je koncipovaný…

Dodacia doba
nedostupné
5,50 €
Ako sa naučiť čítať s porozumením Čitateľská gramotnosť pre 4. ročník základných škôl
Terézia Lampartová

Čitateľská gramotnosť je zručnosť, bez ktorej sa v dnešnej spoločnosti nik nezaobíde. Aby sme dosiahli dobré výsledky, je potrebné jej rozvíjaniu venovať náležitú pozornosť už u žiakov na 1. stupni základných škôl. Tento pracovný zošit je koncipovaný…

Dodacia doba
nedostupné
5,50 €
Chystáme sa do prímy
Terézia Lampartová

Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 1. stupňa základných škôl V súčasnosti sa vedomosti žiakov preverujú formou rôznych písomných testov a testy tvoria aj súčasť prijímacích skúšok. Táto príručka obsahuje dva najčastejšie používané typy…

Dodacia doba
nedostupné
5,50 €
Čítanie s porozumením 3 - Berta a jej kamaráti
Libuša Bednáriková

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen pre literárny zážitok, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti informačných textov. Preto sú do literárnych textov zahrnuté aj také útvary, ako sú recept, leták, list, plán, zoznam…

Dodacia doba
nedostupné
6,90 €
Čo má vedieť prvák z matematiky, 2.vydanie
Adela Jureníková

Matematika zohráva v každodennom živote dôležitú úlohu, preto už prváci by ju mali brať vážne a zároveň si k nej vytvoriť pozitívny vzťah. Publikáciu tvoria pracovné listy, ktoré zároveň fungujú ako samostatné testy a žiaci si ich dokážu sami vyhodnotiť.…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Diktáty a cvičenia pre 3. ročník základných škôl
Anna Holovačová

Cvičebnica ponúka žiakom 3. ročníka základnej školy možnosť precvičiť a upevniť si učivo z gramatiky slovenského jazyka. Okrem množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení v nej nájdu aj veľa tvorivých a zábavných úloh ? prešmyčiek, krížoviek, doplňovačiek…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Diktáty a cvičenia pre 4. ročník základných škôl
Anna Holovačová

Všetkým štvrtákom, ktorí si pletú písanie I a Y, majú problém určiť slovné druhy a nebavia ich nudné pravopisné úlohy, ponúkame knihu s množstvom zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých problémových úloh. Pomôžu im rozvíjať tvorivosť, predstavivosť,…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Diktáty a cvičenia pre 5. ročník základných škôl
Terézia Lampartová

Cvičebnica je určená všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Ponúka im množstvo diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh, ktoré im pomôžu zábavnou formou zvládnuť pravopis spisovného…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Diktáty a doplňovačky pre 3. triedu - Nauč sa pravopis!
Eva Dienerová

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení pre žiakov 3. triedy, ktoré precvičujú pravopis vybraných slov po b, m, p, r, s, v, z a vlastných podstatných mien. Cvičebnica je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka. Dá sa s ňou pracovať doma, v…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 1.stupeň základných škôl - 3. vydanie
Anna Holovačová

Publikácia určená žiakom 2., 3. a 4. ročníka ZŠ na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností. Kapitoly obsahujú pravopisné cvičenia, diktáty a veľa tvorivých úloh – krížoviek, doplňovačiek, prešmyčiek, maľovaniek. Pri ich riešení sa…

Dodacia doba
nedostupné
3,62 €
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník základných škôl
Anna Holovačová

Cvičebnica ponúka žiakom 3. ročníka základnej školy možnosť precvičiť a upevniť si učivo z gramatiky slovenského jazyka. Okrem množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení v nej nájdu aj veľa tvorivých a zábavných úloh ? prešmyčiek, krížoviek, doplňovačiek…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €